A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Hírek

Felkerült az egyesületi honlap Pályázatok menüpontja alá az Internet Szolgáltatók Tanácsától 2016/17-ben kapott támogatás elfogadott beszámolója. Néhány kiemelt adat a támogatási időszakban (2016. szept. - 2017. febr.) elvégzett munkákról:

  • 186 db nem jogvédett szépirodalmi mű korrektúrázott szöveges változata készült el és került a MEK-be,
  • közel 7.000 digitális képpel gyarapodott a DKA 20 részgyűjteménye,
  • az EPÁ-ba 3 folyóirat több mint 350 füzete került fel,
  • 258 db mobil készülékekre optimalizált e-book (.epub és .prc fájl) készült el.

Köszönjük a támogatást az ISZT-nek!

A teljes beszámoló itt olvasható: https://mek.oszk.hu/joomla/index.php/palyazatok/241

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ezúton is köszöni mindazok támogatását, akik 2015. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az Egyesület javára ajánlották fel.

Tisztelettel kérjük a MEK minden barátját, olvasóját, támogatóját, a MEK Egyesület minden tagját, hogy ajánlja fel 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára.

Az Egyesület adószáma: 18100277-1-41 


További tájékoztatás itt olvasható az SZJA 1%-ának felajánlásáról: https://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm

Széchenyi István

Tavaly év vége felé ünnepelte a magyarság, hogy 225 évvel ezelőtt megszületett Széchenyi István, mégpedig 1791. szeptember 21-én, a Herrengasse 5. sz. bécsi házban.

Azt mondjuk rá, legnagyobb politikai ellenfelének (Kossuth) szavaival, hogy a „legnagyobb magyar”, de sokszor nem gondolunk e szavakba bele, azt hisszük, ez a puszta nagyság egyfajta történelmi bon mot-ja csupán. A legnagyobb magyar azt is jelenti, hogy történelmi személyisége, alkotásai, művei a legnagyobb konszenzusnak örvendenek a magyarság történetében. Széchenyi az az alap, amihez „két veszekedő magyar” mindig visszatérhet. Az alkotások puszta monumentalitásán túl, ez is egyik nagy értéke személyének és alapja sokirányú megbecsültségének is. Emiatt nem vált puszta „emlékművé” a historikus magyar emlékezetben, emiatt lehet és kell is életben tartani örökségét.

A Magyar Elektronikus Könyvtár is igyekszik tenni ezért a maga eszközeivel, az évfordulókon túl is. Eddig is sok alapvető Széchenyi-mű szerepelt kínálatunkban, köztük korszerű formában a három „nagy”: a Hitel, a Világ és a Stádium is. Ma 36, több formában letölthető, Széchenyi szerzőségű művet őriz a MEK, ami kiemelkedő szerzői reprezentációnak számít nálunk.

Az évfordulóra nagyszerű alkotások, köztük Széchenyi művek is, kerültek a gyűjteményünkbe, szám szerint 27 db. – többségük a klasszikus Széchenyi-szakirodalom adósságai közül. Így pl. feldolgoztuk Széchenyi döblingi hagyatékának máig alapvető, Károlyi Árpád-féle köteteit, vagy a – Zichy-életrajz (szintén megvan a MEK-ben!) után született legfontosabb komplett biográfia — Friedreich István Gróf Széchenyi István élete c. két kötetes művét. A már régebben bekerült Grünwald feldolgozás (Az új Magyarország) mellett a másik nagy klasszikus interpretáció is megvan immár a MEK-ben, Gaál Jenő Gróf Széchenyi István nemzeti politikája című, szintén kétkötetes klasszikusa. Az újonnan felvett Széchenyi művek közül kiemelkedik a Kelet népe, az 1870-es magyar nyelvű Blick és persze ugyanez eredeti nyelven (németül) is. Újdonság még a Széchenyi-levelezést válogatva kiadó mű (4 kötet) és a hírlapi cikkek gyűjteménye (2 kötet).

Ha olvasónk a MEK nyitólapján (mek.oszk.hu) a téma vagy a szerző mezőbe Széchenyi nevét beírja, akkor az összes új és régi elérhetőségű művet láthatja; a Széchenyi István tárgyszót kapott műveink száma e pillanatban 41 db.

A Széchenyi-művek és a Széchenyi-szakirodalom gyarapítására gyűjteményünk a továbbiakban is oda fog figyelni, ezért érdemes újra és újra benézni a MEK-be, Széchenyi-ügyben is!

November 23-án, egy MTA bizottsági ülés ürügyén köszöntötték az OSZK zsúfolt dísztermében Monok Istvánt, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatóját, a MEK Egyesület elnökét 60. születésnapja alkalmából. A munkatársi, tanári köszöntők után szegedi kollégái egy egy vaskos tanulmánykötetet mutattak be, amelyet a tiszteletére szerkesztettek és adtak ki. Természetesen a kötet digitális változatát - amelyet a SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján tettek közzé - gyorsított eljárásban a MEK állományába is felvettük.

A NAV-tól szeptember elején kapott tájékoztatás szerint a MEK Egyesület javára a 2015-ös évi személyi jövedelemadó 1 százalékaként felajánlott összeg: 349 861 Ft

Ugyancsak nemrég kaptuk meg az Internet Szolgáltatók Tanácsa idei pályázatáról szóló értesítést. Itt 8 millió Ft-ot nyert az Egyesület, melyet digitalizálásra, e-könyv konverzióra, a keresőprogramok fejlesztésére és a szemantikus webhez hasznos metaadatok előállítására fordít majd.

Köszönjük mindenkinek a támogatást!

 

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy szeptember 15-én, életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Aradi Olga, aki nyugdíjasként öt éven keresztül volt a MEK és a DKA legszorgalmasabb önkéntes segítője. Olga rengeteget dolgozott a digitális dokumentumok adatainak karbantartásán és javításán, a személynevek névtérkapcsolatain, az e-könyvek feltöltésén és leírásán, de részt vett például az egyesületi közgyűlések körüli szervezési feladatokban is. Aktív, kedves, szerény személyisége és értékes segítsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményének mérete ma elérte a 15 ezer tételt a https://mek.oszk.hu/15300/15379/ oldalon található Fejtorna c. rejtvénykönyvvel. A rengeteg keresztrejtvényt, fejtörőt, képrejtvényt és más szellemi játékot tartalmazó kötetet Grätzer József, Karinthy Frigyes titkára állította össze, aki később a hasonló műfajú SICC (Szórakoztató Időtöltések, Cseles Csalafintaságok) könyvével lett igazán népszerű és vált a magyar „rejtvénykirállyá”. Az 1932-es kiadású Fejtorna PDF és DjVu formátumban is letölthető a MEK-ből.

Részlet a Karinthy által írt előszóból: „Játszunk műveltséget! Ki tudja, mi volt előbb - a játék, vagy a műveltség, mint ahogy a költészet tanulsága szerint sem lehet megállapítani, melyik a játék - szó-e, vagy fogalom? A kultúra története azt mutatja, hogy a legtöbb ismeret, amit érdemes volt megismerni, játékból született. Sok jelzőt kapott már az Ember, mely őt az állatoktól megkülönbözteti. Homo sapiens, homo politikon, homo faber. Én egy szerényebbet ajánlanék, és mégis lényegesebbet: homo ludens, játékos ember.”

M E G H Í V Ó
a MEK Egyesület 2016. évi közgyűlésére


Időpont: 2016. május 26. 10.30 h
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti társalgó

A MEK Egyesület ezúton hívja meg tagjait és minden érdeklődőt a MEK Egyesület 2016. évi közgyűlésére.

Kérjük, hogy az intézményi tagok képviselői akadályoztatásuk esetén legyenek szívesek lehetőség szerint helyettesről gondoskodni. Ebben az esetben a helyettesítő intézményi képviselőt alkalmilag írásban hatalmazzák fel az adott intézmény képviseletére. Fontos a határozatképesség!

Javasolt napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása.
3. A 2015. évi közhasznúsági beszámoló előterjesztése és a 2016. évi munkaterv előterjesztése
4. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról.
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok.
7. Döntés a közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.
8. Alapszabály módosítás a közgyűlés ismételt összehívásáról,
9. Ebédszünet
10. Megemlékezés Zimányi Magdáról
11. "A digitális hagyatékok könyvtári-levéltári kezeléséről, lehetőségeiről" – felvezető előadás, majd beszélgetés
12. Elnöki zárszó.

A közgyűlésen módosítanunk kell az Egyesület Alapszabályát, ezért a megjelenés különösen fontos, kérjük tagjainkat, lehetőség szerint jelenjenek meg. A közgyűlés nyilvános, így olyanok is részt vehetnek rajta, akik nem tagjai az Egyesületnek.

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze minél előbb az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen!

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület