PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Mint együttmunkálkodók intünk + is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
  1 Kor. 3,9., 2 Kor. 5,20.
 2. Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. +
  Ésa. 49,8., Luk. 4,19., Luk. 4,21.
 3. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.
  Mát. 18,6.
 4. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; + sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.
  2 Kor. 4,2., 1 Kor. 4,1.
 5. Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.
  2 Kor. 11,23., 2 Kor. 11,27.
 6. Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,
  1 Tim. 4,12.
 7. Igazmondásban, Isten erejében; az + igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;
  Eféz. 1,13., 1 Kor. 2,4., Eféz. 6,11., Eféz. 6,18.
 8. Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;
 9. Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, + és meg nem ölöttek;
  2 Kor. 4,10., 2 Kor. 4,11., 1 Kor. 15,30., 1 Kor. 15,31., Zsolt. 118,18.
 10. Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel + bírók.
  Mát. 5,12., Csel. 5,41., 2 Kor. 8,9., Fil. 2,17.
 11. A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.
  2 Kor. 3,7.
 12. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.
 13. Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.
  1 Kor. 4,14.
 14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége + van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
  5 Móz. 7,2., 1 Kor. 7,39., Eféz. 5,11.
 15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek + hitetlenhez?
  1 Kor. 10,21.
 16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom + bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
  1 Kor. 3,16., 3 Móz. 26,12.
 17. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
  Ésa. 48,20., Ésa. 52,11., Jel. 18,4.
 18. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
  Jer. 31,19., Jer. 31,33., Jer. 32,38., Jel. 21,3., Jel. 21,7.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza