MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FRAKNÓI VILMOS

PÁZMÁNY PÉTER

1570-1637
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1886

BUDAPEST
MÉHNER VILMOS KIADÁSA
1886


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.AZ IGAZSÁGRA VEZÉRLŐ KALAUZ CZIMLAPJA


Tartalom

ELSŐ FEJEZET. (1570-1590)

I.

II.

III.

V.

MÁSODIK FEJEZET. (1597-1615.)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

HARMADIK FEJEZET. (1616.)

I.

II.

III.

IV.

V.

NEGYEDIK FEJEZET. (1618-1622.)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

ÖTÖDIK FEJEZET. (1622-1629.)

I.

II.

III.

IV.

V.

HATODIK FEJEZET. (1622-1629.)

I.

II.

III.

IV.

V.

HETEDIK FEJEZET. (1630.-1637.)

I.

II.

III.

IV.

V.

NYOLCZADIK FEJEZET. (1632.)

I.

II.

III.

IV.

V.

KILENCZEDIK FEJEZET. (1627-1636.)

I.

II.

III.

TIZEDIK FEJEZET. (1635-1637.)

I.

II.

III.

IV.

V.

A HASONMÁSOK SZÖVEGE.

I.
PÁZMÁNY LEVELE THURZÓ GYÖRGYHÖZ 1616. AUGUSTUS 20.

II.
BETHLEN GÁBOR LEVELE PÁZMÁNYHOZ. 1617 DECZEMBER 17.

III.
PÁZMÁNY BIBORNOKI DIPLOMÁJA.

IV.
ESTERHÁZI LEVELE PÁZMÁNYHOZ 1630. SEPTEMBER 4.

V.
RÁKÓCZI GYÖRGY LEVELE PÁZMÁNYHOZ 1636. MÁRCZIUS.

VI.
PÁZMÁNY LEVELE RÁKÓCZIHOZ 1636. NOVEMBER 20.

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.