Címszó: Harsányi Zsolt - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1887

SZULETESIEVTIZED 1885

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0265.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0265.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25267.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Harsányi Zsolt

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/525258.htm

 

Szócikk: Harsányi Zsolt író, sz. 1887. (születés éve) jan. 27-én, Korompán (megye) (Szepes m.). (megye) A művészetek iránti hajlandóságot családjából hozta magával. Leszármazottja annak a Harsányi István (személy) (információ)  prédikátornak, akit hitvalló iratai miatt a császári kormány 1674-ben (időpont) gályarabságra ítélt. Nagyatyja, Harsányi Pál (személy) (információ)  (L. o.) orsz. képviselő. Atyja huszártiszt, később gyárigazgató volt. Harsányi Zsolt (személy) (információ)  Egerben, (megye) Sárospatakon (megye) és Kolozsvárott (megye) végezte tanulmányait. Kolozsvár (megye) irodalmi és művészeti életében mint egyetemi hallgató élénk részt vett, először az »Előre« (intézmény) c. napilap színikritikusa volt, később Erdély (ország) (információ)  akkor legnagyobb napilapjának, az »Ujság«-nak (intézmény) lett színikritikusa. Ugyanekkor Incze Sándor (személy) (információ)  kolozsvári (megye) újságíró társaságában »Színházi Hét« (intézmény) (információ)  címmel illusztrált hetilapot alapítottak Kolozsvárott, (megye) amelynek az volt a célja, hogy a színművészetnek és a színészeknek propagandát csináljon a közönség körében. Ennek a hetilapnak fényes sikere arra bírta őket, hogy működésük színhelyét áttegyék a fővárosba. (Budapest) Itt alapították meg lapjukat ugyancsak »Színházi Hét« (intézmény) (információ)  címmel, amely különböző átalakulások után »Színházi Élet« (intézmény) (információ)  címmel máig is fennáll és H. Zs., bár a lap szerkesztésétől visszavonult, a lapnak ma is munkatársa. E hetilapon kívül a napisajtó is igénybe vette H. Zs. munkásságát. Először a régi »Magyar Hirlap«-nak, (intézmény) (információ)  majd a »Budapesti Hirlap« (intézmény) (információ)  munkatársa lett, később a »Pesti Napló« (intézmény) (információ)  színházi rovatvezetője, ezidő szerint a »Pesti Hirlap«-ba (intézmény) (információ)  ír. De munkássága kiterjed a kulturális élet más területeire is. Kitűnő műfordító és mint ilyen, elnöke a Színpadi Műfordítók szakosztályának. (intézmény) Mint színműíró darabjain kivül számtalan egyfelvonásossal járult hozzá a magyar kabaré mai fejlettségéhez, Medgyaszay Vilma (személy) (információ)  legtöbb sanzonját ő írta. Harsányi Zsolt (személy) (információ)  élénk részt vesz a színházi élet közérdekű mozgalmaiban. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének (intézmény) (információ)  1924. (időpont) június havától elnöke és ügyvezető ­ igazgatója. Előadója volt annak a bizottságnak, amelyet a kultuszminiszter a színésznevelés megreformálására küldött ki s a kérdést az ő javaslata alapján döntötték el. Tagja annak a kilences bizottságnak, amelyet a szerzők, igazgatók és színészek állítottak össze, hogy a színházi élet általános kérdéseit megvitassák. Ügyvezető-igazgatója az Országos Irodalmi és Művészeti Kongresszus (intézmény) (információ)  irodalmi szakosztályának. Egy darabig színigazgató is volt (1921. (időpont) ápr. 16.- 1922. (időpont) jan. 31.), a Renaissance Színház (intézmény) (információ)  művészi vezetője. A magyar színészet szempontjából nagy feltűnést keltett Gál Gyula (személy) (információ)  jubileumán tartott beszéde, amelyben kimutatta, hogy a magyar színműirodalom nagyrészben a magyar színjátszás fejlettségének és az írókat inspiráló színésztehetségeknek köszönheti mai világraszóló hírnevét. Mint operafordító is kitűnt. Megjelent könyvalakban is a »Szibéria«, (cím) »Varázsfuvola«, (cím) (információ)  »Boccaccio«, (cím) (információ)  »Don Juan«, (cím) (információ)  »A sevillai borbély« (cím) és »Ariadne Naxos szigetén« (cím) szövegkönyve. Megjelent »Komédiások« (cím) c. kötete Kürthy György (személy) (információ)  és Major Henrik (személy) (információ)  rajzaival, »Színházi kis szótár«, (cím) (információ)  és »Shakespeare a Nyujorkban« (cím) (információ)  c. humoros könyve, »Úgy kell neki« (cím) címmel pedig a Szerzőjogi Központ (intézmény) kiadásában a Vígszínházban (intézmény) (információ)  színre került három egyfelvonásosa. Mint regény- és novellaíró is kitűnt. Legnagyobb sikereit Mikszáth (személy) (információ)  műveinek színpadi feldolgozásával aratta; »A vén gazember« (cím) és a »Noszty fiú« (cím) (információ)  a háború utáni magyar színpad legnagyobb diadalai közé tartozott. Azonkívül önálló színpadi műveket is írt, pl. »Zenélőóra«. (cím) Bem. Vígszínház, (intézmény) (információ)  1927. (időpont) Színművei: »Limonádé ezredes«. (cím) (információ)  Társsz. Vincze Zsigmond. (személy) (információ)  Bem. 1912. (időpont) szept. 5. Király Színház. (intézmény) (információ)  »A mozikirály«, (cím) operett 3 felv. Zen. szerz. Szirmai Albert. (személy) (információ)  Bem. 1913. (időpont) szept. 20. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Nemtudomka«, (cím) operett 3 felv. Társsz. Bakonyi Károly. (személy) (információ)  Zen. szerz. Huszka Jenő. (személy) (információ)  Bem. 1914. (időpont) jan. 14. U. o. »Téli lakás«, (cím) (információ)  1 felv., 1915. (időpont) júl. 3. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Dicsőfalvi«, (cím) operett 1 felv. Zen. szerz. Balázs Miklós. (személy) (információ)  Bem. 1916. (időpont) május havában, Kolozsvárt. (megye) »Vandergold kisasszony«, (cím) operett 3 felv. Társsz. Hevesi Sándor (személy) (információ)  és és Rényi Aladár. (személy) (információ)  Bem. 1917. (időpont) okt. 24. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »Háztűznéző«, (cím) operett 1 felv., előjátékkal. Társsz. Drégely Gábor. (személy) (információ)  Zen. szerz. Reinitz Béla. (személy) Bem. 1918. (időpont) dec. 17. Medgyaszay - színház. (intézmény) (információ)  (Megnyitó előadáson.) »A kislány«, (cím) operett 3 képben. Társsz. Szomory Emil. (személy) (információ)  Zen. szerz. Stefanidesz Károly. (személy) Bem. 1920. (időpont) márc. 26. Revű-Színház. (intézmény) »Az őrgróf«, (cím) vj. 3 felv. Bem. 1921. (időpont) máj. 20. Renaissance Színház. (intézmény) (információ)  »A vén gazember«, színjáték (cím) 3 felv. Mikszáth Kálmán (személy) (információ)  regénye felhasználásával. Bem. 1924. (időpont) jan. 11. Nemzeti Színház. (intézmény) (információ)  100-adszor: 1926. (időpont) dec. 23. »Amerika lánya«, (cím) operett 3 felv. Társsz. Szilágyi Sándor. (személy) (információ)  Zen. szerz. Kiszely László. (személy) (információ)  Bem. 1924. (időpont) máj. 17. Városi Színház, (intézmény) (információ)  »Májusi muzsika«, (cím) fővárosi (Budapest) életkép 3 felv. Társsz. Farkas Imre. (személy) (információ)  Bem. 1925. (időpont) máj. 20. Renaissance Színház. (intézmény) (információ)  »Noszty fiú esete Tóth Marival« (cím) (információ)  Mikszáth Kálmán (személy) (információ)  regénye után. Bem. 1926. (időpont) szept. 18. Vígszínház. (intézmény) (információ)  1927. (időpont) febr. 21-én ezzel a darabjával elnyerte az Akadémia Vojnits-díját. (személy) 100-adszor: 1927. (időpont) jan. 7. »Nézze meg az ember!«, (cím) énekes, táncos revű-komédia 3 felv. Bem. 1926. (időpont) márc. 3. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »Háry János«, (cím) (információ)  daljáték 5 kalandban, elő- és utójátékkal. Társsz. Paulini Béla. (személy) Zen. szerz. Kodály Zoltán. (személy) (információ)  Bem. 1926. (időpont) okt. 16. M. Kir. Operaház. (intézmény) (L. o. részletesen.) »A zenélőóra«, (cím) vj. 3 felv. Bem. 1927. (időpont) szept. 17. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Beszterce ostroma«, (cím) vj. 3 felv. Mikszáth Kálmán (személy) (információ)  regénye után. Bem. 1929. (időpont) jan. 16. Vígszínház. (intézmény) (információ)  Fordításai: »Ha az új bor forr«, (cím) szmű. Irta Björson. (személy) Bem. 1910. (időpont) febr. 11., Kolozsvár. (megye) »Abu Kászem papucsa«, (cím) verses vj. Irta Strindberg Ágost. (személy) (információ)  Bem. 1910. (időpont) máj. 18-án, Kolozsvárt. (megye) »KreoIvér«, (cím) operett 3 felv. írta Schnitzer Ignác (személy) és Gatti Imre. (személy) Zen. szerz. Berté Henrik. (személy) (információ)  Bem. 1911. (időpont) júl. 7. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  »A provanszi vándor«, (cím) operett 3 felv. Írta Franz Wolf. (személy) Zen. szerz. Bieger Alfréd. (személy) Bem. 1911. (időpont) szept. 2. Újpesti Népszínház. (intézmény) »A nőtlen férj«, (cím) operett 3 felv. Írta Grünbaum (személy) (információ)  és Reichart Heinz. (személy) Zen. szerz. Wanda Gusztáv. (személy) Bem. 1911. (időpont) nov. 4. Ujpesti Népszínház. (intézmény) (információ)  »Szibéria«, (cím) dalmű 3 felv. Írta Illica Luigi. (személy) (információ)  Zen. szerz. Giordano Umberto. (személy) (információ)  Bem. 1912. (időpont) febr. 2. Népopera. (intézmény) (információ)  »A cigányprimás«, (cím) operett 3 felv. Írták Grünbaum (személy) (információ)  és Wilhelm. (személy) Zen. szerz. Kálmán Imre. (személy) (információ)  Bem. 1913. (időpont) jan. 24. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Buksi«, (cím) operett 3 felv. Írta Kraatz (személy) (információ)  és Krenn. (személy) Zen. szerz. Gilbert Jean. (személy) (információ)  Bem. 1913. (időpont) aug. 16. Király Színház. (intézmény) (információ)  »A tökéletes feleség«, (cím) operett 3 felv. Írták Brammer (személy) (információ)  és Grünbaum. (személy) (információ)  Zen. szerz. Lehár Ferenc. (személy) (információ)  Bem. 1913. (időpont) nov. 26. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Az 555-ös rendőr«. (cím) Boh. 3 felv. Írta Mc. Augustin Hugh. (személy) Bem. 1914. (időpont) márc. 28. Magyar Színház. (intézmény) (információ)  »Nadmé«, (cím) operett 3 felv. Írták Lindau (személy) (információ)  és Granichstädten. (személy) Bem. 1915. (időpont) febr. 2. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Végre, egyedül«, (cím) operett 3 felv. Írták Willner (személy) és Reichert. (személy) (információ)  Zenéjét Schubert Ferenc (személy) (információ)  műveiből színre alkalmazta Berté Henrik. (személy) (információ)  Bem. 1916. (időpont) ápr. 23. Vígszínház. (intézmény) (információ)  100-ik előadása: 1916. (időpont) szept 19. »Özvegy kisasszony«, (cím) (információ)  énekes vígjáték 3 felv. Írta Leon Viktor. (személy) (információ)  Társfordító Ötvös Adorján. (személy) (információ)  Zen. szerz. Engel Sándor. (személy) (információ)  Bem. 1916. (időpont) szept. 1. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  »Milliomos Kati«, (cím) operett. Írta Dostal. (személy) Bem. 1917. (időpont) júl. 13. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  »Tessék szellőztetni.« (cím) írták Horst (személy) (információ)  és Engel. (személy) (információ)  Bem. 1917. (időpont) aug. 28. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  »Don Juan«, (cím) (információ)  dalmű 2 felv. Írta Da Ponte. (személy) (információ)  Zen. szerz. Mozart Amadé. (személy) (információ)  Új betanulással 1917. (időpont) okt. 31. M. Kir. Operaház. (intézmény) »Hóvirág«, (cím) operett 3 felv. Írta Benatzky Ralph (személy) (információ)  és Práger Willy. (személy) Bem. 1918. (időpont) márc. 9. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »Médi«, (cím) (információ)  operett 3 felv. Írták Willner (személy) és Reichert. (személy) (információ)  Bem. 1918. (időpont) jún. 21. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »A szép Saskia«, (cím) operett 3 felv. Írták Reichert (személy) (információ)  és Willner. (személy) Zen. szerz. Nedbal. (személy) Bem. 1918. (időpont) nov. 8. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »A patika«, (cím) vígopera. Írta Haydn. (személy) (információ)  Bem. 1918. (időpont) dec. 18. Medgyaszay - Színház. (intézmény) (információ)  »Szevillai borbély.« (cím) Bem. 1919. (időpont) dec. 7. M. Kir. Operaház. (intézmény) »Búcsúkeringő«, (cím) operett 3 felv. Írtak Brammer Gyula (személy) (információ)  és Grünwald Alfréd. (személy) (információ)  Zen. szerz. Straus Oszkár. (személy) (információ)  Bem. 1920. (időpont) dec. 29. Városi Színház. (intézmény) (információ)  Városi Színház (intézmény) (információ)  »Csókos asszony«, (cím) operett 3 felv. írták Raymond (személy) és Mars. (személy) (információ)  Bem. 1921. (időpont) márc. 18. Eskütéri Színház. (intézmény) (információ)  »Az erénycsősz«, (cím) operett 3 felv. Írták Bernauer (személy) (információ)  és Jakobsohn. (személy) Zen. szerz. Nedbal Oszkár. (személy) Bem. 1921. (időpont) ápr. 23. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  »A szerepkör«, (cím) vj. 1 felv. Írta Auernheimer Raoul. (személy) (információ)  Bem. 1921. (időpont) nov. 25. »Marinka, a táncosnő«, (cím) operett 3 felv. Írták Jakobsohn (személy) és Oesterreicher. (személy) (információ)  Zen. szerz. Jean Gilbert. (személy) Bem. 1923. (időpont) febr. 24. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  100-ik előadása 1923. (időpont) jún. 24. »A diadalmas asszony«, (cím) operett 3 felv. Írták Lunzer (személy) és Jenbach. (személy) (információ)  Zen. szerz. Csajkovszki I. Péter. (személy) A zenét színpadra alkalmazta Klein József, (személy) (információ)  a bécsi (ország) állami operaház karmestere. Bem. 1923. (időpont) ápr. 27. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »A három grácia«, (cím) revű-operett 3 felv. Írták C. Lombardo (személy) és A. Willner. (személy) Zen. szerz. Lehár Ferenc. (személy) (információ)  Bem. 1923. (időpont) jún. 6. Fővárosi Operettt Színház. (intézmény) (információ)  100-adszor: 1923. (időpont) szept. 23. 150-ed-szer: 1923. (időpont) okt. 31. 200-adszor: 1924. (időpont) ápr. 4. »Pompadour«, (cím) operett 3 felv. Írták Schanzer Rudolf (személy) és Wellisch Ernő. (személy) Zen. szerz. Fall Leo. (személy) (információ)  Bem. 1923. (időpont) nov. 28. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  100-adszor: 1924. (időpont) márc. 6. »Apukám«, (cím) operett 3 felv. Írta Jenbach Béla. (személy) (információ)  Zen. szerz. Lehár Ferenc. (személy) (információ)  Bem. 1924. (időpont) ápr. 14. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »Cár és ács«, (cím) (információ)  opera. Írta Lortzing Gusztáv Albert. (személy) (információ)  Felújította a Városi Színház (intézmény) (információ)  1924. (időpont) ápr. 17. »Dorina és a véletlen«, (cím) operett 3 felv. Írták Fritz Grünbaum (személy) (információ)  és Wilhelm Sterk. (személy) Zen. szerz. Jean Gilbert. (személy) Bem. 1924. (időpont) júl. 30. Renaissance Színház. (intézmény) (információ)  »A párisi kislány«, (cím) vj. 3 felv. Írták Jacques Bousquet (személy) és Henri Falk. (személy) Zen. szerz. Maurice Yvain. (személy) Bem. 1924. (időpont) aug. 23. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »Marica grófnő«, (cím) operett 3 felv. Írták Julius Brammer (személy) (információ)  és Alfréd Grünwald. (személy) Zen.szerz. Kálmán Imre. (személy) (információ)  Bem. 1924. (időpont) okt. 18. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Frasquita«, (cím) operett 3 felv. Írták Willner A. M. (személy) és Reichart Heinz. (személy) Zen. szerz. Lehár Ferenc. (személy) (információ)  Bem. 1925.márc. (időpont) 3. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »Ablakok«, (cím) vj.3 felv. Írta John Galsworthy. (személy) Bem. 1925.ápr. (időpont) 11. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Hármasban«, (cím) zenés vj. 3 felv. Írták Pierre Veber (személy) és Serge Veber. (személy) Zen. szerz. Joseph Sulce. (személy) Bem. 1925. (időpont) szept. 5. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Az Orlov«, (cím) operett 3 felv. Írta Marischka Ernő. (személy) Zen.szerz. Granichstädten Bruno. (személy) Bem. 1925.szept. (időpont) 19. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »Eső«,szmű (cím) (információ)  3 felv. Írták W. Sommerset Maugham (személy) után John Colton (személy) és Clémence Randolph. (személy) Bem. 1925. (időpont) okt. 10. Magyar Színház. (intézmény) (információ)  »Terezina«, (cím) operett 3 felv. Írták: Schanzer (személy) és Wellisch E. (személy) Zen. szerz. Straus Oszkár. (személy) (információ)  Bem. 1925. (időpont) dec. 30. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »A névtelen hajó«, (cím) színjáték 3 felv. Írta Sutton Vane. (személy) Bem. 1925.máj. (időpont) 22. Nemzeti Színház. (intézmény) (információ)  A Kamara Színház (intézmény) 1926. (időpont) febr. 23. mutatta be. »Párisi kirakat«, (cím) (információ)  operett 3 felv., elő- és utójátékkal. Írták Jacques Bousquet (személy) és Henry Falk. (személy) Zen. szerz. Joseph Sulce. (személy) (Ford. Zágon Istvánnal.) (személy) (információ)  Bem. 1926. (időpont) ápr. 9. Magyar Színház. (intézmény) (információ)  »Az isteni díva«, (cím) vj. 3 felv. Írta St. John G. Ervine. (személy) Bem. 1927.ápr. (időpont) 8. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »A fecske«, (cím) daljáték 3 felv. G. Adami (személy) után. Zen. szerz. Puccini. (személy) (információ)  Bem. 1927. (időpont) ápr. 9. Városi Színház. (intézmény) (információ)  »Az édenkert«, (cím) vj. 4 felv. Írták Rudolf Bernauer (személy) és Rudolf Oesterreicher. (személy) Bem.1927. (időpont) jún. 10. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Broadway«, (cím) történet 3 felv. Írták Philip Dunning (személy) és George Abbott. (személy) Bem. 1927. (időpont) szept. 9. Fővárosi Operett Színház. (intézmény) (információ)  »Dybuk«, (cím) héber (nemzetiség) legenda 3 felv. Írta An-Ski. (személy) Bem. 1928. (időpont) febr. 10. Új Színház. (intézmény) 50-ik előadása 1928. (időpont) márc. 28. »A szőrös majom«, (cím) különös komédia 3 felv., 8 képben. Írta Eugéne O'Neill. (személy) Bem. 1928. (időpont) ápr. 19. Új Színház. (intézmény) »Szeretlek«, (cím) operett 3 felv. Írta Albert Willemtz (személy) (információ)  és Saint Granier. (személy) Zen. szerz. Christiné H. Bem. (személy) (információ)  1928. (időpont) máj. 26. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Jolly Joker«, (cím) operett 3 felv. Zen. szerz.J. Sulc. (személy) Bem. 1928. (időpont) szept. 29. Belvárosi Színház. (intézmény) (információ)  »Különös közjáték«, (cím) szmű 3 felv. Írta Eugéne O'Neill. (személy) Bem. 1929. (időpont) márc. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Libavásár«, (cím) vj. 3 felv. Írták André Mouézy-Eon (személy) és Alfréd Machard. (személy) Zen.szerz. Tiarko Richepin. (személy) Bem. 1929. (időpont) ápr. 26. Belvárosi Színház. (intézmény) (információ)  »Az első feleség«, (cím) vj. 3 felv. Írta John Ervine. (személy) Bem. 1929. (időpont) nov. 30. Vígszínház. (intézmény) (információ)  »Régen és most«, (cím) operett 3 felv. Bem. 1929. (időpont) dec. 6. Király Színház. (intézmény) (információ)  »Volga-bár«, (cím) zenés vj. 3 felv. Írta Gandera Felix. (személy) (információ)  Bem. 1929. (időpont) jún. 8. Vígszínház. (intézmény) (információ)  szin_II.0265.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Harsányi Zsolt címszóvég 25267 Szócikk: Harsányi Zsolt író, sz. 1887. jan. 27-én, Korompán ytelepulesy korompa ytelepulesy Korompá ymegyey szepes megye ykodvegy (Szepes m.). ytelepulesy szepes m. ytelepulesy Szepes m. ymegyey szepes megye ykodvegy A művészetek iránti hajlandóságot családjából hozta magával. Leszármazottja annak a Harsányi István yszemelynevy harsányi istván yszemelynevy Harsányi István yszemelynevy harsányi yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy prédikátornak, akit hitvalló iratai miatt a császári kormány 1674-ben xevtizedx 1675 gályarabságra xtalanevtizedx 1685 xtalanevtizedx 1695 ítélt. Nagyatyja, Harsányi Pál yszemelynevy harsányi pál yszemelynevy Harsányi Pál yszemelynevy harsányi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy (L. o.) orsz. képviselő. Atyja huszártiszt, később gyárigazgató volt. Harsányi Zsolt yszemelynevy harsányi zsolt yszemelynevy Harsányi Zsolt yszemelynevy harsányi yszemelynevy zsolt yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Zsolt yszemelynevy ykodvegy Egerben, ytelepulesy eger ytelepulesy Eger ymegyey heves megye ykodvegy Sárospatakon ytelepulesy sárospatak ytelepulesy Sárospatak ymegyey zemplén megye ykodvegy és Kolozsvárott ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy végezte tanulmányait. Kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy irodalmi és művészeti életében mint egyetemi hallgató élénk részt vett, először az »Előre« yintezmenyy előre yintezmenyy Előre yintezmenyy előre yintezmenyy yintezmenyy Előre yintezmenyy ykodvegy c. napilap színikritikusa volt, később Erdély ytelepulesy erdély ytelepulesy Erdély yorszagy Románia ykodvegy akkor legnagyobb napilapjának, az »Ujság«-nak yintezmenyy ujság yintezmenyy Ujság yintezmenyy ujság yintezmenyy yintezmenyy Ujság yintezmenyy ykodvegy lett színikritikusa. Ugyanekkor Incze Sándor yszemelynevy incze sándor yszemelynevy Incze Sándor yszemelynevy incze yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Incze yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy újságíró társaságában »Színházi Hét« yintezmenyy színházi hét yintezmenyy Színházi yintezmenyy színházi yintezmenyy hét yintezmenyy yintezmenyy Színházi yintezmenyy ykodvegy címmel illusztrált hetilapot alapítottak Kolozsvárott, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy amelynek az volt a célja, hogy a színművészetnek és a színészeknek propagandát csináljon a közönség körében. Ennek a hetilapnak fényes sikere arra bírta őket, hogy működésük színhelyét áttegyék a fővárosba. főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Itt alapították meg lapjukat ugyancsak »Színházi Hét« yintezmenyy színházi hét yintezmenyy Színházi yintezmenyy színházi yintezmenyy hét yintezmenyy yintezmenyy Színházi yintezmenyy ykodvegy címmel, amely különböző átalakulások után »Színházi Élet« yintezmenyy színházi élet yintezmenyy Színházi yintezmenyy színházi yintezmenyy élet yintezmenyy yintezmenyy Színházi yintezmenyy ykodvegy címmel máig is fennáll és H. Zs., bár a lap szerkesztésétől visszavonult, a lapnak ma is munkatársa. E hetilapon kívül a napisajtó is igénybe vette H. Zs. munkásságát. Először a régi »Magyar Hirlap«-nak, yintezmenyy magyar hirlap yintezmenyy Magyar H yintezmenyy magyar yintezmenyy hirlap yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy H yintezmenyy ykodvegy majd a »Budapesti Hirlap« yintezmenyy budapesti hirlap yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy hirlap yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy munkatársa lett, később a »Pesti Napló« yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti Na yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Na yintezmenyy ykodvegy színházi rovatvezetője, ezidő szerint a »Pesti Hirlap«-ba yintezmenyy pesti hirlap yintezmenyy Pesti Hi yintezmenyy pesti yintezmenyy hirlap yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Hi yintezmenyy ykodvegy ír. De munkássága kiterjed a kulturális élet más területeire is. Kitűnő műfordító és mint ilyen, elnöke a Színpadi Műfordítók szakosztályának. yintezmenyy színpadi műfordítók szakosztálya yintezmenyy Színpadi yintezmenyy színpadi yintezmenyy műfordítók yintezmenyy szakosztálya yintezmenyy yintezmenyy Színpadi yintezmenyy ykodvegy Mint színműíró darabjain kivül számtalan egyfelvonásossal járult hozzá a magyar kabaré mai fejlettségéhez, Medgyaszay Vilma yszemelynevy medgyaszay vilma yszemelynevy Medgyaszay Vilma yszemelynevy medgyaszay yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Medgyaszay yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy legtöbb sanzonját ő írta. Harsányi Zsolt yszemelynevy harsányi zsolt yszemelynevy Harsányi Zsolt yszemelynevy harsányi yszemelynevy zsolt yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Zsolt yszemelynevy ykodvegy élénk részt vesz a színházi élet közérdekű mozgalmaiban. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének yintezmenyy magyar színpadi szerzők egyesülete yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színpadi yintezmenyy szerzők yintezmenyy egyesülete yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yint 1924. xevtizedx 1925 június havától elnöke és ügyvezető ­ igazgatója. Előadója volt annak a bizottságnak, amelyet a kultuszminiszter a színésznevelés megreformálására küldött ki s a kérdést az ő javaslata alapján döntötték el. Tagja annak a kilences bizottságnak, amelyet a szerzők, igazgatók és színészek állítottak össze, hogy a színházi élet általános kérdéseit megvitassák. Ügyvezető-igazgatója az Országos Irodalmi és Művészeti Kongresszus yintezmenyy országos irodalmi és művészeti kongresszus yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy irodalmi yintezmenyy és yintezmenyy művészeti yintezmenyy kongresszus yintezmenyy yintezmen irodalmi szakosztályának. Egy darabig színigazgató is volt (1921. ápr. 16.- 1922. jan. 31.), a Renaissance Színház yintezmenyy renaissance színház yintezmenyy Renaissa yintezmenyy renaissance yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Renaissa yintezmenyy ykodvegy művészi vezetője. A magyar színészet szempontjából nagy feltűnést keltett Gál Gyula yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy jubileumán tartott beszéde, amelyben kimutatta, hogy a magyar színműirodalom nagyrészben a magyar színjátszás fejlettségének és az írókat inspiráló színésztehetségeknek köszönheti mai világraszóló hírnevét. Mint operafordító is kitűnt. Megjelent könyvalakban is a »Szibéria«, ycimy szibéria ycimy Szibéria ycimy szibéria ycimy ycimy Szibéria ycimy ykodvegy »Varázsfuvola«, ycimy varázsfuvola ycimy Varázsfuvola ycimy varázsfuvola ycimy ycimy Varázsfuvola ycimy ykodvegy »Boccaccio«, ycimy boccaccio ycimy Boccaccio ycimy boccaccio ycimy ycimy Boccaccio ycimy ykodvegy »Don Juan«, ycimy don juan ycimy Don Juan ycimy don ycimy juan ycimy ycimy Don ycimy Juan ycimy ykodvegy »A sevillai borbély« ycimy a sevillai borbély ycimy A sevillai borbély ycimy a ycimy sevillai ycimy borbély ycimy ycimy A ycimy sevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy és »Ariadne Naxos szigetén« ycimy ariadne naxos szigetén ycimy Ariadne Naxos szigetén ycimy ariadne ycimy naxos ycimy szigetén ycimy ycimy Ariadne ycimy Naxos ycimy szigetén ycimy ykodvegy szövegkönyve. Megjelent »Komédiások« ycimy komédiások ycimy Komédiások ycimy komédiások ycimy ycimy Komédiások ycimy ykodvegy c. kötete Kürthy György yszemelynevy kürthy györgy yszemelynevy Kürthy György yszemelynevy kürthy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Kürthy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy és Major Henrik yszemelynevy major henrik yszemelynevy Major Henrik yszemelynevy major yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Major yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy rajzaival, »Színházi kis szótár«, ycimy színházi kis szótár ycimy Színházi kis szótár ycimy színházi ycimy kis ycimy szótár ycimy ycimy Színházi ycimy kis ycimy szótár ycimy ykodvegy és »Shakespeare a Nyujorkban« ycimy shakespeare a nyujorkban ycimy Shakespeare a Nyujorkban ycimy shakespeare ycimy a ycimy nyujorkban ycimy ycimy Shakespeare ycimy a ycimy Nyujorkban ycimy ykodvegy c. humoros könyve, »Úgy kell neki« ycimy úgy kell neki ycimy Úgy kell neki ycimy úgy ycimy kell ycimy neki ycimy ycimy Úgy ycimy kell ycimy neki ycimy ykodvegy címmel pedig a Szerzőjogi Központ yintezmenyy szerzőjogi központ yintezmenyy Szerzőjo yintezmenyy szerzőjogi yintezmenyy központ yintezmenyy yintezmenyy Szerzőjo yintezmenyy ykodvegy kiadásában a Vígszínházban yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy színre került három egyfelvonásosa. Mint regény- és novellaíró is kitűnt. Legnagyobb sikereit Mikszáth yszemelynevy mikszáth yszemelynevy Mikszáth yszemelynevy mikszáth yszemelynevy yszemelynevy Mikszáth yszemelynevy ykodvegy műveinek színpadi feldolgozásával aratta; »A vén gazember« ycimy a vén gazember ycimy A vén gazember ycimy a ycimy vén ycimy gazember ycimy ycimy A ycimy vén ycimy gazember ycimy ykodvegy és a »Noszty fiú« ycimy noszty fiú ycimy Noszty fiú ycimy noszty ycimy fiú ycimy ycimy Noszty ycimy fiú ycimy ykodvegy a háború utáni magyar színpad legnagyobb diadalai közé tartozott. Azonkívül önálló színpadi műveket is írt, pl. »Zenélőóra«. ycimy zenélőóra ycimy Zenélőóra ycimy zenélőóra ycimy ycimy Zenélőóra ycimy ykodvegy Bem. Vígszínház, yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 1927. Színművei: »Limonádé ezredes«. ycimy limonádé ezredes ycimy Limonádé ezredes ycimy limonádé ycimy ezredes ycimy ycimy Limonádé ycimy ezredes ycimy ykodvegy Társsz. Vincze Zsigmond. yszemelynevy vincze zsigmond yszemelynevy Vincze Zsigmond yszemelynevy vincze yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Vincze yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Bem. 1912. xevtizedx 1915 szept. 5. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »A mozikirály«, ycimy a mozikirály ycimy A mozikirály ycimy a ycimy mozikirály ycimy ycimy A ycimy mozikirály ycimy ykodvegy operett 3 felv. Zen. szerz. Szirmai Albert. yszemelynevy szirmai albert yszemelynevy Szirmai Albert yszemelynevy szirmai yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Szirmai yszemelynevy Albert yszemelynevy ykodvegy Bem. 1913. szept. 20. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Nemtudomka«, ycimy nemtudomka ycimy Nemtudomka ycimy nemtudomka ycimy ycimy Nemtudomka ycimy ykodvegy operett 3 felv. Társsz. Bakonyi Károly. yszemelynevy bakonyi károly yszemelynevy Bakonyi Károly yszemelynevy bakonyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Bakonyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Huszka Jenő. yszemelynevy huszka jenő yszemelynevy Huszka Jenő yszemelynevy huszka yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Huszka yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Bem. 1914. jan. 14. U. o. »Téli lakás«, ycimy téli lakás ycimy Téli lakás ycimy téli ycimy lakás ycimy ycimy Téli ycimy lakás ycimy ykodvegy 1 felv., 1915. júl. 3. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Dicsőfalvi«, ycimy dicsőfalvi ycimy Dicsőfalvi ycimy dicsőfalvi ycimy ycimy Dicsőfalvi ycimy ykodvegy operett 1 felv. Zen. szerz. Balázs Miklós. yszemelynevy balázs miklós yszemelynevy Balázs Miklós yszemelynevy balázs yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Balázs yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Bem. 1916. május havában, Kolozsvárt. ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy »Vandergold kisasszony«, ycimy vandergold kisasszony ycimy Vandergold kisasszony ycimy vandergold ycimy kisasszony ycimy ycimy Vandergold ycimy kisasszony ycimy ykodvegy operett 3 felv. Társsz. Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és és Rényi Aladár. yszemelynevy rényi aladár yszemelynevy Rényi Aladár yszemelynevy rényi yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Rényi yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy Bem. 1917. okt. 24. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Háztűznéző«, ycimy háztűznéző ycimy Háztűznéző ycimy háztűznéző ycimy ycimy Háztűznéző ycimy ykodvegy operett 1 felv., előjátékkal. Társsz. Drégely Gábor. yszemelynevy drégely gábor yszemelynevy Drégely Gábor yszemelynevy drégely yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Drégely yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Reinitz Béla. yszemelynevy reinitz béla yszemelynevy Reinitz Béla yszemelynevy reinitz yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Reinitz yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Bem. 1918. dec. xtalanevtizedx 1925 17. Medgyaszay - színház. yintezmenyy medgyaszay - színház yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy medgyaszay yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy ykodvegy (Megnyitó előadáson.) »A kislány«, ycimy a kislány ycimy A kislány ycimy a ycimy kislány ycimy ycimy A ycimy kislány ycimy ykodvegy operett 3 képben. Társsz. Szomory Emil. yszemelynevy szomory emil yszemelynevy Szomory Emil yszemelynevy szomory yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Szomory yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Stefanidesz Károly. yszemelynevy stefanidesz károly yszemelynevy Stefanidesz Károly yszemelynevy stefanidesz yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Stefanidesz yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Bem. 1920. xevtizedx 1925 márc. 26. Revű-Színház. yintezmenyy revű-színház yintezmenyy Revű-Szí yintezmenyy revű-színház yintezmenyy yintezmenyy Revű-Szí yintezmenyy ykodvegy »Az őrgróf«, ycimy az őrgróf ycimy Az őrgróf ycimy az ycimy őrgróf ycimy ycimy Az ycimy őrgróf ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Bem. 1921. máj. 20. Renaissance Színház. yintezmenyy renaissance színház yintezmenyy Renaissa yintezmenyy renaissance yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Renaissa yintezmenyy ykodvegy »A vén gazember«, színjáték ycimy a vén gazember ycimy A vén gazember ycimy a ycimy vén ycimy gazember ycimy ycimy A ycimy vén ycimy gazember ycimy ykodvegy 3 felv. Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth kálmán yszemelynevy Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Mikszáth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy regénye felhasználásával. Bem. 1924. jan. 11. Nemzeti Színház. yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy 100-adszor: 1926. dec. 23. »Amerika lánya«, ycimy amerika lánya ycimy Amerika lánya ycimy amerika ycimy lánya ycimy ycimy Amerika ycimy lánya ycimy ykodvegy operett 3 felv. Társsz. Szilágyi Sándor. yszemelynevy szilágyi sándor yszemelynevy Szilágyi Sándor yszemelynevy szilágyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Kiszely László. yszemelynevy kiszely lászló yszemelynevy Kiszely László yszemelynevy kiszely yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kiszely yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Bem. 1924. máj. 17. Városi Színház, yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Májusi muzsika«, ycimy májusi muzsika ycimy Májusi muzsika ycimy májusi ycimy muzsika ycimy ycimy Májusi ycimy muzsika ycimy ykodvegy fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy életkép 3 felv. Társsz. Farkas Imre. yszemelynevy farkas imre yszemelynevy Farkas Imre yszemelynevy farkas yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925. máj. 20. Renaissance Színház. yintezmenyy renaissance színház yintezmenyy Renaissa yintezmenyy renaissance yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Renaissa yintezmenyy ykodvegy »Noszty fiú esete Tóth Marival« ycimy noszty fiú esete tóth marival ycimy Noszty fiú esete Tóth Marival ycimy noszty ycimy fiú ycimy esete ycimy tóth ycimy marival ycimy ycimy Noszty ycimy fiú ycimy esete ycimy Tóth ycimy Marival yc Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth kálmán yszemelynevy Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Mikszáth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy regénye után. Bem. 1926. szept. 18. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 1927. febr. 21-én ezzel a darabjával elnyerte az Akadémia Vojnits-díját. yszemelynevy vojnits yszemelynevy Vojnits yszemelynevy vojnits yszemelynevy yszemelynevy Vojnits yszemelynevy ykodvegy 100-adszor: 1927. jan. 7. »Nézze meg az ember!«, ycimy nézze meg az ember! ycimy Nézze meg az ember! ycimy nézze ycimy meg ycimy az ycimy ember! ycimy ycimy Nézze ycimy meg ycimy az ycimy ember! ycimy ykodvegy énekes, táncos revű-komédia 3 felv. Bem. 1926. márc. 3. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »Háry János«, ycimy háry jános ycimy Háry János ycimy háry ycimy jános ycimy ycimy Háry ycimy János ycimy ykodvegy daljáték 5 kalandban, elő- és utójátékkal. Társsz. Paulini Béla. yszemelynevy paulini béla yszemelynevy Paulini Béla yszemelynevy paulini yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Paulini yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Kodály Zoltán. yszemelynevy kodály zoltán yszemelynevy Kodály Zoltán yszemelynevy kodály yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Kodály yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Bem. 1926. okt. 16. M. Kir. Operaház. yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy (L. o. részletesen.) »A zenélőóra«, ycimy a zenélőóra ycimy A zenélőóra ycimy a ycimy zenélőóra ycimy ycimy A ycimy zenélőóra ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Bem. 1927. szept. 17. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Beszterce ostroma«, ycimy beszterce ostroma ycimy Beszterce ostroma ycimy beszterce ycimy ostroma ycimy ycimy Beszterce ycimy ostroma ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth kálmán yszemelynevy Mikszáth Kálmán yszemelynevy mikszáth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Mikszáth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy regénye után. Bem. 1929. jan. 16. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy Fordításai: »Ha az új bor forr«, ycimy ha az új bor forr ycimy Ha az új bor forr ycimy ha ycimy az ycimy új ycimy bor ycimy forr ycimy ycimy Ha ycimy az ycimy új ycimy bor ycimy forr ycimy ykodvegy szmű. Irta Björson. yszemelynevy björson yszemelynevy Björson yszemelynevy björson yszemelynevy yszemelynevy Björson yszemelynevy ykodvegy Bem. 1910. xevtizedx 1915 febr. 11., Kolozsvár. ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy »Abu Kászem papucsa«, ycimy abu kászem papucsa ycimy Abu Kászem papucsa ycimy abu ycimy kászem ycimy papucsa ycimy ycimy Abu ycimy Kászem ycimy papucsa ycimy ykodvegy verses vj. Irta Strindberg Ágost. yszemelynevy strindberg ágost yszemelynevy Strindberg Ágost yszemelynevy strindberg yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Strindberg yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy Bem. 1910. máj. 18-án, Kolozsvárt. ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy »KreoIvér«, ycimy kreoivér ycimy KreoIvér ycimy kreoivér ycimy ycimy KreoIvér ycimy ykodvegy operett 3 felv. írta Schnitzer Ignác yszemelynevy schnitzer ignác yszemelynevy Schnitzer Ignác yszemelynevy schnitzer yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Schnitzer yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy és Gatti Imre. yszemelynevy gatti imre yszemelynevy Gatti Imre yszemelynevy gatti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Gatti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Berté Henrik. yszemelynevy berté henrik yszemelynevy Berté Henrik yszemelynevy berté yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Berté yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Bem. 1911. júl. 7. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy »A provanszi vándor«, ycimy a provanszi vándor ycimy A provanszi vándor ycimy a ycimy provanszi ycimy vándor ycimy ycimy A ycimy provanszi ycimy vándor ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Franz Wolf. yszemelynevy franz wolf yszemelynevy Franz Wolf yszemelynevy franz yszemelynevy wolf yszemelynevy yszemelynevy Franz yszemelynevy Wolf yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Bieger Alfréd. yszemelynevy bieger alfréd yszemelynevy Bieger Alfréd yszemelynevy bieger yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Bieger yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Bem. 1911. szept. 2. Újpesti Népszínház. yintezmenyy újpesti népszínház yintezmenyy Újpesti yintezmenyy újpesti yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Újpesti yintezmenyy ykodvegy »A nőtlen férj«, ycimy a nőtlen férj ycimy A nőtlen férj ycimy a ycimy nőtlen ycimy férj ycimy ycimy A ycimy nőtlen ycimy férj ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Grünbaum yszemelynevy grünbaum yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy grünbaum yszemelynevy yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy ykodvegy és Reichart Heinz. yszemelynevy reichart heinz yszemelynevy Reichart Heinz yszemelynevy reichart yszemelynevy heinz yszemelynevy yszemelynevy Reichart yszemelynevy Heinz yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Wanda Gusztáv. yszemelynevy wanda gusztáv yszemelynevy Wanda Gusztáv yszemelynevy wanda yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Wanda yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Bem. 1911. nov. 4. Ujpesti Népszínház. yintezmenyy ujpesti népszínház yintezmenyy Ujpesti yintezmenyy ujpesti yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Ujpesti yintezmenyy ykodvegy »Szibéria«, ycimy szibéria ycimy Szibéria ycimy szibéria ycimy ycimy Szibéria ycimy ykodvegy dalmű 3 felv. Írta Illica Luigi. yszemelynevy illica luigi yszemelynevy Illica Luigi yszemelynevy illica yszemelynevy luigi yszemelynevy yszemelynevy Illica yszemelynevy Luigi yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Giordano Umberto. yszemelynevy giordano umberto yszemelynevy Giordano Umberto yszemelynevy giordano yszemelynevy umberto yszemelynevy yszemelynevy Giordano yszemelynevy Umberto yszemelynevy ykodvegy Bem. 1912. febr. 2. Népopera. yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy »A cigányprimás«, ycimy a cigányprimás ycimy A cigányprimás ycimy a ycimy cigányprimás ycimy ycimy A ycimy cigányprimás ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Grünbaum yszemelynevy grünbaum yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy grünbaum yszemelynevy yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy ykodvegy és Wilhelm. yszemelynevy wilhelm yszemelynevy Wilhelm yszemelynevy wilhelm yszemelynevy yszemelynevy Wilhelm yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Kálmán Imre. yszemelynevy kálmán imre yszemelynevy Kálmán Imre yszemelynevy kálmán yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Bem. 1913. jan. 24. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Buksi«, ycimy buksi ycimy Buksi ycimy buksi ycimy ycimy Buksi ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Kraatz yszemelynevy kraatz yszemelynevy Kraatz yszemelynevy kraatz yszemelynevy yszemelynevy Kraatz yszemelynevy ykodvegy és Krenn. yszemelynevy krenn yszemelynevy Krenn yszemelynevy krenn yszemelynevy yszemelynevy Krenn yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Gilbert Jean. yszemelynevy gilbert jean yszemelynevy Gilbert Jean yszemelynevy gilbert yszemelynevy jean yszemelynevy yszemelynevy Gilbert yszemelynevy Jean yszemelynevy ykodvegy Bem. 1913. aug. 16. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »A tökéletes feleség«, ycimy a tökéletes feleség ycimy A tökéletes feleség ycimy a ycimy tökéletes ycimy feleség ycimy ycimy A ycimy tökéletes ycimy feleség ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Brammer yszemelynevy brammer yszemelynevy Brammer yszemelynevy brammer yszemelynevy yszemelynevy Brammer yszemelynevy ykodvegy és Grünbaum. yszemelynevy grünbaum yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy grünbaum yszemelynevy yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Lehár Ferenc. yszemelynevy lehár ferenc yszemelynevy Lehár Ferenc yszemelynevy lehár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lehár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bem. 1913. nov. 26. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Az 555-ös rendőr«. ycimy az 555-ös rendőr ycimy Az 555-ös rendőr ycimy az ycimy 555-ös ycimy rendőr ycimy ycimy Az ycimy 555-ös ycimy rendőr ycimy ykodvegy Boh. 3 felv. Írta Mc. Augustin Hugh. yszemelynevy mc. augustin hugh yszemelynevy Mc. Augustin Hugh yszemelynevy mc. yszemelynevy augustin yszemelynevy hugh yszemelynevy yszemelynevy Mc. yszemelynevy Augustin yszemelynevy Hugh yszemelynev Bem. 1914. márc. 28. Magyar Színház. yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Nadmé«, ycimy nadme ycimy Nadmé ycimy nadme ycimy ycimy Nadmé ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Lindau yszemelynevy lindau yszemelynevy Lindau yszemelynevy lindau yszemelynevy yszemelynevy Lindau yszemelynevy ykodvegy és Granichstädten. yszemelynevy granichstädten yszemelynevy Granichstädten yszemelynevy granichstädten yszemelynevy yszemelynevy Granichstädten yszemelynevy ykodvegy Bem. 1915. febr. 2. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Végre, egyedül«, ycimy végre, egyedül ycimy Végre, egyedül ycimy végre, ycimy egyedül ycimy ycimy Végre, ycimy egyedül ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Willner yszemelynevy willner yszemelynevy Willner yszemelynevy willner yszemelynevy yszemelynevy Willner yszemelynevy ykodvegy és Reichert. yszemelynevy reichert yszemelynevy Reichert yszemelynevy reichert yszemelynevy yszemelynevy Reichert yszemelynevy ykodvegy Zenéjét Schubert Ferenc yszemelynevy schubert ferenc yszemelynevy Schubert Ferenc yszemelynevy schubert yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Schubert yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy műveiből színre alkalmazta Berté Henrik. yszemelynevy berté henrik yszemelynevy Berté Henrik yszemelynevy berté yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Berté yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Bem. 1916. ápr. 23. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 100-ik előadása: 1916. szept 19. »Özvegy kisasszony«, ycimy özvegy kisasszony ycimy Özvegy kisasszony ycimy özvegy ycimy kisasszony ycimy ycimy Özvegy ycimy kisasszony ycimy ykodvegy énekes vígjáték 3 felv. Írta Leon Viktor. yszemelynevy leon viktor yszemelynevy Leon Viktor yszemelynevy leon yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Leon yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Társfordító Ötvös Adorján. yszemelynevy ötvös adorján yszemelynevy Ötvös Adorján yszemelynevy ötvös yszemelynevy adorján yszemelynevy yszemelynevy Ötvös yszemelynevy Adorján yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Engel Sándor. yszemelynevy engel sándor yszemelynevy Engel Sándor yszemelynevy engel yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Engel yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bem. 1916. szept. 1. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy »Milliomos Kati«, ycimy milliomos kati ycimy Milliomos Kati ycimy milliomos ycimy kati ycimy ycimy Milliomos ycimy Kati ycimy ykodvegy operett. Írta Dostal. yszemelynevy dostal yszemelynevy Dostal yszemelynevy dostal yszemelynevy yszemelynevy Dostal yszemelynevy ykodvegy Bem. 1917. júl. 13. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy »Tessék szellőztetni.« ycimy tessék szellőztetni. ycimy Tessék szellőztetni. ycimy tessék ycimy szellőztetni. ycimy ycimy Tessék ycimy szellőztetni. ycimy ykodvegy írták Horst yszemelynevy horst yszemelynevy Horst yszemelynevy horst yszemelynevy yszemelynevy Horst yszemelynevy ykodvegy és Engel. yszemelynevy engel yszemelynevy Engel yszemelynevy engel yszemelynevy yszemelynevy Engel yszemelynevy ykodvegy Bem. 1917. aug. 28. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy »Don Juan«, ycimy don juan ycimy Don Juan ycimy don ycimy juan ycimy ycimy Don ycimy Juan ycimy ykodvegy dalmű 2 felv. Írta Da Ponte. yszemelynevy da ponte yszemelynevy Da Ponte yszemelynevy da yszemelynevy ponte yszemelynevy yszemelynevy Da yszemelynevy Ponte yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Mozart Amadé. yszemelynevy mozart amade yszemelynevy Mozart Amadé yszemelynevy mozart yszemelynevy amade yszemelynevy yszemelynevy Mozart yszemelynevy Amadé yszemelynevy ykodvegy Új betanulással 1917. okt. 31. M. Kir. Operaház. yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy »Hóvirág«, ycimy hóvirág ycimy Hóvirág ycimy hóvirág ycimy ycimy Hóvirág ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Benatzky Ralph yszemelynevy benatzky ralph yszemelynevy Benatzky Ralph yszemelynevy benatzky yszemelynevy ralph yszemelynevy yszemelynevy Benatzky yszemelynevy Ralph yszemelynevy ykodvegy és Práger Willy. yszemelynevy práger willy yszemelynevy Práger Willy yszemelynevy práger yszemelynevy willy yszemelynevy yszemelynevy Práger yszemelynevy Willy yszemelynevy ykodvegy Bem. 1918. márc. 9. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Médi«, ycimy médi ycimy Médi ycimy médi ycimy ycimy Médi ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Willner yszemelynevy willner yszemelynevy Willner yszemelynevy willner yszemelynevy yszemelynevy Willner yszemelynevy ykodvegy és Reichert. yszemelynevy reichert yszemelynevy Reichert yszemelynevy reichert yszemelynevy yszemelynevy Reichert yszemelynevy ykodvegy Bem. 1918. jún. 21. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »A szép Saskia«, ycimy a szép saskia ycimy A szép Saskia ycimy a ycimy szép ycimy saskia ycimy ycimy A ycimy szép ycimy Saskia ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Reichert yszemelynevy reichert yszemelynevy Reichert yszemelynevy reichert yszemelynevy yszemelynevy Reichert yszemelynevy ykodvegy és Willner. yszemelynevy willner yszemelynevy Willner yszemelynevy willner yszemelynevy yszemelynevy Willner yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Nedbal. yszemelynevy nedbal yszemelynevy Nedbal yszemelynevy nedbal yszemelynevy yszemelynevy Nedbal yszemelynevy ykodvegy Bem. 1918. nov. 8. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »A patika«, ycimy a patika ycimy A patika ycimy a ycimy patika ycimy ycimy A ycimy patika ycimy ykodvegy vígopera. Írta Haydn. yszemelynevy haydn yszemelynevy Haydn yszemelynevy haydn yszemelynevy yszemelynevy Haydn yszemelynevy ykodvegy Bem. 1918. dec. 18. Medgyaszay - Színház. yintezmenyy medgyaszay - színház yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy medgyaszay yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Medgyasz yintezmenyy ykodvegy »Szevillai borbély.« ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy Bem. 1919. dec. xtalanevtizedx 1925 7. M. Kir. Operaház. yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy »Búcsúkeringő«, ycimy búcsúkeringő ycimy Búcsúkeringő ycimy búcsúkeringő ycimy ycimy Búcsúkeringő ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írtak Brammer Gyula yszemelynevy brammer gyula yszemelynevy Brammer Gyula yszemelynevy brammer yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Brammer yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy és Grünwald Alfréd. yszemelynevy grünwald alfréd yszemelynevy Grünwald Alfréd yszemelynevy grünwald yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Grünwald yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Straus Oszkár. yszemelynevy straus oszkár yszemelynevy Straus Oszkár yszemelynevy straus yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Straus yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Bem. 1920. xevtizedx 1925 dec. 29. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy Városi Színház yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Csókos asszony«, ycimy csókos asszony ycimy Csókos asszony ycimy csókos ycimy asszony ycimy ycimy Csókos ycimy asszony ycimy ykodvegy operett 3 felv. írták Raymond yszemelynevy raymond yszemelynevy Raymond yszemelynevy raymond yszemelynevy yszemelynevy Raymond yszemelynevy ykodvegy és Mars. yszemelynevy mars yszemelynevy Mars yszemelynevy mars yszemelynevy yszemelynevy Mars yszemelynevy ykodvegy Bem. 1921. márc. 18. Eskütéri Színház. yintezmenyy eskütéri színház yintezmenyy Eskütéri yintezmenyy eskütéri yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Eskütéri yintezmenyy ykodvegy »Az erénycsősz«, ycimy az erénycsősz ycimy Az erénycsősz ycimy az ycimy erénycsősz ycimy ycimy Az ycimy erénycsősz ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Bernauer yszemelynevy bernauer yszemelynevy Bernauer yszemelynevy bernauer yszemelynevy yszemelynevy Bernauer yszemelynevy ykodvegy és Jakobsohn. yszemelynevy jakobsohn yszemelynevy Jakobsohn yszemelynevy jakobsohn yszemelynevy yszemelynevy Jakobsohn yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Nedbal Oszkár. yszemelynevy nedbal oszkár yszemelynevy Nedbal Oszkár yszemelynevy nedbal yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Nedbal yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Bem. 1921. ápr. 23. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy »A szerepkör«, ycimy a szerepkör ycimy A szerepkör ycimy a ycimy szerepkör ycimy ycimy A ycimy szerepkör ycimy ykodvegy vj. 1 felv. Írta Auernheimer Raoul. yszemelynevy auernheimer raoul yszemelynevy Auernheimer Raoul yszemelynevy auernheimer yszemelynevy raoul yszemelynevy yszemelynevy Auernheimer yszemelynevy Raoul yszemelynevy ykodvegy Bem. 1921. nov. 25. »Marinka, a táncosnő«, ycimy marinka, a táncosnő ycimy Marinka, a táncosnő ycimy marinka, ycimy a ycimy táncosnő ycimy ycimy Marinka, ycimy a ycimy táncosnő ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Jakobsohn yszemelynevy jakobsohn yszemelynevy Jakobsohn yszemelynevy jakobsohn yszemelynevy yszemelynevy Jakobsohn yszemelynevy ykodvegy és Oesterreicher. yszemelynevy oesterreicher yszemelynevy Oesterreicher yszemelynevy oesterreicher yszemelynevy yszemelynevy Oesterreicher yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Jean Gilbert. yszemelynevy jean gilbert yszemelynevy Jean Gilbert yszemelynevy jean yszemelynevy gilbert yszemelynevy yszemelynevy Jean yszemelynevy Gilbert yszemelynevy ykodvegy Bem. 1923. febr. 24. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy 100-ik előadása 1923. jún. 24. »A diadalmas asszony«, ycimy a diadalmas asszony ycimy A diadalmas asszony ycimy a ycimy diadalmas ycimy asszony ycimy ycimy A ycimy diadalmas ycimy asszony ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Lunzer yszemelynevy lunzer yszemelynevy Lunzer yszemelynevy lunzer yszemelynevy yszemelynevy Lunzer yszemelynevy ykodvegy és Jenbach. yszemelynevy jenbach yszemelynevy Jenbach yszemelynevy jenbach yszemelynevy yszemelynevy Jenbach yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Csajkovszki I. Péter. yszemelynevy csajkovszki i. péter yszemelynevy Csajkovszki I. Péter yszemelynevy csajkovszki yszemelynevy i. yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Csajkovszki yszemelynevy I. yszemelynevy Péter A zenét színpadra alkalmazta Klein József, yszemelynevy klein józsef yszemelynevy Klein József yszemelynevy klein yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Klein yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy a bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy állami operaház karmestere. Bem. 1923. ápr. 27. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »A három grácia«, ycimy a három grácia ycimy A három grácia ycimy a ycimy három ycimy grácia ycimy ycimy A ycimy három ycimy grácia ycimy ykodvegy revű-operett 3 felv. Írták C. Lombardo yszemelynevy c. lombardo yszemelynevy C. Lombardo yszemelynevy c. yszemelynevy lombardo yszemelynevy yszemelynevy C. yszemelynevy Lombardo yszemelynevy ykodvegy és A. Willner. yszemelynevy a. willner yszemelynevy A. Willner yszemelynevy a. yszemelynevy willner yszemelynevy yszemelynevy A. yszemelynevy Willner yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Lehár Ferenc. yszemelynevy lehár ferenc yszemelynevy Lehár Ferenc yszemelynevy lehár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lehár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bem. 1923. jún. 6. Fővárosi Operettt Színház. yintezmenyy fővárosi operettt színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operettt yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy 100-adszor: 1923. szept. 23. 150-ed-szer: 1923. okt. 31. 200-adszor: 1924. ápr. 4. »Pompadour«, ycimy pompadour ycimy Pompadour ycimy pompadour ycimy ycimy Pompadour ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Schanzer Rudolf yszemelynevy schanzer rudolf yszemelynevy Schanzer Rudolf yszemelynevy schanzer yszemelynevy rudolf yszemelynevy yszemelynevy Schanzer yszemelynevy Rudolf yszemelynevy ykodvegy és Wellisch Ernő. yszemelynevy wellisch ernő yszemelynevy Wellisch Ernő yszemelynevy wellisch yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Wellisch yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Fall Leo. yszemelynevy fall leo yszemelynevy Fall Leo yszemelynevy fall yszemelynevy leo yszemelynevy yszemelynevy Fall yszemelynevy Leo yszemelynevy ykodvegy Bem. 1923. nov. 28. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy 100-adszor: 1924. márc. 6. »Apukám«, ycimy apukám ycimy Apukám ycimy apukám ycimy ycimy Apukám ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Jenbach Béla. yszemelynevy jenbach béla yszemelynevy Jenbach Béla yszemelynevy jenbach yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Jenbach yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Lehár Ferenc. yszemelynevy lehár ferenc yszemelynevy Lehár Ferenc yszemelynevy lehár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lehár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bem. 1924. ápr. 14. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »Cár és ács«, ycimy cár és ács ycimy Cár és ács ycimy cár ycimy és ycimy ács ycimy ycimy Cár ycimy és ycimy ács ycimy ykodvegy opera. Írta Lortzing Gusztáv Albert. yszemelynevy lortzing gusztáv albert yszemelynevy Lortzing Gusztáv Albert yszemelynevy lortzing yszemelynevy gusztáv yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Lortzing yszemelynevy Gusztáv yszemel Felújította a Városi Színház yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy 1924. ápr. 17. »Dorina és a véletlen«, ycimy dorina és a véletlen ycimy Dorina és a véletlen ycimy dorina ycimy és ycimy a ycimy véletlen ycimy ycimy Dorina ycimy és ycimy a ycimy véletlen ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Fritz Grünbaum yszemelynevy fritz grünbaum yszemelynevy Fritz Grünbaum yszemelynevy fritz yszemelynevy grünbaum yszemelynevy yszemelynevy Fritz yszemelynevy Grünbaum yszemelynevy ykodvegy és Wilhelm Sterk. yszemelynevy wilhelm sterk yszemelynevy Wilhelm Sterk yszemelynevy wilhelm yszemelynevy sterk yszemelynevy yszemelynevy Wilhelm yszemelynevy Sterk yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Jean Gilbert. yszemelynevy jean gilbert yszemelynevy Jean Gilbert yszemelynevy jean yszemelynevy gilbert yszemelynevy yszemelynevy Jean yszemelynevy Gilbert yszemelynevy ykodvegy Bem. 1924. júl. 30. Renaissance Színház. yintezmenyy renaissance színház yintezmenyy Renaissa yintezmenyy renaissance yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Renaissa yintezmenyy ykodvegy »A párisi kislány«, ycimy a párisi kislány ycimy A párisi kislány ycimy a ycimy párisi ycimy kislány ycimy ycimy A ycimy párisi ycimy kislány ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Írták Jacques Bousquet yszemelynevy jacques bousquet yszemelynevy Jacques Bousquet yszemelynevy jacques yszemelynevy bousquet yszemelynevy yszemelynevy Jacques yszemelynevy Bousquet yszemelynevy ykodvegy és Henri Falk. yszemelynevy henri falk yszemelynevy Henri Falk yszemelynevy henri yszemelynevy falk yszemelynevy yszemelynevy Henri yszemelynevy Falk yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Maurice Yvain. yszemelynevy maurice yvain yszemelynevy Maurice Yvain yszemelynevy maurice yszemelynevy yvain yszemelynevy yszemelynevy Maurice yszemelynevy Yvain yszemelynevy ykodvegy Bem. 1924. aug. 23. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »Marica grófnő«, ycimy marica grófnő ycimy Marica grófnő ycimy marica ycimy grófnő ycimy ycimy Marica ycimy grófnő ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Julius Brammer yszemelynevy julius brammer yszemelynevy Julius Brammer yszemelynevy julius yszemelynevy brammer yszemelynevy yszemelynevy Julius yszemelynevy Brammer yszemelynevy ykodvegy és Alfréd Grünwald. yszemelynevy alfréd grünwald yszemelynevy Alfréd Grünwald yszemelynevy alfréd yszemelynevy grünwald yszemelynevy yszemelynevy Alfréd yszemelynevy Grünwald yszemelynevy ykodvegy Zen.szerz. Kálmán Imre. yszemelynevy kálmán imre yszemelynevy Kálmán Imre yszemelynevy kálmán yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Bem. 1924. okt. 18. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Frasquita«, ycimy frasquita ycimy Frasquita ycimy frasquita ycimy ycimy Frasquita ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták Willner A. M. yszemelynevy willner a. m. yszemelynevy Willner A. M. yszemelynevy willner yszemelynevy a. yszemelynevy m. yszemelynevy yszemelynevy Willner yszemelynevy A. yszemelynevy M. yszemelynevy ykodvegy és Reichart Heinz. yszemelynevy reichart heinz yszemelynevy Reichart Heinz yszemelynevy reichart yszemelynevy heinz yszemelynevy yszemelynevy Reichart yszemelynevy Heinz yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Lehár Ferenc. yszemelynevy lehár ferenc yszemelynevy Lehár Ferenc yszemelynevy lehár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Lehár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925.márc. 3. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Ablakok«, ycimy ablakok ycimy Ablakok ycimy ablakok ycimy ycimy Ablakok ycimy ykodvegy vj.3 felv. Írta John Galsworthy. yszemelynevy john galsworthy yszemelynevy John Galsworthy yszemelynevy john yszemelynevy galsworthy yszemelynevy yszemelynevy John yszemelynevy Galsworthy yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925.ápr. 11. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Hármasban«, ycimy hármasban ycimy Hármasban ycimy hármasban ycimy ycimy Hármasban ycimy ykodvegy zenés vj. 3 felv. Írták Pierre Veber yszemelynevy pierre veber yszemelynevy Pierre Veber yszemelynevy pierre yszemelynevy veber yszemelynevy yszemelynevy Pierre yszemelynevy Veber yszemelynevy ykodvegy és Serge Veber. yszemelynevy serge veber yszemelynevy Serge Veber yszemelynevy serge yszemelynevy veber yszemelynevy yszemelynevy Serge yszemelynevy Veber yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Joseph Sulce. yszemelynevy joseph sulce yszemelynevy Joseph Sulce yszemelynevy joseph yszemelynevy sulce yszemelynevy yszemelynevy Joseph yszemelynevy Sulce yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925. szept. 5. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Az Orlov«, ycimy az orlov ycimy Az Orlov ycimy az ycimy orlov ycimy ycimy Az ycimy Orlov ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Marischka Ernő. yszemelynevy marischka ernő yszemelynevy Marischka Ernő yszemelynevy marischka yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Marischka yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Zen.szerz. Granichstädten Bruno. yszemelynevy granichstädten bruno yszemelynevy Granichstädten Bruno yszemelynevy granichstädten yszemelynevy bruno yszemelynevy yszemelynevy Granichstädten yszemelynevy Bruno yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925.szept. 19. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »Eső«,szmű ycimy eső ycimy Eső ycimy eső ycimy ycimy Eső ycimy ykodvegy 3 felv. Írták W. Sommerset Maugham yszemelynevy w. sommerset maugham yszemelynevy W. Sommerset Maugham yszemelynevy w. yszemelynevy sommerset yszemelynevy maugham yszemelynevy yszemelynevy W. yszemelynevy Sommerset yszemelynevy Maugham után John Colton yszemelynevy john colton yszemelynevy John Colton yszemelynevy john yszemelynevy colton yszemelynevy yszemelynevy John yszemelynevy Colton yszemelynevy ykodvegy és Clémence Randolph. yszemelynevy clémence randolph yszemelynevy Clémence Randolph yszemelynevy clémence yszemelynevy randolph yszemelynevy yszemelynevy Clémence yszemelynevy Randolph yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925. okt. 10. Magyar Színház. yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Terezina«, ycimy terezina ycimy Terezina ycimy terezina ycimy ycimy Terezina ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írták: Schanzer yszemelynevy schanzer yszemelynevy Schanzer yszemelynevy schanzer yszemelynevy yszemelynevy Schanzer yszemelynevy ykodvegy és Wellisch E. yszemelynevy wellisch e. yszemelynevy Wellisch E. yszemelynevy wellisch yszemelynevy e. yszemelynevy yszemelynevy Wellisch yszemelynevy E. yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Straus Oszkár. yszemelynevy straus oszkár yszemelynevy Straus Oszkár yszemelynevy straus yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Straus yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925. dec. 30. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »A névtelen hajó«, ycimy a névtelen hajó ycimy A névtelen hajó ycimy a ycimy névtelen ycimy hajó ycimy ycimy A ycimy névtelen ycimy hajó ycimy ykodvegy színjáték 3 felv. Írta Sutton Vane. yszemelynevy sutton vane yszemelynevy Sutton Vane yszemelynevy sutton yszemelynevy vane yszemelynevy yszemelynevy Sutton yszemelynevy Vane yszemelynevy ykodvegy Bem. 1925.máj. 22. Nemzeti Színház. yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy A Kamara Színház yintezmenyy kamara színház yintezmenyy Kamara S yintezmenyy kamara yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Kamara yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy 1926. febr. 23. mutatta be. »Párisi kirakat«, ycimy párisi kirakat ycimy Párisi kirakat ycimy párisi ycimy kirakat ycimy ycimy Párisi ycimy kirakat ycimy ykodvegy operett 3 felv., elő- és utójátékkal. Írták Jacques Bousquet yszemelynevy jacques bousquet yszemelynevy Jacques Bousquet yszemelynevy jacques yszemelynevy bousquet yszemelynevy yszemelynevy Jacques yszemelynevy Bousquet yszemelynevy ykodvegy és Henry Falk. yszemelynevy henry falk yszemelynevy Henry Falk yszemelynevy henry yszemelynevy falk yszemelynevy yszemelynevy Henry yszemelynevy Falk yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Joseph Sulce. yszemelynevy joseph sulce yszemelynevy Joseph Sulce yszemelynevy joseph yszemelynevy sulce yszemelynevy yszemelynevy Joseph yszemelynevy Sulce yszemelynevy ykodvegy (Ford. Zágon Istvánnal.) yszemelynevy zágon istván yszemelynevy Zágon István yszemelynevy zágon yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Zágon yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Bem. 1926. ápr. 9. Magyar Színház. yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Az isteni díva«, ycimy az isteni díva ycimy Az isteni díva ycimy az ycimy isteni ycimy díva ycimy ycimy Az ycimy isteni ycimy díva ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Írta St. John G. Ervine. yszemelynevy st. john g. ervine yszemelynevy St. John G. Ervine yszemelynevy st. yszemelynevy john yszemelynevy g. yszemelynevy ervine yszemelynevy yszemelynevy St. yszemelynevy John yszemelynevy G. y Bem. 1927.ápr. 8. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »A fecske«, ycimy a fecske ycimy A fecske ycimy a ycimy fecske ycimy ycimy A ycimy fecske ycimy ykodvegy daljáték 3 felv. G. Adami yszemelynevy g. adami yszemelynevy G. Adami yszemelynevy g. yszemelynevy adami yszemelynevy yszemelynevy G. yszemelynevy Adami yszemelynevy ykodvegy után. Zen. szerz. Puccini. yszemelynevy puccini yszemelynevy Puccini yszemelynevy puccini yszemelynevy yszemelynevy Puccini yszemelynevy ykodvegy Bem. 1927. ápr. 9. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Az édenkert«, ycimy az édenkert ycimy Az édenkert ycimy az ycimy édenkert ycimy ycimy Az ycimy édenkert ycimy ykodvegy vj. 4 felv. Írták Rudolf Bernauer yszemelynevy rudolf bernauer yszemelynevy Rudolf Bernauer yszemelynevy rudolf yszemelynevy bernauer yszemelynevy yszemelynevy Rudolf yszemelynevy Bernauer yszemelynevy ykodvegy és Rudolf Oesterreicher. yszemelynevy rudolf oesterreicher yszemelynevy Rudolf Oesterreicher yszemelynevy rudolf yszemelynevy oesterreicher yszemelynevy yszemelynevy Rudolf yszemelynevy Oesterreicher yszemelynevy ykodvegy Bem.1927. jún. 10. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Broadway«, ycimy broadway ycimy Broadway ycimy broadway ycimy ycimy Broadway ycimy ykodvegy történet 3 felv. Írták Philip Dunning yszemelynevy philip dunning yszemelynevy Philip Dunning yszemelynevy philip yszemelynevy dunning yszemelynevy yszemelynevy Philip yszemelynevy Dunning yszemelynevy ykodvegy és George Abbott. yszemelynevy george abbott yszemelynevy George Abbott yszemelynevy george yszemelynevy abbott yszemelynevy yszemelynevy George yszemelynevy Abbott yszemelynevy ykodvegy Bem. 1927. szept. 9. Fővárosi Operett Színház. yintezmenyy fővárosi operett színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy operett yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy »Dybuk«, ycimy dybuk ycimy Dybuk ycimy dybuk ycimy ycimy Dybuk ycimy ykodvegy héber ynemzetisegy héber ynemzetisegy héber ynemzetisegy héber ynemzetisegy ynemzetisegy héber ynemzetisegy ykodvegy legenda 3 felv. Írta An-Ski. yszemelynevy an-ski yszemelynevy An-Ski yszemelynevy an-ski yszemelynevy yszemelynevy An-Ski yszemelynevy ykodvegy Bem. 1928. febr. 10. Új Színház. yintezmenyy új színház yintezmenyy Új Szính yintezmenyy új yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Új yintezmenyy Szính yintezmenyy ykodvegy 50-ik előadása 1928. márc. 28. »A szőrös majom«, ycimy a szőrös majom ycimy A szőrös majom ycimy a ycimy szőrös ycimy majom ycimy ycimy A ycimy szőrös ycimy majom ycimy ykodvegy különös komédia 3 felv., 8 képben. Írta Eugéne O'Neill. yszemelynevy eugéne o'neill yszemelynevy Eugéne O'Neill yszemelynevy eugéne yszemelynevy o'neill yszemelynevy yszemelynevy Eugéne yszemelynevy O'Neill yszemelynevy ykodvegy Bem. 1928. ápr. 19. Új Színház. yintezmenyy új színház yintezmenyy Új Szính yintezmenyy új yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Új yintezmenyy Szính yintezmenyy ykodvegy »Szeretlek«, ycimy szeretlek ycimy Szeretlek ycimy szeretlek ycimy ycimy Szeretlek ycimy ykodvegy operett 3 felv. Írta Albert Willemtz yszemelynevy albert willemtz yszemelynevy Albert Willemtz yszemelynevy albert yszemelynevy willemtz yszemelynevy yszemelynevy Albert yszemelynevy Willemtz yszemelynevy ykodvegy és Saint Granier. yszemelynevy saint granier yszemelynevy Saint Granier yszemelynevy saint yszemelynevy granier yszemelynevy yszemelynevy Saint yszemelynevy Granier yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Christiné H. Bem. yszemelynevy christiné h. bem yszemelynevy Christiné H. Bem yszemelynevy christiné yszemelynevy h. yszemelynevy bem yszemelynevy yszemelynevy Christiné yszemelynevy H. yszemelynevy Bem yszemelynevy yk 1928. máj. 26. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Jolly Joker«, ycimy jolly joker ycimy Jolly Joker ycimy jolly ycimy joker ycimy ycimy Jolly ycimy Joker ycimy ykodvegy operett 3 felv. Zen. szerz.J. Sulc. yszemelynevy j. sulc yszemelynevy J. Sulc yszemelynevy j. yszemelynevy sulc yszemelynevy yszemelynevy J. yszemelynevy Sulc yszemelynevy ykodvegy Bem. 1928. szept. 29. Belvárosi Színház. yintezmenyy belvárosi színház yintezmenyy Belváros yintezmenyy belvárosi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Belváros yintezmenyy ykodvegy »Különös közjáték«, ycimy különös közjáték ycimy Különös közjáték ycimy különös ycimy közjáték ycimy ycimy Különös ycimy közjáték ycimy ykodvegy szmű 3 felv. Írta Eugéne O'Neill. yszemelynevy eugéne o'neill yszemelynevy Eugéne O'Neill yszemelynevy eugéne yszemelynevy o'neill yszemelynevy yszemelynevy Eugéne yszemelynevy O'Neill yszemelynevy ykodvegy Bem. 1929. márc. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Libavásár«, ycimy libavásár ycimy Libavásár ycimy libavásár ycimy ycimy Libavásár ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Írták André Mouézy-Eon yszemelynevy andré mouézy-eon yszemelynevy André Mouézy-Eon yszemelynevy andré yszemelynevy mouézy-eon yszemelynevy yszemelynevy André yszemelynevy Mouézy-Eon yszemelynevy ykodvegy és Alfréd Machard. yszemelynevy alfréd machard yszemelynevy Alfréd Machard yszemelynevy alfréd yszemelynevy machard yszemelynevy yszemelynevy Alfréd yszemelynevy Machard yszemelynevy ykodvegy Zen.szerz. Tiarko Richepin. yszemelynevy tiarko richepin yszemelynevy Tiarko Richepin yszemelynevy tiarko yszemelynevy richepin yszemelynevy yszemelynevy Tiarko yszemelynevy Richepin yszemelynevy ykodvegy Bem. 1929. ápr. 26. Belvárosi Színház. yintezmenyy belvárosi színház yintezmenyy Belváros yintezmenyy belvárosi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Belváros yintezmenyy ykodvegy »Az első feleség«, ycimy az első feleség ycimy Az első feleség ycimy az ycimy első ycimy feleség ycimy ycimy Az ycimy első ycimy feleség ycimy ykodvegy vj. 3 felv. Írta John Ervine. yszemelynevy john ervine yszemelynevy John Ervine yszemelynevy john yszemelynevy ervine yszemelynevy yszemelynevy John yszemelynevy Ervine yszemelynevy ykodvegy Bem. 1929. nov. 30. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy »Régen és most«, ycimy régen és most ycimy Régen és most ycimy régen ycimy és ycimy most ycimy ycimy Régen ycimy és ycimy most ycimy ykodvegy operett 3 felv. Bem. 1929. dec. 6. Király Színház. yintezmenyy király színház yintezmenyy Király S yintezmenyy király yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Király yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy »Volga-bár«, ycimy volga-bár ycimy Volga-bár ycimy volga-bár ycimy ycimy Volga-bár ycimy ykodvegy zenés vj. 3 felv. Írta Gandera Felix. yszemelynevy gandera felix yszemelynevy Gandera Felix yszemelynevy gandera yszemelynevy felix yszemelynevy yszemelynevy Gandera yszemelynevy Felix yszemelynevy ykodvegy Bem. 1929. jún. xtalanevtizedx 1935 8. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy szin_II.0265.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Harsányi Zsolt - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1887

SZULETESIEVTIZED 1885

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0265.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0265.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25267.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Harsányi Zsolt

Szócikk: Harsányi Zsolt író, sz. 1887. jan. 27-én, Korompán (Szepes m.). A művészetek iránti hajlandóságot családjából hozta magával. Leszármazottja annak a Harsányi István prédikátornak, akit hitvalló iratai miatt a császári kormány 1674-ben gályarabságra ítélt. Nagyatyja, Harsányi Pál (L. o.) orsz. képviselő. Atyja huszártiszt, később gyárigazgató volt. Harsányi Zsolt Egerben, Sárospatakon és Kolozsvárott végezte tanulmányait. Kolozsvár irodalmi és művészeti életében mint egyetemi hallgató élénk részt vett, először az »Előre« c. napilap színikritikusa volt, később Erdély akkor legnagyobb napilapjának, az »Ujság«-nak lett színikritikusa. Ugyanekkor Incze Sándor kolozsvári újságíró társaságában »Színházi Hét« címmel illusztrált hetilapot alapítottak Kolozsvárott, amelynek az volt a célja, hogy a színművészetnek és a színészeknek propagandát csináljon a közönség körében. Ennek a hetilapnak fényes sikere arra bírta őket, hogy működésük színhelyét áttegyék a fővárosba. Itt alapították meg lapjukat ugyancsak »Színházi Hét« címmel, amely különböző átalakulások után »Színházi Élet« címmel máig is fennáll és H. Zs., bár a lap szerkesztésétől visszavonult, a lapnak ma is munkatársa. E hetilapon kívül a napisajtó is igénybe vette H. Zs. munkásságát. Először a régi »Magyar Hirlap«-nak, majd a »Budapesti Hirlap« munkatársa lett, később a »Pesti Napló« színházi rovatvezetője, ezidő szerint a »Pesti Hirlap«-ba ír. De munkássága kiterjed a kulturális élet más területeire is. Kitűnő műfordító és mint ilyen, elnöke a Színpadi Műfordítók szakosztályának. Mint színműíró darabjain kivül számtalan egyfelvonásossal járult hozzá a magyar kabaré mai fejlettségéhez, Medgyaszay Vilma legtöbb sanzonját ő írta. Harsányi Zsolt élénk részt vesz a színházi élet közérdekű mozgalmaiban. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének 1924. június havától elnöke és ügyvezető ­ igazgatója. Előadója volt annak a bizottságnak, amelyet a kultuszminiszter a színésznevelés megreformálására küldött ki s a kérdést az ő javaslata alapján döntötték el. Tagja annak a kilences bizottságnak, amelyet a szerzők, igazgatók és színészek állítottak össze, hogy a színházi élet általános kérdéseit megvitassák. Ügyvezető-igazgatója az Országos Irodalmi és Művészeti Kongresszus irodalmi szakosztályának. Egy darabig színigazgató is volt (1921. ápr. 16.- 1922. jan. 31.), a Renaissance Színház művészi vezetője. A magyar színészet szempontjából nagy feltűnést keltett Gál Gyula jubileumán tartott beszéde, amelyben kimutatta, hogy a magyar színműirodalom nagyrészben a magyar színjátszás fejlettségének és az írókat inspiráló színésztehetségeknek köszönheti mai világraszóló hírnevét. Mint operafordító is kitűnt. Megjelent könyvalakban is a »Szibéria«, »Varázsfuvola«, »Boccaccio«, »Don Juan«, »A sevillai borbély« és »Ariadne Naxos szigetén« szövegkönyve. Megjelent »Komédiások« c. kötete Kürthy György és Major Henrik rajzaival, »Színházi kis szótár«, és »Shakespeare a Nyujorkban« c. humoros könyve, »Úgy kell neki« címmel pedig a Szerzőjogi Központ kiadásában a Vígszínházban színre került három egyfelvonásosa. Mint regény- és novellaíró is kitűnt. Legnagyobb sikereit Mikszáth műveinek színpadi feldolgozásával aratta; »A vén gazember« és a »Noszty fiú« a háború utáni magyar színpad legnagyobb diadalai közé tartozott. Azonkívül önálló színpadi műveket is írt, pl. »Zenélőóra«. Bem. Vígszínház, 1927. Színművei: »Limonádé ezredes«. Társsz. Vincze Zsigmond. Bem. 1912. szept. 5. Király Színház. »A mozikirály«, operett 3 felv. Zen. szerz. Szirmai Albert. Bem. 1913. szept. 20. Király Színház. »Nemtudomka«, operett 3 felv. Társsz. Bakonyi Károly. Zen. szerz. Huszka Jenő. Bem. 1914. jan. 14. U. o. »Téli lakás«, 1 felv., 1915. júl. 3. Vígszínház. »Dicsőfalvi«, operett 1 felv. Zen. szerz. Balázs Miklós. Bem. 1916. május havában, Kolozsvárt. »Vandergold kisasszony«, operett 3 felv. Társsz. Hevesi Sándor és és Rényi Aladár. Bem. 1917. okt. 24. Városi Színház. »Háztűznéző«, operett 1 felv., előjátékkal. Társsz. Drégely Gábor. Zen. szerz. Reinitz Béla. Bem. 1918. dec. 17. Medgyaszay - színház. (Megnyitó előadáson.) »A kislány«, operett 3 képben. Társsz. Szomory Emil. Zen. szerz. Stefanidesz Károly. Bem. 1920. márc. 26. Revű-Színház. »Az őrgróf«, vj. 3 felv. Bem. 1921. máj. 20. Renaissance Színház. »A vén gazember«, színjáték 3 felv. Mikszáth Kálmán regénye felhasználásával. Bem. 1924. jan. 11. Nemzeti Színház. 100-adszor: 1926. dec. 23. »Amerika lánya«, operett 3 felv. Társsz. Szilágyi Sándor. Zen. szerz. Kiszely László. Bem. 1924. máj. 17. Városi Színház, »Májusi muzsika«, fővárosi életkép 3 felv. Társsz. Farkas Imre. Bem. 1925. máj. 20. Renaissance Színház. »Noszty fiú esete Tóth Marival« Mikszáth Kálmán regénye után. Bem. 1926. szept. 18. Vígszínház. 1927. febr. 21-én ezzel a darabjával elnyerte az Akadémia Vojnits-díját. 100-adszor: 1927. jan. 7. »Nézze meg az ember!«, énekes, táncos revű-komédia 3 felv. Bem. 1926. márc. 3. Fővárosi Operett Színház. »Háry János«, daljáték 5 kalandban, elő- és utójátékkal. Társsz. Paulini Béla. Zen. szerz. Kodály Zoltán. Bem. 1926. okt. 16. M. Kir. Operaház. (L. o. részletesen.) »A zenélőóra«, vj. 3 felv. Bem. 1927. szept. 17. Vígszínház. »Beszterce ostroma«, vj. 3 felv. Mikszáth Kálmán regénye után. Bem. 1929. jan. 16. Vígszínház. Fordításai: »Ha az új bor forr«, szmű. Irta Björson. Bem. 1910. febr. 11., Kolozsvár. »Abu Kászem papucsa«, verses vj. Irta Strindberg Ágost. Bem. 1910. máj. 18-án, Kolozsvárt. »KreoIvér«, operett 3 felv. írta Schnitzer Ignác és Gatti Imre. Zen. szerz. Berté Henrik. Bem. 1911. júl. 7. Budai Színkör. »A provanszi vándor«, operett 3 felv. Írta Franz Wolf. Zen. szerz. Bieger Alfréd. Bem. 1911. szept. 2. Újpesti Népszínház. »A nőtlen férj«, operett 3 felv. Írta Grünbaum és Reichart Heinz. Zen. szerz. Wanda Gusztáv. Bem. 1911. nov. 4. Ujpesti Népszínház. »Szibéria«, dalmű 3 felv. Írta Illica Luigi. Zen. szerz. Giordano Umberto. Bem. 1912. febr. 2. Népopera. »A cigányprimás«, operett 3 felv. Írták Grünbaum és Wilhelm. Zen. szerz. Kálmán Imre. Bem. 1913. jan. 24. Király Színház. »Buksi«, operett 3 felv. Írta Kraatz és Krenn. Zen. szerz. Gilbert Jean. Bem. 1913. aug. 16. Király Színház. »A tökéletes feleség«, operett 3 felv. Írták Brammer és Grünbaum. Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1913. nov. 26. Király Színház. »Az 555-ös rendőr«. Boh. 3 felv. Írta Mc. Augustin Hugh. Bem. 1914. márc. 28. Magyar Színház. »Nadmé«, operett 3 felv. Írták Lindau és Granichstädten. Bem. 1915. febr. 2. Király Színház. »Végre, egyedül«, operett 3 felv. Írták Willner és Reichert. Zenéjét Schubert Ferenc műveiből színre alkalmazta Berté Henrik. Bem. 1916. ápr. 23. Vígszínház. 100-ik előadása: 1916. szept 19. »Özvegy kisasszony«, énekes vígjáték 3 felv. Írta Leon Viktor. Társfordító Ötvös Adorján. Zen. szerz. Engel Sándor. Bem. 1916. szept. 1. Budai Színkör. »Milliomos Kati«, operett. Írta Dostal. Bem. 1917. júl. 13. Budai Színkör. »Tessék szellőztetni.« írták Horst és Engel. Bem. 1917. aug. 28. Budai Színkör. »Don Juan«, dalmű 2 felv. Írta Da Ponte. Zen. szerz. Mozart Amadé. Új betanulással 1917. okt. 31. M. Kir. Operaház. »Hóvirág«, operett 3 felv. Írta Benatzky Ralph és Práger Willy. Bem. 1918. márc. 9. Városi Színház. »Médi«, operett 3 felv. Írták Willner és Reichert. Bem. 1918. jún. 21. Vígszínház. »A szép Saskia«, operett 3 felv. Írták Reichert és Willner. Zen. szerz. Nedbal. Bem. 1918. nov. 8. Városi Színház. »A patika«, vígopera. Írta Haydn. Bem. 1918. dec. 18. Medgyaszay - Színház. »Szevillai borbély.« Bem. 1919. dec. 7. M. Kir. Operaház. »Búcsúkeringő«, operett 3 felv. Írtak Brammer Gyula és Grünwald Alfréd. Zen. szerz. Straus Oszkár. Bem. 1920. dec. 29. Városi Színház. Városi Színház »Csókos asszony«, operett 3 felv. írták Raymond és Mars. Bem. 1921. márc. 18. Eskütéri Színház. »Az erénycsősz«, operett 3 felv. Írták Bernauer és Jakobsohn. Zen. szerz. Nedbal Oszkár. Bem. 1921. ápr. 23. Budai Színkör. »A szerepkör«, vj. 1 felv. Írta Auernheimer Raoul. Bem. 1921. nov. 25. »Marinka, a táncosnő«, operett 3 felv. Írták Jakobsohn és Oesterreicher. Zen. szerz. Jean Gilbert. Bem. 1923. febr. 24. Fővárosi Operett Színház. 100-ik előadása 1923. jún. 24. »A diadalmas asszony«, operett 3 felv. Írták Lunzer és Jenbach. Zen. szerz. Csajkovszki I. Péter. A zenét színpadra alkalmazta Klein József, a bécsi állami operaház karmestere. Bem. 1923. ápr. 27. Városi Színház. »A három grácia«, revű-operett 3 felv. Írták C. Lombardo és A. Willner. Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1923. jún. 6. Fővárosi Operettt Színház. 100-adszor: 1923. szept. 23. 150-ed-szer: 1923. okt. 31. 200-adszor: 1924. ápr. 4. »Pompadour«, operett 3 felv. Írták Schanzer Rudolf és Wellisch Ernő. Zen. szerz. Fall Leo. Bem. 1923. nov. 28. Fővárosi Operett Színház. 100-adszor: 1924. márc. 6. »Apukám«, operett 3 felv. Írta Jenbach Béla. Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1924. ápr. 14. Fővárosi Operett Színház. »Cár és ács«, opera. Írta Lortzing Gusztáv Albert. Felújította a Városi Színház 1924. ápr. 17. »Dorina és a véletlen«, operett 3 felv. Írták Fritz Grünbaum és Wilhelm Sterk. Zen. szerz. Jean Gilbert. Bem. 1924. júl. 30. Renaissance Színház. »A párisi kislány«, vj. 3 felv. Írták Jacques Bousquet és Henri Falk. Zen. szerz. Maurice Yvain. Bem. 1924. aug. 23. Fővárosi Operett Színház. »Marica grófnő«, operett 3 felv. Írták Julius Brammer és Alfréd Grünwald. Zen.szerz. Kálmán Imre. Bem. 1924. okt. 18. Király Színház. »Frasquita«, operett 3 felv. Írták Willner A. M. és Reichart Heinz. Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1925.márc. 3. Városi Színház. »Ablakok«, vj.3 felv. Írta John Galsworthy. Bem. 1925.ápr. 11. Vígszínház. »Hármasban«, zenés vj. 3 felv. Írták Pierre Veber és Serge Veber. Zen. szerz. Joseph Sulce. Bem. 1925. szept. 5. Vígszínház. »Az Orlov«, operett 3 felv. Írta Marischka Ernő. Zen.szerz. Granichstädten Bruno. Bem. 1925.szept. 19. Fővárosi Operett Színház. »Eső«,szmű 3 felv. Írták W. Sommerset Maugham után John Colton és Clémence Randolph. Bem. 1925. okt. 10. Magyar Színház. »Terezina«, operett 3 felv. Írták: Schanzer és Wellisch E. Zen. szerz. Straus Oszkár. Bem. 1925. dec. 30. Fővárosi Operett Színház. »A névtelen hajó«, színjáték 3 felv. Írta Sutton Vane. Bem. 1925.máj. 22. Nemzeti Színház. A Kamara Színház 1926. febr. 23. mutatta be. »Párisi kirakat«, operett 3 felv., elő- és utójátékkal. Írták Jacques Bousquet és Henry Falk. Zen. szerz. Joseph Sulce. (Ford. Zágon Istvánnal.) Bem. 1926. ápr. 9. Magyar Színház. »Az isteni díva«, vj. 3 felv. Írta St. John G. Ervine. Bem. 1927.ápr. 8. Vígszínház. »A fecske«, daljáték 3 felv. G. Adami után. Zen. szerz. Puccini. Bem. 1927. ápr. 9. Városi Színház. »Az édenkert«, vj. 4 felv. Írták Rudolf Bernauer és Rudolf Oesterreicher. Bem.1927. jún. 10. Vígszínház. »Broadway«, történet 3 felv. Írták Philip Dunning és George Abbott. Bem. 1927. szept. 9. Fővárosi Operett Színház. »Dybuk«, héber legenda 3 felv. Írta An-Ski. Bem. 1928. febr. 10. Új Színház. 50-ik előadása 1928. márc. 28. »A szőrös majom«, különös komédia 3 felv., 8 képben. Írta Eugéne O'Neill. Bem. 1928. ápr. 19. Új Színház. »Szeretlek«, operett 3 felv. Írta Albert Willemtz és Saint Granier. Zen. szerz. Christiné H. Bem. 1928. máj. 26. Király Színház. »Jolly Joker«, operett 3 felv. Zen. szerz.J. Sulc. Bem. 1928. szept. 29. Belvárosi Színház. »Különös közjáték«, szmű 3 felv. Írta Eugéne O'Neill. Bem. 1929. márc. Vígszínház. »Libavásár«, vj. 3 felv. Írták André Mouézy-Eon és Alfréd Machard. Zen.szerz. Tiarko Richepin. Bem. 1929. ápr. 26. Belvárosi Színház. »Az első feleség«, vj. 3 felv. Írta John Ervine. Bem. 1929. nov. 30. Vígszínház. »Régen és most«, operett 3 felv. Bem. 1929. dec. 6. Király Színház. »Volga-bár«, zenés vj. 3 felv. Írta Gandera Felix. Bem. 1929. jún. 8. Vígszínház. szin_II.0265.pdf II