évtized: 1775 születés éve: 1742 agiáris keserve Bessenyei György

évtized: 1775 születés éve: 1772 ajka Ajkay Pál

évtized: 1775 születés éve: 1772 ajkay pál Ajkay Pál

évtized: 1775 születés éve: 1773 alsó-őr Moór Anna

évtized: 1775 alsó - fehérm. Bolyay Farkas

évtized: 1775 annide Opera

évtized: 1775 arndras józsef Soproni színészet

évtized: 1775 születés éve: 1772 artner mária terézia Artner Mária Terézia

évtized: 1775 születés éve: 1774 babarczy imre istván báró Babarczy Imre István báró

évtized: 1775 bánát Verseci színészet

évtized: 1775 születés éve: 1772 barcsay lászló Barcsay László

évtized: 1775 születés éve: 1742 bécs Bessenyei György

évtized: 1775 születés éve: 1772 bécs Gleich Josef Alois

évtized: 1775 bécs Holbein von Holbeinsberg Franz Ignaz

évtized: 1775 születés éve: 1770 beethoven ludwig van Beethoven Ludwig van

évtized: 1775 berner Soproni színészet (információ)

évtized: 1775 berner felix Berner Felix

évtized: 1775 berner félix Pesti állandó színház (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1777 bethlen elek gróf Bethlen Elek gróf

évtized: 1775 blahag blahak joseph Blahag Blahak Joseph

évtized: 1775 születés éve: 1775 boildieu francois agrien Boildieu Francois Agrien

évtized: 1775 boly Bolyay Farkas

évtized: 1775 bolyay farkas Bolyay Farkas

évtized: 1775 bornemissza jános Bornemissza János

évtized: 1775 születés éve: 1771 collin heinrich joseph von Collin Heinrich Joseph von

évtized: 1775 születés éve: 1770 czibulka alajos Czibulka Alajos

évtized: 1775 csáky györgy gr. Csáky György gr.

évtized: 1775 születés éve: 1773 cserey farkas Cserey Farkas

évtized: 1775 születés éve: 1771 csermák antal Csermák Antal

évtized: 1775 születés éve: 1778 csery péter Csery Péter

évtized: 1775 csizmadia sándor Csizmadia Sándor

évtized: 1775 születés éve: 1772 csokonai Kisfaludy Sándor (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1773 csokonai vitéz mihály Csokonai Vitéz Mihály

évtized: 1775 születés éve: 1771 dessewffy józsef Dessewffy József

évtized: 1775 születés éve: 1770 első magyar pesti színtársulat Vida László (információ)

évtized: 1775 első magyarországi német nyelvű színházi újság Első magyarországi német nyelvű színházi újság

évtized: 1775 entwurf zu einem ungarischen nationaltheater. Frendel István

évtized: 1775 születés éve: 1770 ernyi mihály Ernyi Mihály

évtized: 1775 estvéli időtöltése Bornemissza János

évtized: 1775 születés éve: 1770 fegyvernek Vida László

évtized: 1775 születés éve: 1773 fehérmegye Kolosváry Pál

évtized: 1775 születés éve: 1777 felsőbük Nagy Pál

évtized: 1775 születés éve: 1770 felsőpenc Vida László

évtized: 1775 felvonás Felvonás

évtized: 1775 ferenczi vitus Ferenczi Vitus

évtized: 1775 születés éve: 1775 francia Boildieu Francois Agrien (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1773 franul von weissenthurm johanna Franul von Weissenthurm Johanna

évtized: 1775 frendel istván Frendel István

évtized: 1775 születés éve: 1777 fusz jános Fusz János

évtized: 1775 garriek Hamlet

évtized: 1775 gindl józsef ágoston Gindl József Ágoston

évtized: 1775 születés éve: 1772 gleich josef alois Gleich Josef Alois

évtized: 1775 születés éve: 1771 gottlob sámuel Heun Karl

évtized: 1775 születés éve: 1771 grassalkovich antal Grassalkovich Antal

évtized: 1775 hacker-szála Hacker-szála

évtized: 1775 hacker józsef Hacker-szála

évtized: 1775 hamlet Hamlet (információ)

évtized: 1775 hebentinger jános györgy Soproni színészet

évtized: 1775 születés éve: 1771 heun karl Heun Karl

évtized: 1775 hilweiding józsef Soproni színészet

évtized: 1775 holbein von holbeinsberg franz ignaz Holbein von Holbeinsberg Franz Ignaz

évtized: 1775 születés éve: 1770 horváth dániel Horváth Dániel

évtized: 1775 születés éve: 1778 horváth endre Horváth Endre

évtized: 1775 születés éve: 1776 horváth károly Horváth Károly

évtized: 1775 születés éve: 1778 houwald christoph ernst Houwald Christoph Ernst

évtized: 1775 születés éve: 1778 hummel jános Hummel János

évtized: 1775 hunyadmegye Bornemissza János

évtized: 1775 születés éve: 1742 hunyady lászló Bessenyei György (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1771 ihász Ihász Imre (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1771 ihász imre Ihász Imre

évtized: 1775 iphigénie en tauride Opera

évtized: 1775 születés éve: 1772 jászai Lángh Ádám János (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1772 kál Nagy Lázár

évtized: 1775 születés éve: 1779 kaposmérő Mérey Sándor

évtized: 1775 kászon Bornemissza János

évtized: 1775 születés éve: 1756 kecskemét Endrődy János Mihály

évtized: 1775 születés éve: 1772 kelemen erzsébet Kelemen Erzsébet

évtized: 1775 születés éve: 1778 kemény jános Kemény János

évtized: 1775 kézdi gratianus Kézdi Gratianus

évtized: 1775 születés éve: 1772 kisfaludy sándor Kisfaludy Sándor

évtized: 1775 kiss jános Kiss János

évtized: 1775 születés éve: 1777 kleist henrik Kleist Henrik

évtized: 1775 születés éve: 1777 klingemann ernst august friedrich Klingemann Ernst August Friedrich

évtized: 1775 születés éve: 1773 kolosváry pál Kolosváry Pál

évtized: 1775 születés éve: 1772 kolozs megye Nagy Lázár

évtized: 1775 kolozsvár Bornemissza János

évtized: 1775 kónyi jános Kónyi János

évtized: 1775 születés éve: 1770 kovács sámuel Kovács Sámuel

évtized: 1775 születés éve: 1774 kozma gergely Kozma Gergely

évtized: 1775 kumpf hubert Kumpf Hubert

évtized: 1775 születés éve: 1776 lakos jános Lakos János

évtized: 1775 születés éve: 1772 lángh ádám jános Lángh Ádám János

évtized: 1775 latin Felvonás

évtized: 1775 lehner tóbiás Lehner Tóbiás

évtized: 1775 születés éve: 1778 m. kir. helytartótanács Csery Péter

évtized: 1775 születés éve: 1771 m. tud. akadémia Dessewffy József

évtized: 1775 születés éve: 1776 magy. tud. akadémia Lakos János

évtized: 1775 marosvásárhely Bolyay Farkas

évtized: 1775 születés éve: 1775 meisl károly Meisl Károly

évtized: 1775 születés éve: 1779 mérey sándor Mérey Sándor

évtized: 1775 mesterséges ravaszság Mesterséges ravaszság

évtized: 1775 születés éve: 1776 meszlény Molnár János

évtized: 1775 születés éve: 1776 molnár jános Molnár János

évtized: 1775 születés éve: 1773 moór anna Moór Anna

évtized: 1775 moson m. Blahag Blahak Joseph

évtized: 1775 mozart Szöktetés a szerályból (információ)

évtized: 1775 münchen Kumpf Hubert

évtized: 1775 születés éve: 1777 nagy pál Nagy Pál

évtized: 1775 születés éve: 1772 nagy lázár Nagy Lázár

évtized: 1775 születés éve: 1773 nagyajta Cserey Farkas

évtized: 1775 születés éve: 1772 nagybarcsa Barcsay László

évtized: 1775 nagyszeben Első magyarországi német nyelvű színházi újság

évtized: 1775 nagyszebeni színészet Nagyszebeni színészet

évtized: 1775 születés éve: 1770 német Beethoven Ludwig van (információ)

évtized: 1775 német Berner Felix (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1771 német Collin Heinrich Joseph von (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1770 német Czibulka Alajos (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1773 német Franul von Weissenthurm Johanna (információ)

évtized: 1775 német Hamlet (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1771 német Heun Karl (információ)

évtized: 1775 német Holbein von Holbeinsberg Franz Ignaz (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1778 német Houwald Christoph Ernst (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1777 német Kleist Henrik (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1777 német Klingemann Ernst August Friedrich (információ)

évtized: 1775 német Kónyi János (információ)

évtized: 1775 német Kónyi János (információ)

évtized: 1775 német Kumpf Hubert (információ)

évtized: 1775 német Pesti német színészet (információ)

évtized: 1775 orpheus és euriditze Kónyi János (információ)

évtized: 1775 osrik Hamlet

évtized: 1775 születés éve: 1775 osztrák Meisl Károly

évtized: 1775 özv. fischerne Hacker-szála

évtized: 1775 születés éve: 1778 pázmánd Horváth Endre

évtized: 1775 születés éve: 1770 pest m. Vida László

évtized: 1775 pesti állandó színház Pesti állandó színház

évtized: 1775 pesti német színészet Pesti német színészet

évtized: 1775 pesti németek színházhelyisége Rondella (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1770 petrichevich Horváth Dániel

évtized: 1775 születés éve: 1776 petrichevich Horváth Károly

évtized: 1775 pozsony Gindl József Ágoston

évtized: 1775 pozsonyi német színház Csáky György gr. (információ)

évtized: 1775 pressburg Frendel István

évtized: 1775 raggendorf Blahag Blahak Joseph

évtized: 1775 rajka Blahag Blahak Joseph

évtized: 1775 rondella Rondella

évtized: 1775 születés éve: 1778 rózsavölgyi márk Rózsavölgyi Márk

évtized: 1775 schmallögger johanna Pesti német színészet

évtized: 1775 shakespeare Hamlet (információ)

évtized: 1775 somogy Csizmadia Sándor

évtized: 1775 starhemberg lajos gr. Soproni színészet

évtized: 1775 szenc Frendel István

évtized: 1775 születés éve: 1776 szentandrás Tokody János

évtized: 1775 születés éve: 1770 széplak Horváth Dániel

évtized: 1775 születés éve: 1776 széplak Horváth Károly

évtized: 1775 szöktetés a szerályból Szöktetés a szerályból

évtized: 1775 tapolcza Gindl József Ágoston

évtized: 1775 teleki ádám Felvonás (információ)

évtized: 1775 születés éve: 1776 tokody jános Tokody János

évtized: 1775 születés éve: 1776 vác Molnár János

évtized: 1775 születés éve: 1772 vasmegye Ajkay Pál

évtized: 1775 versec Verseci színészet

évtized: 1775 verseci színészet Verseci színészet

évtized: 1775 születés éve: 1770 vida lászló Vida László

évtized: 1775 zizzersdorf Holbein von Holbeinsberg Franz Ignaz