Bibliográfia

 • Beszéd melyet a Királyi József Műegyetem 1872-iki január 7-én rectori méltóság elfoglalása alkalmából tartott Sztoczek József kir. tanácsos, a M.Tud. Akademia rendes tagja, s a Kir. József Műegyetemen a műszaki természettan n.r. tanára. In: Beszédek, melyek a Kir. József Műegyetem negyedszázados jubileuma és önkormányzatának életbeléptetése ünnepén 1872. január 7-ikén a Műegyetem nagytermében tartattak. Buda, Egyetemi ny. 1872. p. 15-40.
 • A BME benne van... In: Eduport felsőoktatási portál
 • A magyar királyi Technológiai Iparmúzeum alapításának, fejlődésének és működésének története. 1883-1913. Bp. Pátria, 1913. 104 p.
 • Árkos Iván: Az AV-kommunikáció 25 éve. In: AV Kommunikáció 26. évf. (1989) 2-3. sz. p. 43 46.
 • Árkos Iván: OMIKK film- és videobemutatók 1981-1986. In: AV Kommunikáció 24. évf. (1987) 1. sz. p. 23 26.
 • Balázs János: A matematikai szakirodalom gyűjtése a könyvtárközi együttműködés keretében. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. IV. évf. 1967. 1. sz. p. 1-13.
 • Benedek Jenő: Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár története 2 : 1950-1983. Bp. OMIKK, 1983. 358 p., [20] t. ISBN 963-592-267-1
 • Beszámoló a magyar kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet fennállása 50 éves fordulóján rendezett ünnepségről. Bp. Stádium, 1933. 31 p.
 • Demén Ilona - Sándor Mária: Túl a nagy könyvfeldolgozási traumán. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 32. évf. (1985) 3. sz. p. 108-116.
 • Demén Ilona: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. In: Könyvtári Figyelő 9. (45.) évf. (1999) 3.sz. p. 570-571.
 • Fényképfelvételek a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ... központi telepéről. [a felvételeket készítette Sági István és Rákos foto]. Budapest, Műegyetemi Curatorium, 1947. 15 p.
 • Fonyó Istvánné: Köszöntő Móra László okleveles könyvtáros, tudománytörténész 90. születésnapja alkalmából. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. (2004) 9. sz. p. 25.
 • Frank Róza: ALEPH számítógépes könyvtári rendszer a BMEKK-ban. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXVIII. évf. 1991. 1-2. sz. p. 16-20.
 • Futala Tibor - H. Mátyás Katalin: A kártyaakció. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 33. évf. (1986) 10. sz. p. 511-516.
 • Gáspárné Demeter Judit : Építészeti fejlesztések a Könyvtár és Tájékoztatási Központban. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXX. évf. 1993. 1-2. sz. p. 13-16.
 • Gáspárné Demeter Judit : Új terek az új funkciók számára. A Központi Könyvtár korszerűsítése és bővítése. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXVII. évf. 1990. 1-2. sz. p. 12-17.
 • Gáspárné Demeter Judit: A Műegyetem építői. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei V. 1986. Budapest, 1988. p. 295-302.
 • Góth László: Az OMIKK fordítási szolgálatának mikroszámítógépes ügyviteli rendszere. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 34. évf. (1987) 4. sz. p. 177-180.
 • Héberger Károly: A Központi Könyvtár fejlesztésének problémái. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. V. évf. 1968. 1. sz. p. 1-7.
 • Héberger Károly: Egyetemi könyvtárak a 2000. évben. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XII. évf. 1975. 2. sz. p. 1-15.
 • Héberger Károly: Könyvtárunk épületbővítési terveinek variánsai. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei II. 1971. Bp. 1971. p. 197-215.
 • História - tudósnaptár
 • Hodinka László: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára könyvállomány-apasztó, alakító tevékenysége. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. III. évf. 1966. 2. sz. p. 1-12.
 • Horánszky Nándor: Epizódok a könyvtár első évtizedéből. In: Elektronikus Könyv és Nevelés
 • Horváth Zsolt: Műegyetem 1956/57. A forradalmi tanév története, Bp. 2006.
 • Internet-központ az OMIKK-ban. In: Computerworld - Számítástechnika 10. évf. (1995.) 34. sz. p. 6.
 • Káplány Géza : A dokumentáció és a könyvtárak. In: Magyar Könyvszemle. 1940. 1. füz. p. 147-156.
 • Káplány Géza beszámolója a Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete tízéves munkájáról az 1940. december 1.-én tartott ünnepi közgyűlésen. In: Műszaki Bibliográfiai Közlemények. 23. füz. 1941. február. p. 6.
 • Karácsony István - Karácsony András: Egy reformkori menedzser. In: Mérnök Újság. 2004. 8. sz. p. 46-48.
 • Kéki Béla: Átépítés, korszerűsítés a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában. In: Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója, IX. évf. 1962. 2. sz.
 • Kéki Béla: Egyetemi könyvtárak építése Magyarországon századunk első évtizedében. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei I. 1967. Bp. Tankvk. 1967. p. 247-267.
 • Kiss Márton: Várjuk a kutatókat a BME Levéltárába! In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXII. évf. 1985. 1. sz. p. 22-27.
 • Lebovits Imre - Végh Ferenc: A 140 éves Műegyetemi Könyvtár. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 35. évf. (1988) 12. sz. p. 527-533.
 • Lebovits Imre: Régi könyvtár - új utakon. [közr. a] Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtár. [Budapest], 1991. 11 p.
 • Lőrincz Judit: A könyvtárak szerepvállalása (1985-1996) In: Könyvtári Figyelő 7. (43.) évf. (1997) 3. sz. p. 450-465.
 • Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, 1848-1948. Bp. BMEKK, 1971. 226 p., 11 t. 20 cm.(Műszaki tudománytörténeti kiadványok / Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára ; 22.)
 • Móra László: A régi és az új műszaki egyetemi könyvtárépületek. In: Könyvtáros. 14. évf. 1964. p. 400-403.
 • Móra László: Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ története, 1883-1949. Bp. OMKDK 1980. 331 p. ISBN 963-592-195-0
 • Móra László: Emlékezés Benedek Jenőre. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. (2004) 9. sz. p. 389.
 • Műszaki könyvtárosi vizsga tananyaga. Bp. OMK, 1985. 85 p.
 • Nagy Károly: A legnagyobb magyar műszaki könyvtár. In: Uránia. 1913. 3. sz. p. 97-104. Online Pedagógiai Lexikon.
 • Pecz Samu műépítész, műegyetemi tanár életrajzi adatai és munkálkodása saját leírása szerint. Kézírás. Bp. [s.n.], 1920. 40 p. 34 cm
 • Pogány György: Egy folyóirat két címéről - szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2003. augusztus. p. 3-9.
 • Roboz Péter: Tíz éves az online információkeresés Magyarországon. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 38. évf. (1991) 1-2. sz. p. 3-9.
 • Somkuti Gabriella: Kéki Béla (1907-1993) In: Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1991-1993. Bp. 1993. p. 65-67.
 • Szögi László: Újabb adatok egyetemünk és könyvtárunk 1918-1919. évi történetéhez. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XIII. évf. 1976. 1. sz. p. 29-34.
 • Taborszky Ottó - Hegedűs Károly: A m. kir. Technológiai Iparmúzeum az 1896-ik évi ezredéves országos kiállítás alkalmából. Pátria, Budapest, 1896. 47 p.
 • Túl a könyvtár határain - az OMIKK rendszere. In: Computerworld - Számítástechnika 7. évf. (1992.) 40. sz. p. 20.
 • Vajda Erik: Az Országos Kutatásnyilvántartás. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve 1978. Bp. 1979. p. 37-45.
 • Válas György: A harmadik generáció az online információkeresés hazai eszközeiben: csomagkapcsolt hálózati és magas szintű távközlési program. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 39. évf. (1992) 4. sz. p. 159-168.
 • Végh Ferenc: Adalék könyvtárunk történetéhez. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XV. évf. 1978. 1. sz. p. 33-39.
 • Végh Ferenc: Akkor, 1944-45-ben... In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. VII. évf. 1970. 1. sz. p. 2-6.
 • Végh Ferenc: Könyvtár és levéltár együttműködésének eredményei. In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXIII. évf. 1986. 1. sz. p. 19-28.
 • Vegyes közlemények. In: Magyar Könyvszemle. 1915. évf.
 • Zelovich Kornél: A m. királyi József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Bp. Pátria, 1922. XII, 372 p., 28 t.