Címszó: Horváth Emil dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1881

SZULETESIEVTIZED 1885

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0342.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0342.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25719.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Horváth Emil dr.

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/525705.htm

 

Szócikk: Horváth Emil dr. (báró Petrichevich (személy) (információ)  széplaki (megye) és radochi), (megye) jogi és államtudományi doktor, író és politikus, sz. 1881. (születés éve) aug. 24-én, Désen. (megye) Élénk részt vett úgy vármegyéje, mint az országos politikai életben. Erdély (ország) (információ)  magyarságának politikai megszervezésében, az Erdélyi Szövetségnek (intézmény) (információ)  egyik alapítója, hol igen korán vezető szerephez jutott. Mint politikus sok száz cikkben foglalkozott főleg erdélyi (ország) (információ)  közügyekkel. A világháborúban mint hadiönkéntes vonult be s főhadnagyi rangot ért el. 1917-ben (időpont) Nagyküküllő vármegye (megye) főispánjává nevezték ki s a román (nemzetiség) (információ)  egyházi és iskolaügyek kormánybiztosává, mely téren szerzett érdemeiért a király a Ferenc József-rend (személy) csillagos középkeresztjével tüntette ki, 1917. (időpont) májusban. Mint kormánybiztos, a románok (nemzetiség) (információ)  bevonulásakor helyén maradt, akik kilenc hónapig vagy internálva vagy fogva tartották és összes birtokait elkobozták, Erdélyből (ország) (információ)  kiutasították. 1919. (időpont) őszén Budapestre (Budapest) jött, hol belügyminiszteri államtitkárrá neveztetvén ki, a békeelőkészítő irodához osztották be, a békedelegáció központi főtitkára és az Országos Menekültügyi Hivatal (intézmény) (információ)  vezetője lett. 1921. (időpont) decemberben a népjóléti és munkaügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki, 1924-től (időpont) miniszteri rangban. Megszervezte a Budapesten (Budapest) élő erdélyiek (ország) (információ)  társadalmi tömörülését és lehetővé tette az ú. n. »Erdélyi Ház« (intézmény) (információ)  megszervezésével a Bethlen István-internátus (személy) (információ)  és a többi erdélyi (ország) (információ)  kulturális intézmények elhelyezését. 1925-ben (időpont) a hatvani (megye) választókerület nemzetgyűlési képviselőnek választotta meg. Politikai téren nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki, de szépirodalommal is foglalkozott. Két verseskötete 1901-ben (időpont) és 1920-ban (időpont) jelent meg. »Mikes, egy bujdosó élete« (cím) c. tört., színjátéka két kiadást ért könyvalakban, 1920. (időpont) jún. 7-én pedig az Operaházban (intézmény) (információ)  rendezett ünnepi díszelőadáson az ország legnagyobb művészei, Jászai Mari, (személy) (információ)  Márkus Emilia, (személy) (információ)  Bakó László (személy) (információ)  közreműködésével nagy sikerrel került színre. Előadták még a szegedi, (megye) miskolci (megye) és egri (megye) (információ)  színházakban is. szin_II.0342.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Horváth Emil dr. címszóvég 25719 Szócikk: Horváth Emil dr. (báró Petrichevich yszemelynevy báró petrichevich yszemelynevy báró Petrichevich yszemelynevy báró yszemelynevy petrichevich yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Petrichevich yszemelynevy ykodvegy széplaki ytelepulesy széplak ytelepulesy széplak ymegyey bihar megye ykodvegy és radochi), ytelepulesy radoch ytelepulesy radoch ymegyey vas megye ykodvegy jogi és államtudományi doktor, író és politikus, sz. 1881. aug. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 24-én, Désen. ytelepulesy dés ytelepulesy Dés ymegyey szolnok-doboka megye ykodvegy Élénk részt vett úgy vármegyéje, mint az országos politikai életben. Erdély ytelepulesy erdély ytelepulesy Erdély yorszagy Románia ykodvegy magyarságának politikai megszervezésében, az Erdélyi Szövetségnek yintezmenyy erdélyi szövetség yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy erdélyi yintezmenyy szövetség yintezmenyy yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy ykodvegy egyik alapítója, hol igen korán vezető szerephez jutott. Mint politikus sok száz cikkben foglalkozott főleg erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy közügyekkel. A világháborúban mint hadiönkéntes vonult be s főhadnagyi rangot ért el. 1917-ben xevtizedx 1915 Nagyküküllő vármegye ytelepulesy nagyküküllő vármegye ytelepulesy Nagyküküllő vármegye ymegyey nagy-küküllő megye ykodvegy főispánjává nevezték ki s a román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy egyházi és iskolaügyek kormánybiztosává, mely téren szerzett érdemeiért a király a Ferenc József-rend yszemelynevy ferenc józsef yszemelynevy Ferenc József yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy csillagos középkeresztjével tüntette ki, 1917. májusban. Mint kormánybiztos, a románok ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy román ynemzetisegy ynemzetisegy román ynemzetisegy ykodvegy bevonulásakor helyén maradt, akik kilenc hónapig vagy internálva vagy fogva tartották és összes birtokait elkobozták, Erdélyből ytelepulesy erdély ytelepulesy Erdély yorszagy Románia ykodvegy kiutasították. 1919. őszén xtalanevtizedx 1925 Budapestre Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy jött, hol belügyminiszteri államtitkárrá neveztetvén ki, a békeelőkészítő irodához osztották be, a békedelegáció központi főtitkára és az Országos Menekültügyi Hivatal yintezmenyy országos menekültügyi hivatal yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy menekültügyi yintezmenyy hivatal yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy vezetője lett. 1921. xevtizedx 1925 decemberben a népjóléti és munkaügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki, 1924-től miniszteri rangban. Megszervezte a Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy élő erdélyiek ytelepulesy erdélyi ytelepulesy erdélyi yorszagy Románia ykodvegy társadalmi tömörülését és lehetővé tette az ú. n. »Erdélyi Ház« yintezmenyy erdélyi ház yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy erdélyi yintezmenyy ház yintezmenyy yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy ykodvegy megszervezésével a Bethlen István-internátus yszemelynevy bethlen istván yszemelynevy Bethlen István yszemelynevy bethlen yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bethlen yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy és a többi erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy kulturális intézmények elhelyezését. 1925-ben a hatvani ytelepulesy hatvan ytelepulesy hatvan ymegyey heves megye ykodvegy választókerület nemzetgyűlési képviselőnek választotta meg. Politikai téren nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki, de szépirodalommal is foglalkozott. Két verseskötete 1901-ben xevtizedx 1905 és xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 1920-ban xevtizedx 1925 jelent meg. »Mikes, egy bujdosó élete« ycimy mikes, egy bujdosó élete ycimy Mikes, egy bujdosó élete ycimy mikes, ycimy egy ycimy bujdosó ycimy élete ycimy ycimy Mikes, ycimy egy ycimy bujdosó ycimy élete ycimy ykodvegy c. tört., színjátéka két kiadást ért könyvalakban, 1920. jún. xtalanevtizedx 1935 7-én pedig az Operaházban yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy rendezett ünnepi díszelőadáson az ország legnagyobb művészei, Jászai Mari, yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Márkus Emilia, yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Bakó László yszemelynevy bakó lászló yszemelynevy Bakó László yszemelynevy bakó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy közreműködésével nagy sikerrel került színre. Előadták még a szegedi, ytelepulesy szeged ytelepulesy szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy és egri ytelepulesy egri ytelepulesy egri ymegyey szatmár megye ykodvegy színházakban is. szin_II.0342.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Horváth Emil dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1881

SZULETESIEVTIZED 1885

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0342.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0342.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25719.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Horváth Emil dr.

Szócikk: Horváth Emil dr. (báró Petrichevich széplaki és radochi), jogi és államtudományi doktor, író és politikus, sz. 1881. aug. 24-én, Désen. Élénk részt vett úgy vármegyéje, mint az országos politikai életben. Erdély magyarságának politikai megszervezésében, az Erdélyi Szövetségnek egyik alapítója, hol igen korán vezető szerephez jutott. Mint politikus sok száz cikkben foglalkozott főleg erdélyi közügyekkel. A világháborúban mint hadiönkéntes vonult be s főhadnagyi rangot ért el. 1917-ben Nagyküküllő vármegye főispánjává nevezték ki s a román egyházi és iskolaügyek kormánybiztosává, mely téren szerzett érdemeiért a király a Ferenc József-rend csillagos középkeresztjével tüntette ki, 1917. májusban. Mint kormánybiztos, a románok bevonulásakor helyén maradt, akik kilenc hónapig vagy internálva vagy fogva tartották és összes birtokait elkobozták, Erdélyből kiutasították. 1919. őszén Budapestre jött, hol belügyminiszteri államtitkárrá neveztetvén ki, a békeelőkészítő irodához osztották be, a békedelegáció központi főtitkára és az Országos Menekültügyi Hivatal vezetője lett. 1921. decemberben a népjóléti és munkaügyi minisztérium államtitkárává nevezték ki, 1924-től miniszteri rangban. Megszervezte a Budapesten élő erdélyiek társadalmi tömörülését és lehetővé tette az ú. n. »Erdélyi Ház« megszervezésével a Bethlen István-internátus és a többi erdélyi kulturális intézmények elhelyezését. 1925-ben a hatvani választókerület nemzetgyűlési képviselőnek választotta meg. Politikai téren nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki, de szépirodalommal is foglalkozott. Két verseskötete 1901-ben és 1920-ban jelent meg. »Mikes, egy bujdosó élete« c. tört., színjátéka két kiadást ért könyvalakban, 1920. jún. 7-én pedig az Operaházban rendezett ünnepi díszelőadáson az ország legnagyobb művészei, Jászai Mari, Márkus Emilia, Bakó László közreműködésével nagy sikerrel került színre. Előadták még a szegedi, miskolci és egri színházakban is. szin_II.0342.pdf II