Címszó: Majovszky Pál dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1871

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0211.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0211.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28668.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Majovszky Pál dr.

Szócikk: Majovszky Pál dr. nyug. miniszteri tanácsos, író, szerkesztő, műbarát és gyűjtő, sz. 1871. (születés éve) jún. 22-én, Besztercebányán. (megye) Jogi tanulmányait a budapesti (Budapest) egyetemen végezte. Doktorátusának elnyerése és egész Európában (ország) tett hosszabb tanulmányút után 1894-ben (időpont) állami szolgálatba lépett és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban miniszteri tanácsosi rangig emelkedett. 1905-ben (időpont) mint h. főnök a művészeti ügyosztályba kerül és ezen minőségében ő az, aki 1908-ban (időpont) a belügyminisztériumtól a kultuszminisztériumba áttett színészeti ügyeket, mint az e célra kiküldött bizottság elnöke, átveszi. Koronyhi Lippich Elek (személy) nyugalomba vonulása után 1913-ban (időpont) a művészeti ügyosztály elnöke lesz, 1914—16-ig (időpont) emellett az állami színházak intedánsi ügykörét ügykörét is betölti a hadbavonult gróf Bánffy Miklós (személy) (információ)  helyett, kormánybiztosi minőségben. 1918-ban (időpont) nyugalomba vonul. A művészeti ügyosztály élén (1913—1918.) (időpont) töltött működése, annak dacára, hogy az éppen a világháború idejére esik, a magyar művészeti élet intézésében maradandó emlékeket hagyott. Mint műbarát, nagy szeretettel és finom ízléssel gyűjti a magyar és külföldi modern művészet alkotásait, festményeket és rajzokat. Ez utóbbiakból elsőrendű gyűjteménye van. Kiváló metszetgyűjteményet 1914-ben (időpont) a Szépművészeti Múzeumnak (intézmény) ajándékozta. Mint író és szerkesztő, élénk irodalmi tevékenységet fejt ki s a szakfolyóiratokban megjelent számos cikken, tanulmányon kívül alapításától kezdve szerkesztője a »Magyar Művészet«-nek. (intézmény) (információ)  A Magy. Grafikusok Orsz. Egyesületének (intézmény) tb. elnöke, a Magy. Bibliofil Társulatnak (intézmény) alelnöke, a Filharmonikusoknak, (intézmény) a Stockholmi svéd-magyar társulatnak, (intézmény) a Kéve művészegyesületnek (intézmény) és az aradi Kölcsey Egyletnek (intézmény) (információ)  tb. tagja, a Könyvművészek Orsz. Egyesületének, (intézmény) az Orsz. Magy. Képzőművészeti Tanácsnak, (intézmény) a Műemlékek Orsz. Bizottságának, (intézmény) a Gyűjtemény Egyetem tanácsának, (intézmény) az Orsz. Magy. Ösztöndíj Tanácsnak, (intézmény) a Szinyei-Merse Társaságnak, (intézmény) a Benczúr Társaságnak (intézmény) tagja. szin_III.0211.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Majovszky Pál dr. címszóvég 28668 Szócikk: Majovszky Pál dr. nyug. miniszteri tanácsos, író, szerkesztő, műbarát és gyűjtő, sz. 1871. jún. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 22-én, Besztercebányán. ytelepulesy besztercebánya ytelepulesy Besztercebányá ymegyey beszterce-naszód megye ykodvegy Jogi tanulmányait a budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy egyetemen végezte. Doktorátusának elnyerése és egész Európában ytelepulesy európa ytelepulesy Európá yorszagy Európa ykodvegy tett hosszabb tanulmányút után 1894-ben xevtizedx 1895 állami xtalanevtizedx 1905 szolgálatba lépett és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban miniszteri tanácsosi rangig emelkedett. 1905-ben xevtizedx 1905 mint h. főnök a művészeti ügyosztályba kerül és ezen minőségében ő az, aki 1908-ban a xtalanevtizedx 1915 belügyminisztériumtól a kultuszminisztériumba áttett színészeti ügyeket, mint az e célra kiküldött bizottság elnöke, átveszi. Koronyhi Lippich Elek yszemelynevy koronyhi lippich elek yszemelynevy Koronyhi Lippich Elek yszemelynevy koronyhi yszemelynevy lippich yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Koronyhi yszemelynevy Lippich yszemelynevy nyugalomba vonulása után 1913-ban xevtizedx 1915 a művészeti ügyosztály elnöke lesz, 1914—16-ig emellett az állami színházak intedánsi ügykörét ügykörét is betölti a hadbavonult gróf Bánffy Miklós yszemelynevy gróf bánffy miklós yszemelynevy gróf Bánffy Miklós yszemelynevy gróf yszemelynevy bánffy yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Bánffy yszemelynevy Miklós yszemel helyett, kormánybiztosi minőségben. 1918-ban nyugalomba vonul. A művészeti ügyosztály élén (1913—1918.) töltött működése, annak dacára, hogy az éppen a világháború idejére esik, a magyar művészeti élet intézésében maradandó emlékeket hagyott. Mint műbarát, nagy szeretettel és finom ízléssel gyűjti a magyar és külföldi modern művészet alkotásait, festményeket és rajzokat. Ez utóbbiakból elsőrendű gyűjteménye van. Kiváló metszetgyűjteményet 1914-ben a xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 Szépművészeti Múzeumnak yintezmenyy szépművészeti múzeum yintezmenyy Szépművé yintezmenyy szépművészeti yintezmenyy múzeum yintezmenyy yintezmenyy Szépművé yintezmenyy ykodvegy ajándékozta. Mint író és szerkesztő, élénk irodalmi tevékenységet fejt ki s a szakfolyóiratokban megjelent számos cikken, tanulmányon kívül alapításától kezdve szerkesztője a »Magyar Művészet«-nek. yintezmenyy magyar művészet yintezmenyy Magyar M yintezmenyy magyar yintezmenyy művészet yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy M yintezmenyy ykodvegy A Magy. Grafikusok Orsz. Egyesületének yintezmenyy magy. grafikusok orsz. egyesülete yintezmenyy Magy. Gr yintezmenyy magy. yintezmenyy grafikusok yintezmenyy orsz. yintezmenyy egyesülete yintezmenyy yintezmenyy Magy. yintezmenyy Gr yintez tb. elnöke, a Magy. Bibliofil Társulatnak yintezmenyy magy. bibliofil társulat yintezmenyy Magy. Bi yintezmenyy magy. yintezmenyy bibliofil yintezmenyy társulat yintezmenyy yintezmenyy Magy. yintezmenyy Bi yintezmenyy ykodvegy alelnöke, a Filharmonikusoknak, yintezmenyy filharmonikusok yintezmenyy Filharmo yintezmenyy filharmonikusok yintezmenyy yintezmenyy Filharmo yintezmenyy ykodvegy a Stockholmi svéd-magyar társulatnak, yintezmenyy stockholmi svéd-magyar társulat yintezmenyy Stockhol yintezmenyy stockholmi yintezmenyy svéd-magyar yintezmenyy társulat yintezmenyy yintezmenyy Stockhol yintezmenyy ykodvegy a Kéve művészegyesületnek yintezmenyy kéve művészegyesület yintezmenyy Kéve műv yintezmenyy kéve yintezmenyy művészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Kéve yintezmenyy műv yintezmenyy ykodvegy és az aradi Kölcsey Egyletnek yintezmenyy aradi kölcsey egylet yintezmenyy aradi Kö yintezmenyy aradi yintezmenyy kölcsey yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy aradi yintezmenyy Kö yintezmenyy ykodvegy tb. tagja, a Könyvművészek Orsz. Egyesületének, yintezmenyy könyvművészek orsz. egyesülete yintezmenyy Könyvműv yintezmenyy könyvművészek yintezmenyy orsz. yintezmenyy egyesülete yintezmenyy yintezmenyy Könyvműv yintezmenyy ykodvegy az Orsz. Magy. Képzőművészeti Tanácsnak, yintezmenyy orsz. magy. képzőművészeti tanács yintezmenyy Orsz. Ma yintezmenyy orsz. yintezmenyy magy. yintezmenyy képzőművészeti yintezmenyy tanács yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Ma yintez a Műemlékek Orsz. Bizottságának, yintezmenyy műemlékek orsz. bizottsága yintezmenyy Műemléke yintezmenyy műemlékek yintezmenyy orsz. yintezmenyy bizottsága yintezmenyy yintezmenyy Műemléke yintezmenyy ykodvegy a Gyűjtemény Egyetem tanácsának, yintezmenyy gyűjtemény egyetem tanácsa yintezmenyy Gyűjtemé yintezmenyy gyűjtemény yintezmenyy egyetem yintezmenyy tanácsa yintezmenyy yintezmenyy Gyűjtemé yintezmenyy ykodvegy az Orsz. Magy. Ösztöndíj Tanácsnak, yintezmenyy orsz. magy. ösztöndíj tanács yintezmenyy Orsz. Ma yintezmenyy orsz. yintezmenyy magy. yintezmenyy ösztöndíj yintezmenyy tanács yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Ma yintezmenyy ykod a Szinyei-Merse Társaságnak, yintezmenyy szinyei-merse társaság yintezmenyy Szinyei- yintezmenyy szinyei-merse yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Szinyei- yintezmenyy ykodvegy a Benczúr Társaságnak yintezmenyy benczúr társaság yintezmenyy Benczúr yintezmenyy benczúr yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Benczúr yintezmenyy ykodvegy tagja. szin_III.0211.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Majovszky Pál dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1871

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0211.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0211.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28668.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Majovszky Pál dr.

Szócikk: Majovszky Pál dr. nyug. miniszteri tanácsos, író, szerkesztő, műbarát és gyűjtő, sz. 1871. jún. 22-én, Besztercebányán. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Doktorátusának elnyerése és egész Európában tett hosszabb tanulmányút után 1894-ben állami szolgálatba lépett és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban miniszteri tanácsosi rangig emelkedett. 1905-ben mint h. főnök a művészeti ügyosztályba kerül és ezen minőségében ő az, aki 1908-ban a belügyminisztériumtól a kultuszminisztériumba áttett színészeti ügyeket, mint az e célra kiküldött bizottság elnöke, átveszi. Koronyhi Lippich Elek nyugalomba vonulása után 1913-ban a művészeti ügyosztály elnöke lesz, 1914—16-ig emellett az állami színházak intedánsi ügykörét ügykörét is betölti a hadbavonult gróf Bánffy Miklós helyett, kormánybiztosi minőségben. 1918-ban nyugalomba vonul. A művészeti ügyosztály élén (1913—1918.) töltött működése, annak dacára, hogy az éppen a világháború idejére esik, a magyar művészeti élet intézésében maradandó emlékeket hagyott. Mint műbarát, nagy szeretettel és finom ízléssel gyűjti a magyar és külföldi modern művészet alkotásait, festményeket és rajzokat. Ez utóbbiakból elsőrendű gyűjteménye van. Kiváló metszetgyűjteményet 1914-ben a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozta. Mint író és szerkesztő, élénk irodalmi tevékenységet fejt ki s a szakfolyóiratokban megjelent számos cikken, tanulmányon kívül alapításától kezdve szerkesztője a »Magyar Művészet«-nek. A Magy. Grafikusok Orsz. Egyesületének tb. elnöke, a Magy. Bibliofil Társulatnak alelnöke, a Filharmonikusoknak, a Stockholmi svéd-magyar társulatnak, a Kéve művészegyesületnek és az aradi Kölcsey Egyletnek tb. tagja, a Könyvművészek Orsz. Egyesületének, az Orsz. Magy. Képzőművészeti Tanácsnak, a Műemlékek Orsz. Bizottságának, a Gyűjtemény Egyetem tanácsának, az Orsz. Magy. Ösztöndíj Tanácsnak, a Szinyei-Merse Társaságnak, a Benczúr Társaságnak tagja. szin_III.0211.pdf III