nemzeti játékszíni tudósítás évtized: 1835 Nemzeti Játékszíni Tudósítás

nemzeti játékszíni tudósítás évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Első magyar nyelvű színházi újság (információ)

nemzeti játszó társaság évtized: 1795 Debreceni színészet (információ)

nemzeti játszó társaság évtized: 1795 Táblás ház (információ)

nemzeti játszó társaság évtized: 1805 Pesti magyar színtársulatok (információ)

nemzeti játszó társaság évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Balla Antal (információ)

nemzeti kaszinó évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti kaszinó évtized: 1875 születés éve: 1857 Gyenes László (információ)

nemzeti könyvtár évtized: 1885 születés éve: 1850 Endrődy Sándor (információ)

nemzeti kör évtized: 1865 Nemzeti Kör

nemzeti magyar színház évtized: 1835 Emlékek Budapest színházi múltjából (információ)

nemzeti muzeum évtized: 1865 Lieder Frigyes (információ)

nemzeti muzeum évtized: 1915 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1135 talán évtized: 1145 talán évtized: 1155 Krecsányi Ignác (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1805 születés éve: 1779 Mérey Sándor (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1815 születés éve: 1816 Czanyuga József (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1825 születés éve: 1772 Artner Mária Terézia (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Bizonyság-levél (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Szinlap (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1835 születés éve: 1797 Mátray Rothkrepf Gábor (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Andocs (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Belizár (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szomolnoki színészet (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1855 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1865 születés éve: 1790 Balogh István (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1865 talán évtized: 1875 Almanachok (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1864 Sebestyén Gyula (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1875 születés éve: 1851 Evva Lajos (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1875 születés éve: 1878 Isoz Kálmán (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1875 születés éve: 1876 Lavotta Rezső (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1885 születés éve: 1885 Rédey Tivadar dr. (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1885 Szinnyei József (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1813 Szentkuthy Mihály (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1883 Czobor Alfréd (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1895 születés éve: 1892 Kádár Jolán dr. (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1895 talán évtized: 1905 talán évtized: 1915 születés éve: 1854 Berkeszi István dr. (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1905 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1915 Bánk bán (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1915 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1856 Rakodczay Pál (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1915 talán évtized: 1925 születés éve: 1885 Rédey Tivadar dr. (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1925 születés éve: 1866 Krenner Tardos Viktor (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1925 talán évtized: 1935 Nemzeti Színházi Múzeum (információ)

nemzeti múzeum évtized: 1925 talán évtized: 1935 Nemzeti Színházi Múzeum (információ)

nemzeti múzeum kézirattára évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Eszéken (információ)

nemzeti muzeum könyvtára évtized: 1855 talán évtized: 1865 Schodel Nepomuk János (információ)

nemzeti múzeum könyvtára évtized: 1535 talán évtized: 1545 talán évtized: 1555 születés éve: 1510 Stöckel Lénárt (információ)

nemzeti múzeum könyvtára évtized: 1845 születés éve: 1772 Lángh Ádám János (információ)

nemzeti múzeum könyvtára évtized: 1925 születés éve: 1876 Lavotta Rezső (információ)

nemzeti múzeum levél­ára évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1883 Czobor Alfréd (információ)

nemzeti sz. évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1864 Szomaházy István (információ)

nemzeti szálló évtized: 1895 Nagykikindai színészet (információ)

nemzeti szálló évtized: 1905 talán évtized: 1915 Szolnoki színészet (információ)

nemzeti szálloda évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1851 Ditrói Mór (információ)

nemzeti szálloda évtized: 1875 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

nemzeti szálloda nagyterme évtized: 1925 talán évtized: 1935 Bajai színészet (információ)

nemzeti szalon évtized: 1905 születés éve: 1881 Tamássy Miklós (információ)

nemzeti szín­áz évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Leányfalva (információ)

nemzeti szinház évtized: 1835 Béla futása (információ)

nemzeti szinház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Kántor Gerzsonné (információ)

nemzeti szinház évtized: 1855 születés éve: 1817 Karácsonyi Guidó (információ)

nemzeti szinház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1817 Karácsonyi Guidó (információ)

nemzeti szinház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Kapitány kisasszony (információ)

nemzeti szinház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti szinház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Alexi Sándor (információ)

nemzeti szinház évtized: 1925 születés éve: 1877 Károlyi Leóna (információ)

nemzeti színház Akadémia (információ)

nemzeti színház Andrássy György gróf (információ)

nemzeti színház Antik dráma (információ)

nemzeti színház Bene Károly (információ)

nemzeti színház Bodenburg Lina (információ)

nemzeti színház Budapest színészettörténete (információ)

nemzeti színház Caliban (információ)

nemzeti színház Conti Károly (információ)

nemzeti színház Első német színész (információ)

nemzeti színház Első nyugdíjazott magyar színész (információ)

nemzeti színház Első szót (információ)

nemzeti színház Extemporizálás (információ)

nemzeti színház Farkas Sándor dr. (információ)

nemzeti színház Főrendező (információ)

nemzeti színház Glöttzer József (információ)

nemzeti színház Gyelnisné Latinovics Cecil (információ)

nemzeti színház Házi (információ)

nemzeti színház Intrikus (információ)

nemzeti színház Jóslat (információ)

nemzeti színház Kárász Anna (információ)

nemzeti színház Karzatnak játszik (információ)

nemzeti színház Keglevich Miklós gróf (információ)

nemzeti színház Kocsi a színészek részére (információ)

nemzeti színház Komika (információ)

nemzeti színház Komika (információ)

nemzeti színház Kovacsics Ilka (információ)

nemzeti színház Lámpásos emberek (információ)

nemzeti színház Leányasszony (információ)

nemzeti színház Lever de rideau (információ)

nemzeti színház Nemzeti Színház

nemzeti színház Nemzeti Színház

nemzeti színház Nemzeti Színház

nemzeti színház Nemzeti Színház

nemzeti színház Nemzeti Színház

nemzeti színház Primadonna (információ)

nemzeti színház Ratkó Ilona (információ)

nemzeti színház Régisseur (információ)

nemzeti színház Rendező (információ)

nemzeti színház Rendező (információ)

nemzeti színház Rozsnyay Kálmán (információ)

nemzeti színház Shakespearet vagy jól kell adni, vagy sehogy, de adni kell (információ)

nemzeti színház Sokoldalú színész (információ)

nemzeti színház Sokoldalú színész (információ)

nemzeti színház Sugói rögtönzés (információ)

nemzeti színház Szeless László (információ)

nemzeti színház Szervezkedés (információ)

nemzeti színház Színészvásár (információ)

nemzeti színház Színházi könyvtárak (információ)

nemzeti színház Ügyelőlap (információ)

nemzeti színház Vízváry Gyula (információ)

nemzeti színház Vízváry Gyula (információ)

nemzeti színház Vízváry Gyuláné (információ)

nemzeti színház évtized: 1145 talán évtized: 1155 talán évtized: 1165 Batta Sámuel (információ)

nemzeti színház évtized: 1205 talán évtized: 1215 talán évtized: 1225 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1455 talán évtized: 1465 talán évtized: 1475 születés éve: 1840 Leővey József (információ)

nemzeti színház évtized: 1545 talán évtized: 1555 talán évtized: 1565 születés éve: 1547 Cervantes Saavedra Miguel (információ)

nemzeti színház évtized: 1555 talán évtized: 1565 talán évtized: 1575 Elektra (információ)

nemzeti színház évtized: 1555 talán évtized: 1565 talán évtized: 1575 Móricz Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1725 talán évtized: 1735 talán évtized: 1745 születés éve: 1729 Bartakovics Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1765 talán évtized: 1775 talán évtized: 1785 Díszletezés (információ)

nemzeti színház évtized: 1765 talán évtized: 1775 talán évtized: 1785 születés éve: 1763 Unghváry János (információ)

nemzeti színház évtized: 1775 talán évtized: 1785 talán évtized: 1795 Orfeusz (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 Nyéky Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 születés éve: 1756 Mozart Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 Sevillai borbély (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Haramiák (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 Rohoncon (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1780 Rumy Károly György (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1788 Schenk Eduard (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1785 talán évtized: 1795 talán évtized: 1805 születés éve: 1783 Simontsits János (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 születés éve: 1797 Binder Sebestyén (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 születés éve: 1717 Garrick Dávid (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 születés éve: 1796 Kobler Ferenc id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 Nemzeti Színház

nemzeti színház évtized: 1795 Schodel Nepomuk János (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 Szentpétery Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Abonnement (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Almanachok (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Dramaturg (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Figaro házassága (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Függöny (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Igazházi (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1790 Kostyál Ádám (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Marseillaise (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1797 Mercadante Saverio (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Richárd III. (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 születés éve: 1791 Scribe Eugéne (információ)

nemzeti színház évtized: 1795 talán évtized: 1805 talán évtized: 1815 Szöktetés a szerályból (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1805 Almássy György gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1807 Augusz Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1804 Bajza József (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1800 Festetics Leó gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1802 Kossuth Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 Kovácsné Csávássy-Fekete Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1808 László József (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1806 Nyáry Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 születés éve: 1803 Radnótfáy Nagy Sámuel (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Bihari János (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1800 Borbély Sámuel (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1802 Hugó Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1860 Kéler Ilona (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1799 Lángh Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1808 László József (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1808 László József (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1802 Müller Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 születés éve: 1804 Szerdahelyi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1805 talán évtized: 1815 talán évtized: 1825 Szerepezés (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1812 Benza Schubenza Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1810 Bognár Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1791 Katona József (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1819 Korcsek Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1818 Lehmann Mór (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 Mizsei Endre dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1810 Réthy Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 Somogy- vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Aranykéz-korcsma (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Ármány és szerelem (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1813 Császár György (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1813 Császár György (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1816 Egressy Gáborné (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Engerth János (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Fidelio (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Kovácsné Csávássy-Fekete Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1819 Kőszeghy Szabó Endre (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1811 Morton John Maddison (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1814 Perrey János (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Romeo és Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 Szatmár vármegye a Nemzeti Színházért (információ)

nemzeti színház évtized: 1815 talán évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1827 Benedek József (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1824 Bodorfi Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1823 Bőhm Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1820 Csepreghy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1820 Ellenbogen Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 Heinisch Schlesinger József (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1828 Huber Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1772 Lángh Ádám János (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1772 Lángh Ádám János (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1821 Mochonaky Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1828 Nagy Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 születés éve: 1827 Ötvös József (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 Pozsonyi magyar színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 Ballet (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 Bűvös vadász (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 Faust (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1777 Klingemann Ernst August Friedrich (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 születés éve: 1792 Rossini Gioachino (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1820 Ábrányi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1820 Augier Emile (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1823 Banville Théodore (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1821 Bérczy Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1793 Bosco Bartolommeo (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1823 Bőhm Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1825 Doppler Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1822 Dunaiszky László (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Fösvény (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1824 Göndöcs Benedek (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Heinisch Schlesinger József (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Hymnus (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1824 Lángh Boldizsár (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Magyar dal (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1799 Néb Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1828 Saáry Fáni (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Szentkirályi László (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1828 Tanner István (információ)

nemzeti színház évtized: 1825 talán évtized: 1835 talán évtized: 1845 Varázsfuvola (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1800 Abday Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Árpád ébredése (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Bánk bán (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1772 Barcsay László (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1831 Barrach Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1798 Bartay András (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1796 Bayard Jean Francois Alfréd (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Belépő-jegy (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Bémeneteli színházi árak (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Borgia Lucretia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1839 Carina Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Czompó Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1804 Csabay Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Csató Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1545 Don Carlos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1783 Döbrentei Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Duschel József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Ecsedi Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Első légszeszvilágításos előadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Első operaelőadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1813 Eötvös József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1813 Eötvös József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Fáy András (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Felber Fölbér Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Fiesco (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Fra Diavolo (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1811 Gaal József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1811 Gaal József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1811 Gaal József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Galotti Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1831 Garzó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1771 Grassalkovich Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Griseldis (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Gvadányi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Gvadányi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Gyertya-kiutalás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Hamlet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Haramiák (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1802 Hugó Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Jób Joob Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Karczag-testvérek (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1759 Kazinczy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Ki kelt fel engem? (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Klaszy Vencel (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Klaszy Vencel (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Komárom vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Konti Conti Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1831 Kovalcsik Amát (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1811 Kunoss Endre (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1813 Kuthy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Lear király (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Légszeszvilágítás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Lengey Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1562 Lope de Vega Carpio Felix (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1562 Lope de Vega Carpio Felix (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Lőwe Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Majthényi Beniczky Pálné (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Makrancos hölgy (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1832 Mártonffy Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1797 Mátray Rothkrepf Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1797 Mátray Rothkrepf Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1797 Mátray Rothkrepf Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Megyeri Stand Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Miklovics József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Miskolczy Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1618 Moretoy Cabana kavanya Augusto (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nagy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nagykőrösi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Neefe Hermann (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Norma (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Opera (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1835 Orczy Bódog Félix (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Peleskei nótárius (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1784 Pergő Celesztin (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Petőfi Sándor színészélete (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Petőfi Sándor színészélete (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Pozsonyi magyar színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Rézler István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1835 Róka János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Röszler János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Sevillai borbély (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szabó Krisztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szakácsy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szakácsy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1791 Széchenyi István gr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szegedi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szegedi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1831 Szigeti Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szilágyi István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Szilágyi István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1837 Tamássy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1814 Tóth Lőrinc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Túróczi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Ujvidéki színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Világítás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 születés éve: 1800 Vörösmarty Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 Weber Károly Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Baranyai Péter (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1819 Beőthy Zsigmond id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1810 Bognár Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Botcsinálta doktor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1820 Csepreghy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1821 Doppler Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1830 Egressy Ákos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1810 Elssler Fanny (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Erkel József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Felber Fölbér Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1822 Fügedi Katalin (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Fülöp János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1816 Füredi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1816 Füredi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Gocs Gotsch Ede Engelbert (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1791 Gombos Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1771 Grassalkovich Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1806 Halm Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1818 Haray Viktor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1802 Hugó Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Jób Joob Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1817 Jókainé Laborfalvi Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1818 Kazinczy Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1797 Komlóssy Ferenc Dániel (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Lammermoori Lucia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Magyar dráma (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1821 Miskolczi Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Molnár József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Nemzeti Színház régi drámabírálói (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Nemzeti Színház régi drámabírálói (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Nemzeti Színház régi drámabírálói (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Opera (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Othello (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1796 Pályi Elek (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1784 Pergő Celesztin (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Petőfi színészi tehetsége (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 születés éve: 1778 Rózsavölgyi Márk (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Stuart Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Szabó Krisztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Szabó Schneider József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 Szerepnemtudás (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Adams Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Alkalmi színdarabok (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Arad (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Árpád ébredése (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Baldacci Antal gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ballet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1790 Balogh István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1831 Barrach Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1816 Bartha Elek (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Batthyány Gusztáv gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Batthyány Kázmér gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Béla futása (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Beleznay János gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1812 Benza Schubenza Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1832 Björnson Björnsterne (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Bull Ole Bornemann (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Buttler János gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Cervati (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1834 Costetti Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Czövek István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Csalódások (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Dittmann Kelemen (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Dobrovsky Ernest (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1839 Draguss Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Éliássy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1820 Ellenbogen Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1820 Ellenbogen Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Első dal (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Első magyar víg opera (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Emlékpróba (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Eötvös József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Erkel Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Essex gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Farkas József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Faust (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1825 Fehérvári Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1787 Földváry Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Franc Joseph (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Galotti Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1838 Garai Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1831 Garzó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Gömörvármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Görög István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hédervári Cecilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1841 Hetényi-színész-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1838 Huszár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ilkey testvérek (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Izsák Therézia (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 János, Finnland hercege (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Játékszíni-cédula (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1818 Kaczvinszky János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Karzat (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Kean vagy a könnyelműség és a lángész (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1815 Kovácsi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Kunszentmártoni színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1832 Láng Fülöp (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1808 Levassor Pierre (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Léwy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ludas Matyi (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Magyar Királyi Operaház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Magyar operák (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1839 Mándoky Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Máramarossziget színészete (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1839 Markovits Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Marót bán (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Molnár és gyermeke (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Montecchi és Capuletti (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1801 Nestroy Nepomuk János (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1806 Nyáry Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ördög Róbert (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Pesti magyar színtársulatok (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1784 Raupach Ernest (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Réthy Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1836 Skalnitzky Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Statiszta (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szabó Mózes (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szentendrei színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szentpétery Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szentpétery Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szerelmi bájital (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szilágyi István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1793 Szilágyi Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szini kritika (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szini kritika (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Szini kritika (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Torontálmegye (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1792 Tóth István (információ)

nemzeti színház évtized: 1835 talán évtized: 1845 talán évtized: 1855 Udvarhelyi Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1822 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1826 Alboni Marietta (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Áldozat (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Almássy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Alvajáró (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1834 Arday János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1834 Arday János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1811 Asztalos Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1804 Bajza József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Balatonfüredi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1790 Balogh István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1798 Bartay András (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Bassadona (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Bemutató (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1846 Benza Ida (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1844 Bercsényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Bischop Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Borry Pasquale (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Botcsinálta doktor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Brussi Bruszkay Leopoldina (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Cerrito Fanny (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1760 Cherubini Mária Luigi (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Czillei és a Hunyadiak (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1800 Czuczor Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Csengeri Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Csengeri Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1809 Deézsi Deésy Kádár Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Degré Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Deus Eliza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Dobrossy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Dobrossy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1824 Dobsa Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Don Ceasar de Bazan (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1821 Doppler Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Egy pohár víz (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Első francia-nyelvű (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Első magyar népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Első tüntetés (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Ender (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Ender (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Eötvös József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1814 Erdélyi János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1812 Erdős János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1812 Erdős János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Ernani (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Farkas Wolf Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Farkas Wolf Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1766 Fejér György (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Ferenczi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Finta Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1822 Foltényi Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1811 Frankenburg Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1816 Füredi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Gondol Dániel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1811 Gózon Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1801 Göde István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Gönczy Soma (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Guerra (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Gusztinyi Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Hagymakoszorú (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Hesz Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Hesz Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1841 Hetényi-színész-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1806 Hugó Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Játékszíni-választmány (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Jelszó (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Jób Joob Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Julius Caesar (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kabaré (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kaczér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1816 Kecskés Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kegyenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Keresztessy Ambrus (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kirchlehner János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kisasszony (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Klein (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kocsi Horváth Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kolosi Gerő (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kolozsvári színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1797 Komlóssy Ferenc Dániel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Komlóssy Paulina (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1790 Kölcsey Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1846 Kőrösmezei Szukup Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Kundt Johanna (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1772 Lángh Ádám János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Lángh Paulina (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1848 Lányi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1811 Liszt Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1827 Lovassy Betti (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1794 Lőwe Ludwig (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Lutzer Jenny (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Március tizenötödike (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Mari, az ezred leánya (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1846 Mátray Betegh Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Maywood (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1821 Mezei Feldner Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1821 Mezei Feldner Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Mikszáth Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1821 Mochonaky Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1821 Mochonaky Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1810 Nagy Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1849 Nagy Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nagy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Nemzeti Színház régi drámabírálói (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1814 Ney Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1814 Ney Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1820 Novák Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Pázmán Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Pesti német színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Pesti német színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Petőfi Sándor színészélete (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Petőfi színészi tehetsége (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1842 Rabatinszky Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1806 Ráday Gedeon (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Reina János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1831 Ressler István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1841 Rotter Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Rózsa (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Rögtönzés (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1828 Saáry Fáni (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1822 Sepsy Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Szabó Krisztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Szegedi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Szózat (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Szökött katona (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Szökött katona (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Tánc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Tantiéme (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Tartuffe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Tell Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Tély Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Török Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Ur (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1808 Vajda Péter (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 Zrinyi Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Aranyváry Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1834 Barabás Fejér Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1834 Barabás Fejér Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Báró és bankár (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1824 Benkő Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1803 Berlioz Hector (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Bognár Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Boldog Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1802 Carl Henriette (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1816 Czanyuga József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1807 Császár Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1822 Csengery Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Csercser Natália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Don Ceasar de Bazan (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1814 Erdélyi János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1800 Farkas Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1828 Follinusz Jánosné Lukácsy Antónia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1830 Foltényi Vilmosné Szabó-Szákfy Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Hasselt-Barth Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hinár János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1828 Huber Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hunyadi László (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hunyadi László (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Hunyadi László (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1822 Irinyi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1829 Jánosi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Két pisztoly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1825 Komáromy Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1825 Krasznay Mihályné (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1861 Laczkó Aranka (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1819 Lakatos Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1801 Lortzing Gusztáv Albert (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1801 Lortzing Gusztáv Albert (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1827 Lovassy Betti (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1821 Mezei Feldner Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1821 Miskolczi Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1810 Nagy Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1825 Nyári Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Orleansi szűz (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Ördög Róbert (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Reina János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1831 Ressler István (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Schodel Rozália (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1804 Szerdahelyi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1822 Szigeti József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Tánc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Tély Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1817 Thern Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 Zsidónő (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1800 Abday Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Abonyi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Abonyi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ajánló-szerep (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Albini N. (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Alexandre (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Asszony (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1812 Balázsy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Báthory Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Berényi János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1801 Bethlen Ferenc gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Borgia Lucretia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Brüll Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1836 Campilli Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Cár és ács (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Czakó Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1838 Császár Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1838 Császár Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Csepreghy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Csepreghy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Csikós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Csikós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Csikós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1847 Csikváry Jákó (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Don Pasquale (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1818 Éjszaki Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Első Hymnus-bemutató (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Első lengyel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Erkel Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ernst-múzeum (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ernst-múzeum (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Fekete Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Fekete Schwarcz Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Fésüs György dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Fütty (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Gondol Dániel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Gritti (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Hahn Rudolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Halmay Vizsai Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1813 Hebbel Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Henrik IV. (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Herger (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Hernani (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Horváth Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1802 Hugó Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Human Olga (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ilka és a huszártoborzó (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1794 Jósika Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kalmár és tengerész (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kendey Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Klár József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1818 Komáromy Sámuel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1825 Komlóssy Ida (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Korbai Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Kőszeghy Purth Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Kürthy Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Kürthy Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Lammermoori Lucia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Lányi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Liliomfi (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1794 Lőwe Ludwig (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1814 Lukács Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Machbet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Machbet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Magyar kvadrill (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1839 Mándoky Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Mari, egy anya a népből (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Mártha, vagy a richmondi vásár (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Mátyás diák, vagy a cinkotai nagyitce (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1847 Mészáros Károly dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1821 Mezei Feldner Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Micbán családja (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Moriani Napoleon (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1823 Morvay János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1823 Morvay János (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1814 Mosonyi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1833 Némethy Györgyné Eötvös Borcsa (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Nemzeti Színházi Játékszíni Választmány (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Normafa (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Országos Választmány (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Országgyűlési szállás (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Ördög naplója (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Petőfi Sándor színészélete (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Próbatétel (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Rákóczi-induló (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Rákóczi Ferenc II. fogsága (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1848 Riedl Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1846 Róka Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Rotter Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Rotter Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Sok hűhó semmiért (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szákffy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1827 Szerdahelyi Nelli (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szinművészeti Akadémia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szinművészeti Akadémia (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Szökött katona (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1849 Szűry Dénes (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Tannhauser (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Vásári műsor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Velencei kalmár (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Velencei kalmár (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1810 Veszprémi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1810 Veszter Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1813 Vörös sündisznó (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1813 Vörös sündisznó (információ)

nemzeti színház évtized: 1845 talán évtized: 1855 talán évtized: 1865 Zrinyi Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Ács Sarolta (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Ács Sarolta (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1834 Arday János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1798 Bartha János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Batthyány Fülöp herceg (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1829 Berényi Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1831 Bethlen Bolnai Miklós gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Bettini (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Bogyai Bogya Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Bogyai Bogya Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1835 Brenner Jenny (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1827 Bulyovszky Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1600 Calderon de la Barca Pedro (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1829 Csiszér István (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1857 Demjén Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Dózsa György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1822 Dux Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Első francia-nyelvű előadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1814 Erdélyi János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Erdélyi Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Esterházy Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1851 Faludi Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Farkas Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Fektér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Fektér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Feleky Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1836 Felekyné Munkácsi Flóra (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1800 Festetics Leó gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1800 Festetics Leó gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Fleury Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Friedrichné Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Füredi Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Gajzágó Salamon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Gino Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1749 Goethe Wolfgang Johann (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1824 Grahn Lucile (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1818 Hegedüs Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1818 Hegedüs Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1837 Hegedüs Lajosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1837 Hegedüs Lajosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1837 Hegedüs Lajosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1837 Hegedüs Lajosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1852 Helvey Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1827 Hollósy Kornélia Júlia Klára (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1828 Huber Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Ilkey testvérek (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1761 Jancsó Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Janda Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1829 Jánosi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Jászai Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Jekelfalusi Albert (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1818 Kaczvinszky János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Kádár Gálfi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1827 Kaiserné Ernst Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1827 Kaiserné Ernst Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1838 Káldy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Károlyi György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1858 Keller Ottó (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Kihívás (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1819 Kilányi Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1826 Kobler Ferenc ifj. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1825 Komáromy Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Korcsek Leopoldina (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1690 Lecouvreur Adrienne (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Legrain (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Lesniewska Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1841 Mátray Szaplonczay Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Mazzi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1825 Medgyaszay Adolf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1856 Mihályfi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Mizsei Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1831 Molnár Györgyné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1857 Molnár László (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Nagy Jakab (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Nagy Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Nagyapó (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Nagyapó (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1826 Némethy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1826 Némethy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1834 Nikolics Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1815 Obernyik Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1822 Oldal József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Operett (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Orleansi szűz (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Orleansi szűz (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1830 Ormi Jozefin (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Pázmán Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1854 Péchy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Próféta (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Próféta (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1821 Rachel Felix Elisa (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Rákosi Szidi (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Recht Elza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Rémy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Rémy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1815 Roger Gustav (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1836 Sántha Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1816 Sárossy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1810 Sina Simon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1810 Sina Simon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Szabadkai színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Szabadkai színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Szacsvay Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1818 Szathmáry Dánielné Farkas Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Szentpétery Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Szentpétery Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1793 Szilágyi Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1821 Szuper Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1797 Telepi György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tély Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tély Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1857 Tóth Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Tréma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 Troubadour (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Aranyváry Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1790 Balogh István (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Balogh Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1823 Barriére Théodore (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Batthyány Fülöp herceg (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1827 Beck Nepomuk János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1843 Bényei Istvánné Harmath Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1803 Berlioz Hector (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Bethlen Bolnai Miklós gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1839 Bignio Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1800 Birch-Pfeiffer Sarolta (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1815 Boér János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Cid (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Dandin György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1820 Ellinger József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Első operett-bemutató (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Fáy Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Fehérvári Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1828 Follinusz Jánosné Lukácsy Antónia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1818 Goumod Charles Francois (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1817 Gyulai Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1840 Hofbauer Zsófia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1836 Huber Ida (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1828 Huber Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kalocsai színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kántor Gerzsonné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Kántor Gerzsonné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1818 Kazinczy Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1816 Kecskés Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1807 Legouvé Ernest (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Liptai Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Makrancos hölgy (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1836 Marczell Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1839 Markovits Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Mátray Szaplonczay Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Mizsei Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1830 Molnár György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1841 Mustó Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Nádasdy Lipót gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1834 Ormay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1814 Perrey János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1828 Rónai Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1828 Rónai Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1829 Szerdahelyi Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Szigeti Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1851 Szigligeti József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1831 Tóth Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 Udvarhelyi Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Alajos János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Albrecht főherceg (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Alkáry Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Andrássy Aladár, Gyula és Manó grófok (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Antonius és Kleopatra (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Athéni Timon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1807 Augusz Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1825 Babnigg Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Bagdanoff Nadejda (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1859 Balassa Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1856 Bányász Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1851 Bartók Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Battu Leon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Benedix R. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Benke Jozefa Pepi (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1824 Benkő Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1812 Benza Schubenza Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1819 Berzsenyi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Bethlen József gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Bilimek Júlia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Birnbaum Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1825 Biró József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Boldog Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1824 Brachvogel A. Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Brieux briö Eugéne (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1836 Bus Vitéz (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Carrion (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Chapuy (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Charton-Demeure Anne (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Cigány (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Clavigo (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1816 Czanyuga József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1822 Csengery Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Csépi Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1823 De Caux Mimi (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1824 Dobsa Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Dumanoir (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Dúsfi (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Egy szegény ifjú története (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Első magyar Goethe-előadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Első magyar gróf-színész (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Első magyar gróf-színész (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1810 Elssler Fanny (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Észak csillaga (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Fáncsy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Fekete Soma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Feleky Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Feleky Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Fioretti Helén (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Fredro Sándor gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1852 Gábos Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Gámán Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Gino Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1791 Grillparzer Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hajnal Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Halász Gidáné (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1813 Hasselt-Barth Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1855 Hegyi Aranka (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Henrik VI. király (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hugenották (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hugenották (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1857 Iványi István (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1823 Kaméliás hölgy (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Károlyi György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Károlyi István gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1852 Kazaliczky Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Kenderesi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Kis Pálné Csapó Ida (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1796 Kobler Ferenc id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1825 Komáromy Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Kövesi Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Laczkóczy Ferdinand (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1808 László József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1808 László József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Lear király (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Leiningen-Westerburg (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Leiter Paulina (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Lovassy Betti (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Mama A. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Mama A. (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Mariotti (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Márton János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1822 Massé Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Mátray Szaplonczay Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Mátyás király lesz (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Muhorai Etelka (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Muraphy Arthur (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Nárczisz Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Nemes József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Nemes József (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1855 Nikisch Arthur (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Péchy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1854 Péchy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1834 Prielle Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1806 Ráday Gedeon (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1822 Ristori Adaleide (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1855 Sárosi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Spanraft Ágoston (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szabó Mózes (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szalbek György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szász Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szeged-csongrádi takarékpénztár (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1813 Szentkuthy Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1817 Szilágyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1797 Telepi György (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1836 Timár János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1835 Tőkés Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Vajda János (információ)

nemzeti színház évtized: 1855 talán évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1821 Zöldy Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1864 Adorján Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Afrikai nő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1819 Albisi Biki László (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1841 Allaga Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1865 Alszeghy Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1861 Ambrus Zoltán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1824 Apraxin Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1824 Apraxin Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1835 Artót Desirée (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1845 Balázs Sándorné Bognár Vilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Balkányiné Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1844 Balogh Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Balogh Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Bánk bán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Beck Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Beitscher János (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1840 Bertényi Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Bodorfi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Bognár Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Bognár Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Bognár Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1834 Bogyó Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1823 Bőhm Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1833 Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Carina Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Cereza Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1861 Christofani József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Csányi Gizella (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1864 Császár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1838 Császár Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1823 Csillag Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1863 Csillag Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1842 Dékány Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Dezső József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Díszelőadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1863 Dömjén Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1830 Egressy Ákos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1836 Egressy Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1836 Egressy Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1813 Egressy Galambos Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Eljegyzés lámpafénynél (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1820 Ellinger József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1848 Ernst Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Fáy András (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Fáy András (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Féder Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Fehér nő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Fehérvári Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1820 Fekete Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Fichtner Camilló (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1816 Füredi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1865 Gál Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Gazdag Ambrus (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1862 Gerő Lina (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Gesztesi Etelka (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Grill (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 György Jánosné Farkas Nagy Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Hajós Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Hajós Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1861 Hegyesi Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Helvey Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Henrik VIII. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Himrényi (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1838 Hirtling Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1806 Hugó Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Institoris Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Istvánffy Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1821 Jámbor Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Jutalomjáték (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Képezdei tanonc (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1860 Kereszty István (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Kihívás (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1847 Kocsis Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Kofák (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Komló-kert (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Koronázási díszelőadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Kovács Endre (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1825 Kövér Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1825 La Grange Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1843 Lángh Paulina (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1806 Laube Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1818 Lehmann Mór (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1825 Lévay József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1828 Liebhardt Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Litschner Aurélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Lohengrin (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Magyar operett (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Magyar operett (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Magyar operett (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1837 Majthényi Flóra (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1839 Mándoky Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1846 Mányik Ernesztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1846 Mányik Ernesztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Marchetti Endre (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1836 Marczell Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Martinuzzi (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1841 Mátray Szaplonczay Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1814 Mosonyi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Mukics Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Murányi Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Náday Ferencné (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Nemzeti Színház könyvtára (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Népszínház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1841 Niczky Kálmánné (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Nyéky Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1837 Ódry Lehel (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Operett (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1869 Palásthy Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Pannónia-kávéház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1835 Pauli Richárd (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1864 Pethes Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1803 Radnótfáy Nagy Sámuel (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Rákóczi-induló (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Reményi Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1831 Sardou szárdú Victorien (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1849 Saxlehner Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Schodel Nepomuk János (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1564 Shakespeare Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1843 Sipos Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Soproni színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szabó Jozefa (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szabó Krisztina (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szász Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szász Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1835 Szathmáry Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szentivánéji álom (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1831 Szigeti Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Szigetvári vértanúk (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1841 Szigligeti Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1844 Szigligeti Jolán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1837 Tamássy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1828 Tanner István (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1844 Térey Antónia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1817 Thern Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1847 Toperczer Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Tóth József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1830 Tóth Soma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1845 Voggenhuber Vilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 születés éve: 1845 Voggenhuber Vilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 Zárt díszlet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1845 Acsádi Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1845 Aranyossy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Beksics Gusztávné (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1827 Benedek József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1824 Bodorfi Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1835 Brenner Jenny (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1850 Dulka Sarolta (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1823 Egervári Potemkin Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1843 Erkel Elek (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1809 Flór Ferenc dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Gonda Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1839 Hajós Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1839 Hajós Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Hollós Lászlóné (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1825 Hubai Klinger Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1852 Human Alexa (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Jó barátok (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1837 Jósika Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1819 Károlyi Lajos id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1832 Komáromy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1815 Labiche Eugene (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1842 Léderer József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1807 Legouvé Ernest (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1835 Lukácsy Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1839 Miklóssy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1835 Murska Ilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Mustó Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1860 Müller Katica (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Niczky Kálmánné (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1834 Nikolics Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1837 Ódry Lehel (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1819 Offenbach Jacques (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1833 Ozoray Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1845 Örlőssy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Pozsonyi magyar színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Rákosi Szidi (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Romeo és Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1849 Saxlehner Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1835 Szathmáry Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1844 Szigligeti Jolán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szinművészeti Akadémia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szinművészeti Akadémia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Szombathelyi színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1837 Tamássy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Téli rege (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1838 Tóth Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1848 Török Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 Ujvidéki színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1841 Vezéry Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 születés éve: 1813 Vörös sündisznó (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Aesopus (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Agglegények (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Álarcosbál (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1854 Balla Béláné Esz Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1869 Balla Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bányai József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1862 Bartolucci Viktória (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1827 Beck Nepomuk János (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Belleti E. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1827 Benedek József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Benoiton család (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1842 Berényi Üveges Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bodorfi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Claque (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Claque (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Csapodár (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Cselkó Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Csinál házat, illetve közönséget (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Dandin György (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Díszelőadás (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Dózsa György (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1863 Dömjén Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Edl Károly dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Eitler Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1820 Ellinger József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Első magyar színészek (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Erdei Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Érsekujvári Takarékpénztár (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1842 Farkas Albert (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Faust (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Ferenczy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Fiesco (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Fráter György (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1868 Gábor Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Gárdonyi Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Gobbi Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1844 Gobbi Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1818 Goumod Charles Francois (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1825 Greguss Ágost (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Grua Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Grünfeld Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Gyorsváltozás (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Hamlet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1864 Hartleben Otto Erich (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1840 Hofbauer Zsófia (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Hunyadi Iván (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1864 Huszarek Paula Eleonóra (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Idegesek (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Irfré Hector (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1860 Jörg Endre dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1808 Karr Alphonse (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Kern Leó (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Két Barcsay (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Király házasodik (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Konkoly- Benkovics Zsuzsánna (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1846 Kovácsics Erzsi (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Kovácsics Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Kvassay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Kvassay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Lalla Roukh (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Langlé Aylic (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1858 Leővey Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Litolff Henry (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Litolff Henry (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Lohengrin (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Machbet (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Magyar dráma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Magyar dráma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1818 Mailáth György (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Makrancos hölgy (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1866 Malonyai Dezső (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1825 Mártonffy Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Mérty Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Mizantrop (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Mizsei Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Náday Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1869 Palásthy Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Pannónia-kávéház (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1848 Pázmándy Dénes (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1806 Ráday Gedeon (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Schubert Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1860 Szacsvayné Boér Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1860 Szacsvayné Boér Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1862 Szalóki Elek (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Szigetközy Horváth Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Szini kritika (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Takáts Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Várhidy Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1865 Vaszilievits Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1813 Vörös sündisznó (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 Zmeskal József (információ)

nemzeti színház évtized: 1865 talán évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Zöldi Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1833 Abonyi Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Ábrányi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1822 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Aida (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Aranyosi Sarolta (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Babos Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1872 Bakó László (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1872 Bartos Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1796 Bayard Jean Francois Alfréd (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1829 Belot Adolphe (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1846 Benza Ida (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Berczik Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1876 Beregi Oszkár (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1873 Bihari Ákos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Blaha Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1834 Bogyó Alajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1367 Brankovics György (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1600 Calderon de la Barca Pedro (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Csepreghy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Csikós János (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Csók (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Dalnok (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1855 Dancz Nina (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1830 Egressy Ákos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1843 Eőry Pordán Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1851 Erdélyi Marietta (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Erkel Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Esti Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Falu rossza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Fáy Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Fáy Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Fektér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Felvonásköz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Fourchambault-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Földényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1879 Gabányi László (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Gassi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1855 Gerster Etelka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1809 Gogoly Miklós Vasziljevics (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Gringoire (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1848 Hamakers Bernardine (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1852 Hauk Minnie (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1810 Havi Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1852 Helvey Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1852 Helvey Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1853 Hevesi Gábor (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1873 Hevesi Sándor dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Horthy Hevka Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1828 Horváth Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1838 Huszár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Idegen nő (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Iskarióth (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Jáni Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Jeannette menyegzője (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1825 Kárffy Titusz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1843 Kazár Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Kékszakállú herceg (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1839 Klár Józsefné Angyal Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Kolozsvári színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Kordin Mariska (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1832 Kovács József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1839 Kuliffay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1839 Kuliffay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1876 Lavotta Rezső (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1842 Léderer József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1807 Lendvay Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1840 Leővey József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Levasseur Henriette (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1825 Lévay József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1877 Ligeti Juliska (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Linda Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Magyar Királyi Operaház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1852 Maleczky Vilmosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1839 Mándoky Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1851 Márk Endréné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1822 Massé Victor (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1856 Mihályfi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Mirelli Gemma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1622 Moli?re Jean Baptiste Poquelin (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1830 Molnár György (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1618 Moretoy Cabana kavanya Augusto (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1618 Moretoy Cabana kavanya Augusto (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1825 Moser Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1877 Náday Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Náday Ferencné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1828 Nagy Ignác (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1840 Némethy Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Népszínház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Népszínház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1849 Neszveda Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1841 Ney Dávid (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Nők iskolája (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Nürnbergi mesterdalnokok (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1876 Ódry Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1837 Ódry Lehel (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1834 Ormay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1834 Ormay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1834 Ormay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Örményi Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 P.Márkus Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 P.Márkus Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 P.Márkus Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 P.Márkus Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 P.Márkus Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Pálmay Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1875 Pataki József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Peleskei nótárius (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1841 Perotti Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Pozsonyi magyar színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1639 Racine Jean de (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1873 Rózsahegyi Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Sába királynője (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Schey Fülöp (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Sok hűhó semmiért (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1845 Somogyi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1824 Stéger Xavér Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Szabó Karola (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1840 Szakáll Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1835 Szathmáry Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Székesfehérvári színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1829 Szerdahelyi Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1829 Szerdahelyi Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1814 Szigligeti Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Szigligeti Ferike (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Szigligeti Ferike (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1836 Szilágyi Béla idősb (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Színészegyesület és Nyugdíjintézete (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1837 Tamássy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1797 Telepi György (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 Temesvári színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1856 Tihanyi Miklós id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1844 Toldy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1844 Toldy István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1847 Toperczer Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1844 Tóth Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1830 Tóth Soma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1843 Törs Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1855 Traviata (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1837 Ürményi Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1854 Váradi Antal dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1813 Verdi Giuseppe (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1833 Wilt Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1823 Zichy Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 születés éve: 1849 Zichy Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Adams Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1841 Allaga Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1852 Alszeghy Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1852 Balassa Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Balázs Sándorné Bognár Vilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1851 Bartók Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bély Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bély Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Bianchi Bianca (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1839 Bignio Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1827 Bulyovszky Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1833 Csaby Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1820 Csepreghy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1863 Csillag Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1863 Csillag Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1863 Csillag Teréz (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1838 Dalnoki Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1882 Deák Farkas (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1853 Deák Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1851 Ditrói Mór (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Farkas István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Farkas István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1826 Ferrari Paolo (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1849 Fischer Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Fütty (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1818 Goumod Charles Francois (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Gyöngyösi Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Hamlet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1852 Helvey Laura (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1853 Hetényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1851 Karikás József (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Kecskeméti színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Klapp Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1839 Kovács Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1839 Kovács István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1853 Latabár Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Maleczky Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1831 Meilhac Henri (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Mignon (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Molnár Györgyné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1841 Mustó Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Opera (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1835 Orczy Bódog Félix (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1861 Örley Flóra (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1824 Podmaniczky Frigyes báró (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Prielle Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Rákosi Szidi (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Reviczky Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1855 Sárosi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1845 Szabó Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Szacsvay Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1851 Szombathelyi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1828 Tanner István (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Tannhauser (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1856 Tihanyi Miklós id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 születés éve: 1857 Tóth Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Varázsfuvola (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 Várszínház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1833 Abonyi Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Antigone (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1879 Baán Nelli (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Bak Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1873 Bakonyi Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Beksics Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1844 Bercsényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Betyár kendője (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Bolygó hollandi (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Carmen (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Caruzzi-Bodogni (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Chiomi Emilia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Csongor és Tünde (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Csongor és Tünde (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 D Angeri Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Dietrich Klementina (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1845 Dóczy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1845 Dóczy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1851 Erdélyi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1851 Faludi Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1853 Fáy Jakab Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Gábos Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Gerster Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1832 Goldmark Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Grubiczy László (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Gubicz Andrásné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 György Jánosné Farkas Nagy Lujza (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Hauk Minnie (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Hauswirth Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1864 Hódi Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1860 Hódi Etelka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Horváth Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1828 Horváth Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1838 Huszár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1828 Ibsen Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Jászai Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Jászai Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Jászai Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Jeney Kornélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kaltner Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kazinczy András (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kényeskedők (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kénytelen házasság (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Képzelt beteg (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1846 Kőrösmezei Szukup Gusztáv (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Kőrösy Bertalan (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Közönyt közönnyel (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Krakói barátok (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Kuluncsics Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Leányfalva (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Ligeti Juliska (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Magyar fiúk Bécsben (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Magyari János (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Maleczky Vilmosné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Marcsa, az ezred leánya (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Mészáros Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Miklóssy-színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Milton (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Müller Hugó (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Náday Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Náday Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1877 Náday Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1849 Nagy Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Népszínmű (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1841 Neville Mór (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1841 Niczky Kálmánné (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Nők az alkotmányban (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Oidipus Kolonosban (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Passiójátékok Magyarországon (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1838 Prielle Péter (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Richárd III. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1833 Rosen Julius (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1876 Rózsa Lili (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1836 Sántha Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1839 Szabó Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Szeleburdi (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Szerelem iskolája (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1831 Szigeti Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1844 Szigligeti Jolán (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1841 Tallián János (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Taps (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Váradi Antal dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Váradi Antal dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Vihar (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 Vízkereszt, vayg amit akartok (információ)

nemzeti színház évtized: 1875 talán évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1849 Zichy Géza (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1850 Ábrányi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1864 Ábrányiné Wein Margit (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1864 Adorján Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1865 Alszeghy Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1886 Balassa Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1830 Balázs Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1886 Bálint Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1853 Bánffy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1851 Bartók Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1851 Bartók Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1851 Bartók Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1862 Bartolucci Viktória (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Beermann Stefánia (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Békésy Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Békésy Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1840 Beniczkyné Bajza Lenke (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1858 Benkő Henrik (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1844 Bercsényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Bertelli Steinher Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Betegség-jelzés (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Betegség-jelzés (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1889 Bodnár Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Brethol Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Büchler Rachel (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Coppini Zsófia (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Coriolanus Caius Marcus (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Cymbeline (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1881 Csathó Kálmán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Csortos Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Don Ceasar de Bazan (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Don Ceasar de Bazan (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Első nyilvános főpróba (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Ember tragédiája (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1810 Erkel Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1851 Farkas Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1881 Fehér Ödön László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Feleky Miklós (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Figaro házassága (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1812 Flotow Frigyes (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Fütty (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1863 Gál Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1850 Gassi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1856 Gerő Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Glózer Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1714 Gluck Christoph Willibald (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1828 Gondinet Edmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1818 Goumod Charles Francois (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Gyenes László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Gyenes László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1838 Győry Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1838 Győry Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1839 Hajós Zsigmond (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Házi kezelés (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Hegyesi Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Hegyesi Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Hegyesi Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Hegyesi Mari (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1853 Hetényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1881 Horváth Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1860 Horváth Zoltán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1802 Hubenay Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Human Eliz (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Human Eliz (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1825 Jókai Mór dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1864 Kabos Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Kaczér Nina (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1838 Káldy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Karczag Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1819 Károlyi Lajos id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Keglevich István gróf (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Kiss Lajosné Hennig Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Kiss Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Komlóssy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Komlóssy József (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Krausz Auguszta (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1839 Kuliffay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1881 Kürti József (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1815 Labiche Eugene (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1860 Lubinszky Ödön (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 M.Kir. Operaház Könyvtára (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1842 Massenet Jules Emile Fréderic (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Mefisztofelesz (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1860 Méray-Horváth Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1860 Mészáros Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Mészáros Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1889 Mészáros Sándor László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1810 Miusset Alfréd (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1857 Murai Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1835 Murska Ilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1828 Najac Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1888 Négyesy Mátyás (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1849 Németh János (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nemzeti Színház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1849 Neszveda Anna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nürnbergi baba (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nürnbergi mesterdalnokok (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Nürnbergi mesterdalnokok (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Othello (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1862 Pálffy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1862 Pálffy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1870 Papp Mihályné (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1829 Paulay Ede (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1835 Pauli Richárd (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1880 Pogány Móric (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Ramazetter Jolán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Reich Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Reich Irma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Rigoletto (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Risley Lélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Risley Lélia (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1847 Rózsa Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1855 Sárosi Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1858 Somló Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1858 Somló Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1858 Somló Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Spanraft Ágoston (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1864 Spányi Irma és Lenke (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1864 Spányi Irma és Lenke (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1849 Szabó Bandi (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1840 Szakáll Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1847 Szathmáry Árpád id. (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Szécsi Ferenc dr. (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Szendrői Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1831 Szigeti Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1861 Szilágyi Arabella (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1881 Szőts András (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1821 Szuper Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1839 Torkos László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Turay Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1859 Turolla Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1888 Udvardy Antal (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1825 Udvarhelyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1825 Udvarhelyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1825 Udvarhelyi Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1850 Valentin Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Várszínház (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1823 Vas Gereben (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Weber Károly Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 Wiberál József (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 születés éve: 1859 Zilahy Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1864 Adorján Berta (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Aranyember (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1855 Berky Bauer Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Constantin abbé (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Constantin abbé (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1864 Császár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1864 Császár Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1842 Csiky Gergely (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1840 Dandet Alphonse (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1856 Decourcelle Pierre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1836 Delibes Leó (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1852 Dobocsányi Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Doppler Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1859 Fenyvesi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1859 Fenyvesi Emil (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Festetics Andor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Festetics Andor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1856 Gerő Károly (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1862 Gerő Lina (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1869 Góth Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Hevesi József (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1854 Hunyady Margit (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1863 Ivánfi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 János király (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1817 Jókainé Laborfalvi Róza (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Lánczy Ilka (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Liszka Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Liszka Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1846 Mátray Betegh Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Medea (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Medea (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1851 Mihalovits Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1857 Molnár László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1867 Munkácsy Mariska (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1826 Némethy György (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Nóra (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1848 Ohnet Georges (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1835 Orczy Bódog Félix (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Rákosi Jenő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 Romeo és Julia (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1815 Stoll-család (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1861 Szilágyi Arabella (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1833 Wilt Mária (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 születés éve: 1855 Zöldi Márton (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1850 Abonyi Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1849 Ábrányi Kornél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Ahogy tetszik (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Ahol unatkoznak (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Appolino Alfréd (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Atala (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Bagdadi hercegnő (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1841 Bakonyi István (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1886 Balassa Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1886 Balassa Imre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Bécsi magyar színészet (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1843 Bertha Sándor (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1848 Bisson Alexandre (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Bölcs Náthán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1840 Claretie Jules (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Clémenceau (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1869 Courteline Georges (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1867 Czanyuga Emma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1864 Csügényi Vilma (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Dalfi Lőrinc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1838 Dalnoki Béni (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Denise (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1845 Dóczy Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Edelsberg Filippina (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Egér (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Ember tragédiája (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Endre és Johanna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Erkel Ferenc-színkör Gyulán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Erkel Ferenc-színkör Gyulán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Fabrini Amália (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1865 Fáy Szeréna (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Fedora (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Fekete gyémántok (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1884 Fekete Mihály (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1863 Feleki Pál (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Férjek iskolája (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Francillon (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1855 Gabányi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1886 Gálosi Zoltán (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Glózer Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Gyertya-kiutalás (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1858 Halasi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1850 Halmy Ferenc (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Haraszthy Feigler Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Haraszthy Feigler Hermin (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1885 Harmath Hedvig (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1853 Hetényi Béla (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1881 Hettyey Aranka (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1887 Iványi Irén (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1853 Kaffka László (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1870 Kalmár Piroska (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Karczag Vilmos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1858 Károlyi Árpád (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1868 Károlyi Gyula (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Kaviár (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Keleti Katinka (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1870 Klenovits György (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Knahl Adél (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 Koronghy Henrikné Capdebo Auróra (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán évtized: 1905 születés éve: 1860 Kovács Lajos (információ)

nemzeti színház évtized: 1885 talán évtized: 1895 talán