A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Hírek

Széchenyi István

Tavaly év vége felé ünnepelte a magyarság, hogy 225 évvel ezelőtt megszületett Széchenyi István, mégpedig 1791. szeptember 21-én, a Herrengasse 5. sz. bécsi házban.

Azt mondjuk rá, legnagyobb politikai ellenfelének (Kossuth) szavaival, hogy a „legnagyobb magyar”, de sokszor nem gondolunk e szavakba bele, azt hisszük, ez a puszta nagyság egyfajta történelmi bon mot-ja csupán. A legnagyobb magyar azt is jelenti, hogy történelmi személyisége, alkotásai, művei a legnagyobb konszenzusnak örvendenek a magyarság történetében. Széchenyi az az alap, amihez „két veszekedő magyar” mindig visszatérhet. Az alkotások puszta monumentalitásán túl, ez is egyik nagy értéke személyének és alapja sokirányú megbecsültségének is. Emiatt nem vált puszta „emlékművé” a historikus magyar emlékezetben, emiatt lehet és kell is életben tartani örökségét.

A Magyar Elektronikus Könyvtár is igyekszik tenni ezért a maga eszközeivel, az évfordulókon túl is. Eddig is sok alapvető Széchenyi-mű szerepelt kínálatunkban, köztük korszerű formában a három „nagy”: a Hitel, a Világ és a Stádium is. Ma 36, több formában letölthető, Széchenyi szerzőségű művet őriz a MEK, ami kiemelkedő szerzői reprezentációnak számít nálunk.

Az évfordulóra nagyszerű alkotások, köztük Széchenyi művek is, kerültek a gyűjteményünkbe, szám szerint 27 db. – többségük a klasszikus Széchenyi-szakirodalom adósságai közül. Így pl. feldolgoztuk Széchenyi döblingi hagyatékának máig alapvető, Károlyi Árpád-féle köteteit, vagy a – Zichy-életrajz (szintén megvan a MEK-ben!) után született legfontosabb komplett biográfia — Friedreich István Gróf Széchenyi István élete c. két kötetes művét. A már régebben bekerült Grünwald feldolgozás (Az új Magyarország) mellett a másik nagy klasszikus interpretáció is megvan immár a MEK-ben, Gaál Jenő Gróf Széchenyi István nemzeti politikája című, szintén kétkötetes klasszikusa. Az újonnan felvett Széchenyi művek közül kiemelkedik a Kelet népe, az 1870-es magyar nyelvű Blick és persze ugyanez eredeti nyelven (németül) is. Újdonság még a Széchenyi-levelezést válogatva kiadó mű (4 kötet) és a hírlapi cikkek gyűjteménye (2 kötet).

Ha olvasónk a MEK nyitólapján (mek.oszk.hu) a téma vagy a szerző mezőbe Széchenyi nevét beírja, akkor az összes új és régi elérhetőségű művet láthatja; a Széchenyi István tárgyszót kapott műveink száma e pillanatban 41 db.

A Széchenyi-művek és a Széchenyi-szakirodalom gyarapítására gyűjteményünk a továbbiakban is oda fog figyelni, ezért érdemes újra és újra benézni a MEK-be, Széchenyi-ügyben is!

November 23-án, egy MTA bizottsági ülés ürügyén köszöntötték az OSZK zsúfolt dísztermében Monok Istvánt, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatóját, a MEK Egyesület elnökét 60. születésnapja alkalmából. A munkatársi, tanári köszöntők után szegedi kollégái egy egy vaskos tanulmánykötetet mutattak be, amelyet a tiszteletére szerkesztettek és adtak ki. Természetesen a kötet digitális változatát - amelyet a SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján tettek közzé - gyorsított eljárásban a MEK állományába is felvettük.

A NAV-tól szeptember elején kapott tájékoztatás szerint a MEK Egyesület javára a 2015-ös évi személyi jövedelemadó 1 százalékaként felajánlott összeg: 349 861 Ft

Ugyancsak nemrég kaptuk meg az Internet Szolgáltatók Tanácsa idei pályázatáról szóló értesítést. Itt 8 millió Ft-ot nyert az Egyesület, melyet digitalizálásra, e-könyv konverzióra, a keresőprogramok fejlesztésére és a szemantikus webhez hasznos metaadatok előállítására fordít majd.

Köszönjük mindenkinek a támogatást!

 

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy szeptember 15-én, életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Aradi Olga, aki nyugdíjasként öt éven keresztül volt a MEK és a DKA legszorgalmasabb önkéntes segítője. Olga rengeteget dolgozott a digitális dokumentumok adatainak karbantartásán és javításán, a személynevek névtérkapcsolatain, az e-könyvek feltöltésén és leírásán, de részt vett például az egyesületi közgyűlések körüli szervezési feladatokban is. Aktív, kedves, szerény személyisége és értékes segítsége nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményének mérete ma elérte a 15 ezer tételt a https://mek.oszk.hu/15300/15379/ oldalon található Fejtorna c. rejtvénykönyvvel. A rengeteg keresztrejtvényt, fejtörőt, képrejtvényt és más szellemi játékot tartalmazó kötetet Grätzer József, Karinthy Frigyes titkára állította össze, aki később a hasonló műfajú SICC (Szórakoztató Időtöltések, Cseles Csalafintaságok) könyvével lett igazán népszerű és vált a magyar „rejtvénykirállyá”. Az 1932-es kiadású Fejtorna PDF és DjVu formátumban is letölthető a MEK-ből.

Részlet a Karinthy által írt előszóból: „Játszunk műveltséget! Ki tudja, mi volt előbb - a játék, vagy a műveltség, mint ahogy a költészet tanulsága szerint sem lehet megállapítani, melyik a játék - szó-e, vagy fogalom? A kultúra története azt mutatja, hogy a legtöbb ismeret, amit érdemes volt megismerni, játékból született. Sok jelzőt kapott már az Ember, mely őt az állatoktól megkülönbözteti. Homo sapiens, homo politikon, homo faber. Én egy szerényebbet ajánlanék, és mégis lényegesebbet: homo ludens, játékos ember.”

M E G H Í V Ó
a MEK Egyesület 2016. évi közgyűlésére


Időpont: 2016. május 26. 10.30 h
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti társalgó

A MEK Egyesület ezúton hívja meg tagjait és minden érdeklődőt a MEK Egyesület 2016. évi közgyűlésére.

Kérjük, hogy az intézményi tagok képviselői akadályoztatásuk esetén legyenek szívesek lehetőség szerint helyettesről gondoskodni. Ebben az esetben a helyettesítő intézményi képviselőt alkalmilag írásban hatalmazzák fel az adott intézmény képviseletére. Fontos a határozatképesség!

Javasolt napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása.
3. A 2015. évi közhasznúsági beszámoló előterjesztése és a 2016. évi munkaterv előterjesztése
4. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról.
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok.
7. Döntés a közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.
8. Alapszabály módosítás a közgyűlés ismételt összehívásáról,
9. Ebédszünet
10. Megemlékezés Zimányi Magdáról
11. "A digitális hagyatékok könyvtári-levéltári kezeléséről, lehetőségeiről" – felvezető előadás, majd beszélgetés
12. Elnöki zárszó.

A közgyűlésen módosítanunk kell az Egyesület Alapszabályát, ezért a megjelenés különösen fontos, kérjük tagjainkat, lehetőség szerint jelenjenek meg. A közgyűlés nyilvános, így olyanok is részt vehetnek rajta, akik nem tagjai az Egyesületnek.

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze minél előbb az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen!

Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és Monok István, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület elnöke 2016. április 7-i dátummal aláírt egy megállapodást, melyben megfogalmazták a közös célokat és rögzítették a MEK Egyesület és az OSZK vállalásait a kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében. A dokumentum szkennelt példánya az egyesületi honlap Dokumentumok menüpontja alatt megtalálható.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület elnöksége mély fájdalommal tudatja, hogy Zimányi Magdolna, egyesületünk alapító tagja, vezetőségi tagja, élete utolsó pillanatáig segítőnk, bátorítónk, lelkiismeretünk és szeretett barátunk 2016. március 26-án örökre távozott közülünk.
Zimányi Magda, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet nyugdíjas tudományos munkatársa, a Számítógép Hálózati Központ egykori vezetője 82 évet élt.
Intelligenciája, műszaki és humán tájékozottsága, emberszeretete által vezérelve folyton-folyvást a jót és a jobbítás lehetőségeit kereste. 1999-es javaslata alapján jött létre a MEK Egyesület. Szívügye volt az elektronikus irodalom terjesztése, eljuttatása minden érdeklődőhöz, különösen a határainkon túli magyarság számára.
Figyelme, gondoskodása az Egyesület minden tevékenységére kiterjedt, szerzőktől szerzett közzétételi engedélyt, pályázatokat írt, az adófelajánlások ügyét intézte, s közben rendkívüli szerénységgel és tapintattal segítette fiatalabb munkatársait abban, hogy az Egyesület tevékenysége folyamatos és hatékony maradjon, és minden megnyilvánulásában az eredeti küldetésének szolgálatára irányuljon.
Bölcsessége és fegyelmezett alapossága, toleranciája és következetessége, kitartása és nyitott szellemisége, hihetetlen munkabírása és elkötelezettsége Egyesületünk számára olyan erőforrást és példát jelentett, amelyhez méltónak kell maradnunk.
Köszönjük Zimányi Magdának azt a rengeteg munkát, amit a Magyar Elektronikus Könyvtárért, és annak olvasótáboráért végzett, köszönjük, hogy ismerhettük, tanulhattunk tőle, és szerethettük Őt!
Zimányi Magda temetése 2016. április 21-én, csütörtökön, déli 12 órakor lesz a Farkasréti temetőben.
Nyugodjék békében!Köszönettel, hálával a bölcsességért és emberségért!

(PowerPoint összeállítás Zimányi Magda emlékére)

 

Búcsú Zimányi Magdától - Moldován István
(Magyar Elektronikus Könyvtár) búcsúbeszéde

2016. április 21, Farkasréti temető

Tisztelt Egybegyűltek!

Gergely arra kért, 5 percben búcsúztassam én is Magdát a Magyar Elektronikus Könyvtár nevében. Nem csináltam még ilyet, és nem is szeretnék hozzászokni, voltaképpen. Ez eddigi életem legnehezebb feladata.

A számítógépek sok mindenre képesek, egy dolgot azonban nem tudnak: felejteni. Az emberi memória viszont válogat és felejt. Én már nem emlékszem, mikor találkoztam először Magdával, talán valamikor a 90-es évek elején. A digitális memóriámat kellett segítségül hívni, hogy összeszedjek néhány dolgot róla. Megpróbálok néhány mozaikot előhívni az elmúlt húsz-huszonöt évből, amelyben Magda jelen volt.

Az első e-mail amit tőle őrzök 1997. február 4-én íródott, éppen elkészült Szántó Piroska könyvének szkennelésével. Az engedélyezés végett személyesen kereste fel a szerzőt. Hasonlóan pár évvel később Németh László örököseit is megkereste, és engedélyeztette az író számos művét. Ezek egy részét később ő is rögzítette. Fontos volt neki az irodalom, a tudás, a műveltség és az, hogy minél több ember részese legyen benne. Ehhez talált jó eszközre az Internetben.

1999-ben Magda egyike volt a MEK Egyesület alapítóinak és már az előzetes szervezésben is tevékenyen segített. Utána évekig az egyesület elnökségi tagja volt, amíg egészsége engedte.

Ha jól nyomoztam, Krén Emillel is ő ismertetett össze bennünket. Emil egy honlapja, a magyar festészet műveit bemutató „Képzőművészet Magyarországon” című honlap volt. Magda közbenjárására újult meg egy MEK Egyesületi pályázat által 2003-ban.

2001-ben Kubinszky Mihály Györgyi Dénesről szóló művét rögzítette a MEK számára. Akkor még nem tudtam, hogy ez is egy építőkocka volt a későbbi nagy vállalkozáshoz, a Györgyi-Giergl család három évszázadát bemutató kiállításhoz. Ehhez illett a Magyar Iparművészet 39 évfolyamának digitalizálása is 1897-től, amelynek főmunkatársa egy bizonyos Györgyi Kálmán volt. Ennek a munkának is Magda volt a kezdeményezője.

2003-ban Egyesületünk több pályázati támogatást is kapott az NIIF-től, az egyik a fogyatékosok jobb ellátásával foglalkozott. Magda KFKi-s kollégái, Arató András, Vaspöri Terézia voltak aktív részesei a munkának. Magda mindig kiemelt figyelmet fordított és fordíttatott a vakok, gyengénlátók, fogyatékosok informatikai kiszolgálására is.

2005-ben egy nemzetközi fizikus konferenciát rendeztek Budapesten, amelynek Zimányi József volt a tiszteletbeli elnöke. A konferencia egyik neves vendége Nagamiya Sodzsi professzor volt, akinek a nagyapja kezdte meg a dzsúdó oktatást Magyarországon 1905-ben. Magda segítette a professzort abban, hogy a nagypapa 1907-es könyvét a nemzeti könyvtárban kézbe vehesse. Szerencsés véletlennek köszönhetően a professzort összeismertettük Ozsvár András magyar olimpikonnal. Két év múlva már elindult a Sasaki Kupa magyar és japán dzsúdósokkal, amelyen Magda is díszvendég volt.

2009-ben Kárpátaljára utaztunk együtt, ahol a beregszászi főiskolán indult el a MEK ottani tükörszervere. Az ő javaslatára vett később egyesületünk cserépjegyeket a főiskola építésének támogatására. Fontosnak tartotta a határon túli magyarság támogatását is. A főiskola rendszergazdájának Budapesten tanuló a fiát az elmúlt hónapokban is igyekezett támogatni, még ebédelni is meghívta.

Magda aktív segítőnk, élő lelkiismeretünk volt, a közgyűlések szervezésénél, a pályázatoknál is. Mindig időben figyelmeztetett a határidőkre, udvariasan, de határozottan noszogatott kötelezettségeink megtételére.

Még nyelvtanilag is csiszolgatott rajtam, már tudom, hogy a programjainkat megszervezzük, és nem leszervezzük, ha influenzás egy kolléganőm, akkor megbetegedett és nem lebetegedett.

Tudnám még folytatni hosszan a sort, mennyi közös élményünk volt, mi mindenben segített, tevékenykedett, hatott ránk. Azonban nagyon kevés az időm, hogy akár csak felsorolásszerűen folytassam a listát.

Zárásul azt mondhatom. Emléke köztünk, bennünk él – szokták mondani, közhelyszerűen. Azt hiszem, Magda esetében ez nem közhely. Sokszor eszünkbe fog még jutni, tényleg bennünk él tovább, sok mindenben, nem felejtjük amikor „a csapos közbeszólt”, hogy kedvenc fordulatát idézzem. Életének fontos része volt a MEK és a MEK-nek fontos része volt Zimányi Magdolna.

Nyugodjék Békében!

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület