SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA

 

TARTALOM

I. KÖTET.
SZILÁGY. AZ ELTŰNT KÖZÉP-SZOLNOK S KRASZNA VÁRMEGYÉK.

II. KÖTET.
A VÁRAK. BIRTOKOSAIK ÉS ZILAH TÖRTÉNETE.

III. KÖTET.
SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETE. (A-K)

IV. KÖTET
SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETE. (L-Z)

V. KÖTET.
BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. (A-K)

VI. KÖTET.
BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. (L-Z)

 


SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK
MEGBIZÁSÁBÓL.

IRTA
DR. PETRI MÓR.


A {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.