de ruda De Ruda

de ruda évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bogyai Bogya Róza (információ)

de sanctis artur évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1900 Rupp Margit (információ)

de stesser józsef évtized: 1895 születés éve: 1855 Nikisch Arthur (információ)

de vigny Zsebkendő a színpadon (információ)

deagre évtized: 1765 Orfeusz

deák évtized: 1845 Karnagy (információ)

deák évtized: 1885 talán évtized: 1895 Verseci színészet (információ)

deák béláne évtized: 1905 születés éve: 1856 Benedek Gyula (információ)

deák farkas évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1845 Örlőssy Ferenc (információ)

deák farkas évtized: 1865 Agglegények (információ)

deák farkas évtized: 1885 születés éve: 1882 Deák Farkas

deák ferenc évtized: 1805 születés éve: 1803 Deák Ferenc

deák ferenc évtized: 1815 születés éve: 1803 Deák Ferenc (információ)

deák ferenc évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1828 Falk Miksa dr. (információ)

deák ferenc évtized: 1845 Karnagy (információ)

deák ferenc évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1850 Pajor Emilia (információ)

deák ferenc évtized: 1865 születés éve: 1862 Deák Ferenc

deák ferenc évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1867 Komor Gyula dr. (információ)

deák ferenc évtized: 1895 születés éve: 1897 Deák Ferenc

deák ferenc évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1874 Nagy Jenő (információ)

deák ferenc évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1907 Harczos Irén (információ)

deák ferenc évtized: 1915 Világháború (információ)

deák ferenc évtized: 1915 talán évtized: 1925 Székesfehérvári színészet (információ)

deák ferenc évtized: 1925 születés éve: 1881 Polgár István dr. (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1869 Czakó Vilmos (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1912 Futó Klári (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1907 Kővári Irén (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Skultéty Vékes Ferenc (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Szinikerületi rendszer (információ)

deák ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Szombathelyi színészet (információ)

deák ferenc évtized: 1935 születés éve: 1889 Jáki Dezső (információ)

deák ferenc évtized: 1935 Kecskeméti színészet (információ)

deák ferenc évtized: 1935 Pápai színészet (információ)

deák ferentz évtized: 1815 születés éve: 1803 Deák Ferenc (információ)

deák flóra évtized: 1895 születés éve: 1891 Deák Flóra

deák flóra évtized: 1915 Muskátli-Kabaré (információ)

deák gizella évtized: 1885 születés éve: 1887 Deák Gizella

deák gyula évtized: 1875 születés éve: 1877 Deák Gyula

deák gyula évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Korona Színház (információ)

deák gyula évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kiskunhalasi színészet (információ)

deák gyula évtized: 1925 talán évtized: 1935 Színház (információ)

deák gyula dr. évtized: 1905 Deák Gyula dr.

deák katica évtized: 1865 Deák Katica

deák kornél évtized: 1885 születés éve: 1884 Deák Kornél

deák kornél évtized: 1915 Világháború (információ)

deák lajos évtized: 1905 születés éve: 1909 Deák Lajos

deák lőrinc évtized: 1025 talán évtized: 1035 talán évtized: 1045 Füzesgyarmat (információ)

deák lőrinc évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Szarvasi színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1895 születés éve: 1892 Deák Lőrinc

deák lőrinc évtized: 1895 születés éve: 1893 Deák Lőrinc

deák lőrinc évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1904 Lenkey Faragó Gyula (információ)

deák lőrinc évtized: 1915 Világháború (információ)

deák lőrinc évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Mezőtúri színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 Ceglédi színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 Rákosszentmihályi színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Battonya (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Békési színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Budafok (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Csepeli gyári szinház (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1903 Danis Győző (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Dévaványa (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Elek (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Endrőd (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Gyomai színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Gyöngyösi színészet (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1900 Szabó Ferenc László (információ)

deák lőrinc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Szinikerületi rendszer (információ)

deák mózes évtized: 1925 talán évtized: 1935 Grand Guignol (információ)

deák pál évtized: 1855 születés éve: 1853 Deák Pál

deák péter évtized: 1855 születés éve: 1857 Deák Péter

deák péter évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Nagybecskereki színészet (információ)

deák péter évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Nagybecskereki színészet (információ)

deák péter évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1875 Bogyó Zsigmond (információ)

deák péter évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1875 Bogyó Zsigmond (információ)

deák péter évtized: 1885 Várszínház (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Mezei Béla (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1857 Deák Péter (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1857 Deák Péter (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Histriók Budán (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Nagykőrösi színészet (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Nagymihályi színészet (információ)

deák péter évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Zombori színészet (információ)

deák péter évtized: 1895 születés éve: 1877 Koronkay Ferenc (információ)

deák péter évtized: 1895 Nyiregyházi színészet (információ)

deák péter évtized: 1895 Verseci színészet (információ)

deák péter évtized: 1895 születés éve: 1845 Zajonghy Elemér (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1877 Halmi Jenő (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1876 Palágyi Lajos (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 Tatai színészet (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1876 Bereng József (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1880 Farkas Adél (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1874 Hajnal Dezső (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Kiss Sándor (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1880 Kovács Andor (információ)

deák péter évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1878 Pilisi Lajos (információ)

deák péter évtized: 1905 Egri színészet (információ)

deák péter évtized: 1905 születés éve: 1840 Leővey József (információ)

deák péter évtized: 1905 Petykó-fillérek (információ)

deák péter évtized: 1905 Sárospataki színészet (információ)

deák péter évtized: 1905 Soproni színészet (információ)

deák péter évtized: 1905 születés éve: 1879 Szomory Miklós (információ)

deák péter évtized: 1905 születés éve: 1882 Vágó Géza (információ)

deák péter évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1856 Lorándi Laurenti Tivadar (információ)

deák péter évtized: 1905 talán évtized: 1915 Mezőtúri színészet (információ)

deák péter évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szinigazgató (információ)

deák péter évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1883 Márkus Alfréd (információ)

deák péter évtized: 1925 talán évtized: 1935 Petykó-fillérek (információ)

deák péterne Kovacsics Margit (információ)

deáki filep sámuel évtized: 1785 születés éve: 1784 Deáki Filep Sámuel

deáki fülöp sámuel évtized: 1765 talán évtized: 1775 talán évtized: 1785 születés éve: 1760 Cherubini Mária Luigi (információ)

deáki fülöp sámuel évtized: 1845 Alvajáró (információ)

deáky f. sámuel évtized: 1825 talán évtized: 1835 Kolozsvári színészet

debreceni bárány geiza évtized: 1855 Debreceni Bárány Geiza

debreczeni eszter évtized: 1865 születés éve: 1866 Debreczeni Eszter

debreczeni gizella évtized: 1885 születés éve: 1887 Debreczeni Gizella

debreczeni lajos évtized: 1865 születés éve: 1869 Debreczeni Lajos

debreczeni margit évtized: 1855 születés éve: 1854 Debreczeni Margit

debreczenszky gusztáv évtized: 1855 születés éve: 1855 Debreczenszky Gusztáv

debreczenszky gyula évtized: 1915 Debreczenszky Gyula

debrit évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1832 Busnach Willliam Bertrand

debrit évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1869 Góth Sándor

debussy évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1876 Falla de Manuel (információ)

debussy évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1881 Bartók Béla (információ)

debussy claude évtized: 1865 születés éve: 1862 Debussy Claude

debussy claude évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1863 Várady Sándor (információ)

debussy claude évtized: 1915 Guinaud (információ)

dechamps julien évtized: 1885 Dechamps Julien

decourcelle évtized: 1905 Berr Georges (információ)

decourcelle évtized: 1905 születés éve: 1876 Mérei Adolf (információ)

decourcelle pierre évtized: 1855 születés éve: 1856 Decourcelle Pierre

decourcelle pierre évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1867 Komor Gyula dr. (információ)

decourcelle pierre évtized: 1905 születés éve: 1867 Komor Gyula dr. (információ)

decourelles évtized: 1885 Constantin abbé

decse évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Nagytolcsvai színészet

decse györgy évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nagykállói színészet

decsi évtized: 1745 születés éve: 1742 Decsy Sámuel

décsi irén évtized: 1895 születés éve: 1895 Décsi Irén

decsy sámuel évtized: 1745 születés éve: 1742 Decsy Sámuel

decsy sámuel évtized: 1795 Első könyv (információ)

deési évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Tulozni (információ)

deési alfréd évtized: 1905 Népszínház-Vígopera (információ)

deésy évtized: 1815 talán évtized: 1825 Szatmári színészet (információ)

deésy alfréd Sokoldalú színész (információ)

deésy alfréd évtized: 1875 születés éve: 1877 Deésy Alfréd

deésy alfréd évtized: 1915 talán évtized: 1925 Major Mimi (információ)

deésy alfréd évtized: 1925 Filmszínészet (információ)

deésy alfréd évtized: 1935 Nyiregyházi színészet (információ)

deésy erzsébet évtized: 1895 születés éve: 1899 Deésy Erzsébet

deésy zsiga évtized: 1865 Pécsi színészet (információ)

deésy zsigmond évtized: 1835 Ujvidéki színészet (információ)

deésy zsigmond évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Alkalmi színdarabok (információ)

deésy zsigmond évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Színészhonvédek 1848-49-ben (információ)

deésy zsigmond évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szamosujvári színészet (információ)

deésy zsigmond évtized: 1865 talán évtized: 1875 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

deésy zsigmond évtized: 1875 születés éve: 1817 Kocsisovszky Jusztin (információ)

deézsi deésy kádár zsigmond évtized: 1805 születés éve: 1809 Deézsi Deésy Kádár Zsigmond

deézsy dési jános évtized: 1815 születés éve: 1810 Deézsy Dési János

deézsy zsigmond évtized: 1845 Petőfi színészi tehetsége (információ)

degenfeld imre évtized: 1855 Degenfeld Imre

degre évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

degré alajos évtized: 1825 születés éve: 1820 Degré Alajos

degré alajos évtized: 1845 Nemzeti Színház régi drámabírálói (információ)

degré alajos évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Magyar dráma (információ)

degré alajos évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Március tizenötödike (információ)

degré alajos évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Hódi János (információ)

dehere évtized: 1905 Guillemaud

dehére évtized: 1905 Berr Georges (információ)

dehére évtized: 1905 Dehére

dehére évtized: 1905 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

deherre évtized: 1905 születés éve: 1871 Heltai Jenő

deinhardstein évtized: 1755 talán évtized: 1765 talán évtized: 1775 Burgszínház (információ)

deinhardstein évtized: 1795 születés éve: 1717 Garrick Dávid (információ)

deinhardstein lajos évtized: 1795 születés éve: 1794 Deinhardstein Lajos

deinhardtsein évtized: 1845 talán évtized: 1855 Makrancos hölgy

dejaneira évtized: 1845 Madách Imre

dejazet évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1808 Levassor Pierre

déjazet évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien

dékán árpád évtized: 1865 születés éve: 1861 Dékán Árpád

dékáni árpád évtized: 1895 Műkedvelői társulatok

dékáni árpád évtized: 1895 talán évtized: 1905 Kiskunhalasi színészet

dékány gyula évtized: 1865 születés éve: 1862 Dékány Gyula

dékány róza évtized: 1865 Dékány Róza

dékány róza évtized: 1875 születés éve: 1839 Miklóssy Gyula (információ)

dékány róza évtized: 1875 Szabadkai színészet (információ)

dékány róza évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Fokról fokra (információ)

dékány teréz Primadonna (információ)

dékány teréz évtized: 1845 születés éve: 1842 Dékány Teréz

dékány teréz évtized: 1865 Kassai színészet (információ)

dékány teréz évtized: 1865 Kofák (információ)

dékány teréz évtized: 1875 Erkel Ferenc-színkör Gyulán (információ)

dékány teréz évtized: 1875 Erkel Ferenc-színkör Gyulán (információ)

dékány teréz évtized: 1875 születés éve: 1838 Káldy Gyula (információ)

dékány teréz évtized: 1875 születés éve: 1839 Miklóssy Gyula (információ)

delacour évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1825 Mártonffy Frigyes (információ)

delacour évtized: 1885 születés éve: 1815 Labiche Eugene (információ)

delacour évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Ukki Imre (információ)

delacour évtized: 1895 születés éve: 1857 Fenyéri Peterdi Mór (információ)

delacour évtized: 1905 Delacour

delacour évtized: 1915 születés éve: 1857 Verő György (információ)

delard eugéne évtized: 1855 születés éve: 1858 Delard Eugéne

delard eugéne évtized: 1905 születés éve: 1872 Kistemaeckers Henry (információ)

delavigne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1829 Salvini Tommaso

delavigne évtized: 1845 születés éve: 1811 Asztalos Károly

deli - leányok évtized: 1925 Dolly Sisters (információ)

deli évtized: 1925 Dolly Sisters (információ)

deli évtized: 1925 Dolly Sisters (információ)

déli miksa évtized: 1895 születés éve: 1893 Déli Miksa

deli péter évtized: 1335 Deli Péter

delia reinhardt évtized: 1935 születés éve: 1902 Sebestyén György

delibes évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gille Philippe (információ)

delibes évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1858 Berté Henrik (információ)

delibes évtized: 1875 születés éve: 1856 Widmár Erzsébet (információ)

delibes évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Lakmé (információ)

delibes évtized: 1905 Gille Philippe (információ)

delibes évtized: 1905 Opera (információ)

delibes évtized: 1915 születés éve: 1891 Farkas Sándor (információ)

delibes évtized: 1925 talán évtized: 1935 Karsavina Tamara (információ)

délibes évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1823 Kaméliás hölgy

delibes leo évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1838 Huszár Imre (információ)

delibes leo évtized: 1885 Lakmé (információ)

delibes leó évtized: 1835 születés éve: 1836 Delibes Leó

delin évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1848 Derzsi Irma (információ)

delin henrik évtized: 1845 születés éve: 1840 Delin Henrik

delin henrik évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1862 Pusztai Béla (információ)

delin henrik évtized: 1895 születés éve: 1860 Kövessy Albert (információ)

delin henrik évtized: 1925 születés éve: 1869 Ferenczi Frigyes (információ)

delius miklós évtized: 1865 Kalmár Géza

della donna eugénia évtized: 1905 Della Donna Eugénia

della donna eugénia évtized: 1905 Népszínház-Vígopera (információ)

della donna eugénia évtized: 1915 Margitszigeti Színkör (információ)

delli emma Delli Emma

delli emma évtized: 1865 születés éve: 1867 Delli Emma

delli emma évtized: 1895 Vígszínház (információ)

delli emma évtized: 1895 talán évtized: 1905 Vígszínház (információ)

delli emma évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Barangok (információ)

delli emma évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1867 Delli Emma (információ)

delli emma évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Osztrigás Mici (információ)

delli emma évtized: 1905 Ocskay brigadéros (információ)

delli emma évtized: 1925 Vígszínház (információ)

delli henrik évtized: 1865 születés éve: 1867 Delli Henrik

delli henrik évtized: 1905 Népszínház (információ)

delli lajos évtized: 1875 születés éve: 1871 Delli Lajos

delli lajos évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1849 Pesti Ihász Lajos (információ)

delli lajos évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1858 Litzenmayer Leopoldina (információ)

delli lajosne évtized: 1905 Népszínház-Vígopera (információ)

delli lajosne évtized: 1905 Népszínház (információ)

dellinger rudolf évtized: 1855 születés éve: 1857 Dellinger Rudolf

dellne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Tellerné Ludvig Borbála

delmar albert évtized: 1915 Feld Leó

delmár albert évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1863 Várady Sándor (információ)

delmár albert évtized: 1915 Delmár Albert

delly emma évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1851 Ditrói Mór (információ)

delly emma évtized: 1915 Kolozsvári színészet (információ)

delly ferenc évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Delly Győzőné (információ)

delly ferenc évtized: 1905 születés éve: 1901 Delly Ferenc

delly ferenc évtized: 1925 születés éve: 1870 Mariházy Kövér Miklós (információ)

delly ferenc évtized: 1925 talán évtized: 1935 Belvárosi Színház (információ)

delly győzőné évtized: 1875 Delly Győzőné

delly juliska évtized: 1875 Delly Győzőné (információ)

delly juliska évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1901 Delly Ferenc (információ)

delly lajos Sokoldalú színész (információ)

demény évtized: 1905 születés éve: 1879 Fóti Frida (információ)

demény albert Recitator (információ)

demény albert évtized: 1855 születés éve: 1856 Demény Albert

demény albertne Kovács Kornélia (információ)

demény arthur évtized: 1895 születés éve: 1891 Demény Arthur

demény arthur évtized: 1915 születés éve: 1812 Flotow Frigyes (információ)

demény artúr évtized: 1915 Carmen (információ)

demény dániel évtized: 1805 Demény Dániel

demény dániel évtized: 1835 talán évtized: 1845 Petőfi Sándor színészélete (információ)

demény jolán évtized: 1925 születés éve: 1885 Tompos Péter (információ)

demény józsef évtized: 1915 születés éve: 1863 Rajcsányi István (információ)

demény károly évtized: 1865 születés éve: 1846 Vidor Pál (információ)

demény károly évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Első magyar színészkongresszust (információ)

demény viktória évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1854 Bérczi Miksa (információ)

demény viktória évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1863 Rajcsányi István (információ)

demény viktória évtized: 1915 születés éve: 1863 Rajcsányi István (információ)

demeter ada évtized: 1905 Demeter Ada

demeter jános évtized: 1795 Demeter János

demeter sándor évtized: 1885 születés éve: 1887 Demeter Sándor

demetrovics katinka évtized: 1905 talán évtized: 1915 Körmöcbányai színészet

demetrovits gizella évtized: 1895 születés éve: 1897 Demetrovits Gizella

demeur anne Demeur Anne

demeure évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Charton-Demeure Anne

demhardtstein évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Joannovics Demeter

demidor imre évtized: 1875 Szinművészeti Akadémia (információ)

demidor imre évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1844 Bercsényi Béla (információ)

demidor imre dr. évtized: 1855 születés éve: 1855 Demidor Imre dr.

demjén évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Kaposvári színészet (információ)

demjén évtized: 1855 Sümegi színészet (információ)

demjén évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Kiscelli színészet (információ)

demjén évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Marcali-i színészet (információ)

demjén károly évtized: 1835 születés éve: 1830 Demjén Károly

demjén károly évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Színészhonvédek 1848-49-ben (információ)

demjén károly évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1844 Mezei Péter (információ)

demjén károly évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1846 Ferenczy József (információ)

demjén károly évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1844 Sághy Zsigmond (információ)

demjén károly évtized: 1875 talán évtized: 1885 Kapuvári színészet (információ)

demjén mari évtized: 1855 születés éve: 1857 Demjén Mari

demjén mari évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Németh József Sz. (információ)

demjén mari évtized: 1905 Farkas István (információ)

demjén mari évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Falusi verebek (információ)

demjén mari évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Országgyűlési szállás (információ)

demjén mari évtized: 1915 talán évtized: 1925 Nagyapó (információ)

demjén mari évtized: 1915 talán évtized: 1925 Rosmersholm (információ)

demjén mari évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Egy szegény ifjú története (információ)

demjén mari évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kertész Lajos (információ)

demjén mária évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1826 Medgyesi Nándor (információ)

demjén mihály évtized: 1825 Demjén Mihály

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 Brassói színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 Nagybányai színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Diószegi színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Eperjesi színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1877 Koronkay Ferenc (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Máramarossziget színészete (információ)

demjén mihály évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1826 Sztupa Andor (információ)

demjén mihály évtized: 1845 Kassai színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1845 talán évtized: 1855 Rozsnyói színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1829 Kopócsi Mihályné Navarra Anna (információ)

demjén mihály évtized: 1855 születés éve: 1829 Fekete Ferenc (információ)

demjén mihály évtized: 1855 születés éve: 1832 Makai Lajos Béla (információ)

demjén mihály évtized: 1855 talán évtized: 1865 Gyöngyösi színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Gyomai színészet (információ)

demjén mihály évtized: 1865 Szolnoki színészet (információ)

demjén úr évtized: 1835 Bánk bán (információ)

demjénne évtized: 1835 talán évtized: 1845 Brassói színészet

demjénne évtized: 1855 talán évtized: 1865 Dunaszerdahelyi színészet

demjénne évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szigetvári színészet

demosthenes Beszéd

dénes ella évtized: 1915 Nagykőrösi színészet (információ)

dénes ervin évtized: 1935 Romeo és Julia (információ)

dénes erzsébet évtized: 1895 születés éve: 1898 Dénes Erzsébet

dénes frigyes évtized: 1875 születés éve: 1879 Dénes Frigyes

dénes györgy évtized: 1895 születés éve: 1898 Dénes György

dénes györgy évtized: 1925 születés éve: 1888 Rónay Gyula (információ)

dénes györgy évtized: 1935 Fehérholló Társaság (információ)

dénes györgy évtized: 1935 Magyar Színház (információ)

dénes jenő évtized: 1895 születés éve: 1894 Dénes Jenő

dénes jolán évtized: 1915 születés éve: 1878 Sebestyén Géza (információ)

dénes józsef évtized: 1885 születés éve: 1886 Dénes József

dénes lajos dr. évtized: 1875 születés éve: 1879 Dénes Lajos dr.

dénes marcell évtized: 1885 születés éve: 1883 Dénes Marcell

dénes margit évtized: 1905 születés éve: 1902 Dénes Margit

dénes oszkár évtized: 1895 születés éve: 1891 Dénes Oszkár

dénes oszkár évtized: 1935 Király Színház (információ)

dénes rózsi évtized: 1895 születés éve: 1892 Dénes Rózsi

dénes rózsi évtized: 1915 talán évtized: 1925 Városi Színház (információ)

dénesi jenő évtized: 1915 Világháború

dénesné boga janka évtized: 1885 születés éve: 1889 Dénesné Boga Janka

dengi jános évtized: 1855 születés éve: 1853 Dengi János

dengi jános évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Délmagyarországi első színiszövetkezet (információ)

denker mária évtized: 1835 Denker Mária

dennery évtized: 1845 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond

dennery évtized: 1845 Mari, egy anya a népből

dennery évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Halmy Ferenc

dennis józsef évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Józsefvárosi Színpad

denys amiel évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1876 Színi Gyula

denys amiel évtized: 1925 születés éve: 1876 Színi Gyula

denys amiel évtized: 1935 Szinpadi Szerzők Világkongresszusa

deperty évtized: 1865 talán évtized: 1875 Prielle Kornélia

depr?s évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1871 Bernéde Arthur

depre évtized: 1905 születés éve: 1876 Mérei Adolf

depre ernő évtized: 1895 Clairville Charles

dépre ernst évtized: 1895 Dépre Ernst

dépre ernst évtized: 1895 születés éve: 1857 Murai Károly (információ)

deprés évtized: 1905 születés éve: 1875 Bálint Dezső

dér évtized: 1835 Ujvidéki színészet

dercsényi etelka évtized: 1865 születés éve: 1864 Dercsényi Etelka

dercsényi gyula évtized: 1865 születés éve: 1865 Dercsényi Gyula

dercsényi gyula évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1870 Rátkai Sándor (információ)

dercsényi jolán évtized: 1875 születés éve: 1870 Dercsényi Jolán

dercsényi julia évtized: 1875 születés éve: 1872 Dercsényi Julia

derecskey istván évtized: 1905 születés éve: 1900 Derecskey István

derecskey péter évtized: 1885 születés éve: 1886 Derecskey Péter

derecskey péter évtized: 1915 Világháború (információ)

deréki antal Pálcás színészek (információ)

deréki antal Sokoldalú színész (információ)

deréki antal Sziniirodalom (információ)

deréki antal évtized: 1845 születés éve: 1849 Deréki Antal

deréki antal évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Rovetta Gerolamo (információ)

deréki antal évtized: 1875 talán évtized: 1885 Magyar operett (információ)

deréki antal évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Alkalmi színdarabok (információ)

deréki antal évtized: 1885 Eleven ördög (információ)

deréki antal évtized: 1885 születés éve: 1852 Konti József (információ)

deréki antal évtized: 1885 születés éve: 1865 Réthy Laura (információ)

deréki antal évtized: 1885 születés éve: 1841 Vezéry Ödön (információ)

deréki antal évtized: 1895 születés éve: 1853 Liptai Lajos (információ)

deréki antal évtized: 1895 születés éve: 1868 Szilágyi Aladár (információ)

deréki antal évtized: 1895 születés éve: 1861 Veszprémy Jenő (információ)

deréki antal évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1830 Rajz János (információ)

deréki antal évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1861 Szarvasi Soma (információ)

deréki antal évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1863 Franek Gábor (információ)

deréki jános évtized: 1885 születés éve: 1887 Deréki János

deréki jános évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1897 Bánhidy Ilona (információ)

deréki jános évtized: 1915 Világháború (információ)

deréki jános évtized: 1925 talán évtized: 1935 Fekete gyémántok (információ)

deréki jános évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1901 Perczel Jolán (információ)

deréky gizella évtized: 1905 Deréky Gizella

deréky pál évtized: 1815 Deréky Pál

derenghy istván évtized: 1865 születés éve: 1869 Derenghy István

dergán blanche évtized: 1915 Dergán Blanche

déri béla évtized: 1885 születés éve: 1889 Déri Béla

déri gizella évtized: 1875 születés éve: 1878 Déri Gizella

déri hugó évtized: 1885 születés éve: 1887 Déri Hugó

déri jános évtized: 1875 születés éve: 1878 Déri János

déri jenő évtized: 1865 születés éve: 1869 Déri Jenő

déri karola évtized: 1875 születés éve: 1874 Déri Karola

déri margit évtized: 1895 születés éve: 1898 Déri Margit

déri rózsi évtized: 1885 születés éve: 1884 Déri Rózsi

déri teréz évtized: 1895 születés éve: 1898 Déri Teréz

déri béla évtized: 1905 talán évtized: 1915 Székesfehérvári színészet (információ)

déri blanka évtized: 1905 Andrássy-úti Színház (információ)

déri blanka évtized: 1905 Népszínház-Vígopera (információ)

déri blanka évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1882 Gyárfás Dezső (információ)

déri hugó évtized: 1935 Omnia Kabaré (információ)

déri ilona évtized: 1925 születés éve: 1878 Latabár Árpád (információ)

déri jános évtized: 1905 Népszínház-Vígopera (információ)

déri jenő évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Magyar Királyi Operaház (információ)

déri jenő évtized: 1905 születés éve: 1676 Rákóczi Ferenc II. (információ)

déri jenő évtized: 1905 Téli rege (információ)

déri jenő évtized: 1905 talán évtized: 1915 Tristan és Izolda (információ)

déri jenő évtized: 1915 Hoffmann meséi (információ)

déri jenő évtized: 1915 születés éve: 1676 Rákóczi Ferenc II. (információ)

déri jenő évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1864 Strauss Richard (információ)

déri mahler róza évtized: 1865 születés éve: 1861 Déri Mahler Róza

déri róza évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Bánfi Sándor (információ)

déri tischler béla évtized: 1865 születés éve: 1865 Déri Tischler Béla

dernői károly évtized: 1845 születés éve: 1844 Dernői Károly

dernői károly évtized: 1875 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

dernői károly évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Színészkongresszus (információ)

dernői károly évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1840 Ligeti Schőnauer István (információ)

dernői ligeti vilma évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1844 Dernői Károly (információ)

dernői vilma évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1892 Siménfalvy Sándor (információ)

derussi györgy évtized: 1915 Román színészet Magyarországon

déry béla évtized: 1915 Világháború (információ)

déry béla ifj. évtized: 1925 talán évtized: 1935 Országos Kamaraszínház (információ)

déry giza évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Kis Színház (információ)

déry hugó évtized: 1925 talán évtized: 1935 Uj Színház (információ)

déry istván Sokoldalú színész (információ)

déry istván évtized: 1795 születés éve: 1792 Déry István

déry istván évtized: 1805 Pesti magyar színtársulatok (információ)

déry istván évtized: 1805 Stuart Mária (információ)

déry istván évtized: 1805 talán évtized: 1815 Kolozsvári színészet (információ)

déry istván évtized: 1815 Déryné (információ)

déry istván évtized: 1835 talán évtized: 1845 Egri színészet (információ)

déry jános évtized: 1915 Világháború (információ)

déry leidenfrost gyula évtized: 1855 születés éve: 1854 Déry Leidenfrost Gyula

déry miklós évtized: 1905 Déry Miklós

déry miklós évtized: 1905 Koller Béla (információ)

déry sári évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kiskunhalasi színészet (információ)

déryék évtized: 1815 talán évtized: 1825 Egri színészet

déryne Betét (információ)

déryne Bravour (információ)

déryne Egyéniség (információ)

déryne Énekes egyveleg (információ)

déryne Énekes egyveleg (információ)

déryne Fóra! (információ)

déryne Forró deszkák (információ)

déryne Ifjasszony (információ)

déryne Kemnitzer-kávéház (információ)

déryne Levélkiírás (információ)

déryne Öltözködés (információ)

déryne Primadonna (információ)

déryne Proportio (információ)

déryne Ruhás-színész (információ)

déryne Sokoldalú színész (információ)

déryne Széppataky Johanna (információ)

déryne Széppataky Rozália (információ)

déryne Sziniirodalom (információ)

déryne évtized: 1595 talán évtized: 1605 talán évtized: 1615 születés éve: 1743 Vendégszereplés (információ)

déryne évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Hódmezővásárhelyi színészet (információ)

déryne évtized: 1795 Déryné (információ)

déryne évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Ekhós szekér (információ)

déryne évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1790 Prepelitzay Sámuel (információ)

déryne évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Rolle (információ)

déryne évtized: 1805 Murányi Zsigmond (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 Hacker-szála (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 Kolozsvári színészet (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Czagányiné Simonyi Julianna (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Czagányiné Simonyi Julianna (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Czagányiné Simonyi Julianna (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Farkas János (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Gyermekszínészek (információ)

déryne évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Sáska János (információ)

déryne évtized: 1815 Aranykéz-korcsma (információ)

déryne évtized: 1815 Egri színészet (információ)

déryne évtized: 1815 Kassai színészet (információ)

déryne évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

déryne évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

déryne évtized: 1815 Kőszeghi Alajos (információ)

déryne évtized: 1815 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1815 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1815 Pesti német színészet (információ)

déryne évtized: 1815 Pesti német színészet (információ)

déryne évtized: 1815 Sevillai borbély (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 Győri színészet (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1810 Murányi Zsigmondné (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 Schodel Rozália (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 Szentpétery Zsigmond (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 Szombathelyi színészet (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1770 Czibulka Alajos (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Csizmadiaszín (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Déryné (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Nagy István (információ)

déryne évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Nagy János (információ)

déryne évtized: 1825 Aradi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 születés éve: 1807 Don Juan (információ)

déryne évtized: 1825 Egri színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Győri színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Győri színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Kilényi Killyéni Kocsis Dávid (információ)

déryne évtized: 1825 Kolozsvári színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Kőszegi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Losonci színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Nagy Mihály (információ)

déryne évtized: 1825 Nagyváradi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Pécsi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Pesti magyar színtársulatok (információ)

déryne évtized: 1825 Pozsonyi magyar színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Pozsonyi magyar színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Rozsnyói színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Szabadkai színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Szegedi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Szegedi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 Szombathelyi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Borsos Klára (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Brassói színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Debreceni színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1772 Nagy Lázár (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1796 Pályi Elek (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Soproni színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 Statiszta (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1827 Benedek József (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Déryné (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Dicsérő versek (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Kabaré (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Koszorú (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Kőszegi színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Murányi Zsigmond (információ)

déryne évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Simény Borbála (információ)

déryne évtized: 1835 Aréna (információ)

déryne évtized: 1835 Árpád ébredése (információ)

déryne évtized: 1835 Balassagyarmaton (információ)

déryne évtized: 1835 Bánk bán (információ)

déryne évtized: 1835 születés éve: 1804 Csabay Pál (információ)

déryne évtized: 1835 Eperjesi színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Fra Diavolo (információ)

déryne évtized: 1835 Kemény Simon (információ)

déryne évtized: 1835 Kiss Iván (információ)

déryne évtized: 1835 Kolosy József (információ)

déryne évtized: 1835 Nagybecskereki színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Norma (információ)

déryne évtized: 1835 Sátoraljaujhelyi színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

déryne évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

déryne évtized: 1835 Sevillai borbély (információ)

déryne évtized: 1835 Szabadkai színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Szakácsy István (információ)

déryne évtized: 1835 Temesvári színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Temesvári színészet (információ)

déryne évtized: 1835 Zalaegerszegi színészet (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 Egri színészet (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1830 Foltényi Vilmosné Szabó-Szákfy Amália (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1817 Jókainé Laborfalvi Róza (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Édes Aloyzia Lujza (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Első operaelőadás (információ)

déryne évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Norma (információ)

déryne évtized: 1845 Álfal (információ)

déryne évtized: 1845 Első színigazgatónő (információ)

déryne évtized: 1845 születés éve: 1812 Erdős János (információ)

déryne évtized: 1845 Fekete Gábor (információ)

déryne évtized: 1845 Kolozsvári színészet (információ)

déryne évtized: 1845 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1845 születés éve: 1796 Pályi Elek (információ)

déryne évtized: 1845 Prielle Kornélia (információ)

déryne évtized: 1845 Szegedi színészet (információ)

déryne évtized: 1845 Tatai színészet (információ)

déryne évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gocs Gotsch Ede Engelbert (információ)

déryne évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Déryné (információ)

déryne évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ernst-múzeum (információ)

déryne évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Magyar színészet külföldön (információ)

déryne évtized: 1855 Déryné (információ)

déryne évtized: 1855 születés éve: 1799 Gillyén Sándor (információ)

déryne évtized: 1855 Kilényi Killyéni Kocsis Dávid (információ)

déryne évtized: 1855 Lámpaláz (információ)

déryne évtized: 1855 Nemzet napszámosai (információ)

déryne évtized: 1855 születés éve: 1784 Pergő Celesztin (információ)

déryne évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Vezéry Ödön (információ)

déryne évtized: 1875 Jancsó István (információ)

déryne évtized: 1875 Miskolci színészet (információ)

déryne évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1843 Törs Kálmán (információ)

déryne évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1812 Latabár Endre (információ)

déryne évtized: 1885 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

déryne évtized: 1885 születés éve: 1823 Egervári Potemkin Ödön (információ)

déryne évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Jászberényi színészet (információ)

déryne évtized: 1915 Forditás (információ)

déryne évtized: 1915 születés éve: 1877 Vértesy Jenő dr. (információ)

déryne évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Szinigazgató (információ)