JÓZSEF ATTILA
VÁLOGATOTT VERSEI

(1916-1937)


Közzéteszi: Stoll BélaBudapest : Neumann Kht., 2005

 TARTALOM


Megfáradt ember
Nem én kiáltok
Tiszta szívvel
Kopogtatás nélkül
Áldalak búval, vigalommal
Ringató
Tedd a kezed
Klárisok
Medáliák
Külvárosi éj
A hetedik
Téli éjszaka
Reménytelenül
A város peremén
Elégia
Óda
Eszmélet
Mama
Altató
Levegőt!
Kései sirató
Amit szivedbe rejtesz
Gyermekké tettél
A Dunánál
Judit
Nagyon fáj
Kész a leltár
A bűn
Thomas Mann üdvözlése
Ars poetica
Flóra
Nem emel föl
Bukj föl az árból
Születésnapomra
Hazám
[Csak az olvassa...]
Tudod, hogy nincs bocsánat
[Karóval jöttél...]
[Talán eltünök hirtelen...]
[Ime, hát megleltem hazámat...]
A negyven verset tartalmazó válogatás a Neumann-ház Irodalmi Szerkesztőségében készült.

Ellenőrizték Stauder Mária és Tverdota György irodalomtörténészek.

A versszövegek forrása az Akadémiai Kiadó gondozásában
1984-ben megjelent, Stoll Béla által közreadott kritikai kiadás.
A versek sorrendje a kritikai kiadás által meghatározott sorrendet követi.

A verseket József Attila örököseinek engedélyével tesszük közzé a világhálón.