magyar színészek évtized: 1885 születés éve: 1808 Karacs Teréz (információ)

magyar színészek életrajzai évtized: 1855 születés éve: 1784 Pergő Celesztin (információ)

magyar színészek életrajzai évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

magyar színészek életrajzai évtized: 1875 születés éve: 1839 Miklóssy Gyula (információ)

magyar színészek múltjából évtized: 1925 születés éve: 1859 Zilahy Gyula (információ)

magyar színészek multjából. évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáy András (információ)

magyar színészet közigazgatásáról évtized: 1905 születés éve: 1879 Farkas Ferenc dr. (információ)

magyar színészet története évtized: 1935 Színészeti könyvek bibliográfiája (információ)

magyar színészeti almanach évtized: 1905 Incze Henrik dr. (információ)

magyar színészeti lexikon évtized: 1905 születés éve: 1888 Lugosi Döme dr. (információ)

magyar szinészeti szakkönyvek bibliografája évtized: 1935 Színészeti könyvek bibliográfiája (információ)

magyar színészeti szakkönyvek jegyzéke évtized: 1925 Színészeti könyvek bibliográfiája (információ)

magyar színi-ügy és dráma irodalom évtized: 1855 születés éve: 1786 Mailáth János gróf (információ)

magyar színjáték évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1751 Egerváry Ignác (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1889 Hoffmann Dezső (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1860 Kereszty István (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1869 Pesti Kálmán (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1925 születés éve: 1882 Erődi Jenő (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1925 talán évtized: 1935 Korniss Géza dr. (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1885 Rédey Tivadar dr. (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Tolnay Pál (információ)

magyar színművészeti lexikon évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1900 Zólyomi Jenő (információ)

magyar színvilág évtized: 1865 talán évtized: 1875 Almanachok (információ)

magyar színvilág évtized: 1885 születés éve: 1824 Benkő Kálmán (információ)

magyar szvit évtized: 1925 születés éve: 1878 Fichtner Sándor (információ)

magyar táncegyveleg évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ballet (információ)

magyar táncegyveleg évtized: 1905 születés éve: 1868 Szikla Adolf (információ)

magyar táncok a xvi. századból évtized: 1915 Tánc irodalom (információ)

magyar thália évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1813 Munkácsy Gaidler Pál (információ)

magyar thália évtized: 1865 születés éve: 1820 Vachott Imre (információ)

magyar theátromi kalendárium évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Nyéki Szőke Pál (információ)

magyar theátromi zsebkönyvecske évtized: 1795 Almanachok (információ)

magyar theátromi zsebkönyvecske évtized: 1815 Fekete Lőrinc (információ)

magyar theátromi zsebkönyvecske évtized: 1815 Jósa János (információ)

magyar theátromi zsebkönyvecske évtized: 1815 Jósa János (információ)

magyar théatrumi alrnanak, mely t. ns. vass vármegyének szombathely városában mulatozó nemzeti színj évtized: 1825 Lázár János (információ)

magyar történeti színműtár évtized: 1895 Szász Károly (információ)

magyar történeti színművek évtized: 1835 születés éve: 1811 Gaal József (információ)

magyar városok statisztikai évkönyve évtized: 1915 Lévai színészet (információ)

magyar vér évtized: 1915 Lengyel Nándor (információ)

magyar vígjáték - nyitány évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1820 Kéler Béla (információ)

magyar vonatkozású német drámák évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1885 Gálos Rezső (információ)

magyar zenetudomány évtized: 1915 születés éve: 1859 Major J. Gyula (információ)

magyarázó tanulmány »az ember tragédiájához«. évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1863 Morvay Győző dr.

magyarfalu évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Bodrogi Zsigmond

magyarhon m. t. szép nem és nagylelkű fiainak ajánlja évtized: 1845 Koháry Péter

magyarok lengyelországban évtized: 1815 talán évtized: 1825 Vásárhelyi Károly

magyarosan évtized: 1925 Móricz Zsigmond

mah-jong évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1877 Boross Mihály

mai apostol évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Ozorayné Kálmán Margit (információ)

mai divat évtized: 1895 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

maison meuve évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien

maja évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1858 Leoncavallo Ruggiero

majáiis évtized: 1925 születés éve: 1879 Farkas Imre

majd a vica! évtized: 1915 születés éve: 1884 Gábor Andor (információ)

majd estére, szuper úr! évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1821 Szuper Károly (információ)

majláth margit évtized: 1855 születés éve: 1830 Gajzágó Salamon (információ)

majolika évtized: 1915 születés éve: 1871 Heltai Jenő

majomszínház évtized: 1925 születés éve: 1863 Herczeg Ferenc

majomszínház évtized: 1925 születés éve: 1896 Makláry Zoltán

majomszínház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1900 Béla Miklós

major barbara évtized: 1905 születés éve: 1856 Shaw Bernard (információ)

május évtized: 1915 születés éve: 1884 Szép Ernő

május királynője évtized: 1885 születés éve: 1714 Gluck Christoph Willibald

május királynője évtized: 1915 születés éve: 1885 Kosztolányi Dezső

május királynője évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1891 Nagy Katinka

májusfa évtized: 1925 születés éve: 1889 Tóth László

májusi bor évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1825 Strauss

májusi bor évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Operett

májusi bor évtized: 1895 születés éve: 1825 Strauss

májusi fagy évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1863 Lenkei Henrik

májusi muzsika évtized: 1925 születés éve: 1879 Farkas Imre

májusi muzsika évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt

májusi muzsika évtized: 1925 születés éve: 1903 Kerékgyártó Olga

májusi muzsika évtized: 1925 születés éve: 1896 Makláry Zoltán

májusi muzsika évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1895 Lázár Mária

makfalvi anna évtized: 1775 talán évtized: 1785 talán évtized: 1795 születés éve: 1778 Houwald Christoph Ernst

makfalvy anna évtized: 1795 születés éve: 1771 Ihász Imre

makrancos hölgy évtized: 1795 talán évtized: 1805 Kolozsvári színészet (információ)

makrancos hölgy évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Shakespeare-színészek Magyarországon (információ)

makrancos hölgy évtized: 1805 Makrancos hölgy

makrancos hölgy évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Cachirozás (információ)

makrancos hölgy évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1840 Götz Hermann (információ)

makrancos hölgy évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kántor Gerzsonné (információ)

makrancos hölgy évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1860 Szacsvayné Boér Emma (információ)

makrancos hölgy évtized: 1875 talán évtized: 1885 Molnár Györgyné (információ)

makrancos hölgy évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kőbányai színészet (információ)

makrancos hölgy évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

makrancos hölgy évtized: 1885 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos (információ)

makrancos hölgy évtized: 1895 születés éve: 1866 Tapolczai Dezső (információ)

makrancos hölgy évtized: 1905 születés éve: 1873 Faragó Jenő (információ)

makrancos hölgy évtized: 1905 születés éve: 1882 Pataki Ferenc (információ)

makrancos hölgy évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1872 Bartos Gyula (információ)

makrancos hölgy évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szentesi színészet (információ)

makrancos hölgy évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1877 Benkő Etelka (információ)

makrancos hölgy évtized: 1915 születés éve: 1872 Janovics Jenő dr. (információ)

makrancos hölgy évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1894 Tasnády Ilona (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 születés éve: 1870 Hegedüs Gyula (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 születés éve: 1881 Horváth Jenő (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 Makrancos hölgy (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 születés éve: 1887 Oláh Ferenc (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 születés éve: 1864 Pethes Imre (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 talán évtized: 1935 Hajdu József (információ)

makrancos hölgy évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Losonczy Zoltán (információ)

makrancos hölgy évtized: 1935 születés éve: 1884 Tárai Ferenc (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Hódmezővásárhelyi színészet (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1866 Lincke Paul (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Salvini Gustavo (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1905 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1899 Pethes Sándor (információ)

makrancos hölgyek évtized: 1935 születés éve: 1876 Ódry Árpád (információ)

maksim crnojevic évtized: 1875 Szerb színészet Magyarországon

málcsi mozgósít évtized: 1915 születés éve: 1874 Tábori Emil

málcsi mozgósít évtized: 1915 születés éve: 1882 Vágó Géza

máltai lovag évtized: 1885 talán évtized: 1895 Beksics Gusztávné

malvin évtized: 1885 Meszlényi Antal

malvina évtized: 1835 Nagy György

mályvácska évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ballet

mályvácska évtized: 1895 születés éve: 1860 Kéméndy Jenő

mályvácska évtized: 1925 születés éve: 1906 Brada Rezső

mályvácska évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1879 Brada Ede

mályvácska évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1906 Vécsey Elvira

mályvácska királykisasszony évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1860 Kéméndy Jenő

mályvácska királykisasszony évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1854 Mader Raoul

mályvácska kisasszony évtized: 1925 születés éve: 1905 Roubal Vilmos

mam'zelle nitouche évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1850 Judic Anne

mama évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

mama évtized: 1855 Tóth József (információ)

mama évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1834 Hadzsits Antal (információ)

mama évtized: 1875 születés éve: 1804 Csabay Pál (információ)

mama évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

mama évtized: 1875 Szerb színészet Magyarországon (információ)

mama évtized: 1885 születés éve: 1830 Rajz János (információ)

mama évtized: 1885 Szabó Krisztina (információ)

mama évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1818 Lauka Gusztáv (információ)

mama évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Náday Ferenc (információ)

mama évtized: 1895 születés éve: 1863 Fóriss István (információ)

mama évtized: 1895 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

mama évtized: 1895 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

mama évtized: 1895 születés éve: 1835 Szathmáry Károly (információ)

mama évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1882 Gyenis Ede (információ)

mama évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1891 Losonczy Zoltán (információ)

mama a. évtized: 1855 Mama A.

mamát évtized: 1875 Szerb színészet Magyarországon

mámor évtized: 1905 születés éve: 1870 D Amant Dán Leó

mámor évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1903 Titkos Ilona

mámor évtized: 1915 születés éve: 1849 Strindberg Ágost

mámor évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1872 Mikes Lajos dr.

mámor évtized: 1925 születés éve: 1885 Gellért Lajos

mámor évtized: 1925 születés éve: 1894 Orska Mária

mámor évtized: 1925 talán évtized: 1935 Medveczky Bella

mámor évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1893 Szabados Piroska

mandarin évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szalay Pál

mandarin évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1890 Gombaszögi Frida

mandarin évtized: 1915 születés éve: 1898 Verő Márta

mandarin évtized: 1925 születés éve: 1905 Horváth Éva

mandarin évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1872 Várnai Jenő

mandragola évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1872 Rexa Dezső

mandulafa évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1863 Dóczy József

maneuvres d'autumne évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1882 Kálmán Imre

maneuvres d'autumne évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Első magyar operett bemutatója Franciaországban

manfred évtized: 1885 születés éve: 1835 Lewinsky József

manfréd évtized: 1845 születés éve: 1807 Horváth Lázár

manfréd évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1850 Ábrányi Emil

manfréd évtized: 1895 Guttmann

manlius sinister évtized: 1895 születés éve: 1825 Jókai Mór dr.

manó évtized: 1915 születés éve: 1874 Hervay Frigyes

manó róbert évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1816 Mérei Károly

manon évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gille Philippe (információ)

manon évtized: 1885 születés éve: 1842 Massenet Jules Emile Fréderic (információ)

manon évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Schiff Etelka (információ)

manon évtized: 1905 születés éve: 1863 Várady Sándor (információ)

manón évtized: 1905 születés éve: 1880 Szoyer Ilona

manon lescaut évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1799 Halévy alévi Jaques Fromental Elie (információ)

manon lescaut évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1865 Vaszilievits Emil (információ)

manon lescaut évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1858 Puccini Giacomo (információ)

manon lescaut évtized: 1895 Manon Lescaut

manon lescaut évtized: 1895 születés éve: 1855 Nikisch Arthur (információ)

manon lescaut évtized: 1905 születés éve: 1863 Várady Sándor (információ)

manon lescaut évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Nagy Margit (információ)

manon lescaut évtized: 1925 talán évtized: 1935 Pataky Kálmán (információ)

manón lescaut évtized: 1705 talán évtized: 1715 talán évtized: 1725 születés éve: 1861 Takáts Mihály

manón lescaut évtized: 1905 születés éve: 1880 Szoyer Ilona

manuello élete és költészete évtized: 1925 születés éve: 1868 Gábor Ignác

már alszik évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Szerdahelyi Kálmán

már így szervusz, öcsém! évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Csukási József

marcel évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1851 Ditrói Mór

marcelle évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien

marcelle évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Josset Marcella

marci évtized: 1915 születés éve: 1876 Mérei Adolf

marci évtized: 1925 Engel Sándor

marci évtized: 1925 Horst Julius

marci évtized: 1925 születés éve: 1883 Márkus Alfréd

március 15-e évtized: 1845 születés éve: 1824 Dobsa Lajos (információ)

március tizenötödike évtized: 1895 születés éve: 1861 Relle Iván (információ)

márciusi napok évtized: 1895 születés éve: 1870 Majdik Árpád

márciusi napok a falun évtized: 1845 Csöngei Dávid

márciusnak idusa évtized: 1895 születés éve: 1863 Komoróczy Miklós Ede

marcsa és jancsika évtized: 1925 születés éve: 1867 Komor Gyula dr.

marcsa és mariska évtized: 1925 születés éve: 1855 Serly Lajos

marcsa katonája évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1896 Vígh Manci

marcsa, az ezred leánya évtized: 1875 Marcsa, az ezred leánya

marengó évtized: 1865 Budai Népszínház

marenya évtized: 1875 születés éve: 1837 Jósika Kálmán

margit-dalok évtized: 1875 születés éve: 1850 Ábrányi Emil

margit szigetén évtized: 1905 születés éve: 1826 Gyulai Pál

mari évtized: 1915 Uj Színpad

mari az ezred leánya évtized: 1905 születés éve: 1880 Szoyer Ilona

mari, az ezred lánya évtized: 1845 Kundt Johanna (információ)

mari, az ezred leánya évtized: 1845 születés éve: 1797 Donizetti Gaetan (információ)

mari, az ezred leánya évtized: 1845 Mari, az ezred leánya

mari, az ezred leánya évtized: 1875 Marcsa, az ezred leánya (információ)

mari, az ezred leánya évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Bonomi Lujza (információ)

mari, az ezred leánya évtized: 1915 Népopera (információ)

mari, egy anya a népből évtized: 1845 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

mari, egy anya a népből évtized: 1845 Mari, egy anya a népből

mari, egy anya a népből évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1838 Hirtling Mária (információ)

mari, egy anya a népből évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1811 D Ennery Adolphe Philippe (információ)

maria évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1804 Klein Gyula Lipót dr.

mária évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1770 Horváth Dániel

mária évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Opera

mária évtized: 1905 Béri Géza

mária évtized: 1905 Bohincsek Gyula

mária évtized: 1905 születés éve: 1867 Szabados Béla

mária évtized: 1925 születés éve: 1880 Lengyel Menyhért

mária évtized: 1925 Simonyi Mária

mária évtized: 1925 születés éve: 1863 Szendy Árpád

mária évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1901 Delly Ferenc

mária antoinette évtized: 1875 születés éve: 1844 Dernői Károly

mária antonia évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Magyar dráma

mária antónia évtized: 1915 születés éve: 1869 Szomory Dezső

mária antónia évtized: 1925 születés éve: 1872 Bakó László

mária asszony évtized: 1925 születés éve: 1898 Vándor Kálmán

mária asszony évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Vándor Kálmán

maria del carmen évtized: 1915 talán évtized: 1925 Bródy Miksa

maria del carmen évtized: 1935 Vágó Béla

maria di rudenz évtized: 1825 talán évtized: 1835 Unger Karolina

mária fia évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1881 Fodor Oszkár

mária kirátynő évtized: 1845 talán évtized: 1855 Madách Imre

mária magdolna évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1813 Hebbel Frigyes

mária magdolna évtized: 1845 születés éve: 1810 Nagy Ignác

mária magdolna évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Kürthy György

mária magdolna évtized: 1905 születés éve: 1885 Forgács Rózsi

mária magdolna évtized: 1905 születés éve: 1862 Maeterlinck Maurice

mária magdolna évtized: 1905 Thalia társaság

mária magdolna évtized: 1905 Thalia társaság

mária magdolnája évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1881 Doktor János

mária nővér évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1904 Páris Ila

maria stuart évtized: 1855 Fuhr Lina

mária terézia évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1849 Kulisszeky Károly

mária terézia a pozsonyi országgyűlésen évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1825 Krasznay Mihályné

mária terézia és a magyarok hűsége évtized: 1815 talán évtized: 1825 Murányi Zsigmond

maria von medici évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1804 Klein Gyula Lipót dr.

mária, vagy a nemes gondolkodású paraszt leány évtized: 1795 Bölöni Sámuel

mariababa királya évtized: 1925 születés éve: 1876 Harsányi Kálmán

mariana évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1874 Szalay Emil dr.

mariana évtized: 1895 születés éve: 1832 Echegaray José

marianna évtized: 1835 Jakab István

marianna évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1893 Szabó Gúy László

marianna évtized: 1925 születés éve: 1874 Turi Elemér

marianne évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fikker János

marianne évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1819 Berzsenyi Károly

marianne évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél

marianne évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Halmy Ferenc

marianne évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1845 Örlőssy Ferenc

marianne évtized: 1895 születés éve: 1845 Horváth Horovitz Lipót

mariano faliero évtized: 1835 Jakab István

marica grófnő évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1903 Káldor Jenő

marica grófnő évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1897 László Andor

marica grófnő évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1895 Viola Margit

marica grófnő évtized: 1925 Gyenes Mimi

marica grófnő évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt

marica grófnő évtized: 1925 születés éve: 1882 Kálmán Imre

marica grófnő évtized: 1925 születés éve: 1884 Király Ernő

marica grófnő évtized: 1925 Kiss Ferenc

marica grófnő évtized: 1925 Prágai magyar színészet

marica grófnő évtized: 1925 születés éve: 1901 Szakáts Zoltán

marica grófnő évtized: 1925 születés éve: 1858 Vendrey Ferenc

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1908 Ferenczy Marianne

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kiss Ferenc

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 Lábass Juci

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1881 Rátkai Márton

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Timár Ila

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1899 Vaály Ilona

marica grófnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1902 Verebes Ernő

marica grófnő évtized: 1935 Betegh Béby Mária

marica grófnő évtized: 1935 Zilahy Irén

marica, világszép asszony évtized: 1885 születés éve: 1855 Serly Lajos

marié, vagy az elrejtett szerelem évtized: 1835 születés éve: 1793 Szilágyi Pál

marienburgi leány évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fürth Mária

marika évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1897 Krausz Mihály

marika évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1907 Gabányi Erzsébet

marika évtized: 1915 születés éve: 1881 Földes Imre

marika évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1894 Kabos László

marika évtized: 1925 születés éve: 1904 Gaál Franciska

marika évtized: 1925 születés éve: 1896 Makláry Zoltán

marika évtized: 1925 Opera

marika évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1908 Ferenczy Marianne

marika évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1896 Nagy László id.

marika évtized: 1935 születés éve: 1883 Somlay Artur

marika évtized: 1935 születés éve: 1893 Zágon István

marinka táncosnő évtized: 1895 Biller Irén

marinka, a táncosnő évtized: 1925 Gilbert Jean

marinka, a táncosnő évtized: 1925 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt

marinka, a táncosnő évtized: 1925 születés éve: 1880 Heves Béla

marinka, a táncosnő évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1894 Halmay Tibor

marino évtized: 1835 születés éve: 1817 Luzsénszky Mihály

marino faliero évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Lutzer Jenny

marion évtized: 1895 Flinsch Károly

marion de lorme évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1818 Matisz Pál

marion vétke évtized: 1915 születés éve: 1873 Salgó Ernő

mariska évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1856 Lorrain Jean

mariska, vagy a házasságtörés iskolája évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1880 Biró Lajos

mariskám évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1804 Szerdahelyi József

maritana évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1866 Mannheimer Gyula

maritta évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1855 Aggházy Károly

marjorie nénike évtized: 1915 Darvas Mór

markó kapilet, a szerb hős évtized: 1885 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

markotányosnő és postalegény évtized: 1845 Cerrito Fanny

maros vize folyik csendesen évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1852 Hauk Minnie

marót bán évtized: 1835 Marót bán

marót bán évtized: 1835 születés éve: 1800 Vörösmarty Mihály (információ)

marót bán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Magyar dráma (információ)

marót bán évtized: 1865 születés éve: 1844 Szeless József (információ)

marót bán évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Hódmezővásárhelyi színészet (információ)

marquis brumon évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1824 Dobsa Lajos (információ)

marquisné arcképe évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Szerdahelyi Kálmán

mars évtized: 1925 születés éve: 1882 Kürthy György (információ)

marsal évtized: 1925 születés éve: 1878 Molnár Ferenc

marsall évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1883 Ujj Kálmán

marsall évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1911 Márkus Margit

marsall évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Müller János

marsan hercegnő évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1811 D Ennery Adolphe Philippe

marseillaise évtized: 1795 Marseillaise

marseillaise évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1821 Rachel Felix Elisa (információ)

marseillaise évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Gáspár Imre (információ)

marseillaise évtized: 1885 Ember tragédiája (információ)

marseillaise évtized: 1895 születés éve: 1860 Szabados Károly (információ)

marsellaise évtized: 1795 születés éve: 1757 Verseghy Ferenc

marshall évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1884 Stella Gyula (információ)

márta évtized: 1865 születés éve: 1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára

márta évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1878 Szörényi Bella

márta évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1870 Kornai Richárd Mária

márta évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1861 Örley Flóra

mártha évtized: 1115 talán évtized: 1125 talán évtized: 1135 Bukarestben

mártha évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1822 Zezz Anna

mártha évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1820 Ellinger József

mártha évtized: 1855 születés éve: 1825 Medgyaszay Adolf

mártha évtized: 1855 születés éve: 1831 Ressler István

mártha évtized: 1855 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc

mártha évtized: 1855 Tély Róza

mártha évtized: 1855 Tipka Lujza

mártha évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Ellinger Vilmos

mártha évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1831 Garzó Zsigmond

mártha évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1828 Liebhardt Lujza

mártha évtized: 1865 születés éve: 1838 Dalnoki Béni

mártha évtized: 1865 Himrényi

mártha évtized: 1865 születés éve: 1849 Saxlehner Emma

mártha évtized: 1865 talán évtized: 1875 Helvey Ilka

mártha évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Csányi Gizella

mártha évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Farkas Wolf Károly

mártha évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1844 Térey Antónia

mártha évtized: 1875 születés éve: 1834 Bogyó Alajos

mártha évtized: 1875 Donadio Bianca

mártha évtized: 1875 születés éve: 1851 Márk Endréné

mártha évtized: 1875 születés éve: 1845 Zajonghy Elemér

mártha évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1838 Dalnoki Béni

mártha évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1821 Mezei Feldner Vilmos

mártha évtized: 1885 születés éve: 1863 Kenedich Kálmán

mártha évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1820 Kőszeghy Purth Károly

mártha évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1838 Dalnoki Béni

mártha évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Gyomlay Gyula dr.

mártha évtized: 1915 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc

mártha évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Armidi André

mártha levelei évtized: 1895 születés éve: 1851 Kyss Géza

mártha, vagy a richmondi vásár évtized: 1845 Mártha, vagy a richmondi vásár

mártha, yagy a richmondi vásár évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1812 Flotow Frigyes (információ)

martinovics évtized: 1925 születés éve: 1873 Bánffy Miklós gróf (információ)

martinovicsok évtized: 1925 születés éve: 1859 Géczy István

martinuzzi évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1830 Adelburg Abranovics Ágost (információ)

martinuzzi évtized: 1865 Martinuzzi

marusja évtized: 1925 születés éve: 1894 Egyed Zoltán

marusja évtized: 1925 Urvancov Lew

márványhölgyek évtized: 1855 születés éve: 1821 Doppler Ferenc

márványmenyasszony évtized: 1915 születés éve: 1896 Heinrich Antalné

mary-ann évtized: 1915 születés éve: 1884 Gábor Andor

mary - ann évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Jászai Mari

mary évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1861 Bosnyák Zoltán dr.

mary ann évtized: 1905 születés éve: 1876 Hajó Sándor

mary ann évtized: 1905 születés éve: 1853 Mihály József dr.

mary ann évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1881 Beregi Sándor dr.

mary anne évtized: 1905 születés éve: 1873 Kacsóh Pongrác dr.

mary dugan bűnpöre évtized: 1925 születés éve: 1880 Lengyel Menyhért

masa évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1884 Csányi Mátyás

masa évtized: 1925 születés éve: 1889 Galetta Ferenc

masa pénzt keres évtized: 1925 születés éve: 1882 Lakatos László

masa pénzt keres évtized: 1925 Magyar Színház

masa pénzt keres évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Dénes György

masa pénzt keres évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1903 Titkos Ilona

masamód évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1910 Hattay Adrienne

masamód évtized: 1925 születés éve: 1898 Gombaszögi Ella

masamód évtized: 1925 Hegedüs Tibor

masinka évtized: 1905 Erkel Jenő

maskara évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1873 Bánffy Miklós gróf

maskara évtized: 1925 talán évtized: 1935 Bolondság

második gaszner, v. a' megzabolázott feleslő évtized: 1795 talán évtized: 1805 Kolozsvári színészet (információ)

második gaszner, vagyis a' megzabolázott feleslő évtized: 1805 Makrancos hölgy (információ)

második nászéjszaka évtized: 1925 születés éve: 1905 Fejes Teri (információ)

második nászéjszaka évtized: 1925 születés éve: 1892 Füzess Anna (információ)

második nászéjszaka évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1895 Lázár Mária (információ)

másodvirágzás évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1858 Réthei Fadgyas Etelka

másodvirágzás évtized: 1905 Kempf Józsefné

másodvirágzás évtized: 1915 Borostyán Irma

maszatos pali évtized: 1915 születés éve: 1867 Komor Gyula dr.

maszkurák évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fikker János

máté-passió évtized: 1905 Sándor Erzsi

mater dolorosa évtized: 1885 születés éve: 1861 Hegyesi Mari

mathias corvin évtized: 1895 születés éve: 1843 Bertha Sándor

mathuzsálem évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1829 Benedek Lajos

mathuzsalem herceg évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1852 Finály Karolin

mathuzsálem herceg évtized: 1915 születés éve: 1857 Verő György

matild évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1822 Irinyi József

mátkaság évtized: 1925 Kárpát dr.

mátkaság évtized: 1925 Tary Gizella

mátrai banditák évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1790 Balogh István (információ)

mátrai rabló évtized: 1845 születés éve: 1810 Nagy Ignác (információ)

mátrai vadászok évtized: 1895 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

matrózok a fedélzeten évtized: 1875 Temesvári színészet