V. KÖTET.
BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE.
A–K.


FEJEZETEK
SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.
SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBIZÁSÁBÓL.
IRTA
DR. PETRI MÓR.

KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. 1903.