Az alábbi listában az 1100 és 1910 között született személyek évtizedenként (pl: 1790-1799 között születettek) tanulmányozhatók, azon belül abc rendben. Az ismeretlen születési évű személyek nincsenek benne a listában, velük kapcsolatos keresés a https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/a/idopont.htm mutató segítségével lehetséges.

 

 

1100/1599

1600/1699

1700/1799

1800/1809

1810/1819

1820/1829

1830/1839

1840/1849

1850/1859

1860/1869

1870/1879

1880/1889

1890/1899

1900 után

 

 

 

1100

 

1185 Gertrud királyné

1367 Brankovics György

1510 Stöckel Lénárt

1523 Karádi Pál

1535 Bornemissza Abstemius Péter

1547 Cervantes Saavedra Miguel

1545 Don Carlos

1550 Caccini Giulio

1562 Lope de Vega Carpio Felix

1564 Shakespeare Vilmos

1574 Molnár Albert

1580 Alarcon y Mendoza Don de Juan Ruiz

 

1600

 

1600 Calderon de la Barca Pedro

1606 Corneille Pierre

1618 Moretoy Cabana kavanya Augusto

1620 Cyrano de Bergerac

1621 Lafontaine Jean

1622 Moliere Jean Baptiste Poquelin

1632 Lully Jean Baptiste de

1639 Racine Jean de

1648 Felvinczy György

1640 Lipót király I.

1660 Kusser Zsigmond János

1668 Lesage Alain René

1676 Rákóczi Ferenc II.

1685 Händel Georg Friedrich

1685 Hannele

1684 Holberg Ludwig

1688 Marivaux marivó Pierre Carlet de Chamblain

1698 Halapy Alapi Szilárd Konstantin

1697 Kunits Ferenc

1690 Lecouvreur Adrienne

 

1700

 

1704 Faludi Ferenc

1707 Goldoni Carlo

1717 Garrick Dávid

1715 Gellert Christiam Fürchtegott

1714 Gluck Christoph Willibald

1710 Kátsor Keresztély

1713 Kereskényi Ádám

1715 Kurz

1729 Bartakovics Béla

1726 Gebler Tóbiás

1725 Illei János

1728 Kozma Xavér Ferenc

1729 Lessing Efraim Gotthold

1723 Marmontel Jean Francois

1737 Aranka György

1732 Beaumarchais Pierre Augustin

1737 Borss Dániel

1735 Brandes Johann Christian

1730 Gessner Salamon

1737 Haydn Johann Michel

1732 Haydn Joseph

1734 Kamienszky Mátyás

1732 Katona István

1730 Kovásznai Tóth Sándor

1745 Benyák Bernát

1742 Bessenyei György

1742 Decsy Sámuel

1740 Dugonics András

1749 Goethe Wolfgang Johann

1746 Gotter Friedrich Wilhelm

1741 Hippel Theodor Gottlieb

1744 Kazinczy Miklós

1744 Király Szathmáry Miklós

1747 Lipót király II.

1748 Naláczy József

1742 Nouseul János József

1748 Osvald Zsigmond

1745 Ráday Gedeon

1749 Ráth Mátyás

1749 Révai Miklós

1748 Schikaneder János Emanuel

1742 Simai Kristóf

1743 Vendégszereplés

1751 Arnold György

1754 Bulla Henrik

1758 Csépán István

1756 Domokos Jakab

1751 Egerváry Ignác

1756 Endrődy János Mihály

1753 Fabchich József

1755 Friedel János

1755 Gemmingen Ottó

1759 Iffland August Wilhelm

1759 Jünger Johann Fridrich

1751 Kauer Ferdinánd

1759 Kazinczy Ferenc

1758 Kenderesi Mihály

1752 Klinger Friedrich Maxmilian

1756 Mozart Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb

1756 Podmaniczky József báró

1759 Schiller Fridrik

1753 Szalkai Antal

1754 Széchenyi Ferenc gr.

1757 Verseghy Ferenc

1750 Wesselényi Miklós

1763 Bacsányi János

1760 Cherubini Mária Luigi

1761 Első magyar kómikus

1765 Esterházy Miklós József herceg

1766 Fejér György

1763 Fodor Gerson

1760 Girtsik Xavér Ferenc

1761 Hensler Karl Friedrich

1760 Horváth Ádám

1764 Huber Lajos Ferdinánd

1761 Jancsó Pál

1769 Kármán József

1767 Kelemen László

1763 Kócsi Patkó János

1761 Kóré Zsigmond

1761 Kotzebue August Friedrich Ferdinand

1760 Kultsár István

1768 Ráday Pál

1763 Rhédey Lajos

1767 Sándorfy József

1768 Schedius Lajos János

1767 Szentjóbi Szabó László

1763 Unghváry János

1772 Ajkay Pál

1772 Artner Mária Terézia

1774 Babarczy Imre István báró

1772 Barcsay László

1770 Beethoven Ludwig van

1777 Bethlen Elek gróf

1775 Boildieu Francois Agrien

1771 Collin Heinrich Joseph von

1770 Czibulka Alajos

1773 Cserey Farkas

1771 Csermák Antal

1778 Csery Péter

1773 Csokonai Vitéz Mihály

1771 Dessewffy József

1770 Ernyi Mihály

1773 Franul von Weissenthurm Johanna

1777 Fusz János

1772 Gleich Josef Alois

1771 Grassalkovich Antal

1771 Heun Karl

1770 Horváth Dániel

1778 Horváth Endre

1776 Horváth Károly

1778 Houwald Christoph Ernst

1778 Hummel János

1771 Ihász Imre

1772 Kelemen Erzsébet

1778 Kemény János

1772 Kisfaludy Sándor

1777 Kleist Henrik

1777 Klingemann Ernst August Friedrich

1777 Kócsi Patkó János

1773 Kolosváry Pál

1770 Kovács Sámuel

1774 Kozma Gergely

1776 Lakos János

1772 Lángh Ádám János

1775 Meisl Károly

1779 Mérey Sándor

1776 Molnár János

1773 Moór Anna

1777 Nagy Pál

1772 Nagy Lázár

1778 Rózsavölgyi Márk

1776 Tokody János

1770 Vida László

1785 Anschütz Heinrich

1784 Auber Daniel Francois Esprit

1786 Bacsó Bálint

1784 Bauerle Adolf

1781 Benke József

1781 Berzeviczy Vince

1781 Castelli Franz Ignaz

1787 Csontos István

1784 Deáki Filep Sámuel

1783 Döbrentei Gábor

1787 Duveyrier Anne Honoré Joseph

1788 Ecker János

1788 Éder György

1784 Első súgó nélkül beszélő színész

1784 Fischer Máté

1787 Forgó György

1787 Földváry Gábor

1783 Gaal György

1780 Gorove László

1783 Grimm Fedor

1786 Guzmics Izidor

1789 Király Szathmáry Antal

1788 Kisfaludy Károly

1780 Könyves Máté

1785 Lebrun Pierre

1786 Literáti Jánosné

1786 Mailáth János gróf

1783 Mátyási József

1784 Pergő Celesztin

1785 Rácz Sándor

1784 Raupach Ernest

1780 Rumy Károly György

1786 Ruzitska György

1788 Schenk Eduard

1783 Simontsits János

1781 Wántza Mihály

1790 Árvay Gergely

1792 Aul József

1791 Bajzáth György András

1790 Balogh István

1796 Balogh Sámuel

1798 Bárány Ágost

1798 Bartay András

1798 Bartha János

1791 Bathó Ignác

1796 Bayard Jean Francois Alfréd

1794 Benkert Antal

1790 Biasini Gaetán

1797 Binder Sebestyén

1793 Bosco Bartolommeo

1791 Chalupka János

1798 Csáky Tivadar

1796 Csausz Márton

1794 Deinhardstein Lajos

1792 Déry István

1797 Donizetti Gaetan

1796 Első magyar tenorista

1794 Első magyar tragika

1795 Farkas Sándor

1790 Fejér Károly

1793 Fodor Jozefa

1790 Földváry Ferenc

1791 Gaál Mihály

1799 Gillyén Sándor

1791 Gombos Imre

1799 Göde Gaede Károly

1791 Grillparzer Ferenc

1799 Gyergyai Ferenc

1799 Halévy alévi Jaques Fromental Elie

1799 Harmath Sándor

1798 Hiry Ferenc

1791 Hoblik Márton dr.

1798 Holtei Karl

1794 Jósika Miklós

1790 Kállay Ferenc

1791 Katona József

1796 Kiss Sámuel

1796 Kobler Ferenc id.

1797 Komlóssy Ferenc Dániel

1790 Kostyál Ádám

1792 Kovács Imre

1795 Kovács László

1790 Kölcsey Ferenc

1791 Körner Theodor Karl

1792 Kőrösy Ferenc

1794 La Roche Carl

1799 Lángh Lajos

1797 Lassú István

1793 Lészay Lőrinc

1794 Lőwe Ludwig

1793 Marczibányi Antal

1791 Maróthy Mátyás

1795 Marschner Henrik

1797 Mátray Rothkrepf Gábor

1797 Mercadante Saverio

1794 Meyerbeer Giacomo

1795 Náray Antal

1799 Néb Mária

1793 Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc

1796 Pályi Elek

1795 Pályi Elek

1790 Prepelitzay Sámuel

1792 Rossini Gioachino

1799 Roszner Ferenc

1799 Rökk Szilárd

1799 Ruzitska György

1791 Scribe Eugéne

1791 Széchenyi István gr.

1793 Szentmiklóssy Alajos

1793 Szilágyi Pál

1790 Teleki József

1797 Telepi György

1792 Tóth István

 

1800

 

1800 Abday Sándor

1803 Adam Adolf

1805 Almássy György gróf

1806 Anicet Bourgeois

1808 Arnovlyev Antal

1807 Augusz Antal

1804 Bajza József

1803 Balla Károly

1801 Barna Bálint

1802 Bauernfeld Eduárd

1801 Bellini Vincenso

1805 Benkő Károly

1803 Berlioz Hector

1801 Bethlen Ferenc gróf

1800 Birch-Pfeiffer Sarolta

1809 Boháry Endre

1800 Borbély Sámuel

1802 Carl Henriette

1807 Czabon Erzsébet

1800 Czuczor Gergely

1804 Csabay Pál

1807 Császár Ferenc

1806 Csigó Lajos

1803 Deák Ferenc

1809 Deézsi Deésy Kádár Zsigmond

1808 Dessewffy Aurél

1803 Devrient Emilia

1807 Don Juan

1802 Dumas Sándor id.

1809 Écsy László

1805 Eránosz József

1800 Farkas Lajos

1800 Festetics Leó gróf

1806 Fischer-Schwarzböck Beatrix

1809 Flór Ferenc dr.

1801 Fogarasi János

1804 Galvácsy László

1809 Gogoly Miklós Vasziljevics

1801 Göde István

1808 Grisar Albert

1809 Grois Alajos

1804 Haffner Károly

1806 Halm Frigyes

1809 Henz Károlyné Bujdosó Erzsébet

1801 Homokai Kocsis László

1804 Horváth Cyrill

1807 Horváth Lázár

1808 Hölzl Ferenc Szeráf

1802 Hubenay Ferenc

1806 Hugó Károly

1802 Hugó Victor

1803 Jakab Lajos

1808 Karacs Teréz

1808 Karr Alphonse

1809 Kétszery József

1804 Klein Gyula Lipót dr.

1809 Klestinszky László

1805 Komlóssy Ferenc Dániel

1802 Kossuth Lajos

1808 Kovács Pál

1802 Kovacsóczy Mihály

1801 Kövér Ilma

1801 Lángh Lajos

1808 László József

1806 Laube Henrik

1807 Legouvé Ernest

1807 Lendvay Márton

1808 Levassor Pierre

1801 Lortzing Gusztáv Albert

1800 Lucca Paulina

1801 Lukács Pál

1807 Magyar Ferenc

1809 Mai Henrik

1803 Matskási Péter

1809 Mendelssohn-Bartholdy Felix

1808 Miklós Miklós

1805 Mikó Imre

1808 Molnár Ágoston

1808 Molnár Sándor

1802 Müller Adolf

1801 Nestroy Nepomuk János

1806 Nyáry Pál

1806 Pozsonyi Alajos

1806 Ráday Gedeon

1803 Radnótfáy Nagy Sámuel

1808 Szathmáry Dániel

1809 Szentkirályi Móric

1804 Szerdahelyi József

1802 Szőllősy Szabó Lajos

1805 Toldy Ferenc

1800 Ujfalussy Sándor

1808 Vajda Péter

1800 Vörösmarty Mihály

1819 Albisi Biki László

 

1810

 

1811 Asztalos Károly

1811 Baky Gábor

1812 Balázsy József

1812 Bártfai József

1816 Bartha Elek

1813 Bartha János

1812 Benza Schubenza Károly

1810 Benza Schubenza Károly

1819 Beőthy Zsigmond id.

1810 Bernáth Gáspár

1819 Berzsenyi Károly

1810 Bethlen Domokos gróf

1811 Bethlen János gróf

1813 Bodor Lajos

1815 Boér János

1810 Bognár Ignác

1815 Boross Mihály

1810 Bull Ole Bornemann

1813 Büchner Georg

1819 Carré Michel

1811 Clairville Louis Francois

1816 Czanyuga József

1811 Csabay Pál

1819 Csabay Pál

1815 Csanády Ferenc

1813 Császár György

1814 Csernits Ignác

1810 Csernovits Péter

1811 D Ennery Adolphe Philippe

1810 Deézsy Dési János

1810 Dessoir Ludwig

1812 Dickens Charles

1818 Diósy Márton

1816 Doppler Erzsébet

1815 Dózsa Kontra József

1817 Döme Lajos

1811 Dudok Pál

1816 Egressy Gáborné

1813 Egressy Galambos Béni

1810 Egri János

1818 Éjszaki Károly

1810 Elssler Fanny

1815 Engel József

1812 Engesszer Mátyás

1813 Eötvös József

1814 Erdélyi János

1812 Erdős János

1810 Erkel Ferenc

1812 Flotow Frigyes

1818 Follinusz János

1818 Fournier Marc

1819 Földényi Béla

1811 Frankenburg Adolf

1816 Füredi Mihály

1811 Gaal József

1812 Garay János

1816 Giacometti Paolo

1818 Goumod Charles Francois

1811 Gózon Antal

1814 Grimm János

1811 Gutzkov Károly Ferdinánd

1817 Gyulai Ferenc

1813 Gyurman Adolf

1818 Haray Viktor

1813 Hasselt-Barth Anna

1810 Havi Mihály

1813 Hebbel Frigyes

1818 Hegedüs Lajos

1813 Henszlmann Imre

1816 Horschetzky Károly

1819 Horváth Döme

1811 Horváth György

1813 Hory Farkas

1813 Hölzel Gusztáv

1818 Hubenay Ferenc

1817 Jókainé Laborfalvi Róza

1818 Kaczvinszky János

1817 Karácsonyi Guidó

1819 Károlyi Lajos id.

1818 Kazinczy Gábor

1816 Kecskés Károly

1815 Kelmenfi László

1819 Kilányi Lajos

1812 Klischnigg Ede

1817 Kocsisovszky Jusztin

1818 Komáromy Sámuel

1813 Komlósi Imre

1816 Korbuly Bogdán

1819 Korcsek Pál

1816 Kovách László

1815 Kovácsi Károly

1819 Kőszeghy Szabó Endre

1811 Kunoss Endre

1813 Kuthy Lajos

1815 Labiche Eugene

1819 Lakatos Sándor

1819 Langer János

1812 Latabár Endre

1818 Lauka Gusztáv

1818 Lehmann Mór

1815 Lengyel Dániel

1811 Liszt Ferenc

1812 Losonczi László

1818 Luczenbacher Pál

1814 Lukács Lajos

1817 Luzsénszky Mihály

1814 Madarász József

1818 Mailáth György

1817 Maillart Louis Aime

1813 Markhot Imre

1818 Matisz Pál

1813 Mátyássy Istvánné

1816 Mérei Károly

1813 Mérei Mór

1810 Miksai-család

1810 Miusset Alfréd

1818 Mórlander Mór

1811 Morton John Maddison

1814 Mosonyi Mihály

1813 Munkácsy Gaidler Pál

1817 Munkácsy Gaidler Pál

1810 Murányi Zsigmondné

1816 Nádaskay Lajos

1819 Nagy Lajos

1810 Nagy Ignác

1814 Nákó János

1814 Ney Ferenc

1810 Nicolai Ottó

1815 Obernyik Károly

1819 Offenbach Jacques

1818 Ország Antal

1811 Pályi Elek

1813 Parázsó János

1814 Perrey János

1810 Réthy Mihály

1815 Roger Gustav

1816 Sárossy Gyula

1810 Sina Simon

1815 Stoll-család

1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza

1813 Szentkuthy Mihály

1814 Szigligeti Ede

1817 Szigligeti Ede

1817 Szilágyi Sándor

1811 Teleky László

1817 Thern Károly

1814 Tóth Lőrinc

1818 Vachott Sándor

1813 Verdi Giuseppe

1810 Veszprémi színészet

1810 Veszter Sándor

1813 Vörös sündisznó

1818 Wodianer Albert

1812 Zöldy Miklós

 

1820

 

1829 Abday Rozina

1820 Ábrányi Emil

1822 Ábrányi Kornél

1827 Adorján Boldizsárné

1821 Albisi Biki László

1826 Alboni Marietta

1824 Apraxin Julia

1829 Aradi Gerő

1820 Augier Emile

1828 Augustinetz Antal

1825 Babnigg Emma

1823 Bakos János

1823 Balogh Károly

1823 Banville Théodore

1822 Barbier Jules

1823 Barriére Théodore

1825 Bartay András

1827 Beck Nepomuk János

1821 Beke Istvánné

1829 Belot Adolphe

1827 Benedek József

1829 Benedek Lajos

1824 Benkő Kálmán

1826 Beőthy László

1821 Bérczy Károly

1829 Berényi Antal

1829 Birnbaum Gusztáv

1825 Biró József

1829 Blaha János

1824 Bodorfi Henrik

1821 Bodorfi Henrik

1823 Boér János

1823 Bőhm Gusztáv

1824 Brachvogel A. Emil

1826 Briosch Carlo

1825 Budai József

1823 Bulcsú Károly

1827 Bulyovszky Gyula

1827 Charton-Demeure Anne

1826 Chatrian A. Cassandre

1824 Cornelius Péter

1820 Czakó Zsigmond

1821 Csáky Gábor

1822 Csengery Antal

1825 Csengery Antal

1820 Csepreghy Lajos

1823 Csillag Róza

1829 Csiszér István

1820 Degré Alajos

1824 Dobsa Lajos

1821 Doppler Ferenc

1825 Doppler Károly

1821 Dosztojevszkij Fjodor Mihajlovics

1824 Dumas Sándor ifj.

1822 Dunaiszky László

1822 Dux Adolf

1823 Egervári Potemkin Ödön

1820 Ellenbogen Adolf

1820 Ellinger József

1823 Első népszínműénekesnő

1822 Erckmann Emil

1827 Erdélyi József

1829 Ernest Lajos

1828 Falk Miksa dr.

1825 Fehérvári Antal

1828 Fehérvári Antal

1829 Fekete Ferenc

1829 Fekete Ferenc

1820 Fekete Mihály

1826 Ferrari Paolo

1828 Follinusz Jánosné Lukácsy Antónia

1822 Foltényi Vilmos

1829 Fredro Sándor gróf

1822 Friebeisz István

1822 Fügedi Katalin

1825 Gaal Karolina

1829 Gansbacher József dr.

1823 Geneé Richárd

1824 Ghislanzoni Antonio

1828 Gondinet Edmond

1820 Gózon Antal

1826 Gózon Imre

1824 Göndöcs Benedek

1824 Grahn Lucile

1825 Greguss Ágost

1829 Greguss Gyula

1822 Grimm János

1824 Gyapay Dénes

1826 Gyulai Pál

1826 Haase Frigyes

1820 Harányiné Lakner Kornélia

1825 Hervé Florimond Ronger

1826 Holitscher Fülöp

1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára

1828 Horváth Miklós

1825 Hubai Klinger Gusztáv

1828 Hubenay Ferenc

1828 Huber Károly

1828 Ibsen Henrik

1822 Irinyi József

1820 Jakab Elek

1827 Jakóbi Jakab

1821 Jámbor Pál

1829 Jánosi Emil

1825 Jókai Mór dr.

1827 Jonas Emile

1824 Jósika Géza

1827 Kaiserné Ernst Jozefa

1823 Kaméliás hölgy

1825 Kárffy Titusz

1820 Kéler Béla

1829 Kempelen Győző

1821 Kétszery József

1823 Kiss Sándor

1824 Kléh István

1820 Knopp Károly

1826 Kobler Ferenc ifj.

1825 Komáromy Alajos

1823 Komáromy Ferenc

1825 Komlóssy Ida

1829 Kopócsi Mihályné Navarra Anna

1829 Kölesi Antal

1820 Kőszeghy Purth Károly

1825 Kövér Lajos

1825 Krasznay Mihályné

1825 La Grange Anna

1824 Lángh Boldizsár

1829 Lángh Boldizsár

1827 Lángh Emilia

1824 Lángh Mór

1820 Lángh Paulina

1824 Latabár Endre

1826 Lévay Henrik báró

1825 Lévay József

1828 Liebhardt Lujza

1820 Lind Jenny

1824 Lippert József

1827 Lonkay Antal

1827 Lovassy Betti

1829 Lukácsy Miklós

1828 Madarassy Pál

1826 Marchesi Matild de Castrone

1822 Marchesi Salvatore

1825 Marosi Máthé Károly

1825 Mártonffy Frigyes

1822 Massé Victor

1824 Mauthner Eduárd

1825 Medgyaszay Adolf

1826 Medgyesi Nándor

1820 Meurice Paul

1821 Mezei Feldner Vilmos

1821 Miskolczi Julia

1821 Mochonaky Amália

1826 Mocsáry Lajos

1823 Morvay János

1821 Mosenthal Salamon Hermann

1825 Moser Gusztáv

1826 Nagy (Poleretzky) Mihály

1820 Nagy Elek

1828 Nagy Ignác

1828 Najac Emil

1826 Némethy György

1827 Neumann Gyula

1820 Novák Sándor

1825 Nyári Mari

1820 Nyiry Kerék György

1826 Oláh Károly

1822 Oldal József

1824 Orbán Pető

1829 Ökröss Bálint

1827 Ötvös József

1829 Paulay Ede

1824 Podmaniczky Frigyes báró

1821 Rachel Felix Elisa

1825 Ribáry József

1822 Ristori Adaleide

1828 Rónai Gyula

1829 Rossi Ernesto

1828 Saáry Fáni

1825 Salamon Ferenc

1829 Salvini Tommaso

1824 Sándor József

1822 Sepsy Károly

1824 Stéger Xavér Ferenc

1825 Strauss

1820 Suppé szuppé Franz

1824 Szalay Béla

1829 Szerdahelyi Kálmán

1827 Szerdahelyi Nelli

1822 Szigeti József

1826 Sztupa Andor

1825 Sztupa Andor

1821 Szuper Károly

1820 Takács Ádám

1828 Tanner István

1828 Tolstoj Leó gr.

1824 Tomory Anasztáz

1825 Udvarhelyi Sándor

1820 Vachott Imre

1827 Vajda János

1820 Várady Ferenc

1823 Vas Gereben

1828 Völgyi György

1822 Zezz Anna

1823 Zichy Antal

1821 Zöldy Miklós

1822 Zsömböri Ede

 

1830

 

1833 Abonyi Lajos

1830 Adelburg Abranovics Ágost

1836 Ágai Adolf

1838 Áldássy Antal

1839 Anzengruber Lajos

1834 Arday János

1835 Artót Desirée

1839 Bajor György

1834 Balás Frigyes

1830 Balázs Sándor

1835 Balla Zádor Zoltán

1831 Balogh Alajos

1838 Balogh Alajos

1837 Balogh György

1831 Balogh Jozefa

1838 Balogh Tihamér dr.

1833 Balogh Zoltán

1834 Barabás Fejér Lilla

1831 Barrach Ede

1835 Bársonyosi Szinovácz Gyula

1835 Bátorfi Lajos

1837 Becque Henry Francois

1831 Becsei Primusz József

1835 Beliczay Gyula

1833 Beniczky Ferenc

1838 Benkő Kálmán

1835 Bényei István

1831 Bethlen Bolnai Miklós gróf

1839 Bignio Lajos

1838 Bizet György

1832 Björnson Björnsterne

1831 Blasel Karl

1836 Blum Ernest

1838 Bódi János

1835 Bodroghi János

1836 Bodroghy Dénes

1837 Bódy János

1834 Bogyó Alajos

1837 Bokody Antal

1838 Bokor József id.

1831 Bokor József id.

1836 Borsos József

1835 Brenner Jenny

1838 Breznay Geyza

1835 Bukovics Károly Imre

1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla

1836 Bus Vitéz

1832 Busnach Willliam Bertrand

1836 Campilli Frigyes

1839 Carina Anna

1830 Chivot Henry

1832 Costa Carl

1834 Costetti Giuseppe

1834 Czakó Endre

1833 Csaby Imre

1838 Császár Miklós

1835 Csekő Gusztáv

1836 Csiszér Gáborné

1838 Dalnoki Béni

1838 Dálnoky Gaál Gyula

1836 Delibes Leó

1830 Demjén Károly

1833 Döme Lajos

1839 Draguss Károly

1834 Du Maurier Geroges Louis Palmella Busson

1833 Ebersberg Ottokar Franz

1832 Echegaray José

1830 Egressy Ákos

1836 Egressy Árpád

1838 Együd István

1837 Eötvös Lajos

1833 Ernest Lajos

1830 Esterházy Kálmán

1839 Esterházy Miklós József gróf

1831 Farkas Kimpán György

1830 Faure Jean Baptiste

1838 Fejes István

1836 Felekyné Munkácsi Flóra

1835 Ferenczy Ferenc

1839 Ferenczy Gyula

1830 Foltényi Vilmosné Szabó-Szákfy Amália

1832 Füzesséry Bertalan

1830 Gajzágó Salamon

1838 Gallmeyer Jozefa

1838 Garai Károly

1833 Gardini Carlo

1831 Garzó Zsigmond

1838 Geiger Albert

1836 Geistinger Mária

1836 Gerecs János

1834 Gerhárt György

1835 Gerlóczy Károly

1832 Gerő Jakab

1836 Gilbert William

1832 Goldmark Károly

1839 Greif Márton

1838 Gross Károly

1830 Gyarmathy Miklós

1831 Győrffy Antal

1838 Győry Vilmos

1834 Hadzsits Antal

1839 Hajós Zsigmond

1834 Halévy alévi Ludovic

1837 Hegedüs Lajosné

1839 Hegyi István

1837 Held Lajos

1837 Hevesi János

1838 Hirtling Mária

1838 Homokai Kocsis László

1830 Horváth Ferenc

1837 Horváth Vince

1839 Hubai Klinger Gusztáv

1836 Huber Ida

1838 Huszár Imre

1839 Institoris Kálmán

1834 Izsó Kálmán

1835 Jahn Vilmos

1839 Jakab Lajos

1839 Jakabffy Gábor

1831 Jankai Csizamdia József

1830 Jánosfi Mihály

1834 Jeitteles Ignác

1837 Jósika Kálmán

1830 Kalbeck Miksa dr.

1838 Káldy Gyula

1839 Kállay Béni

1834 Kapy Imre

1839 Kendy Gusztáv

1839 Keöd József

1838 Kiss Rezső

1831 Klár József

1839 Klár Józsefné Angyal Ilka

1832 Komáromy Lajos

1836 Korcsek Pál

1835 Kovács Elemér

1839 Kovács Gyula

1839 Kovács István

1832 Kovács József

1837 Kovács Móric

1831 Kovalcsik Amát

1839 Kőmives Imre

1830 Kőrössy Kálmán

1837 Kőszeghy Szabó Endre

1839 Krastel Frigyes

1832 Krasznay Mihály

1834 Krispin József

1838 Kronau Friderika

1839 Kuliffay Ede

1838 L Arronge Adolf

1837 Lacombe Paul

1834 Lakatos Károly

1832 Láng Fülöp

1838 Lászy Vilmos

1832 Lecocq Alexandre Charles

1830 Lendvay Márton

1835 Lewinsky József

1839 Lindau Paul

1833 Lipcsei Vincéné

1833 Lotz Károly

1832 Lovászy Sándor

1835 Lukácsy Sándor

1838 Magvasi István

1838 Major József Károly

1837 Majthényi Flóra

1832 Makai Lajos Béla

1837 Makay Zsigmond

1839 Mándoky Béla

1837 Mannstadt Vilmos

1838 Manzotti Luigi

1836 Marczell Géza

1833 Marczell Géza

1839 Markovits Ilka

1837 Marosi Máthé Károly

1834 Márton Béla

1832 Mártonffy Károly

1834 Matousek Ferenc

1831 Meilhac Henri

1839 Miklóssy Gyula

1830 Molnár György

1831 Molnár Györgyné

1832 Mosonyi Károly

1835 Murska Ilma

1835 Musszorgszki Modeszt Petrovics

1839 Müller Adolf

1834 Müller Ottó

1834 Nádor Kálmán

1837 Nagy (Poleretzky) Mihály

1830 Nagy Benő

1837 Nagy Imre

1830 Nagy István

1836 Németh János

1833 Némethy Györgyné Eötvös Borcsa

1838 Neumann Angelo

1834 Nikolics Sándor

1837 Ódry Lehel

1835 Orczy Bódog Félix

1834 Ormay Ferenc

1830 Ormi Jozefin

1836 Országh Sándor dr.

1835 Osváth Gerő

1838 Óváry Lipót

1833 Ozoray Árpád

1834 Pártényi János

1833 Passyné Cornet Adél

1835 Pauli Richárd

1835 Perrey János

1834 Prielle Lilla

1838 Prielle Péter

1830 Rajz János

1831 Ressler István

1835 Róka János

1833 Rosen Julius

1836 Sántha Antal

1831 Sardou szárdú Victorien

1836 Skalnitzky Antal

1834 Sonnethal Adolf

1839 Szabó Ödön

1832 Szarvasi Gábor

1831 Szász Gerő

1831 Szathmáry Károly

1835 Szathmáry Károly

1831 Szigeti Imre

1836 Szilágyi Béla idősb

1837 Szilágyi Béla idősb

1837 Tamássy József

1836 Timár János

1839 Torkos László

1838 Tóth Antal

1835 Tóth Jenő

1831 Tóth Kálmán

1830 Tóth Soma

1838 Tóthfalussy Gusztáv

1835 Tőkés Emilia

1837 Ürményi Lajos

1831 Várady Ferencné

1833 Wilt Mária

1835 Zápor

1838 Zilahi Kiss Károly

 

1840

 

1849 Ábrányi Kornél

1845 Acsádi Ignác

1848 Ádámi Rezső

1848 Aicard Jean

1841 Allaga Géza

1846 Amberg Gusztáv

1843 Aradi Sándor

1844 Arany László

1847 Arányi Dezső

1842 Aranyosi József

1845 Aranyossy Gyula

1843 Arman Károly

1842 Artót Desirée

1845 Árvay Zombory Jenő

1842 Audran Edmond

1849 Bács Károly

1848 Bácskai Mucsi Nándor

1849 Bácskay Bencsik György

1840 Bajza Jenő

1841 Bakonyi István

1841 Baksai Baksa Lajos

1845 Balázs Sándorné Bognár Vilma

1849 Balla Ákos

1844 Balogh Gusztáv

1849 Balogh György

1846 Bánfi Sándor

1843 Bányai Nagy János

1847 Baranyai Beranek Mihály

1847 Barcsay Jozefa

1845 Barkó Lajos

1840 Barlanghy Vince Adorján

1842 Barnay Lajos

1849 Báródi Rafanidesz Károly

1848 Bartha Miklós

1849 Bauer Boér Henrik

1848 Beck József

1841 Beczkói János

1849 Beczkói János

1841 Bedécs István

1848 Békefi Szaller István

1846 Béldy Ákos gróf

1840 Beniczkyné Bajza Lenke

1848 Benkő Jolán

1843 Bentheim Róbert

1846 Benza Ida

1843 Bényei Istvánné Harmath Emma

1841 Beődy Balogh Gábor

1845 Beődy Balogh Gábor

1848 Beőthy Zsolt

1842 Berczik Árpád

1844 Bercsényi Béla

1847 Bercsényi Béla

1848 Beregi Viktor

1842 Berényi Üveges Gyula

1845 Bergerat Auguste Emile

1848 Berki Gyula

1844 Berky Bauer Ferenc

1844 Bernhardt Sarah

1840 Bertényi Berta

1843 Bertha Sándor

1840 Berzsenyi Károly

1848 Bisson Alexandre

1844 Bobula János

1841 Bodor Károly

1844 Bodosi József

1843 Bodroghy Dénesné

1840 Bogárdi Mészöly Endréné

1845 Bogdán János

1840 Bognár Friderika

1841 Bogyó Alajos

1842 Boito Arrigo

1847 Bokros József

1844 Boross Lajos

1848 Borostyán Nándor

1848 Brabek Ferenc

1848 Brandon Thomas

1843 Brankovics György

1840 Braun József

1840 Breznay Geyza

1846 Brüll Ignác

1849 Burnett Frances Eliza Hodgson

1844 Canth Ulrika Mina

1842 Cavalotti Felice

1842 Chabrier Emanuel

1840 Claretie Jules

1842 Coppée Francois

1842 Czibulka Alfonz

1840 Császár Miklós

1849 Csaszny Valér

1849 Csatár Gabrielli Győző

1847 Csáthy Géza

1842 Csepreghy Ferenc

1841 Cserni Károly

1840 Csetri Gyula

1847 Csikváry Jákó

1842 Csiky Gergely

1841 Csóka Sándor

1841 Csukási József

1842 Dalmay Artur

1844 Dalmay Artur

1842 Dalnoki Béni

1844 Dálnokyné Váczy Vilma

1842 Dancz Ferenc

1840 Dandet Alphonse

1840 Davis Gusztáv

1842 Dékány Teréz

1840 Delin Henrik

1849 Deréki Antal

1844 Dernői Károly

1848 Derzsi Irma

1848 Dezső Gyula

1849 Dezső Ödön

1845 Dóczy Lajos

1846 Drachmann Holger

1847 Dreyfuss Ábrahám

1842 Ében Mihály dr.

1843 Ecsedy Kálmán

1843 Edvi Illés Károly dr.

1842 Egri Kálmán

1843 Együd István

1845 Ehun Sand Berta

1843 Eőry Pordán Gusztáv

1843 Eőry Pordán Gusztáv

1842 Eötvös Károly

1843 Érczi Rézeki Ferenc

1849 Erdélyi Fekete Géza

1842 Erdélyi László Ottilia

1843 Erkel Elek

1848 Ernst Henrik

1846 Erődi Béla dr.

1844 Fábián László

1846 Faludi Gábor

1842 Farkas Albert

1847 Farkas Bertalan

1845 Fehérvári Erovics Ottó

1846 Fehérvári Erovics Ottó

1840 Fekete Ferenc

1841 Fekete Schwarcz Ignác

1849 Feld Zsigmond

1847 Feleky József

1847 Fellner Ferdinand

1843 Fercsek József

1848 Ferenczi Béla

1846 Ferenczy József

1842 Ferenczy Lajosné

1841 Fésüs György dr.

1849 Fischer Ferenc

1846 Fodor Fülöp József

1849 Földvári Kardos Gyula

1844 France Anatole

1842 Friedmann Siegwart

1844 Fritzsche Gyula

1847 Füredi Kálmán

1847 Gaál Sándor

1840 Gáborhelyi Forgács Kálmán

1843 Gáborhelyi Forgács Kálmán

1845 Galó György

1848 Gálosi János

1843 Gerecs János

1841 Géresi Kálmán

1849 Gerőffy Andor

1847 Giacosa Giuseppe

1848 Glöckner Berta

1844 Gobbi Alajos

1840 Goldfaden Ábrahám

1843 Görgey Sándor

1840 Götz Hermann

1843 Grieg Edward

1843 Grois Antal

1848 Győri Nitsinger János

1848 Hahnel Károly

1847 Halász Albert

1848 Hall Owen

1848 Halmay Vizsai Imre

1848 Hamakers Bernardine

1844 Hamar László

1845 Haray Sándor

1849 Harrach József dr.

1844 Hartmann Ernst

1845 Hassreiter Joseph

1847 Hegyi Gyula

1845 Heinrich Gusztáv

1849 Hellmer Hermann

1842 Hennequin Alfred

1846 Herald Lajosné

1841 Hetényi-színész-család

1846 Hetényi-színész-család

1840 Hofbauer Zsófia

1844 Hollósi Veres Károly

1847 Hommer Berta

1845 Horváth Horovitz Lipót

1840 Horváth István

1849 Horváth János

1841 Horváth Vince

1845 Hory Béla

1848 Human Olga

1846 Irmei Ferenc

1847 Irsai Bozóky Zsigmond

1846 Jalava Almberg Antal Frigyes

1846 Jovanovics Jóca

1842 Kaas Ivor

1847 Kaczvinszky János

1842 Kahle Richard

1843 Kakujai Alajos

1849 Kantay Rácz Teréz

1847 Karlweis Weisz Karl

1849 Károlyi Katt Lajos

1840 Károlyi Lajos id.

1843 Kárpáthy Rigó György

1840 Kassai Vidor

1843 Kazár Emil

1840 Kelemen Jenőné Gaal Laura

1845 Kéler Napoleon

1845 Kemény Endre

1844 Kendy Gusztáv

1848 Kenézy Csatár

1849 Kertész Szili István

1844 Késmárky Mari

1846 Keszler József

1845 Kisfaludy Imre

1846 Kiss Gyula

1842 Kiss József

1840 Kócsi Kocsisovszky Lajos

1849 Kócsi Kocsisovszky Lajos

1847 Kocsis Irma

1847 Kolozsvári Oszkárné

1846 Komlósi Gyula

1848 Komlóssy Arthur

1846 Komlóssy Dezső

1846 Kompolti Kálmán

1844 Korádi Leövey Gyula

1846 Korbai Ferenc

1843 Kóródy Sándor

1848 Kovács Gusztáv

1843 Kovács István

1847 Kovács Jenő

1849 Kovács Károly

1846 Kovácsics Erzsi

1841 Kőmives Imre

1845 Könyves Mari

1845 Könyves Pichler Ignác

1846 Kőrösmezei Szukup Gusztáv

1848 Kővári Benkő Lajos

1847 Kővári Benkő Lajos

1848 Kövesi Gyula

1846 Kövesi Gyula

1845 Králik Mihály

1847 Krancsevics Dragomir

1840 Krausz Gabriella

1849 Krecsányi Sarolta

1842 Kulcsár János

1848 Kulcsár János

1849 Kulisszeky Károly

1846 Kuthy Krimszky Béla

1846 Kuthy Krimszky Béla

1848 Kürthy Emil

1845 Kvassay Ede

1840 Lánczi Szőke Pál

1841 Landau Lipót

1842 Langer Viktor

1848 Lángh Adolf

1849 Lángh József

1843 Lángh Paulina

1848 Lányi Béla

1849 Lányi Géza

1847 Lassalle Jean Louis

1842 Lászy Vilmos

1849 Latabár Dezső

1847 Lauer Béla

1847 Lauer Béla

1842 Léderer József

1842 Lehmann Lili

1841 Lehr Lőrinczy Zsigmond

1844 Lénárd Pál

1844 Lendvay Márton

1843 Lengyel Mária

1846 Lenkey Gyula

1840 Leővey József

1840 Lesser Szaniszló

1844 Libera Gizella

1840 Ligeti Schőnauer István

1848 Ligeti Schőnauer István

1844 Locsarek György

1847 Loew N. Vilmos

1845 Lovász Viktor

1845 Lovászi Dezső

1848 Löckner Berta

1841 Lucca Paulina

1840 Maczanák Haskó Amália

1840 Madarassy László

1845 Makai Lajos Béla

1845 Maleczky Vilmos

1846 Mányik Ernesztina

1841 Marenco Romualdo

1846 Markó Gáborné

1845 Markó Gábor

1840 Marosi Nagy János

1847 Mártonffy Márton Jenő

1842 Massenet Jules Emile Fréderic

1846 Mátray Betegh Béla

1841 Mátray Szaplonczay Laura

1841 Mátyási József

1841 Mendés Catulle

1849 Merli Quirino

1842 Meskó Sándor

1847 Mészáros Károly dr.

1844 Mezei Péter

1844 Mezei Péter

1846 Mezéri Pálné

1848 Mezey János

1849 Mierzwinsky László

1842 Mihalovich Ödön

1846 Mikei Lajos

1848 Miklóssy Gyula

1842 Milassin Vilmos

1842 Millöcker Karl

1841 Mindszenti Kornélia

1848 Mirbeau Octave

1845 Moldován Gergely

1847 Molnár Endre

1848 Molnár Gizella

1846 Molnár Menyhért

1847 Montbars

1843 Morvai Jaques

1841 Mounet-Sully Jean

1841 Mustó Gusztáv

1847 Mylius Adolf

1842 Nagy Dezső

1840 Nagy György

1843 Nagy Imre

1849 Nagy Imre

1847 Nagy István

1846 Nagy Sándor

1844 Németh Andor

1849 Németh János

1840 Némethy Irma

1841 Nessler Viktor

1849 Neszveda Anna

1845 Neugebauer László

1841 Neville Mór

1841 Névy László

1841 Ney Dávid

1841 Niczky Kálmánné

1843 Nilsson Krisztina

1848 Nopcsa Elek

1841 Nyéki Beinrohr János

1844 Nyilvay Irma

1842 Nyiri Lajos

1849 Nyirő Sándor

1848 Ohnet Georges

1846 Ohorn Antal

1846 Oláh Sándor

1848 Oláh Sándor

1848 Olsavszky Jenő

1843 Orgeni Aglaja

1840 Orsay Kálmán

1843 Orsay Kálmán

1848 Óváry Jenő

1840 Ozoray Adolf

1845 Örlőssy Ferenc

1843 Pártényi János

1843 Patti Adelina

1848 Pázmándy Dénes

1841 Perotti Gyula

1849 Pesti Ihász Lajos

1848 Petőfi Zoltán

1842 Rabatinszky Mária

1844 Rebicek József

1841 Revue

1843 Richter János

1848 Riedl Frigyes

1844 Rimskij-Korzakov Nikolaj

1847 Robert Imre

1846 Róka Gyula

1841 Rotter Irma

1847 Rózsa Gyula

1844 Sághy Zsigmond

1848 Sághy Zsigmond

1849 Saxlehner Emma

1845 Silberstein Ötvös Adolf

1843 Sipos Károly

1847 Solymossy Elek

1845 Somogyi Károly

1845 Stesser József

1845 Strakosch Sándor

1849 Strindberg Ágost

1845 Szabó Antal

1849 Szabó Bandi

1846 Szabó Domokos

1849 Szabó Endre

1840 Szakáll Antal

1847 Szathmáry Árpád id.

1847 Szávits Jóca

1841 Szegedy Mihály

1844 Szeless József

1841 Szigligeti Anna

1844 Szigligeti Jolán

1844 Szika János

1844 Szilágyi Béla idősb

1842 Szilágyi Nina

1847 Szohner Antal

1848 Szombatfalvy Szeőy Albert

1843 Szőllősy Nina

1849 Szűry Dénes

1841 Tallián János

1841 Temesváry Lajos

1844 Térey Antónia

1844 Toldy István

1845 Toldy Nándori Ferenc

1847 Toperczer Ilka

1844 Tóth Ede

1848 Török Károly

1848 Török Miklós

1849 Török Miklós

1843 Törs Kálmán

1841 Ujj Ferenc

1845 Ujvárossy Albert

1845 Váradi József

1849 Várady Miklós

1845 Várhidy Sándor

1849 Vedress Gyula

1841 Vezéry Ödön

1846 Vidor Pál

1846 Vígh Károly

1845 Voggenhuber Vilma

1845 Zajonghy Elemér

1849 Zichy Géza

1848 Znojemszky Gyula

1846 Znojemszky Gyula

1846 Zoltán Gyula Ferenc

1842 Zoltán József

 

1850

 

1858 Aalberg lda

1856 Abai Ádámné

1850 Abonyi Gyula

1850 Ábrányi Emil

1859 Ács Flóra

1852 Ács Irma

1851 Adami Rezső

1858 Adorján Sándor

1855 Aggházy Károly

1856 Ághy Sándor

1858 AitnerAidrici Ilka

1851 Albisi Biki László

1850 Alexander Bernát

1852 Alszeghy Kálmán

1856 Andorffy Krug Péter

1852 Andrássi Szántai Karolin

1853 Angyal Armand

1858 Antal Gézáné

1856 Antal Imre

1859 Antalfi Human Antal

1859 Aradi Kálmán

1854 Arányi Dezső

1857 Arányi Dezső

1859 Arányi Dezső

1856 Aranyossy Gyula

1854 Árpási Gerstner Katalin

1850 Bácskai Mucsi Nándor

1852 Bácskay Bencsik György

1852 Bagi László

1859 Bagyik Ferenc

1855 Bajnóczi Dezső

1856 Baksai Baksa Lajos

1859 Balassa Jenő

1852 Balassa Károly

1857 Balázsy Sándor

1859 Balla Ákos

1854 Balla Béláné Esz Anna

1856 Balogh Julcsa

1859 Balogh Mihály

1859 Bánáti Goldberger Ede

1854 Bánfalvy Béla

1855 Bánfalvy Béla

1853 Bánffy György

1857 Bánfi Zsigmond

1856 Bányai Nagy János

1856 Bányász Mihály

1855 Barabás Béla dr.

1856 Baranyai Beranek Mihály

1858 Barcsai Streihammer Berta

1854 Bárdy Lajos

1859 Bárkány Mária

1858 Barna Ilona

1859 Barna Izsó

1856 Barna Réffy Andor

1858 Báródi Rafanidesz Károly

1852 Bártfai Paczona Antal

1855 Bártfai Paczona Antal

1853 Bártfay Róza

1858 Bartók Endre

1851 Bartók Lajos

1853 Báthory Romancsik Mihály

1859 Bátori Faragó István

1856 Bátori Gábor

1853 Bátori Mihály

1859 Bátossy Endre

1857 Battistini Mattia

1853 Bauer Gyula

1852 Bayer Joseph

1851 Bayer József dr.

1856 Beczkóy József

1851 Beer József Miksa

1853 Beer Ágost

1855 Behumi Gyula

1859 Beke Gyula

1859 Békeffi Antal

1859 Benedek Elek

1856 Benedek Gyula

1858 Benedek Lajos

1858 Benkő Henrik

1859 Bérczi Jörg Endre

1854 Bérczi Miksa

1859 Bercsei Beőti Imre

1855 Beregi Néder Lajos

1854 Berényi Gusztáv

1852 Béresi Biró Mari

1854 Berkeszi István dr.

1856 Berki Ilona

1855 Berky Bauer Ferenc

1858 Bertalanfi Gyula

1858 Berté Henrik

1857 Berzay Tyroler Albert

1852 Berzeviczy Albert

1850 Berzsenyi Julia

1857 Bettelheim Janka

1855 Bezerédj Viktor dr.

1854 Bihari Béláné

1857 Bihari Leviczky Béla

1850 Blaha Lujza

1852 Blumenthal Oszkár

1857 Bocskay József

1852 Bodnár Sándor

1853 Bodnár Sándor

1856 Bodrogi Beder László

1858 Bogáthy Medárd

1859 Bognár János

1859 Bokody Antal

1855 Bokor József ifj.

1859 Boros Etel

1859 Boross Vilmos

1857 Borsodi Vilmos

1852 Bourget Paul

1850 Bölöny József

1853 Böszörményi Lajos

1856 Brackl Adolf

1854 Brackl Ferenc József

1856 Brahm Ottó

1853 Broulik Ferenc

1851 Buchbinder Bernát

1851 Buczkó József

1859 Budai Miklovits Gizella

1859 Cain Henry

1858 Capus Alfréd

1852 Caragiale János Lukács

1851 Colautti Arturo

1854 Curel Francois de

1859 Czecz Katalin

1859 Czeglédi Andor

1859 Czóbel Minka

1857 Csaby Imre

1859 Csanádi Matika Mari

1855 Csatai Zsófia

1858 Cséki Ilona

1858 Cséki Mihály

1857 Csengeri Friderika

1856 Csengeri János

1857 Csenteri Kálmán

1851 Csepregi József

1852 Csige Lajos

1859 Csiszér Kálmán

1852 Csókásné Nádai Irén

1853 Csontos Imre

1858 Dalnoki Lajos

1850 Dálnoky János

1851 Dán Izabella

1855 Dancz Nina

1857 Daróczi Róza

1851 Daróczy Zsigmond

1856 Daróczy Zsigmond

1852 Darvai Miklós

1857 Darvas Aladár

1823 De Caux Mimi

1853 Deák Pál

1857 Deák Péter

1854 Debreczeni Margit

1855 Debreczenszky Gusztáv

1856 Decourcelle Pierre

1858 Delard Eugéne

1857 Dellinger Rudolf

1856 Demény Albert

1855 Demidor Imre dr.

1857 Demjén Mari

1853 Dengi János

1854 Déry Leidenfrost Gyula

1855 Derzsi Irma

1858 Desuzinge Ferenc

1857 Desvalliéres George Ernest Maurice

1858 Devrient Max

1850 Dezséri Gyula

1855 Dezső Andor

1851 Ditrói Mór

1856 Ditrói Mór

1850 Dittmann Gyula

1852 Dobay Erzsi

1853 Dobay Sándor

1859 Dobó István

1855 Dobó Sándor

1852 Dobocsányi Gyula

1851 Doktorics Miklósné

1855 Dombay Ede

1855 Dombay Mihály

1858 Dombay Mihály

1855 Domián Mihály

1859 Domián Mihály

1853 Dongó Gyárfás Géza

1859 Döme Zoltán

1850 Dulka Sarolta

1857 Dunai Árpád

1859 Dusa Eleonóra

1857 Ebergényi Edéné Király Amália

1855 Edvi Illés László

1858 Effendi Schneider István

1858 Egervári Potemkin Ágoston

1853 Egri Kálmán

1853 Éhen Gyula

1857 Eibenschütz Zsigmond

1855 Eitler Irma

1854 Éltető Gyula

1850 Endrődy Sándor

1850 Engel József

1858 Enyvári Sarolta

1852 Eőry Józsefné

1857 Erdei Ehrenwald Berta

1859 Erdei Kálmán

1856 Erdélyi Gizella

1851 Erdélyi Béla

1856 Erdélyi Károly

1851 Erdélyi Marietta

1850 Erdődi Christ Miklós

1855 Erdőssy Biba Eugénia

1850 Erkel Gyula

1850 Erkel Lajos

1850 Ernyei Schweninger József

1857 Erődi Ernő

1852 Erődi Ernő

1857 Erszényes István

1851 Evva Lajos

1850 Fábián László

1851 Faludi Antal

1851 Faludi Dörflinger Andor

1851 Faludi Vilmos

1858 Faludi Vilmos

1852 Fáncsy Emilia

1851 Farkas Ödön

1852 Farkas Wolff Gusztáv

1853 Fáy Jakab Béla

1854 Fekete József

1857 Fenyéri Peterdi Mór

1859 Fényes Dezső

1859 Fenyvesi Emil

1859 Fenyvesi Policzer Károly

1855 Fenyvessy Ferenc dr.

1859 Ferdinándy Béla

1853 Ferenczi Alajos

1857 Ferenczi Béla

1854 Ferenczi Sándor

1857 Ferenczi Zoltán dr.

1851 Ferenczy Gyula

1850 Ferenczy József

1852 Ferenczy József

1857 Festetics Andor

1858 Filó Csáktornyai Lajos

1852 Finály Karolin

1855 Fogarasi Paulina

1854 Follinusz Aurél

1854 Follinusz Aurélné

1850 Follinusz Emil

1855 Follinusz Hermin

1851 Főkövi Lajos

1850 Földényi Béla

1859 Földesi Elekné

1857 Földvári József

1854 Földvári Kardos Gyula

1857 Förster Henrik

1852 Frank Katalin

1857 Füredi Aranyhegyi József

1855 Füredi Aranyhegyi József

1858 Füredi Kőhegy Károly

1859 Fürst Hermin

1859 Füzesséri Gyula

1855 Gabányi Árpád

1852 Gábos Irma

1857 Galambos Ferenc

1857 Galambos Tauberl Boriska

1858 Gálfalvi Kádár Géza

1852 Gallina Cgiacinto

1858 Galló Gyula

1857 Garády Viktor

1854 Gáspár Imre

1850 Gassi Ferenc

1859 Géczy István

1854 Géczy István

1854 Gelléri Mór

1857 Gergely József

1850 Gergely Márton

1856 Gerő Károly

1855 Gerőffy Andor

1855 Gerster Etelka

1850 Girardi Alexander

1854 Gonda László

1855 Gozsdu Elek

1859 Gömöri József

1855 Grünfeld Vilmos

1854 Gulyás Mihály

1851 Guttmann Sándor

1857 Gyárfás Pepi

1855 Gyarmati Jager Gusztáv

1859 Gyarmati Jager Gusztáv

1857 Gyenes László

1858 Gyöngyösi Ilka

1857 Győre Alajos

1856 Győrfi Aranka

1851 György Geiger Mór

1859 Györgyné Fischer Zsófia

1859 Győri Imre

1854 Győri Jánosné

1858 Győri Józsefné

1852 Győri Nitsinger János

1859 Habrányi József

1856 Hajnal Valasek Katalin

1858 Halasi Béla

1859 Halász Dániel

1855 Halász Mária

1851 Halmay Pásztori Kornélia

1857 Halmay Vizsai Imre

1859 Halmi Vilma

1858 Halmi Halom Róza

1850 Halmy Ferenc

1857 Harai Sándorné

1855 Haraszti Emil dr.

1858 Haraszti Gyula

1859 Hatvani Schrank Ede

1857 Hatvani Schrank Károly

1852 Hauk Minnie

1852 Havasi Jenő

1859 Havasi Samu

1852 Havassi Rezső

1854 Havi Lajos

1851 Havi Lajos

1858 Hazai József

1856 Hegedüs Ferenc

1854 Hegedüs Zsigmond

1854 Hegyesi Vilmos

1855 Hegyi Aranka

1858 Hegyi Béla

1852 Hegyi István

1852 Helvey Laura

1858 Henning Krisztiana

1858 Herczegh Károly

1859 Hertzka Gyula

1853 Hetényi Béla

1850 Heuberger Richárd

1853 Hevesi Gábor

1854 Hevesi József

1855 Hevesi József

1857 Hevesi József

1855 Hevesi Schreiber Lajos

1859 Hilley Endre

1857 Hódi Jusztin

1859 Hollósi István

1854 Hollósi Veres Károly

1858 Hoos János

1855 Hornyik József

1857 Hortobágyi György

1858 Horváth Arnold

1858 Horváth János

1858 Horváth Kajetán

1853 Hótay Kálmán

1853 Hubai Klinger Gusztáv

1858 Hubay Jenő dr.

1852 Human Alexa

1855 Human Eliz

1854 Humperdinck Engelbert

1857 Hunfi Imre

1854 Hunyady Margit

1858 Ihász Aladár

1857 Illica Luigi

1854 Irmai Klementina

1855 Irsai Arthur dr.

1851 Irsai Bozóky Zsigmond

1855 Ivánka István

1857 Ivány István

1857 Iványi István

1852 Izsó Kálmán

1854 Jakab Ödön

1851 Jakabffy Gábor

1857 Jánosházy Zsigmond

1850 Judic Anne

1854 Juhász Sándor

1856 Kacziány Géza dr.

1852 Kada Elek

1856 Kadelburg Henrik

1853 Kaffka László

1858 Kainz József

1850 Kaiser Emil

1859 Kápolnai Béla

1851 Karikás József

1858 Károlyi Árpád

1855 Károlyi Katt Lajos

1858 Károlyi Lajosné

1853 Kárpáthy Rigó György

1852 Kazaliczky Antal

1856 Kelemen Imre

1854 Kelemen Ödön

1859 Keleti Erdélyi Márton

1855 Keleti Mártonné

1859 Keleti Ödön

1856 Keleti Vince dr.

1858 Keller Ottó

1854 Kemény Bernát

1854 Kempf Kemenes József

1859 Keresztély Krisztián János

1851 Kerner József

1857 Keszi Miklós

1856 Kézdi Rezső

1857 Kienzl Vilmos

1856 Kisfaludi Ilona

1853 Kiss Béla

1852 Kiss Ferenc

1852 Kiss János

1853 Kiss Lajos

1857 Kiss Mihály

1857 Kiss Sándor

1855 Kiss Soma

1855 Klafsky Katalin

1853 Klein Hugó

1859 Kling Alajos

1855 Knyaskó Lajos

1859 Kocsányi László

1856 Kóhn Dávid

1859 Kolozsi Jenő

1852 Kolozsvári Nagy József

1857 Koltai Virgil dr.

1853 Komlósi Gyula

1857 Komlóssy József

1852 Kompolthy Tivadar

1850 Koncz Rozália

1858 Konti Fanny

1852 Konti József

1858 Koroda Pál

1854 Kóródy Csobánczi Péter

1852 Kósa Ede

1854 Kovács B. Gyula

1853 Kovács Béla

1853 Kovács Béla

1854 Kovács Ferenc

1850 Kovács Károly

1859 Kovács Vince

1856 Kovácsics Pálné

1856 Kozma István

1852 Kőrössy Ferenc

1852 Kőrösy Bertalan

1859 Kőszeghy Géza

1859 Kővári Verona

1854 Kővári Zsigmond

1855 Kővári Zsigmond

1853 Kövesi Miksa

1854 Kövi Ede

1853 Krassói Sándor

1858 Krasznay Andor

1857 Krecsányi Flóra

1855 Krecsányi Ignácné

1859 Krémer Sándor

1858 Kulcsár Endre

1859 Kulinyi Márton

1859 Kun Ferenc

1850 Kupfer-Berger Mila

1851 Kyss Géza

1850 Lábass Lajosné

1856 Ladomérszky Gyula

1859 Landosz Lajos

1857 Lángh Etel

1854 Lángh Irma

1854 Lángh József

1857 Lángh Ödön

1852 Latabár Endre

1859 Latabár Endréné Kovács Anna

1853 Latabár Kálmán

1851 Lautenburg Zsigmond

1859 Lavedan Henri

1857 Léhmann Lina

1853 Lemaitre Jules

1851 Lendvay Nándor

1853 Lengyel József

1851 Lengyelffy Ilka

1858 Leoncavallo Ruggiero

1858 Leővey Ilka

1852 Leővey József

1857 Lévai Zsigmond

1857 Lévay Hadfi János

1850 Lieszkovszky Lujza

1856 Ligeti Géza

1851 Link Adolf

1855 Link Adolf

1857 Lipcsei Judit

1853 Liptai Lajos

1855 Liptai Lajos

1857 Liszka Béla

1858 Litzenmayer Leopoldina

1852 Locsarek Györgyné

1854 Lonovics Gyula

1856 Lorándi Laurenti Tivadar

1856 Lorrain Jean

1859 Lovassy Dénes

1850 Lovászi Jenőné

1856 Lubrincz Julia

1855 Lukácsi Aladár

1854 Mader Raoul

1857 Magyari János

1859 Major J. Gyula

1852 Makay Zsigmond

1858 Makray László

1856 Makróczy János

1859 Makróczy János

1852 Maleczky Vilmosné

1859 Mangold Béla Kolos

1850 Marczell Géza

1851 Márk Endréné

1857 Markos György

1854 Márkus József

1852 Mártonfi Pál

1858 Mártonfi Pál

1859 Mátrai József

1859 Mátray Lajos

1853 Mátray Tóth Gyula

1850 Maupassant Guy de

1857 Mazzantini Lajos

1851 Medgyaszay Ilka

1857 Megyeri Dezső

1859 Melba Mitchell Nellie

1853 Messager André Charles Prosper

1852 Mészáros Ilka

1858 Mészáros Ilka

1858 Mészáros István

1859 Mészáros Kálmán

1857 Mészáros Lajos

1855 Mészáros Lajos

1859 Méténier Oscar

1853 Metzler-Lőwy Paulina

1857 Mezei Kálmán

1859 Mezei Mihály

1855 Mezey János

1856 Mihálka Kővári Géza

1852 Mihálkovics Árpád

1851 Mihalovits Pál

1853 Mihály József dr.

1856 Mihályfi Károly

1858 Mihályi Ferenc

1850 Mikei Lajos

1850 Miksai-család

1859 Miksai-család

1858 Miskolczi Henrik

1853 Miskolczi László

1851 Mocsári Béla

1852 Mocsáry Lajos

1857 Molnár Gyula

1858 Molnár Irma

1857 Molnár László

1850 Molnár Menyhért

1859 Molnár Müller Antal

1859 Molnár Viktor

1852 Monostori Károly

1859 Monti Miksa

1857 Moóri Csintsa Sándor

1854 Morvai Antal

1854 Morvai Antal

1856 Munkácsy Brassányi Gyula

1857 Murai Károly

1852 Müller-Guttenbrunn Ádám

1858 Nagy Gyula

1857 Nagy Ignác

1855 Nagy Vince

1854 Nárczisz Gyula

1850 Németh (Beregi) Géza Viktor

1858 Németh Elek

1852 Németh János

1854 Németh József

1854 Németh József Sz.

1855 Neszveda Riza

1852 Neuffer Dagobert

1855 Nikisch Arthur

1853 Nikó Lina

1851 Nikolics Döme

1855 Nógrádi János

1851 Novelli Ermete

1851 Nyiregyházi Vilmos

1857 Nyitrai Sándor

1857 Oláh Károly

1856 Olasz Terka

1854 Óváry Jenő

1852 Paal Gyula

1850 Pajor Emilia

1859 Palágyi Menyhért dr.

1854 Péchy Gyula

1856 Perczel Mariska

1854 Perényi József

1855 Peterdi Marianovics Sándor

1850 Pósa Lajos

1852 Pozsonyi Alajos

1854 Prielle Péter

1852 Prielle Péter

1858 Puccini Giacomo

1856 Püspöki Imre

1853 Rácz Gyula

1854 Rajcsányi István

1853 Rajz János

1856 Rakodczay Pál

1853 Rátkay László

1853 Reichenberg Suzanne

1857 Réjane rezsán Gabrielle

1858 Réthei Fadgyas Etelka

1855 Reviczky Gyula

1856 Riedl Frigyes

1854 Roger Victor

1852 Romváry Várady Lajos

1855 Romváry Várady Lajos

1851 Rónaszéki Gusztáv

1854 Rovetta Gerolamo

1854 Rózsahegyi Kálmán

1858 Rudnyánszky Gyula

1855 Sárosi Ferenc

1850 Seidl Antal

1850 Sellei Gyula

1855 Serly Lajos

1856 Shaw Bernard

1852 Simándy Zsigmond

1856 Siménfalvy Gyula

1858 Sólyom Jenő

1858 Somló Sándor

1850 Somogyi Károly

1855 Stoll-család

1851 Sturm Albert

1857 Sudermann Hermann

1851 Szabó Aurél

1857 Szabó József Elemér

1857 Szabó Ödönné

1852 Szalay Béla

1859 Szalay Károly

1859 Szathmáry Károly

1858 Szelényi Anna

1858 Szelényi Emilia

1852 Szeless József

1859 Szemere Attila

1857 Szenkár Nándor

1851 Szentesi Ákos

1854 Szentesy Vilma

1850 Szentkereszty Zsigmond

1851 Szigligeti József

1859 Sziklai Miklós

1857 Sziklay János

1856 Szilágyi Béla ifj.

1851 Szombathelyi Béla

1855 Tábori Róbert

1850 Tanner István

1850 Temesváry Lajos

1852 Tharasszovits Margit

1857 Tharasszovits Matild

1856 Tihanyi Miklós id.

1854 Tiszay Dezső

1857 Tiszay Dezső

1855 Tóth Béla

1857 Tóth Imre

1857 Tóth Jenő

1850 Tóvölgyi Vitályos Béla

1855 Traviata

1852 Tukorai Lóránt

1859 Turolla Emma

1852 Ujvári Béla

1852 Ujvárossy Albert

1856 Ujváry Károly

1850 Valentin Lajos

1858 Váli Béla dr.

1854 Váradi Antal dr.

1851 Várady Albert

1856 Várady Albert

1852 Vécsey Leó gr.

1858 Vendrey Ferenc

1857 Verő György

1859 Vidor Pál

1858 Viola József

1856 Widmár Erzsébet

1857 Zacconi Ermete

1856 Zajonghy Elemér

1856 Zempléni P. Gyula

1859 Zilahy Gyula

1850 Znojemszky Gyula

1854 Zoltán József

1855 Zöldi Márton

 

1860

 

1863 Abafi Dedán Károly

1865 Abonyi Csia Árpád

1862 Ábrányi Hlubovszky Mari

1864 Ábrányiné Wein Margit

1865 Aczél Endre

1866 Acsádi Ilona

1862 Acsádi Szeréna

1864 Adorján Berta

1862 Ágostoni Augustini Izabella

1860 Ágotai Ferenc

1864 Albert Eugen d

1863 Albert József

1863 Alberti Werner

1864 Alexics György

1861 Almási Rieger Paula

1869 Alpár Irén

1867 Alpári Lajos

1865 Alszeghy Irma

1864 Ambrozovics Dezső dr.

1861 Ambrus Zoltán

1863 Andrássi András Mihály

1862 Andrássy Mihály

1865 Andreánszky Jenő dr.

1867 Angyal Ilka

1863 Anski Salamon Rappaport

1863 Anthes György

1863 Ányos László

1864 Aradi Emilia

1864 Aradi Gerő

1864 Aradi Géza

1860 Aradi Kálmán

1860 Aradi Sándor

1867 Arányi Izabella

1861 Arday Attila

1861 Arday Attila

1863 Arday Ida

1861 Arnoldson Sigrid

1866 Arnóti Tóth Dezső

1865 Aszalay Dániel

1865 Asztaller Irma

1862 Asztalos Sándor

1867 Atyai Aurélia

1866 Azary Ilona

1862 Babik József

1868 Bácskay Ilona

1861 Bácskay Havasi Julcsa

1864 Baghy Gyula

1867 Baghy Gyula

1860 Bahnert József

1863 Bahr Herman

1863 Baikai József

1860 Bainville József

1861 Balassa Ármin dr.

1860 Balassa Károly

1862 Balázsy Sándorné Szöllősy Ilona

1865 Balla Imre

1869 Balla Kálmán

1866 Balling Mihály

1864 Balogh Árpád

1863 Balogh Elemér

1865 Balogh Glück Etel

1868 Balogh István

1869 Balogh Loránd

1866 Balogh Lujza

1867 Balta Szirovatka Károly

1863 Bánházy Teréz

1867 Bánhidy Kovács Emilia

1868 Bányai Lajos

1862 Bányai Lajos

1868 Baranyai Ferenc

1868 Baráti Lenke

1861 Barbi Alice

1866 Bárczy István

1864 Barcs Zsófia

1865 Bárd Ferenc

1869 Baróti Rezső

1860 Barrie James Matthew

1869 Bartha István

1865 Barthos Andor dr.

1865 Bartóky József

1862 Bartolucci Viktória

1867 Bassermann Albert

1860 Bátor Szidor

1865 Bátori Gsventner Ilona

1869 Beck Vilmos

1863 Beczkóy József

1864 Becsky Jenő

1866 Beer-Hoffmann Richard

1862 Behumi Gyula

1869 Bejczy György

1866 Beke Lilla

1863 Békeffi Antal

1867 Békési Ferenc

1869 Békéssy Sal Gyula

1864 Békésy Róza

1869 Bélavári Stern Ilona

1867 Béldi Izor dr.

1867 Beleznai Luca

1860 Belics Andor

1866 Bellincioni Gemma

1865 Belme Pap Erzsébet

1862 Bende Ödön

1865 Benedek Flóra

1862 Benedek Gyula

1869 Béni Irma

1868 Benkő Ida

1865 Bényei István ifj.

1860 Bera Paula

1864 Bera Paula

1864 Bérczi Kéll Mari

1863 Bérczi Teller Géza

1869 Bercsényi Gizella

1864 Bercsényi Tini

1863 Beregi Kornélia

1869 Berényi Berman Gizella

1866 Berényi Plesszel Mariska

1866 Berkes Klima Etel

1860 Berthens Török Róza

1863 Berzsenyi Károly

1860 Bessenyei Lajos

1866 Bessenyei Mari

1863 Bessenyei Miklós

1864 Bethleni Csizmadia László

1869 Bihari Prondi Zoltán

1869 Bihari Prondi Zoltán

1862 Bizza Károly

1861 Bizza Károly

1869 Blaskovics Sándor

1860 Bocsai József

1860 Bocsai József

1864 Bodics Ilona

1866 Bodnár Gyula

1863 Bodnár István

1867 Bodochányi Henrik

1862 Bodonyi Vilma

1860 Bodor Etelka

1866 Bodrogi Mariska

1860 Bódy János

1865 Bokor Ilka Katica

1861 Bokor József ifj.

1863 Bokor Kálmán

1867 Bokor Tivadar

1869 Bombay Gusztáv

1861 Boránd Gyula

1866 Borbély Sándor

1865 Boronkai Füredi-Funták Andor

1862 Boross Endre

1865 Boross Endre

1866 Borsiczky Ilka

1863 Borsodi Berg József

1867 Borsodi Lédig Miklós

1861 Bosnyák Zoltán dr.

1862 Bracco Roberto

1868 Breznay Anna

1865 Briesemeister Ottó

1863 Bródy Sándor

1866 Buczkó Dóra

1860 Bulovszky Englert Erzsi

1868 Butti Enrico Annibale

1869 Búzás Berger Vilmos

1861 Büchler Vilma

1869 Caillavet Georges Armand de

1862 Calvé Emma

1860 Charpentier Gustave

1868 Cholnoky Viktor

1861 Christofani József

1862 Christofani József

1868 Claudel Paul

1863 Clérice Justin

1861 Coppini Zsófia

1869 Courteline Georges

1869 Czakó Vilmos

1867 Czanyuga Emma

1866 Czeglédi Andor

1861 Csajághy Bernát

1869 Csáki Ferenc

1865 Csanádi Tóth Lenke

1864 Császár Imre

1860 Csató Sándor

1865 Csegezi János

1860 Csehov Anton Pavlovics

1866 Csepke Gábor

1864 Csermelyi Szabó Margit

1867 Cserny Berta

1861 Cservári Ilona

1868 Cservári Irma

1865 Cserzy Mihály

1863 Csiky Anna

1860 Csiky László

1863 Csillag Teréz

1867 Csillag Terka

1865 Csillag Zsófia

1864 Csirikov Eugen N.

1860 Csiszér Kálmán

1866 Csóka Sándor

1869 Csongori Mariska

1864 Csontos Imre

1862 Csontos József

1865 Csukai Janka

1864 Csügényi Vilma

1867 Csűrös Imre

1864 D Annunzio Gabriele

1864 Dalmai Neubauer Nina

1868 Dalnoki Viktor dr.

1862 Dálnoky Nagy Lajos

1866 Damó Oszkár

1860 Daróczy Ilka

1868 Darvai Miklósné

1867 Dauthendey Max

1865 Dayka Balázs

1862 Deák Ferenc

1869 Deák Péter

1866 Debreczeni Eszter

1869 Debreczeni Lajos

1862 Debussy Claude

1861 Dékán Árpád

1862 Dékány Gyula

1862 Dékány Gyula

1867 Delin Henrik

1867 Delli Emma

1867 Delli Henrik

1864 Dercsényi Etelka

1865 Dercsényi Gyula

1869 Derenghy István

1869 Déri Jenő

1861 Déri Mahler Róza

1865 Déri Tischler Béla

1863 Di