Címszó: Német színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0399.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0399.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29683.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Német színészet Magyarországon

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529683.htm

 

Szócikk: Német színészet Magyarországon Ha a magyar színészet keletkezését az 1790. (időpont) évtől számítjuk is, kétségtelen, hogy ezen idő alatt is működtek többé-kevésbé megszervezett vándorló színtársulatok úgy Erdélyben, (ország) (információ)  mint Magyarországon (a két magyar hazában!). Még kétségtelenebb, hogy ezeknél régebbi múlttal bírnak és nagyobb szerepet játszottak hazánkban az idegen nyelvű, főleg német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok. Kedvez ennek a körülménynek, hogy abban az időben a hivatalos latin (nyelv) nyelv mellett az előkelőségek társalgási nyelve a német (nyelv) (információ)  volt. Hogyan ért volna rá az állandóan harcoló, török (nemzetiség) (információ)  uralom alatt nyögő magyarság színházat játszani vagy színházba járni! Már Bethlen Gábor fejedelem (személy) (információ)  és Esterházy Miklós nádor (személy) (információ)  (1634.) (időpont) udvarában is megfordultak idegennyelvű, hihetőleg német (nemzetiség) (információ)  actorok. 1780-ban (időpont) Szabadkán (megye) is német (nemzetiség) (információ)  színészek játszottak. Domináló szerepüket megtartották a németek (nemzetiség) (információ)  a magyar színészet feltűnésének 1790-ik (időpont) éve után is. A német (nemzetiség) (információ)  eredeti és fordított színműirodalom, a német (nemzetiség) (információ)  kifejlett zenei élet, a német (nemzetiség) (információ)  területekről átránduló gyakorlottabb német (nemzetiség) (információ)  színészek és a magyar arisztokrácia divatos támogatása biztosították fölényüket. (A fővárosi (Budapest) német (nemzetiség) (információ)  színészetet bővebben »Pesti (Budapest) német színészet« címszó alatt ismertetjük.) A mult század első felében úgyszólván az összes nagyobb vidéki városokat állandóan látogatják a német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok. Temesvár, (megye) Kassa (megye) (Kollmann igazgató), (személy) Sopron, (megye) Győr (megye) (Kroll Ágost Antal (személy) ig.), Nagyszeben (megye) (Hirschfeld (személy) (információ)  ig.), Brassó, (megye) Selmecbánya, (megye) stb. állandó hajlékai a német (nemzetiség) (információ)  múzsának, Pozsonyban (megye) az 1843-ik (időpont) országgyűlés alatt két német (nemzetiség) (információ)  színtársulat is működött Hagen (személy) nagyszombati (megye) és Pokorny (személy) igazgatók vezetése alatt, sőt Kolozsvár (megye) is ismételten vendégül látta falai között a német (nemzetiség) (információ)  színészeket. Magyar színtársulatok keletkezése, ezek részére új hajlékok építése, a magyar színműirodalom virágzásnak indulása, az úttörő gárda népszerűsége, sok jó magyarra fordított idegen darab és a hazafias érzés ébredése mind oly tényezők voltak, melyek a német (nemzetiség) (információ)  színészet működési körét mind szűkebb térre szorították, de a szabadságharc utáni elnyomatás kora újból kedvez a német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok térfoglalásának, melyek ez idő alatt újból nagyon elszaporodtak és a múlt század végéig súlyos vetélytársai voltak a magyar színészeknek. Temesvár, (megye) Sopron, (megye) Pozsony, (megye) az erdélyi (ország) (információ)  szász, (nemzetiség) (információ)  a felvidéki (ország) és nyugatmagyarországi városok a legállandóbb állomáshelyei és legnehezebben megvívható várai a német (nemzetiség) (információ)  színészetnek. Egykorú feljegyzés szerint 1880-ban (időpont) a pesti német színházon (intézmény) (információ)  kívül következő német (nemzetiség) (információ)  színigazgatók működtek az ország területén: Weisz Gusztáv, (személy) Schulcz Gyula, (személy) Weisz Amália, (személy) Schreiber Izsák, (személy) Müller Róbert, (személy) (információ)  R.Schmidt Matild, (személy) Timmerling Pál, (személy) Bauer Lipót, (személy) (információ)  Wielandt Károly, (személy) Dohn Frigyes, (személy) Stögerer Leopoldina, (személy) Rémai Károly, (személy) Friedmann Zsigmond, (személy) (információ)  Fuchs Alajos, (személy) (információ)  Weber Antal, (személy) (információ)  Fürst János, (személy) (információ)  Schmidt Gusztáv, (személy) (információ)  Zanesti György, (személy) Sass Károly, (személy) Hoffmann Nándor, (személy) (információ)  Bauer Ede, (személy) (információ)  Bodger Mór, (személy) P.Schultz Gusztáv, (személy) Wacha János, (személy) Blau József, (személy) Duha Lajos (személy) és Neufeld Ignác. (személy) Bizony elég tekintélyes szám! Súlyos és küzdelmes helyzetet jelentettek ezek a magyar színészetnek, bár a nemes vetélkedés nem befolyásolta kedvezőtlenül a magyar színészet nívóját. A század végén a magyar színészek szervezkedése, az Országos Színészegyesület (intézmény) (információ)  térfoglalása és erőteljesebb akciói vetettek gátat működésüknek. Az Orsz. Színészegyesület (intézmény) 1897-ben (időpont) erélyesen tiltakozott a kormánynál a német (nemzetiség) (információ)  színészet túltengése ellen. Az eredmény nem is maradt el. Pozsony (megye) város az 1900-as (időpont) években kétnyelvű társulat tartására kényszerítette Relle Iván (személy) (információ)  igazgatót; a terv megbukott. Így aztán oda is csak Ausztriából (ország) (információ)  átrándult német (nemzetiség) (információ)  társulatok jártak — mind ritkábban — vendégeskedni. A magyar színészet diadalmaskodott, a német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok lassan végkép kiszorultak. Egyik-másik nyugat­magyarországi városba még most is eljár rövid időre egy-egy német (nemzetiség) (információ)  társulat, de a megerősödött nemzeti érzés és nyelv, a »civitas fidelissima« kőbe vésett hűsége oly védbástyái a magyarságnak, melyen megtörne minden olyan törekvés, mely a magyar színészet, magyar kultúra veszélyeztetését vagy kisebbítését tűzné ki céljául. (Dr. Farkas Ferenc.) (személy) szin_III.0399.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Német színészet Magyarországon címszóvég 29683 Szócikk: Német színészet Magyarországon Ha a magyar színészet keletkezését az 1790. évtől számítjuk is, kétségtelen, hogy ezen idő alatt is működtek többé-kevésbé megszervezett vándorló színtársulatok úgy Erdélyben, ytelepulesy erdély ytelepulesy Erdély yorszagy Románia ykodvegy mint Magyarországon (a két magyar hazában!). Még kétségtelenebb, hogy ezeknél régebbi múlttal bírnak és nagyobb szerepet játszottak hazánkban az idegen nyelvű, főleg német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok. Kedvez ennek a körülménynek, hogy abban az időben a hivatalos latin ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy latin ynyelvy ynyelvy latin ynyelvy ykodvegy nyelv mellett az előkelőségek társalgási nyelve a német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy volt. Hogyan ért volna rá az állandóan harcoló, török ynemzetisegy török ynemzetisegy török ynemzetisegy török ynemzetisegy ynemzetisegy török ynemzetisegy ykodvegy uralom alatt nyögő magyarság színházat játszani vagy színházba járni! Már Bethlen Gábor fejedelem yszemelynevy bethlen gábor fejedelem yszemelynevy Bethlen Gábor fejedelem yszemelynevy bethlen yszemelynevy gábor yszemelynevy fejedelem yszemelynevy yszemelynevy Bethlen yszemelynevy Gábor yszemelyne és Esterházy Miklós nádor yszemelynevy esterházy miklós nádor yszemelynevy Esterházy Miklós nádor yszemelynevy esterházy yszemelynevy miklós yszemelynevy nádor yszemelynevy yszemelynevy Esterházy yszemelynevy Miklós yszemelyne (1634.) xevtizedx 1635 udvarában xtalanevtizedx 1645 xtalanevtizedx 1655 is megfordultak idegennyelvű, hihetőleg német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy actorok. 1780-ban xevtizedx 1785 Szabadkán xtalanevtizedx 1795 ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy is német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészek játszottak. Domináló szerepüket megtartották a németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy a magyar színészet feltűnésének 1790-ik xevtizedx 1795 éve xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 után is. A német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy eredeti és fordított színműirodalom, a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy kifejlett zenei élet, a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy területekről átránduló gyakorlottabb német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészek és a magyar arisztokrácia divatos támogatása biztosították fölényüket. (A fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészetet bővebben »Pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy német színészet« címszó alatt ismertetjük.) A mult század első felében úgyszólván az összes nagyobb vidéki városokat állandóan látogatják a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok. Temesvár, ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy Kassa ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy (Kollmann igazgató), yszemelynevy kollmann igazgató yszemelynevy Kollmann igazgató yszemelynevy kollmann yszemelynevy igazgató yszemelynevy yszemelynevy Kollmann yszemelynevy igazgató yszemelynevy ykodvegy Sopron, ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy Győr ytelepulesy győr ytelepulesy Győr ymegyey győr megye ykodvegy (Kroll Ágost Antal yszemelynevy kroll ágost antal yszemelynevy Kroll Ágost Antal yszemelynevy kroll yszemelynevy ágost yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Kroll yszemelynevy Ágost yszemelynevy Antal yszemelynev ig.), Nagyszeben ytelepulesy nagyszeben ytelepulesy Nagyszeben ymegyey szeben megye ykodvegy (Hirschfeld yszemelynevy hirschfeld yszemelynevy Hirschfeld yszemelynevy hirschfeld yszemelynevy yszemelynevy Hirschfeld yszemelynevy ykodvegy ig.), Brassó, ytelepulesy brassó ytelepulesy Brassó ymegyey brassó megye ykodvegy Selmecbánya, ytelepulesy selmecbánya ytelepulesy Selmecbánya ymegyey hont megye ykodvegy stb. állandó hajlékai a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy múzsának, Pozsonyban ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy az 1843-ik xevtizedx 1845 országgyűlés xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 alatt két német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulat is működött Hagen yszemelynevy hagen yszemelynevy Hagen yszemelynevy hagen yszemelynevy yszemelynevy Hagen yszemelynevy ykodvegy nagyszombati ytelepulesy nagyszombat ytelepulesy nagyszombat ymegyey pozsony megye ykodvegy és Pokorny yszemelynevy pokorny yszemelynevy Pokorny yszemelynevy pokorny yszemelynevy yszemelynevy Pokorny yszemelynevy ykodvegy igazgatók vezetése alatt, sőt Kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy is ismételten vendégül látta falai között a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészeket. Magyar színtársulatok keletkezése, ezek részére új hajlékok építése, a magyar színműirodalom virágzásnak indulása, az úttörő gárda népszerűsége, sok jó magyarra fordított idegen darab és a hazafias érzés ébredése mind oly tényezők voltak, melyek a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet működési körét mind szűkebb térre szorították, de a szabadságharc utáni elnyomatás kora újból kedvez a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok térfoglalásának, melyek ez idő alatt újból nagyon elszaporodtak és a múlt század végéig súlyos vetélytársai voltak a magyar színészeknek. Temesvár, ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy Sopron, ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy Pozsony, ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy az erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy szász, ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy szász ynemzetisegy ynemzetisegy szász ynemzetisegy ykodvegy a felvidéki ytelepulesy felvidék ytelepulesy felvidék yorszagy Szlovákia ykodvegy és nyugatmagyarországi városok a legállandóbb állomáshelyei és legnehezebben megvívható várai a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészetnek. Egykorú feljegyzés szerint 1880-ban xevtizedx 1885 a xtalanevtizedx 1895 pesti német színházon yintezmenyy pesti német színház yintezmenyy pesti né yintezmenyy pesti yintezmenyy német yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy né yintezmenyy ykodvegy kívül következő német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színigazgatók működtek az ország területén: Weisz Gusztáv, yszemelynevy weisz gusztáv yszemelynevy Weisz Gusztáv yszemelynevy weisz yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Weisz yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Schulcz Gyula, yszemelynevy schulcz gyula yszemelynevy Schulcz Gyula yszemelynevy schulcz yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Schulcz yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Weisz Amália, yszemelynevy weisz amália yszemelynevy Weisz Amália yszemelynevy weisz yszemelynevy amália yszemelynevy yszemelynevy Weisz yszemelynevy Amália yszemelynevy ykodvegy Schreiber Izsák, yszemelynevy schreiber izsák yszemelynevy Schreiber Izsák yszemelynevy schreiber yszemelynevy izsák yszemelynevy yszemelynevy Schreiber yszemelynevy Izsák yszemelynevy ykodvegy Müller Róbert, yszemelynevy müller róbert yszemelynevy Müller Róbert yszemelynevy müller yszemelynevy róbert yszemelynevy yszemelynevy Müller yszemelynevy Róbert yszemelynevy ykodvegy R.Schmidt Matild, yszemelynevy r.schmidt matild yszemelynevy R.Schmidt Matild yszemelynevy r.schmidt yszemelynevy matild yszemelynevy yszemelynevy R.Schmidt yszemelynevy Matild yszemelynevy ykodvegy Timmerling Pál, yszemelynevy timmerling pál yszemelynevy Timmerling Pál yszemelynevy timmerling yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Timmerling yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Bauer Lipót, yszemelynevy bauer lipót yszemelynevy Bauer Lipót yszemelynevy bauer yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Bauer yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy Wielandt Károly, yszemelynevy wielandt károly yszemelynevy Wielandt Károly yszemelynevy wielandt yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Wielandt yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Dohn Frigyes, yszemelynevy dohn frigyes yszemelynevy Dohn Frigyes yszemelynevy dohn yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Dohn yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Stögerer Leopoldina, yszemelynevy stögerer leopoldina yszemelynevy Stögerer Leopoldina yszemelynevy stögerer yszemelynevy leopoldina yszemelynevy yszemelynevy Stögerer yszemelynevy Leopoldina yszemelynevy ykodvegy Rémai Károly, yszemelynevy rémai károly yszemelynevy Rémai Károly yszemelynevy rémai yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Rémai yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Friedmann Zsigmond, yszemelynevy friedmann zsigmond yszemelynevy Friedmann Zsigmond yszemelynevy friedmann yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Friedmann yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Fuchs Alajos, yszemelynevy fuchs alajos yszemelynevy Fuchs Alajos yszemelynevy fuchs yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Fuchs yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Weber Antal, yszemelynevy weber antal yszemelynevy Weber Antal yszemelynevy weber yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Weber yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Fürst János, yszemelynevy fürst jános yszemelynevy Fürst János yszemelynevy fürst yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Fürst yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Schmidt Gusztáv, yszemelynevy schmidt gusztáv yszemelynevy Schmidt Gusztáv yszemelynevy schmidt yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Schmidt yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Zanesti György, yszemelynevy zanesti györgy yszemelynevy Zanesti György yszemelynevy zanesti yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Zanesti yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Sass Károly, yszemelynevy sass károly yszemelynevy Sass Károly yszemelynevy sass yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sass yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Hoffmann Nándor, yszemelynevy hoffmann nándor yszemelynevy Hoffmann Nándor yszemelynevy hoffmann yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Hoffmann yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Bauer Ede, yszemelynevy bauer ede yszemelynevy Bauer Ede yszemelynevy bauer yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Bauer yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Bodger Mór, yszemelynevy bodger mór yszemelynevy Bodger Mór yszemelynevy bodger yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Bodger yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy P.Schultz Gusztáv, yszemelynevy p.schultz gusztáv yszemelynevy P.Schultz Gusztáv yszemelynevy p.schultz yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy P.Schultz yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Wacha János, yszemelynevy wacha jános yszemelynevy Wacha János yszemelynevy wacha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Wacha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Blau József, yszemelynevy blau józsef yszemelynevy Blau József yszemelynevy blau yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Blau yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Duha Lajos yszemelynevy duha lajos yszemelynevy Duha Lajos yszemelynevy duha yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Duha yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy és Neufeld Ignác. yszemelynevy neufeld ignác yszemelynevy Neufeld Ignác yszemelynevy neufeld yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Neufeld yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy Bizony elég tekintélyes szám! Súlyos és küzdelmes helyzetet jelentettek ezek a magyar színészetnek, bár a nemes vetélkedés nem befolyásolta kedvezőtlenül a magyar színészet nívóját. A század végén a magyar színészek szervezkedése, az Országos Színészegyesület yintezmenyy országos színészegyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy térfoglalása és erőteljesebb akciói vetettek gátat működésüknek. Az Orsz. Színészegyesület yintezmenyy orsz. színészegyesület yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy 1897-ben xevtizedx 1895 erélyesen xtalanevtizedx 1905 tiltakozott a kormánynál a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet túltengése ellen. Az eredmény nem is maradt el. Pozsony ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy város az 1900-as xevtizedx 1905 években xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 kétnyelvű társulat tartására kényszerítette Relle Iván yszemelynevy relle iván yszemelynevy Relle Iván yszemelynevy relle yszemelynevy iván yszemelynevy yszemelynevy Relle yszemelynevy Iván yszemelynevy ykodvegy igazgatót; a terv megbukott. Így aztán oda is csak Ausztriából ytelepulesy ausztria ytelepulesy Ausztriá yorszagy Ausztria ykodvegy átrándult német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulatok jártak — mind ritkábban — vendégeskedni. A magyar színészet diadalmaskodott, a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok lassan végkép kiszorultak. Egyik-másik nyugat­magyarországi városba még most is eljár rövid időre egy-egy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulat, de a megerősödött nemzeti érzés és nyelv, a »civitas fidelissima« kőbe vésett hűsége oly védbástyái a magyarságnak, melyen megtörne minden olyan törekvés, mely a magyar színészet, magyar kultúra veszélyeztetését vagy kisebbítését tűzné ki céljául. (Dr. Farkas Ferenc.) yszemelynevy dr. farkas ferenc yszemelynevy Dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelyn yszocikkszerzoy dr. farkas ferenc szin_III.0399.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Német színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0399.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0399.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29683.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Német színészet Magyarországon

Szócikk: Német színészet Magyarországon Ha a magyar színészet keletkezését az 1790. évtől számítjuk is, kétségtelen, hogy ezen idő alatt is működtek többé-kevésbé megszervezett vándorló színtársulatok úgy Erdélyben, mint Magyarországon (a két magyar hazában!). Még kétségtelenebb, hogy ezeknél régebbi múlttal bírnak és nagyobb szerepet játszottak hazánkban az idegen nyelvű, főleg német színtársulatok. Kedvez ennek a körülménynek, hogy abban az időben a hivatalos latin nyelv mellett az előkelőségek társalgási nyelve a német volt. Hogyan ért volna rá az állandóan harcoló, török uralom alatt nyögő magyarság színházat játszani vagy színházba járni! Már Bethlen Gábor fejedelem és Esterházy Miklós nádor (1634.) udvarában is megfordultak idegennyelvű, hihetőleg német actorok. 1780-ban Szabadkán is német színészek játszottak. Domináló szerepüket megtartották a németek a magyar színészet feltűnésének 1790-ik éve után is. A német eredeti és fordított színműirodalom, a német kifejlett zenei élet, a német területekről átránduló gyakorlottabb német színészek és a magyar arisztokrácia divatos támogatása biztosították fölényüket. (A fővárosi német színészetet bővebben »Pesti német színészet« címszó alatt ismertetjük.) A mult század első felében úgyszólván az összes nagyobb vidéki városokat állandóan látogatják a német színtársulatok. Temesvár, Kassa (Kollmann igazgató), Sopron, Győr (Kroll Ágost Antal ig.), Nagyszeben (Hirschfeld ig.), Brassó, Selmecbánya, stb. állandó hajlékai a német múzsának, Pozsonyban az 1843-ik országgyűlés alatt két német színtársulat is működött Hagen nagyszombati és Pokorny igazgatók vezetése alatt, sőt Kolozsvár is ismételten vendégül látta falai között a német színészeket. Magyar színtársulatok keletkezése, ezek részére új hajlékok építése, a magyar színműirodalom virágzásnak indulása, az úttörő gárda népszerűsége, sok jó magyarra fordított idegen darab és a hazafias érzés ébredése mind oly tényezők voltak, melyek a német színészet működési körét mind szűkebb térre szorították, de a szabadságharc utáni elnyomatás kora újból kedvez a német színtársulatok térfoglalásának, melyek ez idő alatt újból nagyon elszaporodtak és a múlt század végéig súlyos vetélytársai voltak a magyar színészeknek. Temesvár, Sopron, Pozsony, az erdélyi szász, a felvidéki és nyugatmagyarországi városok a legállandóbb állomáshelyei és legnehezebben megvívható várai a német színészetnek. Egykorú feljegyzés szerint 1880-ban a pesti német színházon kívül következő német színigazgatók működtek az ország területén: Weisz Gusztáv, Schulcz Gyula, Weisz Amália, Schreiber Izsák, Müller Róbert, R.Schmidt Matild, Timmerling Pál, Bauer Lipót, Wielandt Károly, Dohn Frigyes, Stögerer Leopoldina, Rémai Károly, Friedmann Zsigmond, Fuchs Alajos, Weber Antal, Fürst János, Schmidt Gusztáv, Zanesti György, Sass Károly, Hoffmann Nándor, Bauer Ede, Bodger Mór, P.Schultz Gusztáv, Wacha János, Blau József, Duha Lajos és Neufeld Ignác. Bizony elég tekintélyes szám! Súlyos és küzdelmes helyzetet jelentettek ezek a magyar színészetnek, bár a nemes vetélkedés nem befolyásolta kedvezőtlenül a magyar színészet nívóját. A század végén a magyar színészek szervezkedése, az Országos Színészegyesület térfoglalása és erőteljesebb akciói vetettek gátat működésüknek. Az Orsz. Színészegyesület 1897-ben erélyesen tiltakozott a kormánynál a német színészet túltengése ellen. Az eredmény nem is maradt el. Pozsony város az 1900-as években kétnyelvű társulat tartására kényszerítette Relle Iván igazgatót; a terv megbukott. Így aztán oda is csak Ausztriából átrándult német társulatok jártak — mind ritkábban — vendégeskedni. A magyar színészet diadalmaskodott, a német színtársulatok lassan végkép kiszorultak. Egyik-másik nyugat­magyarországi városba még most is eljár rövid időre egy-egy német társulat, de a megerősödött nemzeti érzés és nyelv, a »civitas fidelissima« kőbe vésett hűsége oly védbástyái a magyarságnak, melyen megtörne minden olyan törekvés, mely a magyar színészet, magyar kultúra veszélyeztetését vagy kisebbítését tűzné ki céljául. (Dr. Farkas Ferenc.) szin_III.0399.pdf III