Címszó: Shakespeare Vilmos - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1564

SZULETESIEVTIZED 1565

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0140.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0140.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30817.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Shakespeare Vilmos

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/530817.htm

 

Szócikk: Shakespeare Vilmos az emberiség legnagyobb szellemeinek egyike, sz. 1564. (születés éve) ápr. 23-án, Stratfordban, (ország) Avon (ország) mellett, polgári családból; korán nőül vette Hathaway Annát (személy) s utóbb (talán egy vadorzási csiny miatt, 1586.) (időpont) Londonba (ország) ment, hol előbb a Blackfriars-, (intézmény) majd a Globe - színháznál (intézmény) mint költő és színész működött, s hírre s jelentékeny vagyonra tett szert; 1613-ban (időpont) visszavonult Stratfordba, (ország) hol New-Place nevű jószágán, 1616. (időpont) április 23-án, születése napján, meghalt. Emlékének az angol (nemzetiség) nemzet a westminsteri apátságban, (intézmény) Londonban (ország) emlékoszlopot állított. Shakespeare (személy) (információ)  az új kor legnagyobb drámai költője, kit a jellemrajzolás művészetében s a szenvedélyek igaz, erős és költői festésében senki utól nem ért. Számos szomorújátékot, történeti színművet, víg-és tündéres játékot írt. Öt kitűnő tragédiája: »Romeo és Julia«, (cím) (információ)  »Hamlet«, (cím) (információ)  »Macbeth«, (cím) »Lear király« (cím) (információ)  és »Othello«. (cím) (információ)  Történeti drámái közül nevezetesek: »Coriolan«, (cím) »Julius Caesar«, (cím) (információ)  »III. Richard« (cím) és »VI. Henrik«. (cím) A víg költészetnek bájra, szellemre, szerkezetre nézve mesterműve: a »Szentivánéji álom«. (cím) (információ)  Írt elbeszélő és lirai költeményeket is. Összes műveinek első magyar kiadását a Kisfaludy - Társaság (intézmény) (információ)  adta ki, melyben a fordítók közt vannak Arany János, (személy) (információ)  Vörösmarty, (személy) (információ)  Petőfi (személy) (információ)  és Szász Károly (személy) (információ)  is. Lásd: Greguss Ágost: (személy) (információ)  »Shakespeare pályája« (cím) (információ)  (1881.), (időpont) Bodenstedt: (személy) »Shakespeare élete és művei« (cím) (információ)  (ford. W. L. Olcsó Könyvtár, 79.), Rónai Jácint: (személy) (információ)  »Shakespeare« (cím) (információ)  (Reform, 1870.) (időpont) és Salamon Ferenc: (személy) (információ)  »Shakespeare«. (cím) (információ)  (Irod. Tanulmányok, II. 1889.) (időpont) Shakespeare (személy) (információ)  művei, melyek magyar színpadon is színre kerültek: »Ahogy tetszik«, (cím) (információ)  »Antonius és Cleopatra«, (cím) (információ)  »Atheni Timon«, (cím) »Coriolanus«, (cím) (információ)  »Felsült szerelmesek« (cím) (információ)  (Ez az egy nem került színre.), „III. Richárd, (cím) »Hamlet«, (cím) (információ)  »VI. Henrik király«, (cím) »János király«, (cím) (információ)  »Julius Ceasar«, (cím) (információ)  »Két veronai nemes«, (cím) (információ)  »Lear király«, (cím) (információ)  »Macbeth«, (cím) »Makrancos hölgy«, (cím) (információ)  »IV. Henrik«, (cím) »VIII. Henrik«, (cím) »Othello«, (cím) (információ)  »V. Henrik«, (cím) »Romeo és Julia«, (cím) (információ)  »Sok hűhó semmiért«, (cím) (információ)  »Szeget szeggel«, (cím) (információ)  »Szentivánéji álom«, (cím) (információ)  »Téli rege«, (cím) (információ)  »Tévedések vígjátéka«, (cím) »Titus Andronicus«, (cím) »Troilus és Cressida«, (cím) »Velencei kalmár«, (cím) (információ)  »Veronai két nemes«, (cím) »Vihar«, (cím) (információ)  »Vízkereszt« (cím) és »Windsori vígnők«. (cím) (Lásd az ismertebbeket címszavuk alatt is.) A halhatatlan költő születésének 300-ados évfordulóján (1864. (időpont) ápr. 23.) hazánkban is országszerte ünnepségeket rendeztek a színházakban. Shakespeare Bizottság. (intézmény) (információ)  Megalakult a Kisfaludy - Társaság (intézmény) (információ)  kebelében, 1860. (időpont) szept. 27-iki ülésén, azzal a célzattal, hogy Shakespeare (személy) (információ)  összes színműveinek irodalmi színvonalon álló lefordítását előkészítse s alapos bírálatok után történő kiadásával irodalmunkat gazdagítsa. A második Shakespeare - Bizottság (intézmény) (információ)  eszméje 1907. (időpont) febr. 6-án merült fel először határozott alakban. A jegyzőkönyv 4. pontja így szól: »Alexander Bernát (személy) (információ)  elérkezettnek vélné az időt, hogy az a rég tervezett különleges Shakespeare - Bizottság (intézmény) (információ)  is megválasztassék, mely az újabb magyar Shakespeare - kiadásnak (személy) (információ)  többé alig halasztható ügyével foglalkoznék.« Ezen ideiglenes Shakespeare - Bizottságba (intézmény) (információ)  beválasztották: Radó Antalt (személy) (információ)  és Alexander Bernátot. (személy) (információ)  1907. (időpont) április 24-én a létesítendő Shakespeare - könyvtár (intézmény) (információ)  egyik szerkesztőjéül Alexandert jelölték ki. 1907. (időpont) április 17-én előadónak Radó Antalt, (személy) (információ)  igazgatónak Alexander Bernátot (személy) (információ)  választották meg. Első matinéját 1908. (időpont) jan. 19-én tartotta a Nemzeti Múzeum (intézmény) (információ)  dísztermében, olyan nagyszámú közönség érdeklődése mellett, hogy a kintrekedtek számára Rákosi Jenő (személy) (információ)  a kupolacsarnokban külön előadást tartott. A Shakespeare-matinék (személy) (információ)  a háború alatt sem szüneteltek. Shakespeare-fordítóink. (személy) (információ)  Legelső magyar nyelvű shakespearei (személy) (információ)  darab »Hamlet«, (cím) (információ)  Kazinczy Ferenc (személy) (információ)  fordításában. Ezt követte »Macbeth« (cím) (Döbrentey Gábor), (személy) 1830-ban; (időpont) »Romeo és Julia« (cím) (információ)  (Náray) (személy) (információ)  ; »Julius Caesar« (cím) (információ)  (Vörösmarty), (személy) (információ)  1839-ben; (időpont) »Lear király«; (cím) (információ)  »Othello« (cím) (információ)  (Vajda); (személy) (információ)  »Coriolan« (cím) (Egressy (személy) (információ)  és Dobrossy); (személy) (információ)  »Velencei kalmár« (cím) (információ)  (Lukács); (személy) (információ)  1845-ben (időpont) a francia (nemzetiség) (információ)  származású Lemouton Emilia (személy) (információ)  egyszerre öt Shakespeare-fordítását (személy) (információ)  adta ki: »Szélvész«, (cím) »Két veronai nemes«, (cím) (információ)  »Windsori víg nők«, (cím) »Viola«, (cím) (információ)  »Szeget szeggel«. (cím) (információ)  — 1847-ben (időpont) Petőfi, (személy) (információ)  Vörösmarty, (személy) (információ)  Arany (személy) (információ)  egyesültek Shakespeare (személy) (információ)  összes műveinek fordítására. 1848-ben (időpont) jelent meg az I. kötet: »Coriolan«, (cím) mely méltó társa Vörösmarty (személy) (információ)  »Julius Caesar« (cím) (információ)  fordításának. A szabadságharc, mint minden irodalmi törekvésünket, úgy ezt a vállalkozást is megakasztotta. 1852-ben, (időpont) Kecskeméten, (megye) a Horváth Döme-féle (személy) (információ)  »Színműtár«-ban, (intézmény) megjelent ugyan a »Velencei kalmár« (cím) (információ)  fordítása, de nagyobb feltűnést nem okozott. Négy évvel később Vörösmarty (személy) (információ)  »Lear király« (cím) (információ)  fordításával keltett feltűnést. 1863-ban (időpont) történt csak az első újabb lépés e téren: Tomory Anasztáz (személy) (információ)  nagylelkű alapítványa segítségével a Kisfaludy Társaság (intézmény) (információ)  szólította fel a magyar írókat, hogy fordítsák le Shakespeare (személy) (információ)  összes műveit. E mozgalomnak volt is eredménye: 1864-ben (időpont) jelent meg a K. T.-ban az első Shakespeare­kötet (személy) (információ)  »Othello« (cím) (információ)  és »Szentivánéji álom«, (cím) (információ)  éppen Shakespeare (személy) (információ)  születésének 300-ik évfordulóján (ápr. 23.). A sorozat »Shakespeare minden munkái« (cím) (információ)  c. a. 19 kötetre terjedt, az utolsóban S. vegyes költeményei vannak. Ujabban a Franklin - Társulatnál (intézmény) jelentek meg S. drámai művei. * A Shakespeare-kultusz (személy) (információ)  ápolására a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  dr. Hevesi Sándor (személy) igazgatása alatt ciklust rendszeresített. Az első ilyen előadás 1916. (időpont) ápr. 30-án volt, amidőn »Hamlet« (cím) (információ)  került színre. A többi előadások ezek voltak: máj. 2-án »Macbeth«, (cím) 3-án »Szentivánéji álom«, (cím) (információ)  4-én »Sok hűhó semmiért«, (cím) (információ)  6-án »Othello«, (cím) (információ)  7-én »Vízkereszt«, (cím) 9-én »III. Richard«, (cím) 10-én »Romeo és Julia«, (cím) (információ)  utána »Macbeth«, (cím) »Rorneo«, (cím) »Szentivánéji álom«, (cím) (információ)  »III. Richard« (cím) előadását ismételték meg. Magyar nyelvű S.- irodalom: Greguss Ágost: (személy) (információ)  »S. pályája«, (cím) 1880. (időpont) Gróf Széohen Antal: (személy) (információ)  Tanulmányok, (cím) 1880. (időpont) Alexander Bernát: (személy) (információ)  »Hamlet«, (cím) (információ)  1900. (időpont) és 1920. (időpont) Dr. Bayer József: (személy) »S. drámái hazánkban« (cím) (két kötet). Rakodczay Pál: (személy) (információ)  »S. - tanulmányok« (cím) (Színészek Lapja, (intézmény) (információ)  1898.) (időpont) Sebestyén Károly: (személy) (információ)  »S. és az angol renaissance«, (cím) 1921. (időpont) Hevesi Sándor: (személy) (információ)  »Az igazi S. és egyéb kérdések«. (cím) Budapest, (Budapest) 1914. (időpont) Cikkek: »Honművész«, (intézmény) (információ)  1835. (időpont) 48. szám. »Koszoru«, (intézmény) 1864. (időpont) 17. szám. (Salamon Ferenc.) (személy) (információ)  »Hölgyfutár«, (intézmény) 1864 (időpont) ápr. 23. Ugyanakkor a legtöbb fővárosi (Budapest) lap is. »Pesti Napló«, (intézmény) (információ)  1916. (időpont) ápr. 23. (Dr. Hevesi Sándor.) (személy) »Az Ujság«, (intézmény) 1916. (időpont) ápr. 26. (Ivánfi Jenő) (személy) (információ)  és május 13. 9. old. stb. stb. szin_IV.0140.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Shakespeare Vilmos címszóvég 30817 Szócikk: Shakespeare Vilmos az emberiség legnagyobb szellemeinek egyike, sz. 1564. ápr. xtalanevtizedx 1575 xtalanevtizedx 1585 23-án, Stratfordban, ytelepulesy stratford ytelepulesy Stratford yorszagy Egyesült Királyság ykodvegy Avon ytelepulesy avon ytelepulesy Avon yorszagy Franciaország ykodvegy mellett, polgári családból; korán nőül vette Hathaway Annát yszemelynevy hathaway anna yszemelynevy Hathaway Anná yszemelynevy hathaway yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Hathaway yszemelynevy Anná yszemelynevy ykodvegy s utóbb (talán egy vadorzási csiny miatt, 1586.) xevtizedx 1585 Londonba xtalanevtizedx 1595 xtalanevtizedx 1605 ytelepulesy london ytelepulesy London yorszagy Egyesült Királyság ykodvegy ment, hol előbb a Blackfriars-, yintezmenyy blackfriars yintezmenyy Blackfri yintezmenyy blackfriars yintezmenyy yintezmenyy Blackfri yintezmenyy ykodvegy majd a Globe - színháznál yintezmenyy globe - színház yintezmenyy Globe - yintezmenyy globe yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Globe yintezmenyy - yintezmenyy ykodvegy mint költő és színész működött, s hírre s jelentékeny vagyonra tett szert; 1613-ban xevtizedx 1615 visszavonult Stratfordba, ytelepulesy stratford ytelepulesy Stratford yorszagy Egyesült Királyság ykodvegy hol New-Place nevű jószágán, 1616. április xtalanevtizedx 1625 xtalanevtizedx 1635 23-án, születése napján, meghalt. Emlékének az angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy nemzet a westminsteri apátságban, yintezmenyy westminsteri apátság yintezmenyy westmins yintezmenyy westminsteri yintezmenyy apátság yintezmenyy yintezmenyy westmins yintezmenyy ykodvegy Londonban ytelepulesy london ytelepulesy London yorszagy Egyesült Királyság ykodvegy emlékoszlopot állított. Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy az új kor legnagyobb drámai költője, kit a jellemrajzolás művészetében s a szenvedélyek igaz, erős és költői festésében senki utól nem ért. Számos szomorújátékot, történeti színművet, víg-és tündéres játékot írt. Öt kitűnő tragédiája: »Romeo és Julia«, ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy »Macbeth«, ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy »Lear király« ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy és »Othello«. ycimy othello ycimy Othello ycimy othello ycimy ycimy Othello ycimy ykodvegy Történeti drámái közül nevezetesek: »Coriolan«, ycimy coriolan ycimy Coriolan ycimy coriolan ycimy ycimy Coriolan ycimy ykodvegy »Julius Caesar«, ycimy julius caesar ycimy Julius Caesar ycimy julius ycimy caesar ycimy ycimy Julius ycimy Caesar ycimy ykodvegy »III. Richard« ycimy iii. richard ycimy III. Richard ycimy iii. ycimy richard ycimy ycimy III. ycimy Richard ycimy ykodvegy és »VI. Henrik«. ycimy vi. henrik ycimy VI. Henrik ycimy vi. ycimy henrik ycimy ycimy VI. ycimy Henrik ycimy ykodvegy A víg költészetnek bájra, szellemre, szerkezetre nézve mesterműve: a »Szentivánéji álom«. ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy Írt elbeszélő és lirai költeményeket is. Összes műveinek első magyar kiadását a Kisfaludy - Társaság yintezmenyy kisfaludy - társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy - yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy adta ki, melyben a fordítók közt vannak Arany János, yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Vörösmarty, yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy és Szász Károly yszemelynevy szász károly yszemelynevy Szász Károly yszemelynevy szász yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy is. Lásd: Greguss Ágost: yszemelynevy greguss ágost yszemelynevy Greguss Ágost yszemelynevy greguss yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Greguss yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy »Shakespeare pályája« ycimy shakespeare pályája ycimy Shakespeare pályája ycimy shakespeare ycimy pályája ycimy ycimy Shakespeare ycimy pályája ycimy ykodvegy (1881.), xevtizedx 1885 Bodenstedt: yszemelynevy bodenstedt yszemelynevy Bodenstedt yszemelynevy bodenstedt yszemelynevy yszemelynevy Bodenstedt yszemelynevy ykodvegy »Shakespeare élete és művei« ycimy shakespeare élete és művei ycimy Shakespeare élete és művei ycimy shakespeare ycimy élete ycimy és ycimy művei ycimy ycimy Shakespeare ycimy élete ycimy és ycimy művei ycimy ykodvegy (ford. W. L. Olcsó Könyvtár, 79.), Rónai Jácint: yszemelynevy rónai jácint yszemelynevy Rónai Jácint yszemelynevy rónai yszemelynevy jácint yszemelynevy yszemelynevy Rónai yszemelynevy Jácint yszemelynevy ykodvegy »Shakespeare« ycimy shakespeare ycimy Shakespeare ycimy shakespeare ycimy ycimy Shakespeare ycimy ykodvegy (Reform, 1870.) xevtizedx 1875 és Salamon Ferenc: yszemelynevy salamon ferenc yszemelynevy Salamon Ferenc yszemelynevy salamon yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Salamon yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy »Shakespeare«. ycimy shakespeare ycimy Shakespeare ycimy shakespeare ycimy ycimy Shakespeare ycimy ykodvegy (Irod. Tanulmányok, II. 1889.) xevtizedx 1885 Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy művei, melyek magyar színpadon is színre kerültek: »Ahogy tetszik«, ycimy ahogy tetszik ycimy Ahogy tetszik ycimy ahogy ycimy tetszik ycimy ycimy Ahogy ycimy tetszik ycimy ykodvegy »Antonius és Cleopatra«, ycimy antonius és cleopatra ycimy Antonius és Cleopatra ycimy antonius ycimy és ycimy cleopatra ycimy ycimy Antonius ycimy és ycimy Cleopatra ycimy ykodvegy »Atheni Timon«, ycimy atheni timon ycimy Atheni Timon ycimy atheni ycimy timon ycimy ycimy Atheni ycimy Timon ycimy ykodvegy »Coriolanus«, ycimy coriolanus ycimy Coriolanus ycimy coriolanus ycimy ycimy Coriolanus ycimy ykodvegy »Felsült szerelmesek« ycimy felsült szerelmesek ycimy Felsült szerelmesek ycimy felsült ycimy szerelmesek ycimy ycimy Felsült ycimy szerelmesek ycimy ykodvegy (Ez az egy nem került színre.), „III. Richárd, ycimy iii. richárd ycimy III. Richárd ycimy iii. ycimy richárd ycimy ycimy III. ycimy Richárd ycimy ykodvegy »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy »VI. Henrik király«, ycimy vi. henrik király ycimy VI. Henrik király ycimy vi. ycimy henrik ycimy király ycimy ycimy VI. ycimy Henrik ycimy király ycimy ykodvegy »János király«, ycimy jános király ycimy János király ycimy jános ycimy király ycimy ycimy János ycimy király ycimy ykodvegy »Julius Ceasar«, ycimy julius ceasar ycimy Julius Ceasar ycimy julius ycimy ceasar ycimy ycimy Julius ycimy Ceasar ycimy ykodvegy »Két veronai nemes«, ycimy két veronai nemes ycimy Két veronai nemes ycimy két ycimy veronai ycimy nemes ycimy ycimy Két ycimy veronai ycimy nemes ycimy ykodvegy »Lear király«, ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy »Macbeth«, ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy »Makrancos hölgy«, ycimy makrancos hölgy ycimy Makrancos hölgy ycimy makrancos ycimy hölgy ycimy ycimy Makrancos ycimy hölgy ycimy ykodvegy »IV. Henrik«, ycimy iv. henrik ycimy IV. Henrik ycimy iv. ycimy henrik ycimy ycimy IV. ycimy Henrik ycimy ykodvegy »VIII. Henrik«, ycimy viii. henrik ycimy VIII. Henrik ycimy viii. ycimy henrik ycimy ycimy VIII. ycimy Henrik ycimy ykodvegy »Othello«, ycimy othello ycimy Othello ycimy othello ycimy ycimy Othello ycimy ykodvegy »V. Henrik«, ycimy v. henrik ycimy V. Henrik ycimy v. ycimy henrik ycimy ycimy V. ycimy Henrik ycimy ykodvegy »Romeo és Julia«, ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy »Sok hűhó semmiért«, ycimy sok hűhó semmiért ycimy Sok hűhó semmiért ycimy sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ycimy Sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ykodvegy »Szeget szeggel«, ycimy szeget szeggel ycimy Szeget szeggel ycimy szeget ycimy szeggel ycimy ycimy Szeget ycimy szeggel ycimy ykodvegy »Szentivánéji álom«, ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy »Téli rege«, ycimy téli rege ycimy Téli rege ycimy téli ycimy rege ycimy ycimy Téli ycimy rege ycimy ykodvegy »Tévedések vígjátéka«, ycimy tévedések vígjátéka ycimy Tévedések vígjátéka ycimy tévedések ycimy vígjátéka ycimy ycimy Tévedések ycimy vígjátéka ycimy ykodvegy »Titus Andronicus«, ycimy titus andronicus ycimy Titus Andronicus ycimy titus ycimy andronicus ycimy ycimy Titus ycimy Andronicus ycimy ykodvegy »Troilus és Cressida«, ycimy troilus és cressida ycimy Troilus és Cressida ycimy troilus ycimy és ycimy cressida ycimy ycimy Troilus ycimy és ycimy Cressida ycimy ykodvegy »Velencei kalmár«, ycimy velencei kalmár ycimy Velencei kalmár ycimy velencei ycimy kalmár ycimy ycimy Velencei ycimy kalmár ycimy ykodvegy »Veronai két nemes«, ycimy veronai két nemes ycimy Veronai két nemes ycimy veronai ycimy két ycimy nemes ycimy ycimy Veronai ycimy két ycimy nemes ycimy ykodvegy »Vihar«, ycimy vihar ycimy Vihar ycimy vihar ycimy ycimy Vihar ycimy ykodvegy »Vízkereszt« ycimy vízkereszt ycimy Vízkereszt ycimy vízkereszt ycimy ycimy Vízkereszt ycimy ykodvegy és »Windsori vígnők«. ycimy windsori vígnők ycimy Windsori vígnők ycimy windsori ycimy vígnők ycimy ycimy Windsori ycimy vígnők ycimy ykodvegy (Lásd az ismertebbeket címszavuk alatt is.) A halhatatlan költő születésének 300-ados évfordulóján (1864. xevtizedx 1865 ápr. 23.) hazánkban is országszerte ünnepségeket rendeztek a színházakban. Shakespeare Bizottság. yintezmenyy shakespeare bizottság yintezmenyy Shakespe yintezmenyy shakespeare yintezmenyy bizottság yintezmenyy yintezmenyy Shakespe yintezmenyy ykodvegy Megalakult a Kisfaludy - Társaság yintezmenyy kisfaludy - társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy - yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy kebelében, 1860. szept. 27-iki ülésén, azzal a célzattal, hogy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy összes színműveinek irodalmi színvonalon álló lefordítását előkészítse s alapos bírálatok után történő kiadásával irodalmunkat gazdagítsa. A második Shakespeare - Bizottság yintezmenyy shakespeare - bizottság yintezmenyy Shakespe yintezmenyy shakespeare yintezmenyy - yintezmenyy bizottság yintezmenyy yintezmenyy Shakespe yintezmenyy ykodvegy eszméje 1907. xevtizedx 1905 febr. 6-án merült fel először határozott alakban. A jegyzőkönyv 4. pontja így szól: »Alexander Bernát yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy elérkezettnek vélné az időt, hogy az a rég tervezett különleges Shakespeare - Bizottság yintezmenyy shakespeare - bizottság yintezmenyy Shakespe yintezmenyy shakespeare yintezmenyy - yintezmenyy bizottság yintezmenyy yintezmenyy Shakespe yintezmenyy ykodvegy is megválasztassék, mely az újabb magyar Shakespeare - kiadásnak yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy többé alig halasztható ügyével foglalkoznék.« Ezen ideiglenes Shakespeare - Bizottságba yintezmenyy shakespeare - bizottság yintezmenyy Shakespe yintezmenyy shakespeare yintezmenyy - yintezmenyy bizottság yintezmenyy yintezmenyy Shakespe yintezmenyy ykodvegy beválasztották: Radó Antalt yszemelynevy radó antal yszemelynevy Radó Antal yszemelynevy radó yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Radó yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy és Alexander Bernátot. yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy 1907. április 24-én a létesítendő Shakespeare - könyvtár yintezmenyy shakespeare - könyvtár yintezmenyy Shakespe yintezmenyy shakespeare yintezmenyy - yintezmenyy könyvtár yintezmenyy yintezmenyy Shakespe yintezmenyy ykodvegy egyik szerkesztőjéül Alexandert jelölték ki. 1907. április 17-én előadónak Radó Antalt, yszemelynevy radó antal yszemelynevy Radó Antal yszemelynevy radó yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Radó yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy igazgatónak Alexander Bernátot yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy választották meg. Első matinéját 1908. jan. 19-én tartotta a Nemzeti Múzeum yintezmenyy nemzeti múzeum yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy múzeum yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy dísztermében, olyan nagyszámú közönség érdeklődése mellett, hogy a kintrekedtek számára Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy a kupolacsarnokban külön előadást tartott. A Shakespeare-matinék yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy a háború alatt sem szüneteltek. Shakespeare-fordítóink. yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy Legelső magyar nyelvű shakespearei yszemelynevy shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy shakespeare yszemelynevy ykodvegy darab »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy fordításában. Ezt követte »Macbeth« ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy (Döbrentey Gábor), yszemelynevy döbrentey gábor yszemelynevy Döbrentey Gábor yszemelynevy döbrentey yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Döbrentey yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy 1830-ban; xevtizedx 1835 »Romeo és Julia« ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy (Náray) yszemelynevy náray yszemelynevy Náray yszemelynevy náray yszemelynevy yszemelynevy Náray yszemelynevy ykodvegy ; »Julius Caesar« ycimy julius caesar ycimy Julius Caesar ycimy julius ycimy caesar ycimy ycimy Julius ycimy Caesar ycimy ykodvegy (Vörösmarty), yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy 1839-ben; »Lear király«; ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy »Othello« ycimy othello ycimy Othello ycimy othello ycimy ycimy Othello ycimy ykodvegy (Vajda); yszemelynevy vajda yszemelynevy Vajda yszemelynevy vajda yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy ykodvegy »Coriolan« ycimy coriolan ycimy Coriolan ycimy coriolan ycimy ycimy Coriolan ycimy ykodvegy (Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy és Dobrossy); yszemelynevy dobrossy yszemelynevy Dobrossy yszemelynevy dobrossy yszemelynevy yszemelynevy Dobrossy yszemelynevy ykodvegy »Velencei kalmár« ycimy velencei kalmár ycimy Velencei kalmár ycimy velencei ycimy kalmár ycimy ycimy Velencei ycimy kalmár ycimy ykodvegy (Lukács); yszemelynevy lukács yszemelynevy Lukács yszemelynevy lukács yszemelynevy yszemelynevy Lukács yszemelynevy ykodvegy 1845-ben xevtizedx 1845 a francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy származású Lemouton Emilia yszemelynevy lemouton emilia yszemelynevy Lemouton Emilia yszemelynevy lemouton yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Lemouton yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy egyszerre öt Shakespeare-fordítását yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy adta ki: »Szélvész«, ycimy szélvész ycimy Szélvész ycimy szélvész ycimy ycimy Szélvész ycimy ykodvegy »Két veronai nemes«, ycimy két veronai nemes ycimy Két veronai nemes ycimy két ycimy veronai ycimy nemes ycimy ycimy Két ycimy veronai ycimy nemes ycimy ykodvegy »Windsori víg nők«, ycimy windsori víg nők ycimy Windsori víg nők ycimy windsori ycimy víg ycimy nők ycimy ycimy Windsori ycimy víg ycimy nők ycimy ykodvegy »Viola«, ycimy viola ycimy Viola ycimy viola ycimy ycimy Viola ycimy ykodvegy »Szeget szeggel«. ycimy szeget szeggel ycimy Szeget szeggel ycimy szeget ycimy szeggel ycimy ycimy Szeget ycimy szeggel ycimy ykodvegy — 1847-ben Petőfi, yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy Vörösmarty, yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy Arany yszemelynevy arany yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy ykodvegy egyesültek Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy összes műveinek fordítására. 1848-ben jelent meg az I. kötet: »Coriolan«, ycimy coriolan ycimy Coriolan ycimy coriolan ycimy ycimy Coriolan ycimy ykodvegy mely méltó társa Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy »Julius Caesar« ycimy julius caesar ycimy Julius Caesar ycimy julius ycimy caesar ycimy ycimy Julius ycimy Caesar ycimy ykodvegy fordításának. A szabadságharc, mint minden irodalmi törekvésünket, úgy ezt a vállalkozást is megakasztotta. 1852-ben, xevtizedx 1855 Kecskeméten, ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy a Horváth Döme-féle yszemelynevy horváth döme yszemelynevy Horváth Döme yszemelynevy horváth yszemelynevy döme yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Döme yszemelynevy ykodvegy »Színműtár«-ban, yintezmenyy színműtár yintezmenyy Színműtá yintezmenyy színműtár yintezmenyy yintezmenyy Színműtá yintezmenyy ykodvegy megjelent ugyan a »Velencei kalmár« ycimy velencei kalmár ycimy Velencei kalmár ycimy velencei ycimy kalmár ycimy ycimy Velencei ycimy kalmár ycimy ykodvegy fordítása, de nagyobb feltűnést nem okozott. Négy évvel később Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy vörösmarty yszemelynevy yszemelynevy Vörösmarty yszemelynevy ykodvegy »Lear király« ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy fordításával keltett feltűnést. 1863-ban xevtizedx 1865 történt csak az első újabb lépés e téren: Tomory Anasztáz yszemelynevy tomory anasztáz yszemelynevy Tomory Anasztáz yszemelynevy tomory yszemelynevy anasztáz yszemelynevy yszemelynevy Tomory yszemelynevy Anasztáz yszemelynevy ykodvegy nagylelkű alapítványa segítségével a Kisfaludy Társaság yintezmenyy kisfaludy társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy szólította fel a magyar írókat, hogy fordítsák le Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy összes műveit. E mozgalomnak volt is eredménye: 1864-ben jelent meg a K. T.-ban az első Shakespeare­kötet yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy »Othello« ycimy othello ycimy Othello ycimy othello ycimy ycimy Othello ycimy ykodvegy és »Szentivánéji álom«, ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy éppen Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy születésének 300-ik évfordulóján (ápr. 23.). A sorozat »Shakespeare minden munkái« ycimy shakespeare minden munkái ycimy Shakespeare minden munkái ycimy shakespeare ycimy minden ycimy munkái ycimy ycimy Shakespeare ycimy minden ycimy munkái ycimy ykodvegy c. a. 19 kötetre terjedt, az utolsóban S. vegyes költeményei vannak. Ujabban a Franklin - Társulatnál yintezmenyy franklin - társulat yintezmenyy Franklin yintezmenyy franklin yintezmenyy - yintezmenyy társulat yintezmenyy yintezmenyy Franklin yintezmenyy ykodvegy jelentek meg S. drámai művei. * A Shakespeare-kultusz yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy ápolására a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy dr. Hevesi Sándor yszemelynevy dr. hevesi sándor yszemelynevy dr. Hevesi Sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynev igazgatása alatt ciklust rendszeresített. Az első ilyen előadás 1916. xevtizedx 1915 ápr. 30-án volt, amidőn »Hamlet« ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy került színre. A többi előadások ezek voltak: máj. 2-án »Macbeth«, ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy 3-án »Szentivánéji álom«, ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy 4-én »Sok hűhó semmiért«, ycimy sok hűhó semmiért ycimy Sok hűhó semmiért ycimy sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ycimy Sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ykodvegy 6-án »Othello«, ycimy othello ycimy Othello ycimy othello ycimy ycimy Othello ycimy ykodvegy 7-én »Vízkereszt«, ycimy vízkereszt ycimy Vízkereszt ycimy vízkereszt ycimy ycimy Vízkereszt ycimy ykodvegy 9-én »III. Richard«, ycimy iii. richard ycimy III. Richard ycimy iii. ycimy richard ycimy ycimy III. ycimy Richard ycimy ykodvegy 10-én »Romeo és Julia«, ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy utána »Macbeth«, ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy »Rorneo«, ycimy rorneo ycimy Rorneo ycimy rorneo ycimy ycimy Rorneo ycimy ykodvegy »Szentivánéji álom«, ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy »III. Richard« ycimy iii. richard ycimy III. Richard ycimy iii. ycimy richard ycimy ycimy III. ycimy Richard ycimy ykodvegy előadását ismételték meg. Magyar nyelvű S.- irodalom: Greguss Ágost: yszemelynevy greguss ágost yszemelynevy Greguss Ágost yszemelynevy greguss yszemelynevy ágost yszemelynevy yszemelynevy Greguss yszemelynevy Ágost yszemelynevy ykodvegy »S. pályája«, ycimy s. pályája ycimy S. pályája ycimy s. ycimy pályája ycimy ycimy S. ycimy pályája ycimy ykodvegy 1880. xevtizedx 1885 Gróf Széohen Antal: yszemelynevy gróf széohen antal yszemelynevy Gróf Széohen Antal yszemelynevy gróf yszemelynevy széohen yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Gróf yszemelynevy Széohen yszemelynevy Antal yszemel Tanulmányok, ycimy tanulmányok ycimy Tanulmányok ycimy tanulmányok ycimy ycimy Tanulmányok ycimy ykodvegy 1880. Alexander Bernát: yszemelynevy alexander bernát yszemelynevy Alexander Bernát yszemelynevy alexander yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Alexander yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy 1900. xevtizedx 1905 és 1920. xevtizedx 1925 Dr. Bayer József: yszemelynevy dr. bayer józsef yszemelynevy Dr. Bayer József yszemelynevy dr. yszemelynevy bayer yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Bayer yszemelynevy József yszemelynevy yk »S. drámái hazánkban« ycimy s. drámái hazánkban ycimy S. drámái hazánkban ycimy s. ycimy drámái ycimy hazánkban ycimy ycimy S. ycimy drámái ycimy hazánkban ycimy ykodvegy (két kötet). Rakodczay Pál: yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy »S. - tanulmányok« ycimy s. - tanulmányok ycimy S. - tanulmányok ycimy s. ycimy - ycimy tanulmányok ycimy ycimy S. ycimy - ycimy tanulmányok ycimy ykodvegy (Színészek Lapja, yintezmenyy színészek lapja yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészek yintezmenyy lapja yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy 1898.) xevtizedx 1895 Sebestyén Károly: yszemelynevy sebestyén károly yszemelynevy Sebestyén Károly yszemelynevy sebestyén yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy »S. és az angol renaissance«, ycimy s. és az angol renaissance ycimy S. és az angol renaissance ycimy s. ycimy és ycimy az ycimy angol ycimy renaissance ycimy ycimy S. ycimy és ycimy az ycimy angol ycimy renaissance ycimy ykodvegy 1921. xevtizedx 1925 Hevesi Sándor: yszemelynevy hevesi sándor yszemelynevy Hevesi Sándor yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy »Az igazi S. és egyéb kérdések«. ycimy az igazi s. és egyéb kérdések ycimy Az igazi S. és egyéb kérdések ycimy az ycimy igazi ycimy s. ycimy és ycimy egyéb ycimy kérdések ycimy ycimy Az ycimy igazi ycimy S. ycimy és ycimy egyéb ycimy Budapest, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1914. xevtizedx 1915 Cikkek: »Honművész«, yintezmenyy honművész yintezmenyy Honművés yintezmenyy honművész yintezmenyy yintezmenyy Honművés yintezmenyy ykodvegy 1835. xevtizedx 1835 48. szám. »Koszoru«, yintezmenyy koszoru yintezmenyy Koszoru yintezmenyy koszoru yintezmenyy yintezmenyy Koszoru yintezmenyy ykodvegy 1864. xevtizedx 1865 17. szám. (Salamon Ferenc.) yszemelynevy salamon ferenc yszemelynevy Salamon Ferenc yszemelynevy salamon yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Salamon yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy »Hölgyfutár«, yintezmenyy hölgyfutár yintezmenyy Hölgyfut yintezmenyy hölgyfutár yintezmenyy yintezmenyy Hölgyfut yintezmenyy ykodvegy 1864 ápr. 23. Ugyanakkor a legtöbb fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy lap is. »Pesti Napló«, yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti Na yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Na yintezmenyy ykodvegy 1916. xevtizedx 1915 ápr. 23. (Dr. Hevesi Sándor.) yszemelynevy dr. hevesi sándor yszemelynevy Dr. Hevesi Sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynev »Az Ujság«, yintezmenyy az ujság yintezmenyy Az Ujság yintezmenyy az yintezmenyy ujság yintezmenyy yintezmenyy Az yintezmenyy Ujság yintezmenyy ykodvegy 1916. ápr. 26. (Ivánfi Jenő) yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és május 13. 9. old. stb. stb. szin_IV.0140.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Shakespeare Vilmos - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1564

SZULETESIEVTIZED 1565

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0140.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0140.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30817.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Shakespeare Vilmos

Szócikk: Shakespeare Vilmos az emberiség legnagyobb szellemeinek egyike, sz. 1564. ápr. 23-án, Stratfordban, Avon mellett, polgári családból; korán nőül vette Hathaway Annát s utóbb (talán egy vadorzási csiny miatt, 1586.) Londonba ment, hol előbb a Blackfriars-, majd a Globe - színháznál mint költő és színész működött, s hírre s jelentékeny vagyonra tett szert; 1613-ban visszavonult Stratfordba, hol New-Place nevű jószágán, 1616. április 23-án, születése napján, meghalt. Emlékének az angol nemzet a westminsteri apátságban, Londonban emlékoszlopot állított. Shakespeare az új kor legnagyobb drámai költője, kit a jellemrajzolás művészetében s a szenvedélyek igaz, erős és költői festésében senki utól nem ért. Számos szomorújátékot, történeti színművet, víg-és tündéres játékot írt. Öt kitűnő tragédiája: »Romeo és Julia«, »Hamlet«, »Macbeth«, »Lear király« és »Othello«. Történeti drámái közül nevezetesek: »Coriolan«, »Julius Caesar«, »III. Richard« és »VI. Henrik«. A víg költészetnek bájra, szellemre, szerkezetre nézve mesterműve: a »Szentivánéji álom«. Írt elbeszélő és lirai költeményeket is. Összes műveinek első magyar kiadását a Kisfaludy - Társaság adta ki, melyben a fordítók közt vannak Arany János, Vörösmarty, Petőfi és Szász Károly is. Lásd: Greguss Ágost: »Shakespeare pályája« (1881.), Bodenstedt: »Shakespeare élete és művei« (ford. W. L. Olcsó Könyvtár, 79.), Rónai Jácint: »Shakespeare« (Reform, 1870.) és Salamon Ferenc: »Shakespeare«. (Irod. Tanulmányok, II. 1889.) Shakespeare művei, melyek magyar színpadon is színre kerültek: »Ahogy tetszik«, »Antonius és Cleopatra«, »Atheni Timon«, »Coriolanus«, »Felsült szerelmesek« (Ez az egy nem került színre.), „III. Richárd, »Hamlet«, »VI. Henrik király«, »János király«, »Julius Ceasar«, »Két veronai nemes«, »Lear király«, »Macbeth«, »Makrancos hölgy«, »IV. Henrik«, »VIII. Henrik«, »Othello«, »V. Henrik«, »Romeo és Julia«, »Sok hűhó semmiért«, »Szeget szeggel«, »Szentivánéji álom«, »Téli rege«, »Tévedések vígjátéka«, »Titus Andronicus«, »Troilus és Cressida«, »Velencei kalmár«, »Veronai két nemes«, »Vihar«, »Vízkereszt« és »Windsori vígnők«. (Lásd az ismertebbeket címszavuk alatt is.) A halhatatlan költő születésének 300-ados évfordulóján (1864. ápr. 23.) hazánkban is országszerte ünnepségeket rendeztek a színházakban. Shakespeare Bizottság. Megalakult a Kisfaludy - Társaság kebelében, 1860. szept. 27-iki ülésén, azzal a célzattal, hogy Shakespeare összes színműveinek irodalmi színvonalon álló lefordítását előkészítse s alapos bírálatok után történő kiadásával irodalmunkat gazdagítsa. A második Shakespeare - Bizottság eszméje 1907. febr. 6-án merült fel először határozott alakban. A jegyzőkönyv 4. pontja így szól: »Alexander Bernát elérkezettnek vélné az időt, hogy az a rég tervezett különleges Shakespeare - Bizottság is megválasztassék, mely az újabb magyar Shakespeare - kiadásnak többé alig halasztható ügyével foglalkoznék.« Ezen ideiglenes Shakespeare - Bizottságba beválasztották: Radó Antalt és Alexander Bernátot. 1907. április 24-én a létesítendő Shakespeare - könyvtár egyik szerkesztőjéül Alexandert jelölték ki. 1907. április 17-én előadónak Radó Antalt, igazgatónak Alexander Bernátot választották meg. Első matinéját 1908. jan. 19-én tartotta a Nemzeti Múzeum dísztermében, olyan nagyszámú közönség érdeklődése mellett, hogy a kintrekedtek számára Rákosi Jenő a kupolacsarnokban külön előadást tartott. A Shakespeare-matinék a háború alatt sem szüneteltek. Shakespeare-fordítóink. Legelső magyar nyelvű shakespearei darab »Hamlet«, Kazinczy Ferenc fordításában. Ezt követte »Macbeth« (Döbrentey Gábor), 1830-ban; »Romeo és Julia« (Náray) ; »Julius Caesar« (Vörösmarty), 1839-ben; »Lear király«; »Othello« (Vajda); »Coriolan« (Egressy és Dobrossy); »Velencei kalmár« (Lukács); 1845-ben a francia származású Lemouton Emilia egyszerre öt Shakespeare-fordítását adta ki: »Szélvész«, »Két veronai nemes«, »Windsori víg nők«, »Viola«, »Szeget szeggel«. — 1847-ben Petőfi, Vörösmarty, Arany egyesültek Shakespeare összes műveinek fordítására. 1848-ben jelent meg az I. kötet: »Coriolan«, mely méltó társa Vörösmarty »Julius Caesar« fordításának. A szabadságharc, mint minden irodalmi törekvésünket, úgy ezt a vállalkozást is megakasztotta. 1852-ben, Kecskeméten, a Horváth Döme-féle »Színműtár«-ban, megjelent ugyan a »Velencei kalmár« fordítása, de nagyobb feltűnést nem okozott. Négy évvel később Vörösmarty »Lear király« fordításával keltett feltűnést. 1863-ban történt csak az első újabb lépés e téren: Tomory Anasztáz nagylelkű alapítványa segítségével a Kisfaludy Társaság szólította fel a magyar írókat, hogy fordítsák le Shakespeare összes műveit. E mozgalomnak volt is eredménye: 1864-ben jelent meg a K. T.-ban az első Shakespeare­kötet »Othello« és »Szentivánéji álom«, éppen Shakespeare születésének 300-ik évfordulóján (ápr. 23.). A sorozat »Shakespeare minden munkái« c. a. 19 kötetre terjedt, az utolsóban S. vegyes költeményei vannak. Ujabban a Franklin - Társulatnál jelentek meg S. drámai művei. * A Shakespeare-kultusz ápolására a Nemzeti Színház dr. Hevesi Sándor igazgatása alatt ciklust rendszeresített. Az első ilyen előadás 1916. ápr. 30-án volt, amidőn »Hamlet« került színre. A többi előadások ezek voltak: máj. 2-án »Macbeth«, 3-án »Szentivánéji álom«, 4-én »Sok hűhó semmiért«, 6-án »Othello«, 7-én »Vízkereszt«, 9-én »III. Richard«, 10-én »Romeo és Julia«, utána »Macbeth«, »Rorneo«, »Szentivánéji álom«, »III. Richard« előadását ismételték meg. Magyar nyelvű S.- irodalom: Greguss Ágost: »S. pályája«, 1880. Gróf Széohen Antal: Tanulmányok, 1880. Alexander Bernát: »Hamlet«, 1900. és 1920. Dr. Bayer József: »S. drámái hazánkban« (két kötet). Rakodczay Pál: »S. - tanulmányok« (Színészek Lapja, 1898.) Sebestyén Károly: »S. és az angol renaissance«, 1921. Hevesi Sándor: »Az igazi S. és egyéb kérdések«. Budapest, 1914. Cikkek: »Honművész«, 1835. 48. szám. »Koszoru«, 1864. 17. szám. (Salamon Ferenc.) »Hölgyfutár«, 1864 ápr. 23. Ugyanakkor a legtöbb fővárosi lap is. »Pesti Napló«, 1916. ápr. 23. (Dr. Hevesi Sándor.) »Az Ujság«, 1916. ápr. 26. (Ivánfi Jenő) és május 13. 9. old. stb. stb. szin_IV.0140.pdf IV