párizsi théátre francais évtized: 1715 talán évtized: 1725 talán évtized: 1735 születés éve: 1690 Lecouvreur Adrienne (információ)

párizsi théátre francais évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1872 Boncza Vanda (információ)

párizsi théátre francais évtized: 1915 Hernani (információ)

párizsi théátre italien évtized: 1735 talán évtized: 1745 talán évtized: 1755 Sevillai borbély (információ)

párizsi theátre lirique évtized: 1855 Aranyváry Emilia (információ)

párizsi théátre lyrique évtized: 1865 születés éve: 1843 Nilsson Krisztina (információ)

párizsi vaudeville évtized: 1925 Fedora (információ)

park-színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1875 Uray Dezső

pármai városi színház évtized: 1905 Bonci Alessandro

passaui udv. színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Tipka Lujza

pátria évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1800 Ujfalussy Sándor

patrie évtized: 1875 születés éve: 1855 Gerster Etelka

paulini béla játékszíne évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1888 Tersánszky J. Jenő

pázmány péter tud. egyetem évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1874 Császár Elemér dr.

pázmány péter tudományegyetem évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Wlassics Gyula

pázmány péter tudományegyetem évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1890 Fülei-Szántó Endre

pázmány tudomány egyetem évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1889 Tóth László

pécs-miskolci színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1859 Mészáros Kálmán

pécs évtized: 1885 születés éve: 1862 Dolenecz József

pécsi est évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi est évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi est évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi est évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi figyelő évtized: 1875 születés éve: 1839 Kőmives Imre (információ)

pécsi figyelő évtized: 1895 születés éve: 1858 Bogáthy Medárd (információ)

pécsi napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1869 Pesti Kálmán (információ)

pécsi nemzeti kaszinó évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1845 Kisfaludy Imre (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1909 Mikes Anna (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Turay Mihály (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1888 Danis Jenő (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Pécsi színészet (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 születés éve: 1882 Kürthy György (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 M.Molnár Aranka (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 születés éve: 1895 Somlay Attila (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 születés éve: 1900 Somody Pál (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1905 Eörsy Mária (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1881 Fodor Oszkár (információ)

pécsi nemzeti színház évtized: 1935 születés éve: 1890 Sugár Gyula (információ)

pécsi színészet Pécsi színészet

pécsi színészet évtized: 1825 Pécsi színészet

pécsi színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Allaga Géza (információ)

pécsi színház évtized: 1885 születés éve: 1854 Arányi Dezső (információ)

pécsi színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1876 Harsányi Kálmán (információ)

pécsi színház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1903 Ütő Endre (információ)

pécsi színház évtized: 1915 születés éve: 1868 Füredi Béla (információ)

pécsi színház évtized: 1925 születés éve: 1850 Dezséri Gyula (információ)

pécsi színház évtized: 1925 születés éve: 1896 László Imre (információ)

pécsi színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1885 Cseh Iván (információ)

pécsi színház évtized: 1935 születés éve: 1895 Jakabffy Dezső (információ)

pécsi színházi élet évtized: 1875 születés éve: 1870 Honthy István (információ)

pécsi színházi élet évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi színházi élet évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi színpad évtized: 1925 születés éve: 1898 Müller János (információ)

pécsi színügyi bizottság évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1845 Kisfaludy Imre (információ)

pelikán - fogadó évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Székesfehérvári színészet

pen-club évtized: 1925 születés éve: 1867 Galsworthy John

pen klub évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Fészek

pére - la - chaise évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1792 Rossini Gioachino

pergola - színház évtized: 1765 talán évtized: 1775 talán évtized: 1785 születés éve: 1760 Cherubini Mária Luigi

pest-budai magyar játszótársaság évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Színházi törvényszék

pest szálloda évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szabadkai színészet

pest vm. levéltára évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Játékszín

pest vm. levéltára évtized: 1835 Díszlet

pester journal évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1887 Neumann Dezső

pester lloyd évtized: 1825 születés éve: 1828 Falk Miksa dr.

pester lloyd évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Mester

pester lloyd évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Keszler József

pester lloyd évtized: 1855 születés éve: 1853 Beer Ágost

pester lloyd évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1853 Beer Ágost

pester lloyd évtized: 1875 születés éve: 1845 Silberstein Ötvös Adolf

pester lloyd évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr.

pester lloyd évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Róbert Jenő

pester lloyd évtized: 1895 születés éve: 1863 Ruttkay György

pester lloyd évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1872 Molnár Géza dr.

pester lloyd évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1879 Galafrés Elsa

pester lloyd évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1863 Gerő Ödön

pester lloyd évtized: 1925 születés éve: 1850 Alexander Bernát

pester lloyd évtized: 1925 Góth Ernő

pester lloyd évtized: 1925 Rajna Ferenc

pester tageblatt évtized: 1845 születés éve: 1811 Frankenburg Adolf

pesther deutscher theater évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Emlékek Budapest színházi múltjából

pesti-polgár társul. évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Rip van Winkle

pesti »magyar színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

pesti »magyar színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

pesti »magyar színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

pesti állandó (akkor még megyei) magyar színház évtized: 1835 születés éve: 1804 Bajza József (információ)

pesti állandó nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

pesti állandó színház évtized: 1775 Pesti állandó színház

pesti divatlap évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Fáy András (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Borry Pasquale (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 születés éve: 1824 Dobsa Lajos (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Dohányzás a színházban (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Egressy Galambos Béni (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Itész (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Maywood (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Nyugdíj (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Pesti német színészet (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Petőfi Sándor színészélete (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Reina János (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 születés éve: 1822 Sepsy Károly (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 születés éve: 1822 Sepsy Károly (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 Szinlap (információ)

pesti divatlap évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szinművészeti Akadémia (információ)

pesti divatlap évtized: 1855 születés éve: 1815 Obernyik Károly (információ)

pesti egyetem évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

pesti első magyar játszó társaság évtized: 1795 Nyéki Szőke Pál (információ)

pesti első magyar színjátszó társulat Patétikus-iskola (információ)

pesti első színtársulat Rendező (információ)

pesti és budai magyar játszó társaság évtized: 1795 Betegség (információ)

pesti és budai német színház évtized: 1795 Gallus Medritsch (információ)

pesti futár évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1883 Nádas Sándor (információ)

pesti futár évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1883 Nádas Sándor (információ)

pesti gyapjú-uccai német színház évtized: 1875 születés éve: 1857 Hunfi Imre (információ)

pesti gyapjú uccai német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1829 Fekete Ferenc (információ)

pesti gyapjú uccai német színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Cservári Ilona (információ)

pesti gyapjú uccai német színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1840 Lesser Szaniszló (információ)

pesti hacker-szála Békési (információ)

pesti hacker-szála évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Ujváry Péter (információ)

pesti hazai első takarékpénztár évtized: 1825 születés éve: 1824 Kléh István (információ)

pesti hazai első takarékpénztár évtized: 1895 talán évtized: 1905 Lándori Ludmilla (információ)

pesti hermina­téri német színház évtized: 1865 Pesti német színészet (információ)

pesti hiriap évtized: 1915 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

pesti hirlap Látcsöves úr (információ)

pesti hirlap Pécsi Aranka (információ)

pesti hirlap évtized: 1635 talán évtized: 1645 talán évtized: 1655 születés éve: 1632 Lully Jean Baptiste de (információ)

pesti hirlap évtized: 1675 talán évtized: 1685 talán évtized: 1695 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

pesti hirlap évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Szomolnoki színészet (információ)

pesti hirlap évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1802 Kossuth Lajos (információ)

pesti hirlap évtized: 1835 Fáy András (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 születés éve: 1772 Lángh Ádám János (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 Madách Imre (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 Ripacs (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 születés éve: 1808 Szathmáry Dániel (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

pesti hirlap évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Molnár Lajos (információ)

pesti hirlap évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Muhorai Etelka (információ)

pesti hirlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1866 Guthi Soma dr. (információ)

pesti hirlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Sebők Zsigmond (információ)

pesti hirlap évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bianchi Bianca (információ)

pesti hirlap évtized: 1875 talán évtized: 1885 Mikszáth Kálmán (információ)

pesti hirlap évtized: 1875 talán évtized: 1885 Proportionális színtársulat (információ)

pesti hirlap évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1864 Balogh Árpád (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Büchler Rachel (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Kiskunhalasi színészet (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Kokova (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Márkus Miklós (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Márkus Zsigmond (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 születés éve: 1835 Murska Ilma (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 születés éve: 1835 Murska Ilma (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Műkedvelők Színháza (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Műkedvelők Színpadja (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Oselio Gina (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 születés éve: 1870 Papp Mihályné (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Puks Ferenc (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Ramazetter Jolán (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 Rimabrezói színészet (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 születés éve: 1851 Rónaszéki Gusztáv (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 születés éve: 1866 Rotter Gizella (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1859 Békeffi Antal (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Rónai Gyula (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Grach Gyula (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1861 Gyöngyösy László (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Reiner Antónia (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1862 Réthy L. Pál (információ)

pesti hirlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Somlyó Zoltán (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 születés éve: 1860 Gaál Ferenc (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 születés éve: 1879 Jókainé Nagy Bella (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 Megjátszani (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 Olvasó-próba (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 születés éve: 1836 Országh Sándor dr. (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 Örley Lajos (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 Próféta (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 Risley Lélia (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 születés éve: 1829 Rossi Ernesto (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 születés éve: 1864 Sztojanovits Jenő (információ)

pesti hirlap évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1896 Fóthy János (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 születés éve: 1884 Góth Sándorné (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 születés éve: 1856 Rakodczay Pál (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 születés éve: 1870 Sugár Aranka (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 születés éve: 1885 Z.Molnár László (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1883 Ráskai Ferenc (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Csortos Gyula (információ)

pesti hirlap évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1860 Porzsolt Kálmán (információ)

pesti hirlap évtized: 1915 születés éve: 1861 Kozma Andor (információ)

pesti hirlap évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1872 Rexa Dezső (információ)

pesti hirlap évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Roeder Karlotta (információ)

pesti hirlap évtized: 1925 Faust (információ)

pesti hirlap évtized: 1925 születés éve: 1876 G.Miklóssy Ilona (információ)

pesti hirlap évtized: 1925 születés éve: 1882 Márkus László (információ)

pesti hirlap évtized: 1925 születés éve: 1897 Nagy Izabella (információ)

pesti hirlap évtized: 1925 születés éve: 1875 Pataki József (információ)

pesti hírlap évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1838 Huszár Imre (információ)

pesti hírlap évtized: 1845 Début (információ)

pesti hírlap évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Borostyán Nándor (információ)

pesti hírlap évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Kürthy Emil (információ)

pesti hírlap évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1856 Kacziány Géza dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Béla futása (információ)

pesti hírlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Kihívás (információ)

pesti hírlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1867 Komor Gyula dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1864 Kovács László (információ)

pesti hírlap évtized: 1875 Fektér Ferenc (információ)

pesti hírlap évtized: 1875 Levasseur Henriette (információ)

pesti hírlap évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Beermann Stefánia (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Beerné Nittinger Irma (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Bertelli Steinher Berta (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Bősze Imre (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Brajnin Zsófia (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Brethol Berta (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 születés éve: 1849 Fischer Ferenc (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Flubinszki István (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Glózer Adél (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Kalisch Pál (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Kraemer Wiedl Mária (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 születés éve: 1842 Lehmann Lili (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Rögtönzés (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 Szerző (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 születés éve: 1850 Valentin Lajos (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 születés éve: 1822 Zezz Anna (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Kun Andor dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1887 Szász Zoltán (információ)

pesti hírlap évtized: 1895 születés éve: 1860 Kereszty István (információ)

pesti hírlap évtized: 1895 Tantiéme (információ)

pesti hírlap évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1881 Ego Fried Margit (információ)

pesti hírlap évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szerb színészet Magyarországon (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 születés éve: 1867 Béldi Izor dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 születés éve: 1867 Béldi Izor dr. (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 születés éve: 1868 Nyárai Antal (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 születés éve: 1875 Simó Ferenc (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 Színészeti muzeum (információ)

pesti hírlap évtized: 1905 Szinlap (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 Bánk bán (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 Lantos (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 születés éve: 1885 Pavlova Anna (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1886 Balassa Imre (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 talán évtized: 1925 Hegedüs Lóránt (információ)

pesti hírlap évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1889 Tóth László (információ)

pesti hírlap évtized: 1925 születés éve: 1877 Dánielné Lengyel Laura (információ)

pesti hírlap évtized: 1925 születés éve: 1889 Lányi Viktor (információ)

pesti hírlap évtized: 1925 Tartuffe (információ)

pesti hírlap évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Tamás Ernő (információ)

pesti hirnök évtized: 1865 születés éve: 1830 Tóth Soma (információ)

pesti ideiglenes német színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Kneifel Antal (információ)

pesti ihász lajos zentai társulata évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Alkalmi színdarabok (információ)

pesti istván-téri színháza évtized: 1875 születés éve: 1847 Solymossy Elek (információ)

pesti izraelita hitközség évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1867 Delli Henrik (információ)

pesti kabare évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1892 Barna Lajos (információ)

pesti kabare évtized: 1925 talán évtized: 1935 Noiret Irén (információ)

pesti kabarét évtized: 1925 születés éve: 1877 Nagy Endre (információ)

pesti királyi városi színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

pesti konzervatórium évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1844 Térey Antónia (információ)

pesti kozma - könyvnyomtató évtized: 1855 Kocsi Horváth Zsigmond (információ)

pesti könyvnyomda r. t. évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1870 Falk Zsigmond dr. (információ)

pesti központi pap ­ nevelőintézet évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Csató Pál (információ)

pesti központi szeminárium évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

pesti magyar szinház évtized: 1815 Szabadkai színészet (információ)

pesti magyar színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1815 Bács-Bodrogmegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Baranyavármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Borsod vármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1835 születés éve: 1783 Grimm Fedor (információ)

pesti magyar színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Kántor Gerzsonné (információ)

pesti magyar színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Magyar Királyi Operaház (információ)

pesti magyar színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

pesti magyar színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

pesti magyar színház évtized: 1885 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

pesti magyar színház évtized: 1895 Színészegyesület Színészképző iskolája (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1795 Szerelemhegyi András (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Czagányiné Simonyi Julianna (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Kiss Sándor (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1815 Kassai színészet (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1825 Ruzicska József (információ)

pesti magyar színtársulat évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szentpétery Zsigmond (információ)

pesti magyar színtársulatok évtized: 1805 Pesti magyar színtársulatok

pesti magyar theatrális társaság évtized: 1815 Felvigyázó (információ)

pesti magyar theatrista - társulat évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Perceptor (információ)

pesti magyar theátromi társaság évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Jancsó Károly (információ)

pesti magyar theatrumi társaság évtized: 1815 Egri színészet (információ)

pesti nagy német színház évtized: 1845 Színházégések Magyarországon (információ)

pesti napló évtized: 1155 talán évtized: 1165 talán évtized: 1175 Ripacs (információ)

pesti napló évtized: 1545 talán évtized: 1555 talán évtized: 1565 Szerződés (információ)

pesti napló évtized: 1675 talán évtized: 1685 talán évtized: 1695 születés éve: 1887 Harsányi Zsolt (információ)

pesti napló évtized: 1735 talán évtized: 1745 talán évtized: 1755 Tóthi Dorka (információ)

pesti napló évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Színész (információ)

pesti napló évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1828 Falk Miksa dr. (információ)

pesti napló évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1830 Nagy István (információ)

pesti napló évtized: 1845 talán évtized: 1855 Dohányzás a színházban (információ)

pesti napló évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

pesti napló évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél (információ)

pesti napló évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1825 Lévay József (információ)

pesti napló évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Petőfi Sándor színészélete (információ)

pesti napló évtized: 1855 születés éve: 1834 Arday János (információ)

pesti napló évtized: 1855 születés éve: 1831 Balogh Jozefa (információ)

pesti napló évtized: 1855 Bogyai Bogya Róza (információ)

pesti napló évtized: 1855 Csercser Natália (információ)

pesti napló évtized: 1855 Gino Lujza (információ)

pesti napló évtized: 1855 Jekelfalusi Albert (információ)

pesti napló évtized: 1855 születés éve: 1825 La Grange Anna (információ)

pesti napló évtized: 1855 Magyar csalogány (információ)

pesti napló évtized: 1855 születés éve: 1784 Pergő Celesztin (információ)

pesti napló évtized: 1855 Rémy Lajos (információ)

pesti napló évtized: 1855 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1827 Beck Nepomuk János (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1836 Huber Ida (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1839 Markovits Ilka (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 Mizsei Mari (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Charton-Demeure Anne (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Charton-Demeure Anne (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Futó János (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1831 Garzó Zsigmond (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1828 Liebhardt Lujza (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Liliomfi (információ)

pesti napló évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1813 Szentkuthy Mihály (információ)

pesti napló évtized: 1865 Csányi Gizella (információ)

pesti napló évtized: 1865 Gyorsváltozás (információ)

pesti napló évtized: 1865 Kölyök-dalmű (információ)

pesti napló évtized: 1865 Lieder Frigyes (információ)

pesti napló évtized: 1865 Maszkírozás (információ)

pesti napló évtized: 1865 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos (információ)

pesti napló évtized: 1865 születés éve: 1841 Szigligeti Anna (információ)

pesti napló évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Ambrus Zoltán (információ)

pesti napló évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1847 Loew N. Vilmos (információ)

pesti napló évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1868 Londesz Elek (információ)

pesti napló évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1869 Palásthy Géza (információ)

pesti napló évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1867 Pekár Gyula dr. (információ)

pesti napló évtized: 1875 Futó Lajos (információ)

pesti napló évtized: 1875 születés éve: 1849 Neszveda Anna (információ)

pesti napló évtized: 1875 Örményi Lujza (információ)

pesti napló évtized: 1875 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

pesti napló évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Relle Iván (információ)

pesti napló évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr. (információ)

pesti napló évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Gáspár Imre (információ)

pesti napló évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1855 Tábori Róbert (információ)

pesti napló évtized: 1885 születés éve: 1844 Arany László (információ)

pesti napló évtized: 1885 születés éve: 1846 Mátray Betegh Béla (információ)

pesti napló évtized: 1885 születés éve: 1863 Serédi Jenő (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1886 Balassa József (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Barabás Lóránd (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Bárdos Artur dr. (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Gábor Andor (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1852 Helvey Laura (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1882 Kálmán Imre (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1863 Kálnoki Izidor (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Shylock (információ)

pesti napló évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1887 Szász Zoltán (információ)

pesti napló évtized: 1895 születés éve: 1857 Hevesi József (információ)

pesti napló évtized: 1895 születés éve: 1857 Hevesi József (információ)

pesti napló évtized: 1895 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

pesti napló évtized: 1895 születés éve: 1864 Sztojanovits Jenő (információ)

pesti napló évtized: 1895 születés éve: 1849 Szűry Dénes (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1873 Hevesi Sándor dr. (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1873 Liptay Károly (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1863 Várady Sándor (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Földi Mihály (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Földi Mihály (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Földi Mihály (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Kiss Arnold dr. (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1878 Krudy Gyula (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1867 Pekár Gyula dr. (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Pogány József (információ)

pesti napló évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Úttörő színészek (információ)

pesti napló évtized: 1905 Botcsinálta doktor (információ)

pesti napló évtized: 1905 Kétszer is nyit az akácfa virága... (információ)

pesti napló évtized: 1905 Komlóssy Emma (információ)

pesti napló évtized: 1905 Matzenauer Margit (információ)

pesti napló évtized: 1905 születés éve: 1856 Rakodczay Pál (információ)

pesti napló évtized: 1905 Román színészet Magyarországon (információ)

pesti napló évtized: 1905 Szókimondó asszonyság (információ)

pesti napló évtized: 1905 születés éve: 1864 Szomaházy István (információ)

pesti napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1881 Ego Fried Margit (információ)

pesti napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1879 Gábor József (információ)

pesti napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1876 Liptai Imre (információ)

pesti napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1876 Színi Gyula (információ)

pesti napló évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1882 Lakatos László (információ)

pesti napló évtized: 1915 Bánk bán (információ)

pesti napló évtized: 1915 születés éve: 1893 Kardos István (információ)

pesti napló évtized: 1915 Kibéd (információ)

pesti napló évtized: 1915 születés éve: 1876 Liptai Imre (információ)

pesti napló évtized: 1915 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

pesti napló évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1886 Balassa Imre (információ)

pesti napló évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1890 Kálmán Oszkár (információ)

pesti napló évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1893 Kulinyi Ernő (információ)

pesti napló évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1893 Kulinyi Ernő (információ)

pesti napló évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Morena Berta Erna (információ)

pesti napló évtized: 1925 születés éve: 1535 Bornemissza Abstemius Péter (információ)

pesti napló évtized: 1925 születés éve: 1904 Kristóf Károly (információ)

pesti napló évtized: 1925 születés éve: 1884 Laczkó Géza dr. (információ)

pesti napló évtized: 1925 születés éve: 1875 Pataki József (információ)

pesti napló évtized: 1925 Rivalda (információ)

pesti német színészet Pesti német színészet

pesti német színészet Pesti német színészet

pesti német színészet Pesti német színészet

pesti német színészet Pesti német színészet

pesti német színészet évtized: 1775 Pesti német színészet

pesti német szinház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Kemnitzer Károly (információ)

pesti német színház évtized: 1205 talán évtized: 1215 talán évtized: 1225 Schodel Rozália (információ)

pesti német színház évtized: 1245 talán évtized: 1255 talán évtized: 1265 Pesti német színészet (információ)

pesti német színház évtized: 1755 születés éve: 1754 Bulla Henrik (információ)

pesti német színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

pesti német színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1770 Beethoven Ludwig van (információ)

pesti német színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Engerth János (információ)

pesti német színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Katzianer (információ)

pesti német színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1819 Kilányi Lajos (információ)

pesti német színház évtized: 1825 születés éve: 1783 Grimm Fedor (információ)

pesti német színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 Reichl (információ)

pesti német színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1822 Marchesi Salvatore (információ)

pesti német színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Orczy Lőrinc (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Alexander (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Breiting (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Dams Nepomuk (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Dobrovsky Ernest (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Eslair (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Fürth (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Grohmann (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Heinefetter Klára (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Hoch (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Katzianer (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Lumpácius Vagabundus vagy a 3 jómadár (információ)

pesti német színház évtized: 1835 születés éve: 1786 Mailáth János gróf (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Mink Teréz (információ)

pesti német színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1810 Dessoir Ludwig (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1794 Lőwe Ludwig (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1801 Nestroy Nepomuk János (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1785 Anschütz Heinrich (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Bauer Carolina (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Denker Mária (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Dőring Tivador (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Engelbrecht M. (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Erl (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fichtner (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Forst József (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Forti-né (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gáthy Ágoston (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gerstl (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Grill János (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hagn Sarolta (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Herbst Minna (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Justh (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1819 Langer János (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1786 Mailáth János gróf (információ)

pesti német színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Millitz Fanny és Nina (információ)

pesti német színház évtized: 1845 Bassadona (információ)

pesti német színház évtized: 1845 születés éve: 1811 Frankenburg Adolf (információ)

pesti német színház évtized: 1845 Noththeater (információ)

pesti német színház évtized: 1845 Reina János (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1828 Follinusz Jánosné Lukácsy Antónia (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1840 Hofbauer Zsófia (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1842 Czibulka Alfonz (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Emlékek Budapest színházi múltjából (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Grosser (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1849 Krecsányi Sarolta (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1844 Szika János (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

pesti német színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Színházégések Magyarországon (információ)

pesti német színház évtized: 1855 Ferenczy Izabella (információ)

pesti német színház évtized: 1855 Fuhr Lina (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Brackl Ferenc József (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Braunecker Schafer (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hunyadi László (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Klauczek Katalin (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Niemann Károly (információ)

pesti német színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1857 Szabó Ödönné (információ)

pesti német színház évtized: 1865 születés éve: 1848 Ernst Henrik (információ)

pesti német színház évtized: 1865 születés éve: 1821 Mochonaky Amália (információ)

pesti német színház évtized: 1865 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

pesti német színház évtized: 1865 Thalia (információ)

pesti német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Fütty (információ)

pesti német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1838 Gallmeyer Jozefa (információ)

pesti német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1806 Hugó Károly (információ)

pesti német színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Triebler Paulina (információ)

pesti német színház évtized: 1875 születés éve: 1857 Hunfi Imre (információ)

pesti német színház évtized: 1875 születés éve: 1841 Lucca Paulina (információ)

pesti német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1838 Gallmeyer Jozefa (információ)

pesti német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kanak Vilmos (információ)

pesti német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1838 Kronau Friderika (információ)

pesti német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Link (információ)

pesti német színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Német színészet Magyarországon (információ)

pesti német színpad évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1803 Devrient Emilia (információ)

pesti német színpad évtized: 1925 Julius Caesar (információ)

pesti németek színházhelyisége évtized: 1775 Rondella (információ)

pesti nemzeti magyar színház évtized: 1835 Emlékek Budapest színházi múltjából (információ)

pesti nemzeti magyar színház évtized: 1835 Emlékek Budapest színházi múltjából (információ)

pesti nemzeti magyar színház évtized: 1835 Emlékek Budapest színházi múltjából (információ)

pesti nemzeti színház Intrikus (információ)

pesti nemzeti színház Rácz Ede dr. (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1795 születés éve: 1797 Telepi György (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 Oravicai színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1815 Oravicai színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 Csalódások (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1787 Földváry Gábor (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 Kolozsvári színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 Körmagyar (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Angeli Lajos (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1809 Szentkirályi Móric (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1845 Pozsonyi magyar színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1855 Miskolci színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1855 Miskolci színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1855 Novák György (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1855 Tipka Lujza (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1832 Mártonffy Károly (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1865 Remek-színész (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1865 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1875 Kolozsvári színészet (információ)

pesti nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1843 Richter János (információ)

pesti nemzeti színjátszó társaság évtized: 1825 születés éve: 1800 Abday Sándor (információ)

pesti népszínház Francia operett (információ)

pesti ó-teátrum évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Neumeyer Miklós (információ)

pesti pázmány ­ egyetem évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Szerémy Zoltán (információ)

pesti régi német színház Zártszék (információ)

pesti renaissance színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1890 Szirmai Vilmos (információ)

pesti rondella-színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Farkas János (információ)

pesti rondella évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Pesti német színészet (információ)

pesti rondella évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Tuschl Sebestyén (információ)

pesti rondella évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1797 Komlóssy Ferenc Dániel (információ)

pesti színigazgatóság évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1827 Bulyovszky Gyula (információ)

pesti színiképezde évtized: 1855 talán évtized: 1865 Rákosi Szidi (információ)

pesti színjátszó társulat évtized: 1815 Kassai színészet (információ)

pesti színtársulat évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Demeter János (információ)

pesti theatromi társaság évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1760 Kultsár István (információ)

pesti theatrum évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Győri növendékpapság (információ)

pesti új német színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1770 Czibulka Alajos (információ)

pesti variete évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Bánk bán (információ)

pesti városi német színház évtized: 1815 Brunswick Ferenc gróf (információ)

pesti városi színház évtized: 1845 Déryné (információ)

pesti városligeti födetlen aréna évtized: 1885 Szinkör (információ)

pesti vigadó Tarantella (információ)

pesti vigadó évtized: 1875 talán évtized: 1885 Walkür (információ)

pesti vigadó évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1855 Serly Lajos (információ)

pesti zenede évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1839 Bignio Lajos (információ)

pesti zenede évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1838 Káldy Gyula (információ)

pesti zenede évtized: 1885 születés éve: 1870 Lehár Ferenc (információ)

pestmegyei magyar színésztársasági felügyelő bizottság évtized: 1805 születés éve: 1779 Mérey Sándor

pestvármegye játékszíni igazgatósága évtized: 1825 talán évtized: 1835 Ballet

pestvármegyei levéltár évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Ráth Pál

pestvármegyei levéltár évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Rózsa Márton

pétervári császári mária-színház évtized: 1905 Davidov Sándor

pétervári konzervatórium évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1844 Rimskij-Korzakov Nikolaj

pétervári michelov színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1861 Mohácsi Sarolta

pétervári udvari opera évtized: 1915 Nádor Lili

pétervári udvari színház évtized: 1865 Notre-Dame harangozója

petőfi- és kisfaludy - társaság évtized: 1885 születés éve: 1881 Csathó Kálmán

petőfi-és dugonich társaság évtized: 1865 születés éve: 1862 Kemechey Jenő

petőfi-ház évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1877 Pakots József

petőfi-társaság évtized: 1875 születés éve: 1833 Balogh Zoltán

petőfi - szálloda évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szentesi színészet (információ)

petőfi - színkör évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1911 Unger Győző (információ)

petőfi - társaság évtized: 1835 születés éve: 1831 Szász Gerő (információ)

petőfi - társaság évtized: 1845 születés éve: 1845 Kvassay Ede (információ)

petőfi - társaság évtized: 1855 születés éve: 1858 Hubay Jenő dr. (információ)

petőfi - társaság évtized: 1865 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

petőfi - társaság évtized: 1865 születés éve: 1860 Porzsolt Kálmán (információ)

petőfi - társaság évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1848 Petőfi Zoltán (információ)

petőfi - társaság évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1822 Ábrányi Kornél (információ)

petőfi - társaság évtized: 1875 születés éve: 1873 Lampérth Géza (információ)

petőfi - társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

petőfi - társaság évtized: 1885 születés éve: 1856 Rakodczay Pál (információ)

petőfi - társaság évtized: 1895 születés éve: 1863 Gárdonyi Géza (információ)

petőfi - társaság évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

petőfi - társaság évtized: 1925 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

petőfi - társaság évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1864 Glücksmann Henrik (információ)

petőfi évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

petőfi ház évtized: 1895 születés éve: 1863 Kéry Gyula (információ)

petőfi könyvtár évtized: 1895 születés éve: 1863 Kéry Gyula (információ)

petőfi múzeum évtized: 1895 születés éve: 1857 Ferenczi Zoltán dr. (információ)

petőfi szálloda évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Tóth József (információ)

petőfi színkör évtized: 1925 születés éve: 1890 Széll József (információ)

petőfi társaság Kiss Menyhért dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1815 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

petőfi társaság évtized: 1815 születés éve: 1811 Frankenburg Adolf (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 születés éve: 1846 Erődi Béla dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 születés éve: 1845 Silberstein Ötvös Adolf (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 születés éve: 1849 Szabó Endre (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Brabek Ferenc (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Első színész-tagja (információ)

petőfi társaság évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1845 Neugebauer László (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 születés éve: 1857 Ferenczi Zoltán dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 születés éve: 1859 Géczy István (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 születés éve: 1854 Jakab Ödön (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 Jászai Mari (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 születés éve: 1858 Koroda Pál (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 születés éve: 1859 Palágyi Menyhért dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1843 Törs Kálmán (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 születés éve: 1861 Ferenczy Ferenc (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 születés éve: 1861 Kozma Andor (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 születés éve: 1867 Pekár Gyula dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 születés éve: 1861 Szávay Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 születés éve: 1864 Teleky Sándorné (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1865 Abonyi Csia Árpád (információ)

petőfi társaság évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1872 Bakó László (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 Hegedüs Sándor (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1871 Kern Aurél (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1878 Krudy Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1877 Pakots József (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1839 Torkos László (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 születés éve: 1877 Voinovich Géza (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Reviczky Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1873 Csiky János (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1872 Szőllősi Zsigmond (információ)

petőfi társaság évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1849 Zichy Géza (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 születés éve: 1844 Bercsényi Béla (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 születés éve: 1883 Juhász Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 születés éve: 1881 Maday Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 születés éve: 1881 Oláh Gábor (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1850 Endrődy Sándor (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1845 Silberstein Ötvös Adolf (információ)

petőfi társaság évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1881 Ányos Laci (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 születés éve: 1863 Kéry Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 születés éve: 1858 Koroda Pál (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1870 Makai Emil (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1861 Ambrus Zoltán (információ)

petőfi társaság évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 Kiss Arnold dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1877 Pakots József (információ)

petőfi társaság évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1850 Endrődy Sándor (információ)

petőfi társaság évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1915 születés éve: 1845 Dóczy Lajos (információ)

petőfi társaság évtized: 1915 születés éve: 1883 Juhász Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1874 Császár Elemér dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1878 Farkas Pál dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1873 Hevesi Sándor dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1872 Bakó László (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1874 Császár Elemér dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1857 Ferenczi Zoltán dr. (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 Gáspár Jenő (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 Gáspár Jenő (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1859 Géczy István (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1876 Harsányi Kálmán (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1883 Juhász Gyula (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1864 Kabos Ede (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 Kecskeméti színészet (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 Kecskeméti színészet (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 születés éve: 1871 Kern Aurél (információ)

petőfi társaság évtized: 1925 talán évtized: 1935 Kiss Ferenc (információ)

petrozsényi állami főgimnázium évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1869 Szilágyi Mihály

petykó-fillérek évtized: 1905 Petykó-fillérek

petykó fillérek évtized: 1905 születés éve: 1857 Deák Péter

philadelphiai metropolitan house évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Legard Adél

philadelphiai nagy opera évtized: 1935 születés éve: 1890 Reiner Frigyes

phöbus filmgyár évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1899 Hollay Kamilla

phöbus villamos művek évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1892 Nádasdi Vilmos

phöbus villamosművek évtized: 1895 születés éve: 1892 Nádasdi Vilmos

phönix évtized: 1925 Filmszínészet

phönix filmgyár évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1881 Tamássy Miklós

phönix filmgyár rt. évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1895 Roboz Aladár

phőnix filmipari rt. évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1892 Roboz Imre

piarista színház évtized: 1735 talán évtized: 1745 talán évtized: 1755 Szegedi színészet (információ)

piaristák iskolai színház évtized: 1715 Első pesti színház

plymouth - theatre évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1865 Feleky Károly

podmaniczky - kastély évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Fáncsy Lajos (információ)

polgár évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1876 Liptai Imre (információ)

poliklinikai egyesület évtized: 1915 születés éve: 1876 Kurz Selma

politeama rosetti évtized: 1905 születés éve: 1869 Balla Kálmán

politeama rosetti évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 Trieszti magyar színészet

poporul évtized: 1915 Román színészet Magyarországon

porte - saint - martin - színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1875 Després Suzanne

porte - saint - martin színház évtized: 1925 Huszka Nelli

porté saint martin-színház évtized: 1925 születés éve: 1620 Cyrano de Bergerac

posztógyári sportegylet évtized: 1925 Műkedvelői társulatok

potinier - színház évtized: 1925 születés éve: 1863 Herczeg Ferenc

pozoriste évtized: 1875 Szerb színészet Magyarországon

pozsony-fiumei színház évtized: 1915 születés éve: 1864 Polgár Károly

pozsonyi ág.ev.lyceum évtized: 1795 talán évtized: 1805 Fáy András (információ)

pozsonyi akadémia évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

pozsonyi egyetem évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1874 Császár Elemér dr. (információ)

pozsonyi első takarékpénztár évtized: 1915 Sloboda Carl (információ)

pozsonyi főreáliskola évtized: 1905 születés éve: 1879 Császár Mihály (információ)

pozsonyi jogakadémia évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1810 Csernovits Péter (információ)

pozsonyi kereskedelmi akadémia évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1864 Solymossy Sándor (információ)

pozsonyi magyar színészet Pozsonyi magyar színészet

pozsonyi magyar színészet Pozsonyi magyar színészet

pozsonyi magyar színészet Pozsonyi magyar színészet

pozsonyi magyar színészet évtized: 1825 Pozsonyi magyar színészet

pozsonyi német színház évtized: 1775 Csáky György gr. (információ)

pozsonyi német színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

pozsonyi német színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1826 Haase Frigyes (információ)

pozsonyi német színház évtized: 1855 Pozsonyi magyar színészet (információ)

pozsonyi német színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1843 Gerecs János (információ)

pozsonyi népújság évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Antal Sándor (információ)

pozsonyi országos tanárvizsgáló bizottság évtized: 1925 születés éve: 1874 Császár Elemér dr. (információ)

pozsonyi színház évtized: 1865 Népszínház (információ)

pozsonyi színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1868 Dalnoki Viktor dr. (információ)

pozsonyi színház évtized: 1885 Főúri színházak (információ)

pozsonyi színház évtized: 1885 Pozsonyi magyar színészet (információ)

pozsonyi színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1869 Baróti Rezső (információ)

pozsonyi színház évtized: 1905 születés éve: 1861 Relle Iván (információ)

pozsonyi színház évtized: 1915 talán évtized: 1925 Aknay Vilma (információ)

pozsonyi színház évtized: 1925 talán évtized: 1935 születés éve: 1874 Nebdal Oscar (információ)

pozsonyi színtársulat évtized: 1895 születés éve: 1876 Beregi Oszkár (információ)

pozsonyi toldi-kör évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1869 Balogh Loránd (információ)

pozsonyi városi színház évtized: 1865 Pozsonyi magyar színészet (információ)

pöstyéni színészet évtized: 1835 Pöstyéni színészet

prágai cseh nemzeti színház évtized: 1885 Reich Irma (információ)

prágai deutsches landes-theater évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1880 Fedák Sári (információ)

prágai deutsches landestheater évtized: 1925 születés éve: 1894 Szenes Béla (információ)

prágai konzervatórium évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1857 Dellinger Rudolf (információ)

prágai konzervatórium évtized: 1905 születés éve: 1844 Rebicek József (információ)

prágai landestheater évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1880 Moissi Alexander (információ)

prágai magyar színészet évtized: 1925 Prágai magyar színészet

prágai montagsblatt aus böhmen évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1866 Lehmann Elsa (információ)

prágai német opera évtized: 1915 talán évtized: 1925 talán évtized: 1935 Glaser Arnold (információ)

prágai német operaház évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1900 Fellner Ferenc dr. (információ)

prágai német színház évtized: 1885 születés éve: 1860 Mahler Gusztáv (információ)

prágai német színház évtized: 1895 születés éve: 1866 Mannheimer Gyula (információ)

prágai német színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1870 Márkus Dezső (információ)

prágai német színház évtized: 1905 Zádor Dezső (információ)

prágai német színház évtized: 1925 születés éve: 1878 Molnár Ferenc (információ)

prágai nemzeti színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1874 Alföldi Irén (információ)

prágai neues theater évtized: 1915 születés éve: 1882 Kálmán Imre (információ)

prágai opera évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

prágai opera évtized: 1895 Guszalevics Jenő (információ)

prágai svanada színház évtized: 1925 Fodor László (információ)

prágai színház évtized: 1845 Grosser (információ)

prágai színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1853 Broulik Ferenc (információ)

prágai színház évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1875 Ney Hermin (információ)

prágai tartományi színház évtized: 1865 születés éve: 1807 Don Juan (információ)

prágai új színház évtized: 1925 születés éve: 1866 Krenner Tardos Viktor (információ)

prágai városi színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1838 Neumann Angelo (információ)

prágai zenekonzervatórium évtized: 1885 Antos Károly (információ)

prágai zsidótemplom évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1870 Burián Károly (információ)

premontrei gimnázium évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1894 Radó József

pressburger zeitung évtized: 1905 talán évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1886 Benyovszky Károly

pressburger zeitung évtized: 1925 születés éve: 1886 Benyovszky Károly

preussische zeitung évtized: 1855 Magyar Rachel

prince of wales­theatre évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1873 Halton heltn Mary

prizma évtized: 1925 talán évtized: 1935 Szavalókórus