Színházi kezdetű címszavak a lexikonban:

Színházi afférek: Amióta a féltékeny természetű vándorkomédiás, a h... 31427

Színházi akusztika: A jelen század elején az építészek az „alkalmazot... 31428

Színházi bál: t nálunk az 1840-es években tartották meg. Az akk... 31429

Színházi balesetek: Elég sűrűn fordultak elő színpadi működés közben... 31430

Színházi biztosság: volt a neve Kolozsvárott 1848 előtt a szính... 31431

Színházi cenzura: Már 1792-ben történt intézkedés az iránt, hogy az... 31432

Színházi énekkar: (Lásd: Kardalnok Kardalos, Karénekes.)... 31433

Színházi év: a vidéki színtársulatoknál szept.-től szeptemberi... 31434

Színházi helyárak: a színházi előadás megtekintésére lefizetett össz... 31435

Színházi jegypótdíjak: "(„nyugdíjfillérek"") szedését a színészek nyugdíja... 31437

Színházi jelentés: (L. Előzetes színházi jelentés)... 31438

Színházi karmester: Nálunk úgyszólván minden társulat a zenés, illető... 31439

Színházi kiadási tételek: A fővárosban a színházak általános kiadási rovatá... 31440

Színházi könyvtárak: Minden színháznak van saját könyvtára, ami az évt... 31441

Színházi könyvtáros: Rendszerint egy segédszínészt bíznak meg a színhá... 31442

Színházi közönség: a színházlátogatók, a színházi előadás meghallgatá... 31443

Színházi kritikus: Bemutató előadásokról (premiérekről) s egyéb neve... 31444

Színházi műhelyek: A nagyobb színházaknak önálló műhelyei vannak, am... 31445

Színházi orvos: Minden színháznak van orvosa, aki legtöbbnyire ho... 31446

Színházi protekció: Olyan támogató pártfogás, amely valamely szerző,... 31447

Színházi ruhatár: Minden nagyobb színháznak van saját ruhatára, ame... 31448

Színházi szabályzat: Budapest sz. főváros 1880-ban színibizottságot kü... 31449

Színházi szabó: (L.: Öltöztető szabó.)... 31450

Színházi szezon: (L.: Színházi évad.)... 31451

Színházi szünet: alatt értjük a színházak olyan kényszerű, hivatal... 31452

Színházi titkár: a színház adminisztratív ügyeit intézi, vidéken (... 31453

Színházi törvényszék: Az az intézmény, mely a fegyelmi vétségeket megbü... 31454

Színházi tröszt: (trust, ang.) - több színházi vállalatnak... 31455

Színházi ügynökség: (Lásd: Irodalmi ügynökség.)... 31456

Színházi választott-bíróság: szüksége akkor forog fenn, ha a színész igazgatój... 31457

Színházi városnak: általában az olyan várost szokták színészi körökb... 31458

Színházi vigalmi adó: A háború utolsó éveiben keletkezett hazánkban min... 31459

Színházi vonat: Már ismert volt 1864-ben, midőn jan. 9-én a Bu... 31460

Színházi zsűri: (jury) a régi színházi szerződések egyik legodióz... 31461