A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

BESZÁMOLÓ
a 2015. évi ISZT támogatás felhasználásáról

Budapest, 2016. április 12.

Az alábbi dokumentum az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület tartalmi szolgáltatásainak fejlesztésére kapott 2015. évi támogatás felhasználását ismerteti. A támogatást a 2015. márciusában készült, elfogadott pályázati tervünk alapján használtuk fel.


1. Könyvek – MEK

A pályázati tervünk alapján digitalizáltattuk és szolgáltatjuk a 19. század végén és a 20. század elején keletkezett szépirodalmi alkotásokat, amelyeket már közkincsként tehettünk közzé. Mind a népszerű magyar, mind a világirodalom művei közül válogattunk:

 • A 19. század végén és a 20. század elején népszerű regényeket, valamint kalandos történeteket és gyermekkönyveket digitalizáltunk, elsősorban „Az Athenaeum olvasótára” és a „Világvárosi regények” sorozatból (pl. Abonyi Árpád, Benedek Elek, Forró Pál, Kabos Ede, Nagy Károly, Tolnai Lajos, Tutsek Anna, Vértesi Arnold, illetve: Balzac, Chateaubriand, Maupassant, Turgenyev, Mark Twain, Emile Zola műveit.)
 • Folytattuk a 20. század első felében rendkívül termékeny és olvasott író, Harsányi Zsolt életművének (regények, elbeszélések, humoreszkek, színdarabok, versek és fordítások) elektronikus formában való megjelentetését.
 • Ezenkívül digitalizáltattuk a 2016-tól már szabadon szolgáltatható szerzők műveinek korabeli kiadásait (pl. Bartók Béla, Gelléri Andor Endre, Gulácsy Irén, Kúnos Ignác, Szerb Antal, Sárközi György, Vikár Béla saját írásai, illetve fordításai).
 • Továbbá – OCR-es szöveget is tartalmazó képi PDF formátumban – elkészítettünk olyan, már nem jogvédett szakkönyveket és kézikönyveket, amelyek máig érvényes ismereteket tartalmaznak (elsősorban az Athenaeum által a 19-20. század fordulóján megjelentetett igényes szakmunkákat és lexikonokat). Pl. Macaulay, Thomas Babington: Anglia története II. Jakab trónralépte, Taine, Hippolyte Adolphe: A németalföldi művészet bölcselete, Mommsen, Theodor: A rómaiak története.

Valamennyi digitalizált könyvet Creative Commons by-sa/4.0 licenc alatt tesszük közzé.

A digitalizált könyvek részletes listája a Függelékben található.

A Függelékben külön feltüntettük azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket a MEK számára önkéntes digitalizálók készítettek és küldtek.


2. E-könyvek konverziója

Tovább folytattuk ISZT támogatással a korrektúrázott és a MEK-be már felkerült szépirodalmi művek konvertálását a ma népszerű e-book formátumokra. (A konvertálás főbb fázisai: a dokumentumstruktúra átalakítása, új tartalomjegyzék generálása, megjelenítési opciók beállítása, metaadatolás, címlapkép készítés, az eredmény különféle könyvolvasókon való ellenőrzése.) A támogatással további 70 e-könyv került fel, de Mészáros Atilla tagtársunknak köszönhetően, aki önkéntesként is konvertált könyveket, mindösszesen 159 cím.

Jelenleg 1026 db EPUB és 1180 db PRC/MOBI könyvet szolgáltatunk.


3. Hangoskönyvek

2015-ben továbbra is önkéntes felolvasók segítségével bővítettük hangoskönyveink kínálatát. A hangoskönyvek felolvasását a „Mindenkinek van hangja!” blogban szervezi Ambrus Attila József pécsi könyvtáros kollégánk. Az elmúlt időszakban 15 könyvet vettünk át, összesen 58 órányi hanganyagot.

A hangoskönyvek részletes listája a beszámoló végén, a Függelékben található.


4. Folyóiratok digitalizálása – EPA

A tervezett folyóiratoknak csak egy részét digitalizáltattuk. Egy korábban elkezdett 19. századi népszerű élclap, a Borsszem Jankó pótlására fordítottuk az erőforrásainkat. Az újság 1883-1898. között megjelent számait készítettük el, 730 füzetet, 10500 oldalt.

https://epa.oszk.hu/01300/01338/


5. Digitális képek – DKA

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással 2007-ben elindított Digitális Képarchívumunkat. A támogatási időszak alatt több mint 10 000 képpel gyarapodott az adatbázis. Állománya meghaladta a 67 500 dokumentumot, népszerűsége pedig folyamatosan nő. A napi látogatottság immár közel 1 000 fő. A gyűjtemény ismertségének növekedését jelzi, hogy egyre többször keresnek meg bennünket különböző hazai, néha külföldi intézmények, a képek további felhasználása ügyében.

A képarchívum új részgyűjteményeiről, gyarapodásáról a Függelékben található részletes lista.


6. Szolgáltatásfejlesztés (PowerPoint prezentáció)

 • A MEK könyvoldalain 2014-ben bevezetett COinS formátumú metaadatokat 2015 novemberétől az EPA-ban archivált folyóiratok tartalomjegyzékeibe is beágyazzuk. Ezeket a cikk-adatokat a népszerű bibliográfia-menedzser szoftver, a Zotero automati­kusan át tudja emelni a saját adatbázisába. A Zotero Firefox-plugin telepítése után a böngésző eszköztárának jobb szélén levő kis sárga ikon megnyomásával jelölhetők ki az elmenteni kívánt cikkcímek, az elmentett adatok pedig a „Z” betűs ikonra kattintva nézhetők meg és szerkeszthetők tovább.
 • A MATARKA tartalomjegyzék adatbázissal (http://www.matarka.hu) való szorosabb együttműködés érdekében bevezettünk egy egyedi kódszámot az EPA-ban található cikkek egyértelmű azonosí­tására. Ezek az EPAcikk_ID-k a tartalomjegyzék oldalak forráskódjában (a Ctrl/U megnyomása után) látszanak, de olyankor is megjelennek, ha rávisszük az egérkurzort valamelyik cikk címére. A cikkek egyértelmű azonosítha­tósá­ga más rendszerek, közös keresők esetében is hasznos lesz a jövőben.
 • Az EPA kezdőlapján (https://epa.oszk.hu) jobbra beépítettünk egy cikk-keresőt, mellyel a MATARKA adat­bázisban lehet keresni azon folyóiratok közt, amiket az EPA teljes szöveggel archivál.
 • Gyűjteményeink metaadatainak a szemantikus weben való publikálásához a MEK után 2016-ban a DKA-ban is megteremtettük a személynevek (alkotók, közreműködők és személy-tárgyszavak) esetében a nemzetközi VIAF névtérrel való összekapcsolás le­he­tőségét. Az adatrögzítésnél a katalogizáló egy listát kap a VIAF-ban szereplő adott nevű személyekről, melyből kiválaszthatja a megfelelőt. A felhasználók pedig a kata­lóguscédulákon, ill. a kiexportált metaadatok közt találják meg azt a linket, amely az illető adatlapjára mutat (pl. Arany János: http://viaf.org/viaf/95251869/). A DKA-ban eddig bevitt személynevek beazonosítása, a hibák javítása még folyik, de a szükséges programozási munka – amire az ISZT támogatást kértük – már elkészült.
 • Mind a MEK-ben, mind pedig a DKA-ban megoldottuk a földrajzi névterekhez való kap­csolódás technikai feltételeit is. Első lépésben a nemzetközi Geonames adatbázis­ban levő neveknek feleltetjük meg a földrajzi tárgyszavainkat, de ahogy nyilvános lesz az OSZK-ban készülő Nemzeti Földrajzi Névtér, annak az azonosítóit is eltároljuk majd. A személynevekhez hasonlóan a földrajzi neveket is listából választhatják ki ezentúl a katalogizálók, a felhasználók pedig a különböző katalóguscédulák és egyéb outputok között találják majd meg az adott földrajzi hely névtér linkjét (pl. Balassa­gyarmat: http://www.geonames.org/maps/google_48.073_19.296.html). Egy­ben meg­ol­­dot­tuk azt is, hogy a már korábban bevezetett GoogleMaps linkek ne jelenjenek meg olyankor, ha az adott helyet nem tudja megtalálni a Google térképszolgáltatása (pl. történelmi, ma már nem létező település- és országnevek esetében). A MEK-ben és a DKA-ban eddig bevitt földrajzi nevek egységesítése és megfeleltetése folyamatban van, de az adattáblák és a szkriptek már ehhez is készen vannak.
 • A DKA gyűjteményünkben (https://dka.oszk.hu) található JPEG formátumú képfájlok­ba egy új fejlesz­tésnek köszönhetően visszamenőleg és a felkerülő új tételek esetében előrefelé is be­íródnak a legfontosabb metaadatok az IPTC nemzetközi szabvány sze­rint, így ha egy képet letölt vagy továbbküld valaki, akkor is beazonosítható marad a készítője, témája és forrása. Firefoxban az Exif Viewer nevű kiegészítő telepítése után jobb egér­gombbal a képre kattintva nézhetők meg ezek a beágyazott metaadatok, de sok kép­szerkesztő és képnézegető szoftver (pl. az IrfanView) is támogatja ezt a szab­ványt.
 • A MEK-ben levő dokumentumok metaadatainak OAI-PMH szabvány szerinti jobb lekér­dezhetősége céljából 2015 decemberében egy új php szervert indítottunk a https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify címen. A régebbi, egy kül­ső cég által indított OAI szer­verhez képest ez teljesebb és pontosabb leképezését adja a MEK metaadatainak a Nemzeti Digitális Adattár Dublin Core-alapú ajánlásának megfelelően. Pl. a 14706-os számú rekord így kérdezhető le: https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=GetRecord&identifier=oai:mek.2:14706&metadataPrefix=nda_bibliographic A teljes fájllista (UTF-8, ill. Latin-2) kódolással itt nézhető meg és tölthető le: https://mek.oszk.hu/export/OAI_XML/
 • A MEK-ben korábban csak képként szkennelt formátumban szolgáltatott, 19. századi, de még ma is használt, rengeteg értékes nyelvjárási és nyelvtörténeti adatot tartalmazó, Czuczor-Fogarasi-féle hatkötetes magyar értelmező szótárból készítettünk egy bön­gész­hető és kereshető változatot a https://czuczor.oszk.hu címen. A szövegrögzítést az Arcanum Adatbázis Kft. végezte, a MEK Egyesület ezt a digitális kiadást vásárolta meg már régebben. Ebből a CD-ROM-ból készült el most egy XML-re, majd abból HTML-re konvertált, az open source Xapian szoftvert használó webes változat. Ezzel az alkalmazással készült el a hasonló forrásból beszerezett hétkötetes „A magyar nyelv értelmező szótára” című mű is, amely az utolsó hibaellenőrzés után láthatóvá lesz a MEK-ben, de már elérhető és használható a https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/ címen.
 • A MEK honlapjának (https://mek.oszk.hu) 2016 első negyedévére ígért felújítása az ere­detileg tervezetthez képest kapott alacsonyabb pályázati támogatás miatt nem ké­szült el. De addig is, amíg a feltételek megteremtődnek, elkezdtünk tapasztalatokat és ötleteket gyűjteni egy, az „UX design” és a „reszponzív webdesign” elveinek meg­felelő felület kialakításához.

***

Továbbra is töretlen az igény a MEK szolgáltatásai iránt. A nyári hullámvölgy mellett is havonta több mint egy millió látogatót szolgál ki központi szerverünk. A beszámoló írása idején egy április eleji napon a napi látogatás a központi szerverünkön meghaladta a 60 000-et. A felújított egyszerűsített MEK felületünknek (vmek.oszk.hu) a tavalyihoz képest közel másfélszeresére nőtt a látogatottsága. Havi sikerlisták elején a magyar- és világirodalom klasszikusai mellett mindig néhány hangoskönyv és kézikönyv is található.

A MEK napi forgalma a központi OSZK (Országos Széchényi Könyvtárban) és az NIIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnél) lévő tükörszerverünk adatait összesítve továbbra is 60-70.000 látogatás körül mozog. Az EPA (e-folyóirat) adatbázisunk iránt összesítve napi átlagban 8-9000 látogató, a DKA (digitális képek) iránt átlagosan napi 1000 látogató érdeklődött.

A fentieket összefoglalva: az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is folytathattuk közhasznú tartalomfejlesztéseinket. A technológiai fejlesztéseink leginkább adatbázisaink nyíltabbá tételét célozták, hatékonyabb felhasználhatóságát a szemantikus Web-en, a felsőoktatásban közkedvelt Zotero alkalmazásban, vagy a MATARKA adatbázissal való szorosabb együttműködést.

A támogatásnak köszönhetően jelentős mértékben növeltük a szolgáltatott dokumentumok mennyiségét. A mobil eszközök és technológiák előretörésével, az okostelefonok, táblagépek és e-book olvasók egyre szélesebb körű elterjedésével mind többen használják a MEK szolgáltatási kínálatában elérhető digitális tartalmakat szórakozásra, kulturálódásra, továbbképzésre és tájékozódásra.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 


 

Függelék:

Könyvek – MEK

ISZT forrásból elkészült kötetek – 122 cím:

55 pasziansz - A legérdekesebb egy- és kétszemélyes kártyatürelemjátékok gyűjteménye

https://mek.oszk.hu/14200/14229

Ábrahám Ernő, P.: A kis kakas és egyéb történetek

https://mek.oszk.hu/15000/15043

Ábrahám Ernő, P.: Huszár a mennyországban és egyéb mesék

https://mek.oszk.hu/15000/15049

Alluma, a homok leánya

https://mek.oszk.hu/15000/15058

Aszlányi Károly: Nem félünk a farkastól

https://mek.oszk.hu/15200/15292

Az Athenaeum kézi lexikona

https://mek.oszk.hu/15200/15281

Bajcsy-Zsilinszky Endre: Helyünk és sorsunk Európában

https://mek.oszk.hu/13600/13651

Bartók Béla: A magyar népdal

https://mek.oszk.hu/14800/14873

Benedek Elek: Csöndes órák -Elmélkedés, hangulat

https://mek.oszk.hu/14000/14003

Bródy Miksa : Csak semmi háború!

https://mek.oszk.hu/13900/13953

Bródy Sándor: Erzsébet dajka és más cselédek

https://mek.oszk.hu/13900/13978

Bródy Sándor: Királyfi és koldusleány -Erkölcsrajz

https://mek.oszk.hu/14000/14031

Bánlaky József: Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat

https://mek.oszk.hu/14900/14989

Campe, Joachim Heinrich: A tenger réme és egyéb elbeszélések a távoli világrészekből

https://mek.oszk.hu/15000/15063

Carlyle, Thomas: Hősökről

https://mek.oszk.hu/15200/15267

Christian, W.: A cápák birodalmában

https://mek.oszk.hu/15000/15036

Collins, William Wilkie: A jóslat

https://mek.oszk.hu/15000/15069

Columbus, Christophorus: Columbus úti naplója

https://mek.oszk.hu/15200/15246

Csudavilág

https://mek.oszk.hu/15000/15070

Daudet, Alphonse: A család támasza

https://mek.oszk.hu/14000/14096

Farkas Pál: Az imrefalvi leány

https://mek.oszk.hu/13900/13989

Forró Pál: Egy asszony megszökik

https://mek.oszk.hu/15100/15159

Forró Pál: Egy asszony lemond

https://mek.oszk.hu/15200/15231

Forró Pál: Borotvaélen

https://mek.oszk.hu/15100/15168

Forró Pál: Férficsere

https://mek.oszk.hu/15200/15224

Forró Pál: A kínos botrány

https://mek.oszk.hu/14800/14858

Forró Pál: Kvittek vagyunk...

https://mek.oszk.hu/14900/14905

Forró Pál: Két nő, egy férfi

https://mek.oszk.hu/14800/14862

Forró Pál: A próbakisasszony

https://mek.oszk.hu/15100/15184

Forró Pál: Tisztítótűz

https://mek.oszk.hu/15100/15123

Gelléri Andor Endre: A nagymosoda

https://mek.oszk.hu/15100/15131

Gelléri Andor Endre: Szomjas inasok

https://mek.oszk.hu/14900/14944

Gelléri Andor Endre: Villám és esti tűz

https://mek.oszk.hu/15000/15060

Gulyás Pál: Tékozló

https://mek.oszk.hu/13900/13988

Gulácsy Irén: Hamueső

https://mek.oszk.hu/15000/15035

Gulácsy Irén: Pax vobis

https://mek.oszk.hu/14900/14981

Gulácsy Irén: Történelmi miniatűrök

https://mek.oszk.hu/15200/15252

Gyarmathy Zsigáné: Önkéntes martirok

https://mek.oszk.hu/14100/14103

Gárdonyi Géza: Magyarul így!

https://mek.oszk.hu/14900/14956

Harsányi Zsolt: Galgó három felesége

https://mek.oszk.hu/13900/13975

Harsányi Zsolt: Jókedvű könyv – Új gyüjtés

https://mek.oszk.hu/14000/14097

Harsányi Zsolt: Jókedvű könyv

https://mek.oszk.hu/14000/14089

Harsányi Zsolt: Jókedvű könyv -Harmadik gyüjtés

https://mek.oszk.hu/13900/13997

Harsányi Zsolt: Shakespeare a Nyújorkban -Tréfás szinházi

https://mek.oszk.hu/13900/13976

Harsányi Zsolt: Whisky szódával

https://mek.oszk.hu/14000/14046

Juhász Lajos: A koronatanú

https://mek.oszk.hu/15000/15042

Juhász Lajos: A Moabit szökevényei

https://mek.oszk.hu/15100/15161

Juhász Lajos: A piros vonal

https://mek.oszk.hu/14900/14993

Juhász Lajos: Kerülő úton

https://mek.oszk.hu/14900/14994

Juhász Lajos: Ostrom az aranyvár ellen

https://mek.oszk.hu/14900/14948

Karácsony Benő: Tavaszi ballada

https://mek.oszk.hu/14000/14063

Krúdy Gyula: A dévényi fazekas

https://mek.oszk.hu/15200/15261

Kúnos Ignác: Naszreddin Hodsa tréfái - Török adomák

https://mek.oszk.hu/15000/15088

Kúnos Ignác: Oszmán-török nyelvkönyv

https://mek.oszk.hu/15200/15229

Kúnos Ignác: Török mesevilág

https://mek.oszk.hu/15000/15080

Lie, Bernt: Diáktörténetek - Kalandok a fjordok földjén

https://mek.oszk.hu/13900/13971

Van Loon, Hendrik Willem: Rembrandt

https://mek.oszk.hu/15100/15191

Leacock, Stephen: A Mauzoleum Klub

https://mek.oszk.hu/15100/15176

Lugosi Döme: A szegedi szabadtéri játékok története, 1931-1937

https://mek.oszk.hu/15000/15091

Lugosi Döme: Kelemen László és az első „Magyar Játszó Színi Társaság”

https://mek.oszk.hu/14900/14943

Macaulay, Thomas Babington: Anglia története II. Jakab trónralépte óta

https://mek.oszk.hu/14900/14902

Magyarország levélbélyegeinek katalógusa 1850-1925

https://mek.oszk.hu/14200/14257

Maupassant, Guy de: A mi szivünk

https://mek.oszk.hu/14100/14127

Maupassant, Guy de: Szerelem a sivatagban

https://mek.oszk.hu/15000/15058

Mese-kincstár

https://mek.oszk.hu/15000/15071

Michelet, Jules: D’Arc Johanna

https://mek.oszk.hu/14900/14903

Mommsen, Theodor: A rómaiak története

https://mek.oszk.hu/14900/14950

Móra Ferenc: A Sándor körül

https://mek.oszk.hu/15200/15274

Nagy Károly: A reklámherceg

https://mek.oszk.hu/15100/15118

Nagy Károly: Az ellopott taps

https://mek.oszk.hu/15200/15211

Nagy Károly: A züllött asszony

https://mek.oszk.hu/15100/15140

Nemes Mihály: A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban

https://mek.oszk.hu/15200/15236

Oszmán-török népköltési gyűjtemény

https://mek.oszk.hu/14900/14942

Puskin, Alekszandr Szergejevics: A pikkdáma

https://mek.oszk.hu/14800/14857

Péczely József: Falusi emberek

https://mek.oszk.hu/14000/14051

Péczely József: Szanazugi esetek

https://mek.oszk.hu/15200/15265

Radnóti Miklós: Lábadozó szél - Radnóti Miklós uj versei

https://mek.oszk.hu/14100/14143

Radnóti Miklós: Pogány köszöntő

https://mek.oszk.hu/14100/14142

Rolland, Romain: Antoinette

https://mek.oszk.hu/14000/14067

Savage, Richard Henry: Az alaszkai herczegnő

https://mek.oszk.hu/14000/14065

Savage, Richard Henry: Az ősi kastély

https://mek.oszk.hu/15100/15178

Somlyó Zoltán: Hadak a hóban -Novellák

https://mek.oszk.hu/14000/14022

Szalai Emil: A zöld madár

https://mek.oszk.hu/15200/15260

Szerb Antal: A Pendragon-legenda

https://mek.oszk.hu/14800/14898

Szerb Antal: A világirodalom története

https://mek.oszk.hu/14800/14872

Szerb Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára

https://mek.oszk.hu/15000/15000

Szerb Antal: Madelon, az eb

https://mek.oszk.hu/14900/14938

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet

https://mek.oszk.hu/14800/14871

Szerb Antal: Utas és holdvilág

https://mek.oszk.hu/15100/15105

Szomory Dezső: Mesekönyv

https://mek.oszk.hu/14000/14012

Szomory Emil: A függöny előtt és a függöny mögött

https://mek.oszk.hu/14000/14057

Szántó Kálmán: Alkonyat

https://mek.oszk.hu/14000/14099

Sárközi György: Higgy a csodában!

https://mek.oszk.hu/15000/15085

Stowe, Harriet Beecher: Tamás bátya kunyhója

https://mek.oszk.hu/15200/15269

Tagore, Rabindranath: Volt egyszer egy király

https://mek.oszk.hu/14000/14066

Taine, Hippolyte Adolphe: A németalföldi művészet bölcselete

https://mek.oszk.hu/14900/14971

Taine, Hippolyte Adolphe: Az olasz művészet bölcselete

https://mek.oszk.hu/14900/14970

Taine, Hippolyte Adolphe: Bonaparte Napoleon

https://mek.oszk.hu/14900/14969

Taine, Hippolyte Adolphe: Francziaország klasszikus filozófusai a XIX. században

https://mek.oszk.hu/14900/14907

Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása

https://mek.oszk.hu/15200/15284

Takáts Sándor: Régi idők, régi emberek

https://mek.oszk.hu/15200/15287

Takáts Sándor: Régi magyar asszonyok

https://mek.oszk.hu/15200/15288

Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve

https://mek.oszk.hu/15200/15289

Takáts Sándor: Történelmi miniatűrök

https://mek.oszk.hu/15200/15290

Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vizen

https://mek.oszk.hu/14000/14054

Tutsek Anna: Cilike bajtársai

https://mek.oszk.hu/14000/14037

Tutsek Anna: Cilike búcsúja

https://mek.oszk.hu/14100/14126

Tutsek Anna: Cilike férjhez megy

https://mek.oszk.hu/14000/14076

Tutsek Anna: Cilike menyasszony lesz

https://mek.oszk.hu/14000/14017

Tutsek Anna: Cilike rövid ruhában

https://mek.oszk.hu/14000/14030

Tutsek Anna: Egy kis ház története

https://mek.oszk.hu/14000/14000

Tutsek Anna: Magunkról

https://mek.oszk.hu/13900/13954

Tábori Kornél: A rejtelmes ifju ; Érdekes történetek az ifjuság számára

https://mek.oszk.hu/14000/14045

Universum - Évkönyv a család és ifjúság számára. 1.

https://mek.oszk.hu/14200/14260

Vághidi Ferenc: Nostradamus élete és jövendölései a XX. századra

https://mek.oszk.hu/15200/15294

Vághidi Ferenc: Páris és környéke

https://mek.oszk.hu/14900/14980

Vértesi Arnold: Fürdőn

https://mek.oszk.hu/15200/15268

Vikár Béla: A magyar népköltés remekei

https://mek.oszk.hu/15200/15228

Warden, Florence: A rejtélyes ház

https://mek.oszk.hu/14000/14047

Werner Gyula: A beszterczei diákok

https://mek.oszk.hu/14900/14979

Üstökösök és meteorok

https://mek.oszk.hu/14900/14959


Saját forrásból, önkéntesek által elkészített kötetek:

Simon Melindától 36 cím
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék - http://www.huminf.u-szeged.hu/

A Bibliotheca Zriniana története és állománya

https://mek.oszk.hu/14800/14811

A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság ötven éves fennállásának története - 1868-1918

https://mek.oszk.hu/14000/14058

Akantisz Viktor: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka régi magyar könyvtára

https://mek.oszk.hu/15000/15093

Alapi Gyula: Kultsár István 1760-1828 és könyvtára

https://mek.oszk.hu/14800/14867

Budapest a kiállítás alatt

https://mek.oszk.hu/15000/15001

Csermely Gyula: Egy különleges könyvtár

https://mek.oszk.hu/14800/14815

Franklin, Benjamin: A gazdagodás útja

https://mek.oszk.hu/14300/14354

Franklin, Benjamin: Franklin Benjámin önéletrajza

https://mek.oszk.hu/14800/14879

Gelléri Mór: Matlekovits Sándor élete és működése

https://mek.oszk.hu/14800/14880

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon

https://mek.oszk.hu/14500/14582

Gulyás Pál: A könyvkötés technikája

https://mek.oszk.hu/14900/14995

Gulyás Pál: A népkönyvtárak szervezése, fentartása és kezelése

https://mek.oszk.hu/15000/15045

Gulyás Pál: Kommunista könyvtárpolitika

https://mek.oszk.hu/14300/14324

Gulyás Pál: Mátyás király könyvtára

https://mek.oszk.hu/14800/14823

Harsányi Zsolt: Liline

https://mek.oszk.hu/14100/14155

Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek

https://mek.oszk.hu/14900/14931

Kende, Samuel: Bibliotheca Zrinyiana

https://mek.oszk.hu/14800/14821

Kereskedelmi szótár

https://mek.oszk.hu/14100/14172

Kiesz Réka: Szemelvények az angolszász könyves szaknyelvből

https://mek.oszk.hu/15000/15084

L. I. : Válaszirat a kolozsvári, gyulafehérvári, deési és szamosujvári könyvnyomda-tulajdonosoknak a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarához benyujtott Memorandumára

https://mek.oszk.hu/14300/14346

Laszkalner Antal: A’ könyvolvasásról

https://mek.oszk.hu/14200/14201

Milleker Bódog: Geschichte des Buchdruckes und des Zeitungswesens im Banat, 1769-1922

https://mek.oszk.hu/14100/14156

Persián Kálmán: Az új egyetemek és könyvtáraik

https://mek.oszk.hu/14800/14893

Pethő Sándor: Görgey Artur

https://mek.oszk.hu/14100/14118

Reiter László: Reiter László könyvművészete

https://mek.oszk.hu/15000/15046

Révai Mór János: Magyar demokrácia, magyar választójog

https://mek.oszk.hu/14800/14892

Révai Mór János: Magyarország integritása és a wilsoni elvek

https://mek.oszk.hu/14300/14338

Révai Mór: A világháború végcélja - Anglia kiválása Európából

https://mek.oszk.hu/14100/14185

Szana Tamás: A sajtó felszabadulása - 1848 márczius 15 - 1898 márczius 15

https://mek.oszk.hu/14800/14891

Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története

https://mek.oszk.hu/14800/14866

Takáts Sándor: Péteri Takáts József

https://mek.oszk.hu/15000/15044

Teleki Sámuel: Teleki Sámuel és a Teleki-téka

https://mek.oszk.hu/14800/14822

Tárgymutató a Mária Dorothea-egyesület által Budapesten 1889-ben rendezett Országos Kisdednevelési Kiállitásról

https://mek.oszk.hu/14200/14208

Utasítás a M. Academiai Könyvtár tisztviselői számára

https://mek.oszk.hu/14000/14013

Zolnai Klára: A magyarországi olasz nyomtatványok, 1699-1918

https://mek.oszk.hu/14900/14996

Zrínyi Miklós: Zrinyi Miklós könyvjegyzetei

https://mek.oszk.hu/15000/15022


Róth András Lajostól 10 cím
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely - http://www.hrmuzeum.ro/

Bessenyei Anna: Ifijak’ emlékezet oszlopa

https://mek.oszk.hu/14100/14114

Corneille, Pierre: Czid Szomorú játék

https://mek.oszk.hu/14500/14539

Dézsi József: Keresztény paraditsom

https://mek.oszk.hu/14700/14779

Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán

https://mek.oszk.hu/14900/14992

Imre Sándor: A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások birálata, tekintettel az újítás helyes módjaira

https://mek.oszk.hu/15100/15138

Kovács József: Emlékezet köve, mellyre ... Dániel István ... életét és vírtusait fel írta és azt kedves emlékezetének oszlopául fel-emelte Kováts Jósef

https://mek.oszk.hu/15100/15125

Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim

https://mek.oszk.hu/13600/13646

Myskovszky Viktor: A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire

https://mek.oszk.hu/14100/14117

Szabó Károly: A régi székelység

https://mek.oszk.hu/14100/14104

Szabó Károly: Filmkalauz

https://mek.oszk.hu/14000/14001


Vitos Zsófiától 26 cím
Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda - http://konyvtar.hargitamegye.ro/

Aranyosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben

https://mek.oszk.hu/15000/15017

Az Erdélyi Kath. Státusnak Gyula-Fehérvártt 1868. február 9-15-ikén megtartott gyülése

https://mek.oszk.hu/14700/14738

Balás Béla: A székely nemzet története a Kr. e. 1200-tól, a Kr. u. 1562-ig

https://mek.oszk.hu/14300/14309

Benedek Elek: Kismama könyve

https://mek.oszk.hu/15000/15027

Benedek Elek: Két történet a tatárjárás idejéből

https://mek.oszk.hu/15000/15028

Benedek Elek: Szülőföldem Erdővidéki történetek

https://mek.oszk.hu/15000/15026

Benedek Elek: Történetek öreg emberekről

https://mek.oszk.hu/15000/15029

A Brassói Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerülete közgazdasági viszonyairól az 1889-ik évben

https://mek.oszk.hu/14700/14737

Csiszér János: Székely czimbalomhangok

https://mek.oszk.hu/15000/15032

Deák Farkas: Gróf Bethlen Miklós életrajza

https://mek.oszk.hu/15100/15112

Dézsi Lajos: Erdélyi arcképek és képek

https://mek.oszk.hu/14700/14731

Ferenczi Sándor: Az egykori Kászonszék régészete, a kászoni székelyek letelepülése és eredete

https://mek.oszk.hu/15100/15116

Gaali Zoltán: A székely ősvárak története, mondája és legendája

https://mek.oszk.hu/14600/14698

Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán

https://mek.oszk.hu/15000/15025

Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora

https://mek.oszk.hu/15000/15059

Imets Fülöp Jákó: A B. Sz. Mária tiszteletének hatásai

https://mek.oszk.hu/14300/14318

Imets Fülöp Jákó: A kath. pap egyházi és polgári tekintetben

https://mek.oszk.hu/14500/14554

Matusik János: Ájtatos elmélkedések a középtanodai róm. kath. ifjuság nagyhéti lelki-gyakorlataira

https://mek.oszk.hu/14500/14547

Matusik Nep. János: Erdély külön történelme

https://mek.oszk.hu/14700/14730

Pál István: Ifjusági beszédek

https://mek.oszk.hu/14300/14344

Stäckel, Paul: Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai

https://mek.oszk.hu/14700/14732

Szilágyi Sándor: Erdélyország története tekintettel mivelődésére

https://mek.oszk.hu/14700/14777

Székely Mihály: A nemes székely nemzetnek constitútióji, privilégiumai és a jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes ítéletei, több hiteles leveles-tárokból egybe-szedve

https://mek.oszk.hu/14600/14699

Vadrózsák Székely népköltési gyűjtemény

https://mek.oszk.hu/13800/13864

Veszely Károly: Az erdélyi róm. kat. középtanodák szervezetének vázlata

https://mek.oszk.hu/14200/14292

Vásárhelyi daloskönyv

https://mek.oszk.hu/15000/15016


Mihályi Attilától 13 cím
Összefogás a Börtönügyért Egyesület - http://www.bortonugy.hu/

Câmpianu, Teodor: Új erkölcs-javító intézmények

https://mek.oszk.hu/14200/14210

Értesitvény a magy. kir. országos fegyintézetek iparüzleti viszonyairól

https://mek.oszk.hu/14200/14205

Fayer László 1842-1906

https://mek.oszk.hu/14900/14958

Finkey Ferenc: A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában

https://mek.oszk.hu/14200/14269

Földvári József: A büntetés tana

https://mek.oszk.hu/14600/14620

Hacker Ervin: A vallás hatása a kriminalitásra Magyarországon

https://mek.oszk.hu/14900/14975

Hacker Ervin: Háború és bűnözés

https://mek.oszk.hu/14900/14976

Hacker Ervin: Két büntetőjogi dolgozat

https://mek.oszk.hu/14900/14973

Hacker Ervin: Pszichiatria és büntetőjog

https://mek.oszk.hu/14900/14977

Hacker Ervin: Újabb kriminológiai adalékok

https://mek.oszk.hu/14900/14974

Karay Pál: A rabmunka

https://mek.oszk.hu/14900/14909

Szongott Kristóf : A szamosújvári vár

https://mek.oszk.hu/14100/14195

Varga János: A rabmunka

https://mek.oszk.hu/14300/14319


Saját forrásból, önkéntesek által elkészített hangoskönyvek:

Önkéntes felolvasások weblapja - https://felolvaso.wordpress.com/ 15 könyv, 58 óra

Barsi Ödön: A Bolingbroke kastély kisértete [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14600/14696

Barsi Ödön: A Déli-sark aranya [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14500/14576

Barsi Ödön: A nevető halál [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14800/14870

Barsi Ödön: A zöld anakonda [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14600/14695

Barsi Ödön: Az álarcos fantom [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14600/14694

Barsi Ödön: El Dorado [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14700/14771

Barsi Ödön: Számum [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14500/14575

Barsi Ödön: Vihar London felett [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14600/14697

Ferrant, Cabe: A Mars hencegője [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/15100/15144

Ferrant, Cabe: A Mars szégyene [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/15100/15100

Jenei András: Dűneszemek [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14700/14776

Kéri Katalin: Decemberi csillagok [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14700/14727

Lorre, Charles: Az ellopott légionista [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14000/14010

Nogueira, José Alexander: Nem a 8. utas a halál [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/13900/13959

Vas Gereben: A régi jó idők [Hangoskönyv]

https://mek.oszk.hu/14400/14452


Saját forrásból, önkéntesek által elkészített e-book konverziók:

Önkéntes konvertálónk, Mészáros Atilla, összesen 159 cím, EPUB és PRC

A magyar humor Tréfák, humoreszkek, vidám jelenetek

https://mek.oszk.hu/14400/14480

Abonyi Lajos: A tyuki prókátor kliensei

https://mek.oszk.hu/14100/14165

Abonyi Árpád: Két leány regénye, A Fráterek és a Grabowszkiak

https://mek.oszk.hu/14400/14494

Ábrányi Emil: Lábán úr könnyei és egyéb történetek

https://mek.oszk.hu/14500/14512

Ábrányi Kornél: Régi és uj nemesek

https://mek.oszk.hu/14500/14548

Alarcón, Pedro Antonio de: Venegas Mánuel

https://mek.oszk.hu/14600/14684

Ambrus Zoltán: Szeptember

https://mek.oszk.hu/14500/14537

Andor József: Tünedező világ

https://mek.oszk.hu/14200/14224

Babits Mihály: Babits Mihály válogatott versei

https://mek.oszk.hu/14600/14636

Babits Mihály: Keresztülkasul az életemen

https://mek.oszk.hu/13800/13853

Balzac, Honoré de: A betörőkirály

https://mek.oszk.hu/14400/14453

Balzac, Honoré de: A harmincz éves asszony

https://mek.oszk.hu/14500/14565

Benedek Elek: A sziv könyve

https://mek.oszk.hu/14700/14750

Benedek Elek: Bárányfelhők

https://mek.oszk.hu/13300/13363

Benedek Elek: Huszár Anna

https://mek.oszk.hu/14400/14483

Beniczkyné Bajza Lenke: A hegység tündére

https://mek.oszk.hu/14200/14213

Beniczkyné Bajza Lenke: Az első nyom

https://mek.oszk.hu/14200/14281

Beniczkyné Bajza Lenke: Itt és a jövő életben

https://mek.oszk.hu/14700/14769

Beniczkyné Bajza Lenke: Két sziv harcza

https://mek.oszk.hu/14700/14745

Birkle, Georg: A szenvedés kilencede Gertraud von Bullionnal

https://mek.oszk.hu/14600/14615

Boccaccio, Giovanni: Válogatott elbeszélések a Dekameronból

https://mek.oszk.hu/13800/13876

Bourget, Paul: A kék herczegnő

https://mek.oszk.hu/14100/14196

Bródy Sándor: Faust orvos

https://mek.oszk.hu/14100/14199

Bródy Sándor: Tündér Ilona

https://mek.oszk.hu/13900/13909

Byron, George Gordon: Ifjú Harold zarándokútja

https://mek.oszk.hu/14300/14395

Bálint György: Az idő rabságában

https://mek.oszk.hu/13300/13383

Bálint György: Búcsú az értelemtől

https://mek.oszk.hu/13500/13511

Bársony István: Élőképek

https://mek.oszk.hu/14500/14577

Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote

https://mek.oszk.hu/13600/13642

Chateaubriand, François René de: A vértanúk

https://mek.oszk.hu/14500/14506

Chateaubriand, François René de: Atala

https://mek.oszk.hu/14200/14203

Chateaubriand, François René de: Az utolsó Abenszeráds

https://mek.oszk.hu/14200/14211

Chateaubriand, François René de: René

https://mek.oszk.hu/14300/14351

Codger, Fossil: A törpe boszorkány

https://mek.oszk.hu/14400/14417

Collins, William Wilkie: Párbaj az erdőben

https://mek.oszk.hu/14400/14455

Conway, Hugh: Beatrice házassága

https://mek.oszk.hu/14300/14356

Corneille, Pierre: Cid Tragédia öt felvonásban

https://mek.oszk.hu/14300/14353

Csiky Gergely: A kaviár

https://mek.oszk.hu/14200/14218

Daudet, Alphonse: Művészházasságok

https://mek.oszk.hu/14200/14285

Detlef, Karl: Feloldhatlan kötelékek

https://mek.oszk.hu/14400/14446

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Fehér éjszakák

https://mek.oszk.hu/13300/13309

Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes feltámadása és egyéb bünügyi elbeszélések

https://mek.oszk.hu/13500/13583

Dumas, Alexandre: A király és bolondja

https://mek.oszk.hu/13800/13857

Erdélyi Gyula: Szegény Dezső

https://mek.oszk.hu/14500/14597

Ezeregy éjszaka regéi

https://mek.oszk.hu/13900/13940

Forró Pál: A kínos botrány

https://mek.oszk.hu/14800/14858

Forró Pál: Kvittek vagyunk...

https://mek.oszk.hu/14900/14905

Forró Pál: Két nő, egy férfi

https://mek.oszk.hu/14800/14862

Forró Pál: Leszámolás

https://mek.oszk.hu/14800/14852

Forró Pál: Nizzai kaland

https://mek.oszk.hu/14800/14841

Franklin, Benjamin: A gazdagodás útja

https://mek.oszk.hu/14300/14354

Fraser, Mary Crawford: A pompás herczeg

https://mek.oszk.hu/14200/14284

Gegus Ida: Roszcsont Ferke kalandjai vizen és szárazon A Hudri-Budri kompánia és apró versek

https://mek.oszk.hu/14300/14396

Gorkij, Maksim: Gyermekéveim

https://mek.oszk.hu/14100/14192

Gróh István: Nóbel Árpád kalandjai

https://mek.oszk.hu/14600/14622

Gyp : Baba nénike

https://mek.oszk.hu/14400/14484

Gyp : Pipiske házassága

https://mek.oszk.hu/14600/14611

Gárdonyi Géza: Egri csillagok - Bornemissza Gergely élete

https://mek.oszk.hu/13300/13387

Harsányi Zsolt: A bolond Ásvayné

https://mek.oszk.hu/14300/14386

Harsányi Zsolt: A féltékeny költő

https://mek.oszk.hu/14300/14335

Harsányi Zsolt: A lebegő szív Költemények és műforditások

https://mek.oszk.hu/14400/14428

Harsányi Zsolt: A szüzek hódolata

https://mek.oszk.hu/14400/14407

Harsányi Zsolt: Az aranyalma

https://mek.oszk.hu/14200/14288

Harsányi Zsolt: Grófkisasszony

https://mek.oszk.hu/14300/14390

Harsányi Zsolt: Hajnali cigaretta

https://mek.oszk.hu/14200/14253

Harsányi Zsolt: Két elbeszélés

https://mek.oszk.hu/14500/14546

Harsányi Zsolt: Liline Liszt Ferenc első szerelme

https://mek.oszk.hu/14100/14155

Harsányi Zsolt: Livia néni

https://mek.oszk.hu/14300/14334

Harsányi Zsolt: Magdolna

https://mek.oszk.hu/14200/14242

Harsányi Zsolt: Rozmaring

https://mek.oszk.hu/14600/14641

Harte, Bret: Yerba Buena

https://mek.oszk.hu/14200/14291

Haász Irén: Napfényes Pemberley

https://mek.oszk.hu/14100/14154

Herman Ottóné: Kisvárosiak

https://mek.oszk.hu/14500/14564

Hungerford, Margaret Wolfe Hamilton: Kis hercegnő

https://mek.oszk.hu/14100/14187

Igor Csaba, T.: A brilliánskakas legendája

https://mek.oszk.hu/14500/14598

Jacobsen, Jens Peter: Lyhne Niels

https://mek.oszk.hu/14300/14350

Jókai Mór: Levente

https://mek.oszk.hu/14500/14569

Jókai Mór: Úti rajzok

https://mek.oszk.hu/14400/14429

Kabos Ede: Koldusok

https://mek.oszk.hu/14400/14457

Kabos Ede: Ákáczvirág

https://mek.oszk.hu/14600/14614

Karinthy Frigyes: Drámák ecetben és olajban

https://mek.oszk.hu/14200/14228

Karinthy Frigyes: Panoráma

https://mek.oszk.hu/13800/13877

Karácsony Benő: A megnyugvás ösvényein

https://mek.oszk.hu/14400/14420

Karácsony Benő: Pjotruska

https://mek.oszk.hu/14300/14392

Kazár Emil: Össze-vissza

https://mek.oszk.hu/14800/14834

Kipling, Rudyard: Gyermekmesék

https://mek.oszk.hu/13400/13492

Kovács Nemere: Egyetemes vallástörténet

https://mek.oszk.hu/14100/14173

Kupa Árpád: Képzelt királyok

https://mek.oszk.hu/14300/14315

Kóbor Tamás: Aszfalt

https://mek.oszk.hu/14700/14717

Kövér Ilma: Margit férje

https://mek.oszk.hu/14700/14715

La Fontaine, Jean de: Válogatott mesék

https://mek.oszk.hu/13800/13820

Le Braz, Anatole: A csempész leánya

https://mek.oszk.hu/14300/14362

Lilike már nagy leány és más elbeszélések

https://mek.oszk.hu/14100/14132

London, Jack: Jeromos és Mihály Két csodakutya története

https://mek.oszk.hu/14400/14435

Lovik Károly: Asszonyfej

https://mek.oszk.hu/13200/13253

Lónyay Sándorné: Röghöz kötöttek

https://mek.oszk.hu/14500/14583

Malonyay Dezső: Estebán álma és más elbeszélések

https://mek.oszk.hu/14200/14212

Malot, Hector: A szépség vonzereje

https://mek.oszk.hu/14800/14835

Malot, Hector: Pompon

https://mek.oszk.hu/14800/14833

Maupassant, Guy de: A mi szivünk

https://mek.oszk.hu/14100/14127

Mendes, Catulle: Tavaszi románc

https://mek.oszk.hu/14600/14672

Milkó Izidor: Úri emberek

https://mek.oszk.hu/14300/14336

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

https://mek.oszk.hu/14700/14706

Möllhausen, Balduin: Párbaj Kaliforniában

https://mek.oszk.hu/14100/14159

Papp Dániel: Marcellusz

https://mek.oszk.hu/14200/14297

Pekár Gyula: Delilah nyoszolyája és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/14300/14373

Pekár Gyula: Lavina

https://mek.oszk.hu/14200/14261

Petelei István: Vidéki emberek

https://mek.oszk.hu/14200/14245

Petőfi Sándor: Tigris és hiéna

https://mek.oszk.hu/14500/14585

Potapenko, Ignatij Nikolaevič: A kiválasztott

https://mek.oszk.hu/14400/14404

Prém József: A drusza és egyéb történetek

https://mek.oszk.hu/14200/14255

Prém József: A nagy Pálhalmy fia

https://mek.oszk.hu/14500/14593

Pérez Galdós, Benito: Dona Perfecta

https://mek.oszk.hu/14600/14604

Radnóti Miklós: Ikrek hava - Válogatott versek - Napló a gyerekkorról

https://mek.oszk.hu/13700/13752

Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraitélt!

https://mek.oszk.hu/13600/13666

Radnóti Miklós: Lábadozó szél Radnóti Miklós uj versei

https://mek.oszk.hu/14100/14143

Radnóti Miklós: Meredek út

https://mek.oszk.hu/13600/13683

Radnóti Miklós: Pogány köszöntő

https://mek.oszk.hu/14100/14142

Radnóti Miklós: Tajtékos ég

https://mek.oszk.hu/13600/13665

Radnóti Miklós: Ujmódi pásztorok éneke Radnóti Miklós versei

https://mek.oszk.hu/13700/13771

Radnóti Miklós: Újhold

https://mek.oszk.hu/13700/13712

Rozványi Dávid: Az utolsó vonat Ungvárról

https://mek.oszk.hu/13800/13849

Rozványi Dávid: Híd Andauba

https://mek.oszk.hu/14600/14610

Rozványi Dávid: Élettánc I. - a tér

https://mek.oszk.hu/14000/14082

Rozványi Dávid: Élettánc II. - az idő

https://mek.oszk.hu/14100/14160

Schikaneder, Emanuel: A varázsfuvola

https://mek.oszk.hu/14500/14584

Schiller, Friedrich: Tell Vilmos

https://mek.oszk.hu/14500/14568

Sebők Zsigmond: Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/14500/14500

Serao, Matilde: Bűn és büntetés

https://mek.oszk.hu/14300/14323

Szathmáry Károly, P.: A legszebb herczegnő

https://mek.oszk.hu/14100/14197

Szemere György: A siralomházban

https://mek.oszk.hu/14200/14237

Szende Dárday Olga: Forgácsok

https://mek.oszk.hu/14500/14599

Szerb Antal: A Pendragon-legenda

https://mek.oszk.hu/14800/14898

Szomaházy István: Biarritz és társa és egyéb elbeszélések

https://mek.oszk.hu/14500/14558

Szomory Dezső: Az isteni kert

https://mek.oszk.hu/14100/14149

Theuriet, André: Becsvágyból

https://mek.oszk.hu/14700/14707

Theuriet, André: Raymonde

https://mek.oszk.hu/14300/14333

Tolnai Lajos: A grófné ura

https://mek.oszk.hu/14500/14501

Tolnai Lajos: Életképek

https://mek.oszk.hu/14600/14664

Turgenev, Ivan Sergeevič: Zug

https://mek.oszk.hu/14500/14522

Tutsek Anna: Az élet iskolája

https://mek.oszk.hu/14200/14279

Tutsek Anna: Cilike mint asszony

https://mek.oszk.hu/14100/14150

Tutsek Anna: Cilike mátkasága

https://mek.oszk.hu/14100/14153

Tutsek Anna: Mindig lesznek Cilikék

https://mek.oszk.hu/14300/14322

Tutsek Anna: Vidorka

https://mek.oszk.hu/14100/14168

Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai

https://mek.oszk.hu/14400/14456

Twain, Mark: Koldus és királyfi

https://mek.oszk.hu/13400/13438

Tábori Kornél: Bűn és szerelem

https://mek.oszk.hu/14100/14148

Tábori Kornél: Híres asszonyok, híres férfiak

https://mek.oszk.hu/14100/14158

Tábori Kornél: Józsika utazásai szárazon és vizen

https://mek.oszk.hu/14100/14152

Verga, Giovanni: Éva

https://mek.oszk.hu/14600/14669

Vértesi Arnold: Az ugaros-karádi közbirtokosság

https://mek.oszk.hu/14600/14690

Vértesi Arnold: Előre

https://mek.oszk.hu/14600/14689

Werner Gyula: Anteusz

https://mek.oszk.hu/14300/14355

Wright, Willard Huntington: Szörny a tóban

https://mek.oszk.hu/14100/14135

Zola, Émile: Az élet öröme

https://mek.oszk.hu/13200/13270

Zola, Émile: Pascal orvos

https://mek.oszk.hu/13300/13301

Zola, Émile: Páris

https://mek.oszk.hu/13600/13630

Zola, Émile: Thérese Raquin

https://mek.oszk.hu/14700/14721

 

Digitális képek – DKA

Új részgyűjtemények:

Magyar hősök
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyar_h%F5s%F6k

A Vesuvion
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A_Vesuvion

Magyar ritkaságok
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyar_ritkas%E1gok

Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Szal%E1nczv%E1r_eredete_%E9s_nevezetesebb_esem%E9nyei

Hazánk története
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Haz%E1nk_t%F6rt%E9nete

Magyarország lepkéi
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyarorsz%E1g_lepk%E9i

Tóth Péter fotói
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=T%F3th%20P%E9ter%20fot%F3i

Az ó- és középkor története
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Az_%F3-_%E9s_k%F6z%E9pkor_t%F6rt%E9nete

A Föld és népei
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A_F%F6ld_%E9s_n%E9pei

Száz év a magyar művészet történetéből
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Sz%E1z_%E9v_a_magyar_m%FBv%E9szet_t%F6rt%E9net%E9b%F5l

Kalotaszeg magyar népe
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Kalotaszeg_magyar_népe


Elkezdtük az infografikák gyűjtését:

Infografika
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Infografika


Korábbi gyűjtemények gyarapodása:

Országalbum
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Orsz%E1galbum

Vasárnapi Ujság
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Vas%E1rnapi_Ujs%E1g

Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hevesi_Erzs%E9bet_%E9s_Vermes_Anna_b%E9lyeggy%FBjtem%E9nye

Prezentáció
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Prezent%E1ci%F3

Wikipédia
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Wikip%E9dia

 

Pénzügyi elszámolás

Tevékenység

Tervezett keret
Ft

Felhasznált összeg
Ft

Könyvdigitalizálás

4500000

5606462

Folyóirat digitalizálás

3000000

2699000

DKA katalogizálás

3175000

2615025

E-book konverzió

306000

208992

Szolgáltatás fejlesztés

1019000

940435

Mindösszesen:

12000000

12069914

 

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület