Címszó: Lessing Efraim Gotthold - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1729

SZULETESIEVTIZED 1725

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0136.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0136.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28240.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Lessing Efraim Gotthold

Szócikk: Lessing Efraim Gotthold német (nemzetiség) (információ)  színműíró, sz. 1729. (születés éve) jan. 22-én, Kamenzban, (ország) Szászország, (ország) megh. 1781. febr. 15-én, Braunschweigban. (ország) Kiváló kritikus, kutató elme volt, s remek prózája által a német (nemzetiség) (információ)  literatura kifejlődésére nagy befolyással volt. Lessing (személy) (információ)  mindenütt ott volt, ahol harcolni kellett a szépért és az igazságért, ahol fel kellett szakítani az ablakot, hogy az új kor, a haladás korának friss levegője beáradjon az elavult hagyományok, poros előítéletek dohos miliőjébe. Az emberi egyenlőségnek, a vallási türelemnek, az igazságnak, a magasabb értelemben vett kozmopolitizmusnak épp oly rettenthetetlen és puritán harcosa volt, mint amilyen zseniális apostola, reformátora, tanítómestere volt a német (nemzetiség) (információ)  irodalomnak, költészetnek és színpadnak, amely így az ő fellépése révén ujhodott meg. Mert Lessing (személy) (információ)  volt az, aki ledöntötte a hármas egységnek a francia (nemzetiség) (információ)  iskola kezében üres dogmává merevült arisztotelészi (személy) szabályát, hogy a shakespearei (személy) (információ)  dráma határtalan lehetőségeit állítsa helyette példának a német (nemzetiség) (információ)  írók elé. Az ő fellépésének és drámaírói tevékenységének — főként az »Emilia Galotti«-nak, (cím) a »Bölcs Náthán«-nak (cím) (információ)  és a »Barnhelm Minná«-nak (cím) — a hatása alatt virulhatott csak ki a XVIII. század végén a német (nemzetiség) (információ)  drámaírás új tavasza és nélküle nem születtek volna meg sem Goethe (személy) (információ)  »Götz«-e (cím) (információ)  és »Clavigo«-ja, (cím) (információ)  sem Schiller (személy) (információ)  drámái: »A haramiák«, (cím) az »Ármány és szerelem«, (cím) (információ)  a »Fiesco« (cím) (információ)  és a »Don Carlos«. (cím) (információ)  Mint századának legnagyobb kritikusa, mint a német (nemzetiség) (információ)  nemzeti színház eszméjének előharcosa, mint költő és stilművész, mint teológus, mint a »Hamburgische Dramaturgie« (cím) szerzője, mint esztéta és színigazgató, ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak a német, (nemzetiség) (információ)  de az egész világ kultúrájának előbbrevitelében. Első színpadi munkája a »Barnhelm Minna«. (cím) 1763- (időpont) ban írta ezt a híres darabját Lessing (személy) (információ)  Boroszlóban, (megye) ahol Tauentzien tábornok (személy) titkára volt. Katonai emlékeit és tapasztalatait értékesítette a hétéves háború idején játszó darabban, amelynek tendenciája a porosz - szász (nemzetiség) (információ)  kibékülés, drámai tétele pedig az, hogy Minna, (szerep) a szász (nemzetiség) (információ)  nemes kisasszony önfeláldozó szerelme meggyógyítja a sebesült Telllheim (személy) porosz (nemzetiség) őrnagy tiszti becsületén és emberi méltóságán esett sérelmet és kibékíti a rokonszenves és alaptalanul megvádolt katonát a társadalommal. A »Náthán« (cím) nemes »galéria-tónusa« és az »Emilia« (cím) izzó színeivel szemben a »Minná«-t (cím) a XVIII-ik század pasztelljeinek finom és gyöngéd koloritja jellemzi, de a vígjátéki dialógus kecses fordulatai mögött is érezni Lessing (személy) (információ)  meleg, költői szívét. Tellheim (szerep) és Minna (szerep) utolsó heves jeleneteiben gyakran tragikai magaslatokon jár a vígjáték és a filozófus-költő sugárzóan okos szavain átérzik a rejtett szenvedély. A költő remekműve azonban nem kerülhetett mindjárt színre. Nagy Frigyes (személy) (információ)  cenzorai nem engedték színpadra a porosz - szász (nemzetiség) (információ)  kibékülést propagáló darabot. Évekig hevert Lessing (személy) (információ)  íróasztalában a »Barnhelm Minna« (cím) kézirata, amíg végre 1776. (időpont) nov. 18-án Döbbelin (személy) társulata Lipcsében (ország) előadhatta. A darab rendkívüli hatást tett a közönségre és egyfolytában tízszer került színre, ami abban az időben példátlan siker volt. Nemsokára valamennyi német (nemzetiség) (információ)  városban játszották a »Barnhelm Minná«-t. (cím) Magyarországba is eljutott a Lessing-vígjáték (személy) (információ)  híre és Kelemen László (személy) (információ)  budai (Budapest) úttörő színtársulatai 1792. (időpont) júl. 29-én mutatta be Ráth Pál (személy) (információ)  színész fordításában, aki e műnek »Katonaszerentse« (cím) címet adott. (Eredeti címe: »Minna von Bamhelm, oder das Soldaten Glück.«) (cím) A »Katonaszerentse« (cím) ekkor mindössze csak kétszer került színre (másodszor 1792. (időpont) aug. 30-án). Az érdeklődés, úgy látszik, nem nagy mértékben nyilvánult meg iránta. Az első előadáson 47 frt 26 kr. volt a bevétel, a másodikon már csak 25 frt 43 kr. A budai Várszínházban (intézmény) (információ)  1834-ben (időpont) már Kazinczy Ferenc (személy) (információ)  fordításában készültek előadni a darabot. A szereposztás ez volt: Tellheim őrnagy: (szerep) Tóth István; (személy) (információ)  Barnhelm Minna: (szerep) Lendvayné; (személy) Gróf Bruchsall: (szerep) (információ)  Nagy István; (személy) (információ)  Franciska: (szerep) Pályné; (személy) Werner Pál: (szerep) Bartha János; (személy) (információ)  Fogadós: (szerep) Telepi György; (személy) (információ)  Asszonyság gyászban: (szerep) Kovácsné; (személy) (információ)  Bili: (szerep) Megyeri Károly. (személy) (információ)  A Vígszínházban (intézmény) (információ)  1916. (időpont) ápr. 19-én mutatta be a bécsi Hofburgtheater (intézmény) (információ)  együttese. Színre került a Városi Színházban (intézmény) (információ)  is, a Deutsches Volkstheater (intézmény) előadásában, 1918. (időpont) jún. 5-én. 1929. (időpont) márc. 16-án a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  is kitűzte játékrendjére e remekművet a nagy költő születése százados évfordulójára, Kazinczy Ferenc (személy) (információ)  fordításában. A szereposztása ez volt: Tellheim, őrnagy: (szerep) Petheő Attila; (személy) (információ)  Barnhelm Minna: (szerep) Bajor Gizi; (személy) (információ)  Franciska, Minna társalkodónője: (szerep) Somogyi Erzsi; (személy) (információ)  Werner, strázsamester: (szerep) Abonyi Géza; (személy) (információ)  Just, tisztiszolga: (szerep) Sugár Károly, (személy) (információ)  Fogadós: (szerep) Gál Gyula; (személy) (információ)  Gyászruhás hölgy: (szerep) Szabó Margit; (személy) (információ)  Riccaut de la Marliniére, hadnagy: (szerep) Gyergyai I.; (személy) (információ)  Gróf Bruchsall: (szerep) (információ)  Mihályfi Károly; (személy) (információ)  Tábori vadász (szerep) (információ)  : Greguss Zoltán; (személy) (információ)  Szolga: (szerep) Cserépy L. (személy) (információ)  a. n.; Suhanc: (szerep) Egri I. (személy) (információ)  a. n. Más művei is kerültek nálunk színre: »Galotti Emilia« (cím) (információ)  és »Bölcs Náthán«. (cím) (információ)  (Mindkettőt lásd címszava alatt.) »Miss Sara Sampson«, (cím) színjáték 5 felv. Ford. Kazinczy Ferenc. (személy) (információ)  1804 (időpont) előtt. Kolozsvárott (megye) előadták 1821. (időpont) nov. 17-én. szin_III.0136.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Lessing Efraim Gotthold címszóvég 28240 Szócikk: Lessing Efraim Gotthold német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színműíró, sz. 1729. jan. xtalanevtizedx 1735 xtalanevtizedx 1745 22-én, Kamenzban, ytelepulesy kamenz ytelepulesy Kamenz yorszagy Németország ykodvegy Szászország, ytelepulesy szászország ytelepulesy Szászország yorszagy Németország ykodvegy megh. 1781. febr. 15-én, Braunschweigban. ytelepulesy braunschweig ytelepulesy Braunschweig yorszagy Németország ykodvegy Kiváló kritikus, kutató elme volt, s remek prózája által a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy literatura kifejlődésére nagy befolyással volt. Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy mindenütt ott volt, ahol harcolni kellett a szépért és az igazságért, ahol fel kellett szakítani az ablakot, hogy az új kor, a haladás korának friss levegője beáradjon az elavult hagyományok, poros előítéletek dohos miliőjébe. Az emberi egyenlőségnek, a vallási türelemnek, az igazságnak, a magasabb értelemben vett kozmopolitizmusnak épp oly rettenthetetlen és puritán harcosa volt, mint amilyen zseniális apostola, reformátora, tanítómestere volt a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy irodalomnak, költészetnek és színpadnak, amely így az ő fellépése révén ujhodott meg. Mert Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy volt az, aki ledöntötte a hármas egységnek a francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy iskola kezében üres dogmává merevült arisztotelészi yszemelynevy arisztotelész yszemelynevy arisztotelész yszemelynevy arisztotelész yszemelynevy yszemelynevy arisztotelész yszemelynevy ykodvegy szabályát, hogy a shakespearei yszemelynevy shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy shakespeare yszemelynevy ykodvegy dráma határtalan lehetőségeit állítsa helyette példának a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy írók elé. Az ő fellépésének és drámaírói tevékenységének — főként az »Emilia Galotti«-nak, ycimy emilia galotti ycimy Emilia Galotti ycimy emilia ycimy galotti ycimy ycimy Emilia ycimy Galotti ycimy ykodvegy a »Bölcs Náthán«-nak ycimy bölcs náthán ycimy Bölcs Náthán ycimy bölcs ycimy náthán ycimy ycimy Bölcs ycimy Náthán ycimy ykodvegy és a »Barnhelm Minná«-nak ycimy barnhelm minna ycimy Barnhelm Minná ycimy barnhelm ycimy minna ycimy ycimy Barnhelm ycimy Minná ycimy ykodvegy — a hatása alatt virulhatott csak ki a XVIII. század végén a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy drámaírás új tavasza és nélküle nem születtek volna meg sem Goethe yszemelynevy goethe yszemelynevy Goethe yszemelynevy goethe yszemelynevy yszemelynevy Goethe yszemelynevy ykodvegy »Götz«-e ycimy götz ycimy Götz ycimy götz ycimy ycimy Götz ycimy ykodvegy és »Clavigo«-ja, ycimy clavigo ycimy Clavigo ycimy clavigo ycimy ycimy Clavigo ycimy ykodvegy sem Schiller yszemelynevy schiller yszemelynevy Schiller yszemelynevy schiller yszemelynevy yszemelynevy Schiller yszemelynevy ykodvegy drámái: »A haramiák«, ycimy a haramiák ycimy A haramiák ycimy a ycimy haramiák ycimy ycimy A ycimy haramiák ycimy ykodvegy az »Ármány és szerelem«, ycimy ármány és szerelem ycimy Ármány és szerelem ycimy ármány ycimy és ycimy szerelem ycimy ycimy Ármány ycimy és ycimy szerelem ycimy ykodvegy a »Fiesco« ycimy fiesco ycimy Fiesco ycimy fiesco ycimy ycimy Fiesco ycimy ykodvegy és a »Don Carlos«. ycimy don carlos ycimy Don Carlos ycimy don ycimy carlos ycimy ycimy Don ycimy Carlos ycimy ykodvegy Mint századának legnagyobb kritikusa, mint a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy nemzeti színház eszméjének előharcosa, mint költő és stilművész, mint teológus, mint a »Hamburgische Dramaturgie« ycimy hamburgische dramaturgie ycimy Hamburgische Dramaturgie ycimy hamburgische ycimy dramaturgie ycimy ycimy Hamburgische ycimy Dramaturgie ycimy ykodvegy szerzője, mint esztéta és színigazgató, ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak a német, ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy de az egész világ kultúrájának előbbrevitelében. Első színpadi munkája a »Barnhelm Minna«. ycimy barnhelm minna ycimy Barnhelm Minna ycimy barnhelm ycimy minna ycimy ycimy Barnhelm ycimy Minna ycimy ykodvegy 1763- xevtizedx 1765 ban xtalanevtizedx 1775 írta ezt a híres darabját Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy Boroszlóban, ytelepulesy boroszló ytelepulesy Boroszló ymegyey sáros megye ykodvegy ahol Tauentzien tábornok yszemelynevy tauentzien tábornok yszemelynevy Tauentzien tábornok yszemelynevy tauentzien yszemelynevy tábornok yszemelynevy yszemelynevy Tauentzien yszemelynevy tábornok yszemelynevy ykodvegy titkára volt. Katonai emlékeit és tapasztalatait értékesítette a hétéves háború idején játszó darabban, amelynek tendenciája a porosz - szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy ynemzetisegy szász ynemzetisegy ykodvegy kibékülés, drámai tétele pedig az, hogy Minna, yszerepy minna yszerepy Minna yszerepy minna yszerepy yszerepy Minna yszerepy ykodvegy a szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy ynemzetisegy szász ynemzetisegy ykodvegy nemes kisasszony önfeláldozó szerelme meggyógyítja a sebesült Telllheim yszemelynevy telllheim yszemelynevy Telllheim yszemelynevy telllheim yszemelynevy yszemelynevy Telllheim yszemelynevy ykodvegy porosz ynemzetisegy porosz ynemzetisegy porosz ynemzetisegy porosz ynemzetisegy ynemzetisegy porosz ynemzetisegy ykodvegy őrnagy tiszti becsületén és emberi méltóságán esett sérelmet és kibékíti a rokonszenves és alaptalanul megvádolt katonát a társadalommal. A »Náthán« ycimy náthán ycimy Náthán ycimy náthán ycimy ycimy Náthán ycimy ykodvegy nemes »galéria-tónusa« és az »Emilia« ycimy emilia ycimy Emilia ycimy emilia ycimy ycimy Emilia ycimy ykodvegy izzó színeivel szemben a »Minná«-t ycimy minna ycimy Minná ycimy minna ycimy ycimy Minná ycimy ykodvegy a XVIII-ik század pasztelljeinek finom és gyöngéd koloritja jellemzi, de a vígjátéki dialógus kecses fordulatai mögött is érezni Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy meleg, költői szívét. Tellheim yszerepy tellheim yszerepy Tellheim yszerepy tellheim yszerepy yszerepy Tellheim yszerepy ykodvegy és Minna yszerepy minna yszerepy Minna yszerepy minna yszerepy yszerepy Minna yszerepy ykodvegy utolsó heves jeleneteiben gyakran tragikai magaslatokon jár a vígjáték és a filozófus-költő sugárzóan okos szavain átérzik a rejtett szenvedély. A költő remekműve azonban nem kerülhetett mindjárt színre. Nagy Frigyes yszemelynevy nagy frigyes yszemelynevy Nagy Frigyes yszemelynevy nagy yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy cenzorai nem engedték színpadra a porosz - szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy ynemzetisegy szász ynemzetisegy ykodvegy kibékülést propagáló darabot. Évekig hevert Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy íróasztalában a »Barnhelm Minna« ycimy barnhelm minna ycimy Barnhelm Minna ycimy barnhelm ycimy minna ycimy ycimy Barnhelm ycimy Minna ycimy ykodvegy kézirata, amíg végre 1776. xevtizedx 1775 nov. xtalanevtizedx 1785 18-án Döbbelin yszemelynevy döbbelin yszemelynevy Döbbelin yszemelynevy döbbelin yszemelynevy yszemelynevy Döbbelin yszemelynevy ykodvegy társulata Lipcsében ytelepulesy lipcse ytelepulesy Lipcsé yorszagy Németország ykodvegy előadhatta. A darab rendkívüli hatást tett a közönségre és egyfolytában tízszer került színre, ami abban az időben példátlan siker volt. Nemsokára valamennyi német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy városban játszották a »Barnhelm Minná«-t. ycimy barnhelm minna ycimy Barnhelm Minná ycimy barnhelm ycimy minna ycimy ycimy Barnhelm ycimy Minná ycimy ykodvegy Magyarországba is eljutott a Lessing-vígjáték yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy híre és Kelemen László yszemelynevy kelemen lászló yszemelynevy Kelemen László yszemelynevy kelemen yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy budai buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy úttörő színtársulatai 1792. xevtizedx 1795 júl. 29-én mutatta be Ráth Pál yszemelynevy ráth pál yszemelynevy Ráth Pál yszemelynevy ráth yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Ráth yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy színész fordításában, aki e műnek »Katonaszerentse« ycimy katonaszerentse ycimy Katonaszerentse ycimy katonaszerentse ycimy ycimy Katonaszerentse ycimy ykodvegy címet adott. (Eredeti címe: »Minna von Bamhelm, oder das Soldaten Glück.«) ycimy minna von bamhelm, oder das soldaten glück ycimy Minna von Bamhelm, oder das Soldaten Glück ycimy minna ycimy von ycimy bamhelm, ycimy oder ycimy das ycimy soldaten ycimy glück ycimy ycimy Minna A »Katonaszerentse« ycimy katonaszerentse ycimy Katonaszerentse ycimy katonaszerentse ycimy ycimy Katonaszerentse ycimy ykodvegy ekkor mindössze csak kétszer került színre (másodszor 1792. aug. 30-án). Az érdeklődés, úgy látszik, nem nagy mértékben nyilvánult meg iránta. Az első előadáson 47 frt 26 kr. volt a bevétel, a másodikon már csak 25 frt 43 kr. A budai Várszínházban yintezmenyy budai várszínház yintezmenyy budai Vá yintezmenyy budai yintezmenyy várszínház yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy Vá yintezmenyy ykodvegy 1834-ben xevtizedx 1835 már Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fordításában készültek előadni a darabot. A szereposztás ez volt: Tellheim őrnagy: yszerepy tellheim őrnagy yszerepy Tellheim őrnagy yszerepy tellheim yszerepy őrnagy yszerepy yszerepy Tellheim yszerepy őrnagy yszerepy ykodvegy Tóth István; yszemelynevy tóth istván yszemelynevy Tóth István yszemelynevy tóth yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Barnhelm Minna: yszerepy barnhelm minna yszerepy Barnhelm Minna yszerepy barnhelm yszerepy minna yszerepy yszerepy Barnhelm yszerepy Minna yszerepy ykodvegy Lendvayné; yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Gróf Bruchsall: yszerepy gróf bruchsall yszerepy Gróf Bruchsall yszerepy gróf yszerepy bruchsall yszerepy yszerepy Gróf yszerepy Bruchsall yszerepy ykodvegy Nagy István; yszemelynevy nagy istván yszemelynevy Nagy István yszemelynevy nagy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Franciska: yszerepy franciska yszerepy Franciska yszerepy franciska yszerepy yszerepy Franciska yszerepy ykodvegy Pályné; yszemelynevy pályne yszemelynevy Pályné yszemelynevy pályne yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy ykodvegy Werner Pál: yszerepy werner pál yszerepy Werner Pál yszerepy werner yszerepy pál yszerepy yszerepy Werner yszerepy Pál yszerepy ykodvegy Bartha János; yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Fogadós: yszerepy fogadós yszerepy Fogadós yszerepy fogadós yszerepy yszerepy Fogadós yszerepy ykodvegy Telepi György; yszemelynevy telepi györgy yszemelynevy Telepi György yszemelynevy telepi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Asszonyság gyászban: yszerepy asszonyság gyászban yszerepy Asszonyság gyászban yszerepy asszonyság yszerepy gyászban yszerepy yszerepy Asszonyság yszerepy gyászban yszerepy ykodvegy Kovácsné; yszemelynevy kovácsne yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy kovácsne yszemelynevy yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy ykodvegy Bili: yszerepy bili yszerepy Bili yszerepy bili yszerepy yszerepy Bili yszerepy ykodvegy Megyeri Károly. yszemelynevy megyeri károly yszemelynevy Megyeri Károly yszemelynevy megyeri yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy A Vígszínházban yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy 1916. xevtizedx 1915 ápr. 19-én mutatta be a bécsi Hofburgtheater yintezmenyy bécsi hofburgtheater yintezmenyy bécsi Ho yintezmenyy bécsi yintezmenyy hofburgtheater yintezmenyy yintezmenyy bécsi yintezmenyy Ho yintezmenyy ykodvegy együttese. Színre került a Városi Színházban yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy is, a Deutsches Volkstheater yintezmenyy deutsches volkstheater yintezmenyy Deutsche yintezmenyy deutsches yintezmenyy volkstheater yintezmenyy yintezmenyy Deutsche yintezmenyy ykodvegy előadásában, 1918. jún. 5-én. 1929. xevtizedx 1925 márc. 16-án a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy is kitűzte játékrendjére e remekművet a nagy költő születése százados évfordulójára, Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fordításában. A szereposztása ez volt: Tellheim, őrnagy: yszerepy tellheim, őrnagy yszerepy Tellheim, őrnagy yszerepy tellheim, yszerepy őrnagy yszerepy yszerepy Tellheim, yszerepy őrnagy yszerepy ykodvegy Petheő Attila; yszemelynevy petheő attila yszemelynevy Petheő Attila yszemelynevy petheő yszemelynevy attila yszemelynevy yszemelynevy Petheő yszemelynevy Attila yszemelynevy ykodvegy Barnhelm Minna: yszerepy barnhelm minna yszerepy Barnhelm Minna yszerepy barnhelm yszerepy minna yszerepy yszerepy Barnhelm yszerepy Minna yszerepy ykodvegy Bajor Gizi; yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Franciska, Minna társalkodónője: yszerepy franciska, minna társalkodónője yszerepy Franciska, Minna társalkodónője yszerepy franciska, yszerepy minna yszerepy társalkodónője yszerepy yszerepy Franciska, yszerepy Minna yszerepy társal Somogyi Erzsi; yszemelynevy somogyi erzsi yszemelynevy Somogyi Erzsi yszemelynevy somogyi yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Werner, strázsamester: yszerepy werner, strázsamester yszerepy Werner, strázsamester yszerepy werner, yszerepy strázsamester yszerepy yszerepy Werner, yszerepy strázsamester yszerepy ykodvegy Abonyi Géza; yszemelynevy abonyi géza yszemelynevy Abonyi Géza yszemelynevy abonyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Just, tisztiszolga: yszerepy just, tisztiszolga yszerepy Just, tisztiszolga yszerepy just, yszerepy tisztiszolga yszerepy yszerepy Just, yszerepy tisztiszolga yszerepy ykodvegy Sugár Károly, yszemelynevy sugár károly yszemelynevy Sugár Károly yszemelynevy sugár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Fogadós: yszerepy fogadós yszerepy Fogadós yszerepy fogadós yszerepy yszerepy Fogadós yszerepy ykodvegy Gál Gyula; yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gyászruhás hölgy: yszerepy gyászruhás hölgy yszerepy Gyászruhás hölgy yszerepy gyászruhás yszerepy hölgy yszerepy yszerepy Gyászruhás yszerepy hölgy yszerepy ykodvegy Szabó Margit; yszemelynevy szabó margit yszemelynevy Szabó Margit yszemelynevy szabó yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Riccaut de la Marliniére, hadnagy: yszerepy riccaut de la marliniére, hadnagy yszerepy Riccaut de la Marliniére, hadnagy yszerepy riccaut yszerepy de yszerepy la yszerepy marliniére, yszerepy hadnagy yszerepy yszerepy Riccaut yszerepy Gyergyai I.; yszemelynevy gyergyai i. yszemelynevy Gyergyai I. yszemelynevy gyergyai yszemelynevy i. yszemelynevy yszemelynevy Gyergyai yszemelynevy I. yszemelynevy ykodvegy Gróf Bruchsall: yszerepy gróf bruchsall yszerepy Gróf Bruchsall yszerepy gróf yszerepy bruchsall yszerepy yszerepy Gróf yszerepy Bruchsall yszerepy ykodvegy Mihályfi Károly; yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Tábori vadász yszerepy tábori vadász yszerepy Tábori vadász yszerepy tábori yszerepy vadász yszerepy yszerepy Tábori yszerepy vadász yszerepy ykodvegy : Greguss Zoltán; yszemelynevy greguss zoltán yszemelynevy Greguss Zoltán yszemelynevy greguss yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Greguss yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Szolga: yszerepy szolga yszerepy Szolga yszerepy szolga yszerepy yszerepy Szolga yszerepy ykodvegy Cserépy L. yszemelynevy cserépy l. yszemelynevy Cserépy L. yszemelynevy cserépy yszemelynevy l. yszemelynevy yszemelynevy Cserépy yszemelynevy L. yszemelynevy ykodvegy a. n.; Suhanc: yszerepy suhanc yszerepy Suhanc yszerepy suhanc yszerepy yszerepy Suhanc yszerepy ykodvegy Egri I. yszemelynevy egri i. yszemelynevy Egri I. yszemelynevy egri yszemelynevy i. yszemelynevy yszemelynevy Egri yszemelynevy I. yszemelynevy ykodvegy a. n. Más művei is kerültek nálunk színre: »Galotti Emilia« ycimy galotti emilia ycimy Galotti Emilia ycimy galotti ycimy emilia ycimy ycimy Galotti ycimy Emilia ycimy ykodvegy és »Bölcs Náthán«. ycimy bölcs náthán ycimy Bölcs Náthán ycimy bölcs ycimy náthán ycimy ycimy Bölcs ycimy Náthán ycimy ykodvegy (Mindkettőt lásd címszava alatt.) »Miss Sara Sampson«, ycimy miss sara sampson ycimy Miss Sara Sampson ycimy miss ycimy sara ycimy sampson ycimy ycimy Miss ycimy Sara ycimy Sampson ycimy ykodvegy színjáték 5 felv. Ford. Kazinczy Ferenc. yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy 1804 xevtizedx 1805 előtt. Kolozsvárott ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy előadták 1821. xevtizedx 1825 nov. 17-én. szin_III.0136.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Lessing Efraim Gotthold - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1729

SZULETESIEVTIZED 1725

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0136.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0136.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28240.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Lessing Efraim Gotthold

Szócikk: Lessing Efraim Gotthold német színműíró, sz. 1729. jan. 22-én, Kamenzban, Szászország, megh. 1781. febr. 15-én, Braunschweigban. Kiváló kritikus, kutató elme volt, s remek prózája által a német literatura kifejlődésére nagy befolyással volt. Lessing mindenütt ott volt, ahol harcolni kellett a szépért és az igazságért, ahol fel kellett szakítani az ablakot, hogy az új kor, a haladás korának friss levegője beáradjon az elavult hagyományok, poros előítéletek dohos miliőjébe. Az emberi egyenlőségnek, a vallási türelemnek, az igazságnak, a magasabb értelemben vett kozmopolitizmusnak épp oly rettenthetetlen és puritán harcosa volt, mint amilyen zseniális apostola, reformátora, tanítómestere volt a német irodalomnak, költészetnek és színpadnak, amely így az ő fellépése révén ujhodott meg. Mert Lessing volt az, aki ledöntötte a hármas egységnek a francia iskola kezében üres dogmává merevült arisztotelészi szabályát, hogy a shakespearei dráma határtalan lehetőségeit állítsa helyette példának a német írók elé. Az ő fellépésének és drámaírói tevékenységének — főként az »Emilia Galotti«-nak, a »Bölcs Náthán«-nak és a »Barnhelm Minná«-nak — a hatása alatt virulhatott csak ki a XVIII. század végén a német drámaírás új tavasza és nélküle nem születtek volna meg sem Goethe »Götz«-e és »Clavigo«-ja, sem Schiller drámái: »A haramiák«, az »Ármány és szerelem«, a »Fiesco« és a »Don Carlos«. Mint századának legnagyobb kritikusa, mint a német nemzeti színház eszméjének előharcosa, mint költő és stilművész, mint teológus, mint a »Hamburgische Dramaturgie« szerzője, mint esztéta és színigazgató, ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak a német, de az egész világ kultúrájának előbbrevitelében. Első színpadi munkája a »Barnhelm Minna«. 1763- ban írta ezt a híres darabját Lessing Boroszlóban, ahol Tauentzien tábornok titkára volt. Katonai emlékeit és tapasztalatait értékesítette a hétéves háború idején játszó darabban, amelynek tendenciája a porosz - szász kibékülés, drámai tétele pedig az, hogy Minna, a szász nemes kisasszony önfeláldozó szerelme meggyógyítja a sebesült Telllheim porosz őrnagy tiszti becsületén és emberi méltóságán esett sérelmet és kibékíti a rokonszenves és alaptalanul megvádolt katonát a társadalommal. A »Náthán« nemes »galéria-tónusa« és az »Emilia« izzó színeivel szemben a »Minná«-t a XVIII-ik század pasztelljeinek finom és gyöngéd koloritja jellemzi, de a vígjátéki dialógus kecses fordulatai mögött is érezni Lessing meleg, költői szívét. Tellheim és Minna utolsó heves jeleneteiben gyakran tragikai magaslatokon jár a vígjáték és a filozófus-költő sugárzóan okos szavain átérzik a rejtett szenvedély. A költő remekműve azonban nem kerülhetett mindjárt színre. Nagy Frigyes cenzorai nem engedték színpadra a porosz - szász kibékülést propagáló darabot. Évekig hevert Lessing íróasztalában a »Barnhelm Minna« kézirata, amíg végre 1776. nov. 18-án Döbbelin társulata Lipcsében előadhatta. A darab rendkívüli hatást tett a közönségre és egyfolytában tízszer került színre, ami abban az időben példátlan siker volt. Nemsokára valamennyi német városban játszották a »Barnhelm Minná«-t. Magyarországba is eljutott a Lessing-vígjáték híre és Kelemen László budai úttörő színtársulatai 1792. júl. 29-én mutatta be Ráth Pál színész fordításában, aki e műnek »Katonaszerentse« címet adott. (Eredeti címe: »Minna von Bamhelm, oder das Soldaten Glück.«) A »Katonaszerentse« ekkor mindössze csak kétszer került színre (másodszor 1792. aug. 30-án). Az érdeklődés, úgy látszik, nem nagy mértékben nyilvánult meg iránta. Az első előadáson 47 frt 26 kr. volt a bevétel, a másodikon már csak 25 frt 43 kr. A budai Várszínházban 1834-ben már Kazinczy Ferenc fordításában készültek előadni a darabot. A szereposztás ez volt: Tellheim őrnagy: Tóth István; Barnhelm Minna: Lendvayné; Gróf Bruchsall: Nagy István; Franciska: Pályné; Werner Pál: Bartha János; Fogadós: Telepi György; Asszonyság gyászban: Kovácsné; Bili: Megyeri Károly. A Vígszínházban 1916. ápr. 19-én mutatta be a bécsi Hofburgtheater együttese. Színre került a Városi Színházban is, a Deutsches Volkstheater előadásában, 1918. jún. 5-én. 1929. márc. 16-án a Nemzeti Színház is kitűzte játékrendjére e remekművet a nagy költő születése százados évfordulójára, Kazinczy Ferenc fordításában. A szereposztása ez volt: Tellheim, őrnagy: Petheő Attila; Barnhelm Minna: Bajor Gizi; Franciska, Minna társalkodónője: Somogyi Erzsi; Werner, strázsamester: Abonyi Géza; Just, tisztiszolga: Sugár Károly, Fogadós: Gál Gyula; Gyászruhás hölgy: Szabó Margit; Riccaut de la Marliniére, hadnagy: Gyergyai I.; Gróf Bruchsall: Mihályfi Károly; Tábori vadász : Greguss Zoltán; Szolga: Cserépy L. a. n.; Suhanc: Egri I. a. n. Más művei is kerültek nálunk színre: »Galotti Emilia« és »Bölcs Náthán«. (Mindkettőt lásd címszava alatt.) »Miss Sara Sampson«, színjáték 5 felv. Ford. Kazinczy Ferenc. 1804 előtt. Kolozsvárott előadták 1821. nov. 17-én. szin_III.0136.pdf III