VI. KÖTET.
BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE.
L–Z.


FEJEZETEK
SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.

SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA Dr. PETRI MÓR.

KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
1904.