IV. KÖTET.
SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETE.
(L-Z)


FEJEZETEK
SZILÁGY VÁRMEGYE
MONOGRAPHIÁJA.

SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK
MEGBIZÁSÁBÓL

IRTA
Dr PETRI MÓR.


KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
1902.