filmszínészet évtized: 1925 Filmszínészet

filológia társaság évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1845 Heinrich Gusztáv

fisch-féle variete évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Magyar Műszínkör

fiumei-úti köztemető évtized: 1925 születés éve: 1863 Csillag Teréz

fiumei magyar színészet évtized: 1825 Fiumei magyar színészet

fixum - társaság évtized: 1825 születés éve: 1800 Abday Sándor (információ)

fliegende évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Kürthy György

fliegende blätter évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Biedermeier

flórenzi pergola­színház évtized: 1875 Örményi Lujza

fodor-féle zeneiskola évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Kanitz Gézáné

fodor-féle zeneiskola évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1899 Kármán Gizi

fodor-féle zeneiskola évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Pásztor Ferike

fodor-zeneiskola évtized: 1905 Fodor-zeneiskola

fodor - zeneiskola évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1881 Kassicsné Durigó Ilona (információ)

folies évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1871 Baumann Károly

folies évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1875 Kmochné Jozefin

folies bergéres évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Judic Anne

folies caprice Gerő József

folies caprice évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1868 Rott Sándor

folies caprice évtized: 1895 talán évtized: 1905 Steinhardt Szekeres Géza

folies caprice évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Somogyi Nusi

folies caprice évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Steinhardt Szekeres Géza

folies caprice évtized: 1925 Uj Színház

folies caprie évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1875 Kmochné Jozefin

folies dramatiques évtized: 1875 talán évtized: 1885 Cornevillei harangok

folktheater évtized: 1925 Gyurkovics lányok

follinusz-féle dalszinész - társulat évtized: 1865 Szinijegy

forgách rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1876 G.Miklóssy Ilona (információ)

forgács rózsi kamara színháza évtized: 1925 születés éve: 1888 Füst Milán (információ)

forgács rózsi kamara színháza évtized: 1925 születés éve: 1828 Ibsen Henrik (információ)

forgács rózsi kamaraszínház évtized: 1925 születés éve: 1900 Tiszay Andor (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1862 Hauptmann Gerhard (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1915 talán évtized: 1925 Rosmersholm (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 Grand Guignol (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1878 Kaiser Georg (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1886 Koltai Zoltán (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1905 Kozma József (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 Országos Kamaraszínház (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1876 Színi Gyula (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1900 Tiszay Andor (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1898 Vándor Kálmán (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 születés éve: 1900 Zólyomi Jenő (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 talán évtized: 1935 Lénárt Alfréd (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1893 Mariancsics Imre (információ)

forgács rózsi kamaraszínháza évtized: 1925 talán évtized: 1935 Ragályi Elemér (információ)

forgács rózsi színháza évtized: 1925 születés éve: 1898 Vándor Kálmán (információ)

forgácsok évtized: 1925 születés éve: 1888 Lugosi Döme dr.

fostein - énekiskola évtized: 1905 talán évtized: 1915 Schwarz Vera

földhitel - intézet évtized: 1875 Temesvári színészet

földmíves játékszín évtized: 1925 talán évtized: 1935 Magyar Földmíves Játékszín

főrendiház évtized: 1815 születés éve: 1814 Tóth Lőrinc

főúri színházak évtized: 1765 Főúri színházak

főv-operett színház évtized: 1925 születés éve: 1852 Blumenthal Oszkár

főv. lapok évtized: 1865 születés éve: 1814 Szigligeti Ede

főv. lapok évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1869 Lázár Béla

főv. lapok évtized: 1895 születés éve: 1869 Lázár Béla

főv. nyári színház évtized: 1625 talán évtized: 1635 talán évtized: 1645 születés éve: 1620 Cyrano de Bergerac

főv. nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1876 Latzkó Andor

főv. nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1883 Tarnóczy Malvina

föv. nyári színkör évtized: 1905 születés éve: 1815 Stoll-család

főv. operett színház évtized: 1925 születés éve: 1871 Buttykay Ákos

főv. operett színház évtized: 1925 Kiss Ferenc

főv. operett színház évtized: 1925 Kiss Ferenc

főv. operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1901 Delly Ferenc

főv. orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Frank Jenő

főv. színház évtized: 1915 Friedmann Ármin

fővár. színházak műsora évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1860 Kereszty István

fővárosi gyermekszínház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1883 Feld Irén (információ)

fővárosi iparoskör évtized: 1875 Műkedvelői társulatok (információ)

fővárosi kabare évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1891 Radó Sándor (információ)

fővárosi kabare évtized: 1925 születés éve: 1883 Krasznai Elek (információ)

fővárosi kabaré évtized: 1915 Fővárosi Kabaré

fővárosi könyvtár évtized: 1925 születés éve: 1879 Kremmer Dezső dr. (információ)

fővárosi közmunkák tanácsa évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Prielle Kornélia (információ)

fővárosi közmunkák tanácsa évtized: 1925 születés éve: 1876 Kertész K. Róbert (információ)

fővárosi lapok évtized: 1615 talán évtized: 1625 talán évtized: 1635 Vaudeville (információ)

fővárosi lapok évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1743 Vendégszereplés (információ)

fővárosi lapok évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Keszler József (információ)

fővárosi lapok évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Tantiéme (információ)

fővárosi lapok évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1857 Liszka Béla (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 Eszéken (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 Kihívás (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 születés éve: 1851 Medgyaszay Ilka (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 Népszínház (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 Török István (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 Waldstein János (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hollós Lászlóné (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1806 Hugó Károly (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1839 Kovács István (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 Krecsányi Ignác (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 Mikszáth Kálmán (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1868 Harmath Géza (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1865 Kelemen Béla (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Királyfi-testvérek (információ)

fővárosi lapok évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Litschner Aurélia (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 születés éve: 1855 Gerster Etelka (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 születés éve: 1847 Solymossy Elek (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 születés éve: 1837 Tamássy József (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 születés éve: 1856 Tihanyi Miklós id. (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 Dévai Janka (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr. (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1834 Hadzsits Antal (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Ligeti Juliska (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Miklóssy-színház (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1872 Molnár Géza dr. (információ)

fővárosi lapok évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Szabó Károly (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1841 Beődy Balogh Gábor (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1851 Ditrói Mór (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1863 Dömjén Róza (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1865 Fodor Fruzina (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1820 Jakab Elek (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1808 Karacs Teréz (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1808 Karacs Teréz (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 Monolog (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1863 Serédi Jenő (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1860 Szirmai Imre (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 születés éve: 1858 Vendrey Ferenc (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1869 Góth Sándor (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Relle Iván (információ)

fővárosi lapok évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1835 Róka János (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 születés éve: 1870 Hegedüs Gyula (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 születés éve: 1876 Ódry Árpád (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 születés éve: 1868 Ráthonyi Ákos (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1870 Papp Mihályné (információ)

fővárosi lapok évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1872 Rexa Dezső (információ)

fővárosi lapok évtized: 1905 Krecsányi Ignác (információ)

fővárosi lapok évtized: 1905 születés éve: 1856 Rakodczay Pál (információ)

fővárosi lapok évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1860 Porzsolt Kálmán (információ)

fővárosi lapok évtized: 1915 születés éve: 1802 Kossuth Lajos (információ)

fővárosi lapok évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1879 Gabányi László (információ)

fővárosi múzeum évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1879 Kremmer Dezső dr. (információ)

fővárosi művész-színház évtized: 1935 születés éve: 1895 Sebestyén Dezső (információ)

fővárosi művész-színház évtized: 1935 születés éve: 1904 Vadnai László (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1925 Mihály István (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Orbók Attila (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Zsolt Béla (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1935 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1935 születés éve: 1902 Horváth Elvira (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1935 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1935 születés éve: 1883 Márkus Alfréd (információ)

fővárosi művész színház évtized: 1935 születés éve: 1891 Radó Sándor (információ)

fővárosi művészszínház évtized: 1925 Fővárosi Művészszínház

fővárosi művészszínház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Fővárosi Operett Színház (információ)

fővárosi művészszínház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi napilap évtized: 1895 Fülöp Sándor (információ)

fővárosi nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Debreceni színészet (információ)

fővárosi nyári színház Fővárosi Nyári Színház

fővárosi nyári színház évtized: 1785 Budai Színkör (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1835 Aréna (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Ebergényi Edéné Király Amália (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1885 Szinkör (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1842 Millöcker Karl (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1886 Albert Erzsi (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Haraszthy Feigler Hermin (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 születés éve: 1859 Géczy István (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 születés éve: 1831 Meilhac Henri (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 születés éve: 1862 Szalóki Elek (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 születés éve: 1870 Thuy Zoltán (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1859 Géczy István (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1866 Guthi Soma dr. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1866 Palágyi Lajos (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1868 Gábos Nelli (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Barré Alfred (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Berr Georges (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1848 Bisson Alexandre (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1836 Blum Ernest (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1862 Dreyer Max (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Engel Sándor (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1873 Faragó Jenő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1867 Komor Gyula dr. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Landesberg Alexander (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Lindau Károly (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Liptai Albert (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1872 Márkus Géza (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1871 Márton Miksa dr. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1887 Medgyaszay Vilma (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1859 Mészáros Kálmán (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1820 Meurice Paul (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1851 Mocsári Béla (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1875 Révész Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1863 Serédi Jenő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1864 Sztojanovits Jenő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 születés éve: 1874 Tábori Emil (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 Tosca (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 Eysler Edmund (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1828 Tolstoj Leó gr. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1845 Bergerat Auguste Emile (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Bones Antonis (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1864 Csirikov Eugen N. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1866 Engel György (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1854 Follinusz Aurél (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1871 Heltai Jenő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Kampf Lipót (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Landesberg Alexander (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1873 Liptay Károly (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Müller Nordau (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Rajna Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1879 Grosz Alfréd (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1871 Heltai Jenő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1874 Hervay Frigyes (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1852 Kazaliczky Antal (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 születés éve: 1882 Vágó Géza (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Bajthay Mihály dr. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Oesterreicher R. (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 Budai Színkör (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 születés éve: 1893 Kulinyi Ernő (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 Majorné Papp Mariska (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Nádor Mihály (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 születés éve: 1875 Révész Ferenc (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Vágó Géza (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 Zadravecz István (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Fáy Ilona (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Fodor Tibor (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Hajós Károly (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1897 Pánczél Lajos (információ)

fővárosi nyári színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1896 Szekeres Ferenc (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1875 születés éve: 1837 Ódry Lehel (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1895 születés éve: 1862 Feydeau Georges (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1895 születés éve: 1863 Hennequin Maurice (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1895 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1862 Feydeau Georges (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1881 Czakó Gyula (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 talán évtized: 1915 Horst Julius (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1865 Reinhardt Henrik (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Garami Béla dr. (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1915 Ozorayné Kálmán Margit (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1915 talán évtized: 1925 Armont Paul (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1915 talán évtized: 1925 Horst Julius (információ)

fővárosi nyári színkör évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Erdődy Elek (információ)

fővárosi operett- színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1884 Ujváry Lajos (információ)

fővárosi operett-szinház évtized: 1925 születés éve: 1885 Keleti Juliska (információ)

fővárosi operett - színház évtized: 1925 Szabolcs Ernő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1865 Lothar Rudolf (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1875 születés éve: 1879 Verner Lajos (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1885 születés éve: 1883 Blumenthal Ben (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1880 Fedák Sári (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1895 Biller Irén (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1847 Fellner Ferdinand (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Görl (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1878 Nagy Jenő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1895 Váradi Lajos (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 születés éve: 1812 Dickens Charles (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 születés éve: 1828 Ibsen Henrik (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 születés éve: 1882 Pataki Ferenc (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1886 Bálint Geiger Béla (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Drótostót (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Éjjeli menedékhely (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1903 Erkel Gaby (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1900 Gábor Mara (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1901 Gara Zoltán (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1882 Gonda István (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1904 Harmath Hilda (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1903 Székely Gizella (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1902 Szokolay Olly (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Tatárjárás (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1879 Verner Lajos (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 Asch Salom (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 Birinski Leó (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 születés éve: 1849 Strindberg Ágost (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 születés éve: 1864 Szigehty család (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1900 Fekete Pál (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1869 Ferenczi Frigyes (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 Gésák (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1894 Halmay Tibor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1874 Hofmannsthal Hugo (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Babochay Erzsébet (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1912 Eggert Márta (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Mészáros Paulette (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1892 Ábrahám Pál (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1892 Ábrahám Pál (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Armont Paul (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1889 Bérczy Márton Ernő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Betiltott színdarabok (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Bródy István (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Bródy Miksa (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Burgszínház (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1860 Csehov Anton Pavlovics (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1860 Csehov Anton Pavlovics (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Déri Hugó (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1821 Dosztojevszkij Fjodor Mihajlovics (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1883 Drégely Gábor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1873 Fall Leó (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1879 Farkas Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1905 Fejes Teri (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1905 Fejes Teri (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1905 Fejes Teri (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1896 Fekete László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1896 Fodor Arthur (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Fővárosi Operett Színház

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1904 Gaál Franciska (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Gilbert Jean (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1904 Harmath Hilda (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Hatvany Lili bárónő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1871 Heltai Jenő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1871 Heltai Jenő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1871 Heltai Jenő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1842 Hennequin Alfred (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1842 Hennequin Alfred (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1863 Hennequin Maurice (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1863 Hennequin Maurice (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Honthy Hanna (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1883 Jakóbi Viktor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Jusnij Davidovics (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1885 Kállay Miklós (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Kálmán Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Kék madár (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1903 Kerékgyártó Olga (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1892 Kertész Dezső (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1884 Király Ernő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1892 Klabund Henschke Alfréd (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Kompóthy Gyula (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1889 Kosáry Emmi (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1878 Latabár Árpád (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1895 Lázár Mária (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1870 Lehár Ferenc (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1884 Mály Gerő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1880 Marton Géza (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Medgyaszay Vilma (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Művészszínház (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Nancy (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Niccodemi Dario (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1888 Rónay Gyula (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1868 Rott Sándor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1873 Salgó Ernő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1911 Simon Gabriella (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1897 Stella Adorján (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1871 Stephanides Károly (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1849 Strindberg Ágost (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1904 Székely Lujza (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1864 Szigehty család (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 Szilágyi László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1866 Tapolczai Dezső (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1881 Tarján Vilmos (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1895 Tolnay Andor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1895 Vajda László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 születés éve: 1858 Vendrey Ferenc (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Ábrahám Pál (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Berczy Géza (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1899 Bergner Elisabeth (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Bilhaud Paul (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1883 Blumenthal Ben (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Burgszínház (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Deutscher Volkstheater (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1907 Dobos Anna (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Durieux Tilla (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Eisemann Mihály (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1873 Faludi Sándor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1905 Fejes Teri (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1879 Felhő Rózsi (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Fenyő Aladár (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Fővárosi Művészszínház (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Gombaszögi Ella (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1904 Hajó Teri (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1903 Halász Anna (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1890 Harmath Imre (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Herczeg Géza (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Horváth Elvira (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1905 Horváth Mária (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Imre Sándor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1904 Iványi Viktória (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1890 Jászai Gidó (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Juhász Tusi (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1900 Kalmár Pál (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kammerspiel (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Katscher Róbert (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kemény Egon (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Konstantin Leopoldine (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kornai Berta (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1866 Lincke Paul (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Lupino Stanley (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Modernes Theater (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1880 Moissi Alexander (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Mouezy Eon (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1882 Nádor Mihály (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1878 Neményi László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Nichols Anne (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Raimundtheater (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1896 Rubinyi Tibor (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1874 Sarkadi Aladár (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Somogyi Erzsi (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1870 Straus Oscar (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1877 Szántó Tivadar (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Színdarab előadatása (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1905 Szömörkényi Franciska (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1904 Tőkés Anna (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1889 Vajda Ernő (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1899 Vaszary János (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1935 születés éve: 1885 Lengyel József (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1935 születés éve: 1894 Somogyi Nusi (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1935 születés éve: 1895 Török Rezső (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1935 születés éve: 1904 Vadnai László (információ)

fővárosi operett színház évtized: 1935 születés éve: 1875 Vincze Zsigmond (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1888 Kürti Teréz (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1901 Gaál Dezső (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1925 születés éve: 1881 Földes Imre (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1925 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi operettszínház évtized: 1925 talán évtized: 1935 Medea (információ)

fővárosi operettt színház évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1871 Baumann Károly (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1871 Baumann Károly (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1860 Kövessy Albert (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Várnai László (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Márton László (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1895 Váradi Lajos (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 születés éve: 1876 Faragó Ödön (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 Tarka Színpad (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 talán évtized: 1915 Hanako Ota (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1886 Bálint Geiger Béla (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Orfeumban (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1891 Radó Sándor (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 Fővárosi Kabaré (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 születés éve: 1866 Guthi Soma dr. (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 születés éve: 1882 Gyárfás Dezső (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 születés éve: 1889 Kálmán Lajos (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 születés éve: 1892 Lukács Sári (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 Móricz Zsigmond (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 születés éve: 1879 Szomory Miklós (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1878 Ferenczy Károly (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 Grand Guignol (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1882 Gyárfás Dezső (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1888 Kabos Gyula (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1884 Király Ernő (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1887 Medgyaszay Vilma (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Barna Lajos (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1877 Róbert Jenő (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1925 születés éve: 1886 Boross Géza (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1925 Fővárosi Operett Színház (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1925 Grand Guignol (információ)

fővárosi orfeum évtized: 1925 születés éve: 1890 Szigeti Jenő (információ)

fővárosi orfeum színpada évtized: 1915 születés éve: 1884 Balázs Béla (információ)

fővárosi orfeum tarka színpadja évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1883 Makai M. Mihály (információ)

fővárosi orfeumo évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1849 Hellmer Hermann (információ)

fővárosi színészek szövetsége Fővárosi Színészek Szövetsége

fővárosi színház részvénytársaság Színházüzem Részvénytársaság (információ)

fővárosi színházak műsora évtized: 1895 Fővárosi Színházak Műsora

fővárosi színkör évtized: 1885 születés éve: 1856 Andorffy Krug Péter (információ)

fővárosi szövetséges színésztársaság évtized: 1905 Fővárosi Szövetséges Színésztársaság

fővárosi újság évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Szende Ernő (információ)

fővárost lapok évtized: 1755 talán évtized: 1765 talán évtized: 1775 Egri színészet

francais évtized: 1895 születés éve: 1829 Paulay Ede

francia akadémia évtized: 1645 talán évtized: 1655 talán évtized: 1665 születés éve: 1606 Corneille Pierre (információ)

francia akadémia évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1799 Halévy alévi Jaques Fromental Elie (információ)

francia akadémia évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Curel Francois de (információ)

francia akadémia évtized: 1905 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien (információ)

francia akadémia évtized: 1925 születés éve: 1890 Péchy Erzsi (információ)

francia írók egyesülete évtized: 1925 születés éve: 1869 Courteline Georges (információ)

francia kultuszminisztérium évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1869 Courteline Georges (információ)

frankenburg irodalmi kör évtized: 1925 Berecz Dezső (információ)

frankfurti neues theater évtized: 1925 Glaessner Erika

frankfurti opera évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Grach Gyula

frankfurti opera évtized: 1895 Blatterbauer Gizella

frankfurti opera évtized: 1895 születés éve: 1866 Grossmann József

frankfurti opera évtized: 1905 születés éve: 1886 Sebeők Sári

frankfurti operaház évtized: 1915 születés éve: 1886 Szécsi Magda

frankfurti stadttheater évtized: 1865 születés éve: 1838 Kronau Friderika

frankfurti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1859 Bárkány Mária

frankfurti színház évtized: 1895 Lándori Ludmilla

frankfurti városi operaház évtized: 1915 születés éve: 1881 Erdős Richárd

frankfurti városi színház évtized: 1875 születés éve: 1848 Beck József

frankfurti városi színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1856 Brackl Adolf

frankfurti viktória - theate évtized: 1895 Adolfi Gusztáv

franklin- társulat évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Magyar Shakespeare-tár

franklin - társulat évtized: 1865 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos

franklin évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1883 Nádas Sándor

franklin társulat évtized: 1895 születés éve: 1868 Szász Béla ifj.

franklin társulat évtized: 1895 Szász Károly

freiburgi színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1863 Anthes György

freie bühne évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1856 Brahm Ottó

freie volksbühne évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1873 Kaufmann Oszkár

fremdenblatt évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1855 Tábori Róbert

friedrich - wilhelm - städtisches theater évtized: 1915 Három a kislány

friedrich - wilhelmstadter theater évtized: 1895 születés éve: 1869 Serédi Schneller Sarolta

friedrich wilhelmstrassei színház évtized: 1895 Madarász

frizzó és a the melody four évtized: 1935 Omnia Kabaré

frohner évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1852 Frank Katalin

front-színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1873 Pázmán Ferenc

frontszínház évtized: 1915 Frontszínház

frontszínház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1883 Gózon Béla (információ)

független budapest évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1874 Virág Géza

független magyarország évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Barabás Lóránd

független magyarország évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1890 Fodor Gyula

független magyarország évtized: 1905 születés éve: 1860 Kereszty István

független magyarország évtized: 1915 születés éve: 1888 Emőd Tamás

független magyarország évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1879 Gabányi László

független szemle évtized: 1925 születés éve: 1900 Horváth Árpád

függetlenség évtized: 1875 születés éve: 1839 Kőmives Imre

függetlenség évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1870 Benedek Árpád

függetlenségi újság évtized: 1925 születés éve: 1892 Szathmáry Endre

fürdő szálloda évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Esztergomi színészet

füredi nemzeti színház évtized: 1835 Balatonfüredi színészet (információ)

füredi színház évtized: 1835 Balatonfüredi színészet (információ)

fürst-színház évtized: 1875 Fürst-színház

fürst - színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1829 Salvini Tommaso (információ)

gaiety theatre évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Kis szökevény

gaité-színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Judic Anne

gaité-színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Rip van Winkle

gaite évtized: 1885 Koldusdiák

gaité lyrique évtized: 1925 születés éve: 1870 Lehár Ferenc

galgóczi hétfői újság évtized: 1915 születés éve: 1864 Jeszenszky Dezső

gárdonyi- és a berzsenyi társaság évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Szende Ernő

gázgyári színház évtized: 1925 Gázgyári Színház

gellért szálló évtized: 1925 születés éve: 1881 Tarján Vilmos (információ)

genius évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1883 Nádas Sándor

genossenschaft deutscher bühnenangehörigen évtized: 1925 talán évtized: 1935 Ausztria és Németország

gentiluomo-féle énekiskola évtized: 1855 Ács Sarolta

genuai paganini színház évtized: 1865 Mizsei Mari

gerai udvari színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Szenkár Jenő

gewandhaus évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1855 Nikisch Arthur

gewandhaus évtized: 1925 születés éve: 1855 Nikisch Arthur

globe - színház évtized: 1585 talán évtized: 1595 talán évtized: 1605 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos

globe theatre évtized: 1925 születés éve: 1883 Jakóbi Viktor

globus évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1870 Endrei Zalán

goethe- és lafontaine - társaság évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1856 Csengeri János

goethe - színház évtized: 1925 Major Aranka (információ)

goldoni-féle velencei olasz operatársulat évtized: 1895 Goldoni-féle velencei olasz operatársulat

gondel évtized: 1925 Gondel

gondolat évtized: 1925 születés éve: 1888 Kemenes Lajos

gondűző társaság évtized: 1915 Gondűző Társaság

gondűző társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Gondűző Társaság (információ)

gondűző társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Gondűző Társaság (információ)

gondűző társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Gondűző Társaság (információ)

góthai almanach évtized: 1905 Bajor Gizi

góthai udv. színház évtized: 1875 születés éve: 1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla

gottschlig - gyár évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1887 Neumann Dezső

gödöllői színészet évtized: 1875 Gödöllői színészet

gönci színészet Gönci színészet

gr. eszterházy-várszínház évtized: 1895 születés éve: 1863 Lenkei Henrik

graber-féle zeneiskola évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1884 Kanitz Gézáné

gráci landstheater évtized: 1885 talán évtized: 1895 Fleiszig Mariska

gráci revű-színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Lénárd Béla

gráci színház évtized: 1795 születés éve: 1770 Czibulka Alajos

gráci színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1835 Ferenczy Ferenc

gráci színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Dietrich Klementina

grand-guignol színház évtized: 1915 születés éve: 1891 Losonczy Zoltán

grand cabaret évtized: 1905 Grand Cabaret

grand guignol Grand Guignol

grand guignol Grand Guignol

grand guignol évtized: 1795 Grand Guignol

grand guignol évtized: 1915 Népszínpad (információ)

grand guignol színháza évtized: 1915 születés éve: 1879 Szomory Miklós (információ)

grand opera house évtized: 1905 Belasco Dávid (információ)

grand theater évtized: 1895 Cigánybáró (információ)

grenzbote évtized: 1925 születés éve: 1886 Benyovszky Károly

gresham - palota évtized: 1925 születés éve: 1877 Nagy Endre

griff évtized: 1835 Pápai színészet

grosse oper évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Glaser Arnold

grosses schauspielhaus évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Szőke Szakáll

gura oper évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1873 Mikorey Ferenc

gyakorló színésziskola évtized: 1895 Gyakorló színésziskola

gyakorló színésziskola évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1847 Solymossy Elek (információ)

gyakorlószinész- iskola Színésziskola

gyalulat évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Színész

gyalulat évtized: 1845 Début

gyapjú- uccai német színház évtized: 1885 születés éve: 1869 Serédi Schneller Sarolta

gyapju-uccai német színház évtized: 1885 születés éve: 1825 Strauss

gyapjú-uccai német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1847 Rózsa Gyula

gyapjú-uccai német színház évtized: 1885 Feleky Miklós

gyapju-uccai színház évtized: 1895 születés éve: 1829 Salvini Tommaso

gyapjú-uccai színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1852 Frank Katalin

gyapju-utcai (volt német) színház évtized: 1885 Eleven ördög (információ)

gyapju-utcai német színházat évtized: 1865 Gyapju-utcai német színházat

gyapjú (ma: báthory) uccai német színház évtized: 1885 születés éve: 1850 Seidl Antal

gyapju uccai német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1849 Feld Zsigmond

gyapjú uccai német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1836 Geistinger Mária

gyapjú uccai német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Első Ibsen-bemutató

gyapjú uccai német színház évtized: 1885 születés éve: 1894 Dárdai Gyula

gyapjú uccai német színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1838 Óváry Lipót

gyapjú uccai német színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1840 Lesser Szaniszló

gyapjú uccai színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Milar Mittler Teréz

gyapjúuccai és herminatéri színház évtized: 1885 Hermina-téri német színház

gyapjúuccai német színház évtized: 1885 Hermina-téri német színház

gyapjúuccai színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Krausz Auguszta

gyergyószentmiklósi színészet évtized: 1795 Gyergyószentmiklósi színészet

gyermekek debrecenje évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1899 Benyovszky Pál

gyermekvédő liga évtized: 1895 születés éve: 1892 Kalniczay Gyula dr.

gymnase - színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1869 Blaskovics Sándor (információ)

gymnase évtized: 1865 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien (információ)

gymnase évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1875 Després Suzanne (információ)

gymnase színház Koning Viktor (információ)

gymnase théatre évtized: 1925 Gymnase Théatre

gyomai színészet évtized: 1855 Gyomai színészet

gyöngyös évtized: 1885 születés éve: 1865 Jászberényi Adolf

gyöngyösi színészet évtized: 1705 Gyöngyösi színészet

gyönki színészet évtized: 1875 Gyönki színészet

győr-soproni színtársulat évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1877 Benkő Etelka

győr-vasmegyei színiszövetség évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Első magyar színikerület

győr - sopron - szombathelyi színházai évtized: 1925 születés éve: 1901 Gaál Sándor

győr és székes-fehérváron honosult színésztársaság évtized: 1845 Fekete Gábor

győr városi színházi részvény egyesület évtized: 1865 Győri színészet

győri apátsági líceum évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1800 Czuczor Gergely (információ)

győri hirlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szávay Gyula (információ)

győri hírlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Győri színészet (információ)

győri hírlap évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1869 Pesti Kálmán (információ)

győri kereskedelmi és iparkamara évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szávay Gyula (információ)

győri kisfaludy kör évtized: 1925 születés éve: 1874 Császár Elemér dr. (információ)

győri közlöny évtized: 1855 Bánk bán (információ)

győri közlöny évtized: 1875 születés éve: 1839 Kőmives Imre (információ)

győri közlöny évtized: 1885 Bősze Imre (információ)

győri közlöny évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Győri színészet (információ)

győri színészet Győri színészet

győri színészet Győri színészet

győri színészet Győri színészet

győri színészet évtized: 1745 Győri színészet

győri színház évtized: 1755 talán évtized: 1765 Győri színészet (információ)

győri színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1806 Anicet Bourgeois (információ)

győri színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1878 Aranyosi Janka (információ)

győri színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Bősze Katalin (információ)

győri színház évtized: 1905 születés éve: 1875 Szabó Ferenc (információ)

győri színház évtized: 1915 születés éve: 1884 Patek Béla dr. (információ)

győri színház évtized: 1915 születés éve: 1888 Szentgyörgyi Lenke (információ)

győri színpad évtized: 1875 születés éve: 1833 Csaby Imre (információ)

győri színpártoló - egylet évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1841 Beődy Balogh Gábor (információ)

győri színpártoló egylet évtized: 1885 Hajdu Hajduska Manó (információ)

győző-féle színészeti lexikon évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1879 Kéky Lajos

gyulafehérvári színészet évtized: 1865 Gyulafehérvári színészet

gyulai erkel ferenc színkör évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1856 Kóhn Dávid (információ)